Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (Ν 4864/2021)


Εισηγητές: Χαρά Δ. Ζέρβα
Παρέμβαση: Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Σκοπός του παρόντος Σεμιναρίου είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση στο ρυθμιστικό πεδίο περί στρατηγικών επενδύσεων, υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών του Ν 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237) και ενόψει της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και η συμβολή, με πρακτικά παραδείγματα, στην αποτελεσματική κατάρτιση και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η εμπειρία και η γνώση των εισηγητριών του προγράμματος, που υπηρετούν σε καίριες θέσεις ευθύνης για την έγκριση και υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων και ταυτόχρονα προέρχονται από την αγορά, εγγυώνται την όσο το δυνατόν πληρέστερη και πολύπλευρη καταγραφή και παρουσίαση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που συνδέονται με τις στρατηγικές επενδύσεις.

  • Έννοια και Κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

  -Στρατηγικές Επενδύσεις 1 & 2

  -Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας

  -Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης

  -Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις

  -Ειδικές περιπτώσεις: Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις

   -Στρατηγικές Επενδύσεις σε Α.Π.Ε.

  • Χορηγούμενα Κίνητρα

  -Κίνητρα Χωροθέτησης

  -Φορολογικά Κίνητρα

  -Ταχεία Αδειοδότηση

  -Ενίσχυση Δαπανών

  • Υποβολή και Τεκμηρίωση Επενδυτικού Φακέλου

  -Αναγκαία Στοιχεία Επενδυτικού Φακέλου

  -Συνήθεις Ελλείψεις και Σφάλματα Φακέλου

  • Έγκριση και Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου

  -Διαδικασία για την έγκριση υπαγωγής

  -Aπόφαση Χορήγησης Κινήτρων

  -Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης

  -Παρακολούθηση υλοποίησης εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου

  -Κυρώσεις λόγω μη τήρησης εγκεκριμένων όρων

  -Διαιτητική Επίλυση Διαφορών

  • Μεταβολή Εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου

  -Ουσιώδης ή μη μεταβολή Επενδυτικού Σχεδίου

  -Διαδικασία για την έγκριση της μεταβολής

  • Καινοτομίες Ν. 4684/2021- Διαφοροποιήσεις από προγενέστερα καθεστώτα στρατηγικών επενδύσεων

  -Διαφοροποιήσεις από Ν 3894/2010 & Ν 4608/2019

  -Μεταβατικό Στάδιο

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, ιδίως δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, οικονομολόγους και μηχανικούς, οι οποίοι ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Χαρά Δ. Ζέρβα

Η Χαρά Δ. Ζέρβα, είναι Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω, DEA, Εταίρος - Διαχειρίστρια της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» (NKLAWFIRM), μέλος των «INTERNATIONAL JURISTS». Είναι επίσης Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Επικεφαλής της ομάδας προσωπικών δεδομένων της δικηγορικής εταιρείας, Νομική Σύμβουλος ΔΣ και Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της «Enterprise Greece», νομική σύμβουλος ΔΣ της EAT και της EATE, Επικεφαλής της νομικής ομάδας που συνέταξε το υπό διαβούλευση σ/ν για το νέο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και Σύμβουλος για την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας από το ΤΑΙΠΕΔ με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει διατελέσει Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργού Επικρατείας καθώς και του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε θέματα παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, μεγάλων έργων, ενώ έχει συμμετάσχει στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία των νομοθετημάτων που αφορούν στις στρατηγικές επενδύσεις από το 2010 έως σήμερα. Η νομική της ενασχόληση προσανατολίζεται κυρίως στο δίκαιο των επιχειρήσεων και ιδίως στον τομέα του εταιρικού δικαίου, του επενδυτικού δικαίου, της τουριστικής νομοθεσίας, του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, των δημοσίων συμβάσεων, των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) καθώς και των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Η Δήμητρα Αναγνωστοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις και υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Δημόσιο Δίκαιο» της Νομικής Σχολής Αθηνών και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής. Έχει διατελέσει σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου (2020-2021). Η νομική της ενασχόληση προσανατολίζεται κυρίως στον τομέα του συνταγματικού δικαίου, του διοικητικού δικαίου, του επενδυτικού δικαίου, του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και του περιβαλλοντικού δικαίου. Είναι εισηγήτρια σε επιμορφωτικά σεμινάρια που άπτονται του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19216|19217|19252
4 ώρες
Εισηγητές: Χαρά Δ. Ζέρβα
Παρέμβαση: Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (Ν 4864/2021)


Κωδ. 19216|19217|19252
4 ώρες
Εισηγητές: Χαρά Δ. Ζέρβα
Παρέμβαση: Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
Back to Top