Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η πρακτική εφαρμογή των Καν (ΕΕ) 2019/1111 και 1259/2010

Εισηγητές: Μαραζοπούλου B.

Η παγκοσμιοποίηση και οι διαρκείς μετασχηματισμοί της κοινωνικής ζωής έχουν επηρεάσει καταλυτικά και το πεδίο του οικογενειακού διεθνούς δικαίου, ενεργοποιώντας διαρκώς τα αντανακλαστικά του ενωσιακού νομοθέτη μέσω της θέσπισης Κανονισμών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων που γεννώνται. Το Σεμινάριο στοχεύει στη σφαιρική κατάρτιση των συμμετεχόντων, ώστε να αναγνωρίζουν με ασφάλεια σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται τα ενωσιακά νομοθετήματα οικογενειακού διεθνούς δικαίου, να επιλύουν τα μείζονα προβλήματα που προκύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω νομοθετημάτων, καθώς και να εξοικειωθούν με την κρίσιμη εφαρμοστέα νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ.

  • Πρακτική επισκόπηση και βασικές ρυθμίσεις του Καν (ΕΕ) 2019/1111   • Διεθνής δικαιοδοσία

 

   • Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές

 

   • Διαφορές γονικής μέριμνας

 

   • Διαφορές από τη διεθνή απαγωγή παιδιών

 

  • Βασικά ερμηνευτικά ζητήματα του Καν (ΕΕ) 2019/1111 σχετικά με:   • Δικαιοδοτικές βάσεις του Καν (ΕΕ) 2019/1111 για τις γαμικές διαφορές

 

   • Δικαιοδοτικές βάσεις του Καν (ΕΕ) 2019/1111 για διαφορές γονικής μέριμνας

 

   • Σχέση δικαιοδοτικών βάσεων του Καν (ΕΕ) 2019/1111 με τις δικαιοδοτικές βάσεις των εθνικών δικαίων

 

   • Η έννοια της συνήθους διαμονής κατά τον Καν (ΕΕ) 2019/1111

 

   • Διεθνής απαγωγή παιδιού - Επιστροφή τέκνου: Η περίπτωση της επιστροφής τέκνου με λήψη ασφαλιστικών μέτρων από τα ελληνικά δικαστήρια

 

   • Συνεργασία μεταξύ αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2019/1111

 

  • Αλλαγές που επέφερε ο Καν (ΕΕ) 2019/1111 σε σχέση με τον Καν (ΕΕ) 2201/2003

 

  • H σχέση του Καν (ΕΕ) 2019/1111 με τον Καν (ΕΕ) 1259/2010

 

  • Η σχέση του Καν (ΕΕ) 2019/1111 με τους «δίδυμους» Καν (ΕΕ) 2016/1103 και 2016/1104

 

  • Σχέση και διάδραση του Καν (ΕΕ) 2019/1111 με τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

 

  • Σχέση και διάδραση του Καν (ΕΕ) 2019/1111 με λοιπούς ενωσιακούς Κανονισμούς στο πεδίο του οικογενειακού διεθνούς δικαίου

 

  • Τι καταλείπεται στο εθνικό δίκαιο μετά τους Καν (ΕΕ) 2019/1111 και 1259/2010


Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικαστές και δικηγόρους που ασχολούνται με υποθέσεις οικογενειακού διεθνούς δικαίου και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση ή/και να εμπλουτίσουν την πρακτική και θεωρητική τους κατάρτιση στο αντικείμενο, όπως επίσης και να ενσωματώσουν καταλλήλως τη διασυνοριακή διάσταση στον σχεδιασμό επίλυσης διαφορών στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου. Το Σεμινάριο απευθύνεται επίσης σε τελειόφοιτους και νέους επιστήμονες που ενδιαφέρονται γιατις διασυνοριακές διαφορές στο πεδίο του οικογενειακού διεθνούς δικαίου.

Βασιλική Μαραζοπούλου

Η Βασιλική Μαραζοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ νομικής σχολής ΕΚΠΑ στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από τη νομική σχολή του ΕΚΠΑ στις νομικές διεθνείς σπουδές και στο αστικό δίκαιο. Είναι νομική σύμβουλος στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», ενώ παράλληλα έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της διεθνούς διαιτησίας. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας με τίτλο «ΥΠΕΡΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», που κυκλοφόρησε από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το 2015.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Live Streaming

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20227|20228|20229
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 (16:30 - 21:30)
Εισηγητές: Μαραζοπούλου B.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η πρακτική εφαρμογή των Καν (ΕΕ) 2019/1111 και 1259/2010

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20227|20228|20229
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 (16:30 - 21:30)
Εισηγητές: Μαραζοπούλου B.
Back to Top