Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Οι ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και η εφαρμογή τους στην πράξη

Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ., Λωσταράκου Κ.

Στα άρθρα 44-50 του ΓΚΠΔ προβλέπονται ειδικοί κανόνες για την κατηγορία επεξεργασιών, που συνιστούν οι διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Αν και οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας ως προς την πραγματοποίηση των εν λόγω διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εφαρμογή τους καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των πολύπλευρων υποχρεώσεων που επιβάλλουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία. Για τον λόγο αυτό, το εν λόγω Σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν στις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, όπως κατοχυρώνονται στον ΓΚΠΔ, εμβαθύνοντας στην κατανόηση και την πρακτική τους εφαρμογή, για το σκοπό της συμμόρφωσης προς τις νομικές υποχρεώσεις.

• Γενικές Αρχές για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

• Οι διαβιβάσεις δεδομένων βάσει απόφασης επάρκειας - Το παράδειγμα της «Privacy Shield» και το ζήτημα των διαβιβάσεων δεδομένων στις ΗΠΑ μετά την απόφαση του ΔΕΕ "Schrems II"

• Οι Διαβιβάσεις δεδομένων που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις: Η έννοια των «κατάλληλων εγγυήσεων»

• Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες - Τυποποιημένες Ρήτρες Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κώδικες Δεοντολογίας - Μηχανισμοί Πιστοποίησης, ως βάσεις για τη νομιμότητα των διαβιβάσεων δεδομένων

• Συμβατικές ρήτρες

• Παρεκκλίσεις από τις γενικές αρχές διαβιβάσεων δεδομένων

• Η έως τώρα νομολογία του ΔΕΕ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπεύθυνους προστασίας δεδομένων («DPO»), νομικούς συμβούλους, δικηγόρους καθώς και σε πάσης φύσεως εργαζόμενους, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ).

Κυριακή Λωσταράκου

Η Κυριακή Λωσταράκου είναι δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου George Washington (ΗΠΑ). Εργάστηκε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της μέχρι τον Ιούνιο του 2018 ως ειδικός επιστήμονας με καθήκοντα συντονιστή για τον ιδιωτικό τομέα. Από τη θέση αυτή, χειρίστηκε θέματα του τραπεζικού και επιχειρηματικού τομέα ως προς τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως με διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων ενδοομιλικά και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμετέχει σε έργα συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ για εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Έχει αρθρογραφήσει σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων με δημοσιεύσεις σε νομικά βιβλία και περιοδικά. Ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναλαμβάνει την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων σχετικά με την ηθική δεοντολογία το πλαίσιο των προγραμμάτων FP7 και Horizon 2020.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18123
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ., Λωσταράκου Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 130,00 € Ειδική Τιμή 91,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Οι ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και η εφαρμογή τους στην πράξη

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18123
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ., Λωσταράκου Κ.
Back to Top