Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4855/2021

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων στην πράξη

Εισηγητές: Κακαβούλης Κ., Κουμουλέντζος Ν., Παπαχρήστου Μ.
Παρέμβαση: Μαργαρίτης Λ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις επελθούσες με τον Ν 4855/2021 (ΦΕΚ Α΄ 215) μεταβολές στους δύο κώδικες (ΠΚ & ΚΠΔ) με κύριο γνώμονα την εφαρμογή των νέων διατάξεων στην πράξη. Έτσι, θα γίνει μια συγκριτική παρουσίαση των τροποποιημένων διατάξεων με την προϊσχύουσα μορφή τους και θα επισημανθούν οι αλλαγές με τρόπο ώστε ο συμμετέχων να κατανοήσει το περιεχόμενό τους και κυρίως να είναι σε θέση να γνωρίζει επαρκώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να το εφαρμόζει στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητά του.

Τροποποιήσεις ΠΚ
  - Τροποποιήσεις Γενικού Μέρους ΠΚ
    • Εγκλήματα στην αλλοδαπή
    • Απρόσφορη απόπειρα
    • Σύστημα ποινών:
       i) Χρηματική ποινή,
       ii) κοινωφελής εργασία
    • Επιμέτρηση ποινής:
       i) Γενικοί κανόνες
       ii) Μειωμένη ποινή
       iii) Συρροή εγκλημάτων
       iv) Αναστολή εκτέλεσης της ποινής
       v) Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής
       vi) Δικαστική άφεση της ποινής
    • Έκτιση ποινών:
       i) Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής,
       ii) Έκτιση της ποινής στην κατοικία,
       iii) Απόλυση καταδίκου υπό όρο
    • Παραγραφή εγκλημάτων – Παραγραφή ποινών
    • Ανήλικοι

  - Τροποποιήσεις Ειδικού Μέρους ΠΚ
    • Εσχάτη προδοσία
    • Δωροληψία πολιτικών προσώπων
    • Δωροδοκία πολιτικών προσώπων
    • Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο
    • Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης
    • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα
    • Πλαστογραφία
    • Ψευδής κατάθεση
    • Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία
    • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
    • Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών
    • Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών
    • Εγκλήματα κατά της ζωής /σωματικής ακεραιότητας
    • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
    • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
    • Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια
    • Εγκλήματα κατά της περιουσίας

  - Τροποποιήσεις ΚΠΔ
    • Ποινική δίωξη: εποπτεία στην ανάκριση – εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς – έναρξη ποινικής δίωξης – αποχή από την ποινική δίωξη – δεδικασμένο – προδικαστικά ζητήματα
    • Δικαιώματα διαδίκων
    • Αρμοδιότητα καθ’ ύλη
    • Κανονισμός αρμοδιότητας
    • Αποφάσεις και πρακτικά
    • Αποδείξεις: ανάλυση DNA – μάρτυρες
    • Προδικασία: Προανάκριση – Προσωρινή κράτηση – Δικαστικά συμβούλια
    • Διαδικασία στο ακροατήριο
    • Ειδικές διαδικασίες
    • Ένδικα μέσα
    • Έκτακτες διαδικασίες
    • Εκτέλεση
    • Μεταβατικές διατάξεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της μαχόμενης ποινικής δικηγορίας, νομικούς συμβούλους, δικαστικούς λειτουργούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, φοιτητές, ερευνητές και γενικότερα σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις τροποποιήσεις στους δυο κώδικες (ΠΚ & ΚΠΔ).

Κωνσταντίνος Κακαβούλης

Ο Κωνσταντίνος Κακαβούλης είναι δικηγόρος Αθηνών και υποψήφιος διδάκτορας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, σε στάδιο τελικής αξιολόγησης της υποβληθείσας διατριβής του, με θέμα τις ποινικές ευθύνες που ανακύπτουν από το έργο των Νηογνωμόνων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.Δ.Ε.) στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M.) στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ορίστηκε αναπληρωτής διδάσκων στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Ως δικηγόρος ειδικεύεται σε υποθέσεις οικονομικού και ναυτιλιακού εγκλήματος, έχοντας μετάσχει σε μερικές από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (ΕΕΠ), της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, καθώς και επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θ. & Δ. Τσάτσου. Μελέτες του δημοσιεύονται συχνά στα νομικά περιοδικά “Ποινική Δικαιοσύνη” και “Ποινικά Χρονικά”, καθώς και στο ηλεκτρονικό περιοδικό της ΕΕΠ “nova criminalia”. Έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα, καθώς και σε ικανό αριθμό ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων ως ομιλητής. Έχει συγγράψει, από κοινού με τον κ. Ν. Κουμουλέντζο, το διάγραμμα ποινικής δικονομίας “Η νέα Ποινική Δικονομία με μια ματιά” που κυκλοφόρησε το 2020.

Νικόλαος Κουμουλέντζος

O Νικόλαος Κουμουλέντζος, είναι Δικηγόρος εγγεγραμμένος στον Δ.Σ.Α. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αριστούχος απόφοιτος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία της Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Υποψήφιος Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα διατριβής «Η πορνογραφία ανηλίκων » . Είναι Τακτικό Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και επιστημονικός συνεργάτης στο ιατρικό επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Είναι τακτικός εισηγητής Ποινικής Δικονομίας στην Ε.Α.Ν.Δ.Α του ΔΣΑ από το έτος 2017 έως και σήμερα και αναπληρωτής διδάσκων Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής. Μελέτες του δημοσιεύονται ήδη από το 2018 στην “Ποινική Δικαιοσύνη” και το 2020 συνέγραψε από κοινού με τον κ. Κακαβούλη Κωνσταντίνο το διάγραμμα ποινικής δικονομίας “Η νέα Ποινική Δικονομία με μια ματιά” που κυκλοφόρησε το 2020.

Μαριαλένα Παπαχρήστου

Η Μαριαλένα Παπαχρήστου σπούδασε νομικά στην Αθήνα (Ε.Κ.Π.Α.) και στο Μόναχο στη Γερμανία (LL.M και Dr. Jur. - Ποινικό Δίκαιο). Από το 2004 δικηγορεί στην Αθήνα και ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις Ποινικού Δικαίου. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και από τον Ιούνιο του 2019 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Ανήκει στο επιστημονικό επιτελείο της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ από το έτος 2016 κι έχει συνεργαστεί με τον καθηγητή Λάμπρο Μαργαρίτη στην εκπόνηση των συλλογικών έργων «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου, 2ος τόμος» και «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας-Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 1ος τόμος» καθώς και με τον καθηγητή Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη στην εκπόνηση του συλλογικού έργου «Ποινικός Κώδικας-Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2ος τόμος», έχει αρθρογραφήσει κι έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια της Ε.Ε.Π.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19163
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κακαβούλης Κ., Κουμουλέντζος Ν., Παπαχρήστου Μ.
Παρέμβαση: Μαργαρίτης Λ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων στην πράξη

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ & ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4855/2021

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19163
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κακαβούλης Κ., Κουμουλέντζος Ν., Παπαχρήστου Μ.
Παρέμβαση: Μαργαρίτης Λ.
Back to Top