ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15735
Γεωργουλέας Ν., Κανελλοπούλου Ε., Κορκά Τ., Κορωναίος Αιμ., Κρεούζη Αικ., Μουσταΐρα Ε., Ορφανός Σπ., Σοφού Μ., Σωμαράκης Γ., Σωτηροπούλου Μ., Τσούκα Χρ., Ψάρρα Μ.
Τσούκα Χρ.

Το έργο πραγματεύεται τις διεθνείς διαστάσεις του οικογενειακού δικαίου, το οποίο πλέον αφορούν όχι μόνον κανόνες του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αλλά και πλείστοι όσοι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Διεθνείς Συμβάσεις. Η ιδιαίτερη επικαιρότητα των θεμάτων του οικογενειακού διεθνούς δικαίου δεν οφείλεται, πάντως, μόνον στην συνύπαρξη νομοθετικών κειμένων διαφορετικής κανονιστικής προελεύσεως. Πρωτίστως, δικαιολογητική βάση της ανάγκης εκτενέστερης και συστηματικής ενασχολήσεως με τα ζητήματα του οικογενειακού διεθνούς δικαίου είναι το γεγονός ότι οικογενειακές σχέσεις έχουν υποστεί μεγάλες αλλαγές. Και τούτο συνεπεία της παγκοσμιοποιήσεως αλλά και της «προόδου» της τεχνικής ως προς τους τρόπους της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν και την ρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων. Θέματα όπως ο γάμος, το σύμφωνο συμβίωσης, οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, το διαζύγιο, οι διατροφές, οι σχέσεις γονέων και τέκνων, η διεθνής απαγωγή παιδιών, η υιοθεσία είναι μερικά από τα θέματα που αναλύονται στο παρόν βιβλίο και προβάλλεται η διεθνής διάστασή τους (όσον αφορά τόσο το εφαρμοστέο δίκαιο όσο και τα θέματα του δικονομικού διεθνούς δικαίου).

Εκτός από τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων γίνεται αναφορά και στην μεθοδολογική ταυτότητα του συγχρόνου οικογενειακού διεθνούς δικαίου. Αντικείμενο συζητήσεως είναι ειδικότερα η μέθοδος της αναγνωρίσεως. Η μέθοδος αυτή έχει, σε μεγάλο βαθμό, το νομικό της έρεισμα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ακριβέστερα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαίων πολιτών καθώς και στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου αυτής συνίσταται στην αναγνώριση σχέσεων που έχουν συσταθεί στην αλλοδαπή και στην μη εφαρμογή των κανόνων συγκρούσεως του δικαίου του δικάζοντος δικαστή. Ένα άλλο θέμα που θίγεται στο παρόντα Τόμο είναι το θέμα της προσωπικής καταστάσεως, της ληξιαρχικής αποτυπώσεως, δηλαδή, ορισμένων βασικών γεγονότων της ζωής κάθε ατόμου. Για όλους τους παραπάνω λόγους η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια για τους έλληνες νομικούς ως προς την επίλυση διαφορών με διεθνή χαρακτήρα.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Σελ. 7
[1] Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ Σελ. 25
Χρ. Τσούκα/Γ. Σωμαράκης  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 27
ΙΙ. Η μέθοδος της αναγνωρίσεως ως ένας νέος τρόπος ρυθμίσεως των σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας - Μία προσπάθεια ορισμού Σελ. 28
III. Η εφαρμογή της μεθόδου της αναγνωρίσεως στο πεδίο του οικογενειακού διεθνούς δικαίου Σελ. 32
Α. Η αναγνώριση του κύρους γάμου που τελέστηκε στην αλλοδαπή Σελ. 35
Β. Η αναγνώριση «αλλοδαπής» καταχωρημένης συμβιώσεως Σελ. 37
1. Η ρύθμιση στις εθνικές νομοθεσίες Σελ. 38
2. Η ρύθμιση στο πεδίο του διεθνούς συμβατικού δικαίου Σελ. 41
IV. Συμπέρασμα Σελ. 44
[2] ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η παρέμβαση του Ενωσιακού Νομοθέτη στο χώρο του οικογενειακού και κληρονομικού διεθνούς δικαίου και του δικαίου προσωπικής κατάστασης - Αρμοδιότητα, νομική βάση και διαδικασίες θέσπισης των νομικών πράξεων Σελ. 47
Αικ. Κρεούζη  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 50
II. Αρμοδιότητα της Ένωσης Σελ. 52
Α. Ρητή αρμοδιότητα Σελ. 52
Β. Σιωπηρή αρμοδιότητα Σελ. 55
Γ. Εξωτερική συνεπαγόμενη αρμοδιότητα Σελ. 57
III. Νομική βάση της αρμοδιότητας της Ένωσης Σελ. 59
Α. Αστικές υποθέσεις Σελ. 59
Β. Οικογενειακό δίκαιο Σελ. 64
Γ. Κληρονομικό δίκαιο Σελ. 69
Δ. Δίκαιο προσωπικής κατάστασης Σελ. 72
IV. Διαδικασίες θέσπισης των νομικών πράξεων Σελ. 79
Α. Συνήθης νομοθετική διαδικασία Σελ. 80
Β. Ειδική νομοθετική διαδικασία Σελ. 83
Γ. Ενισχυμένη συνεργασία Σελ. 84
V. Συμπέρασμα Σελ. 88
[3] ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Σελ. 89
Τ. Κορκά  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 91
ΙΙ. Συγκριτική μελέτη του θεσμού της παρένθετης μητρότητας Σελ. 95
Α. Ευρώπη και Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 95
Β. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Σελ. 104
ΙΙΙ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 109
Α. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 109
1. Από την προσωπική κατάσταση των τέκνων (status of a child) στον καθορισμό των κατά νόμο γονέων (legal parenthood) Σελ. 109
2. Ρύθμιση των σχέσεων γονέων και τέκνων Σελ. 115
i. Ευρώπη και Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 115
ii. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Σελ. 118
Β. Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 119
1. Παρένθετη μητρότητα και διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 119
2. Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) Σελ. 123
[4Α] ΓΑΜΟΣ Σελ. 129
Μ. Ψάρρα  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 131
IΙ. Ο γάμος στο εν στενή εννοία ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 132
Α. Το εφαρμοστέο δίκαιο στο γάμο ως κύριο ζήτημα Σελ. 132
1. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του γάμου Σελ. 133
2. O τύπος του γάμου Σελ. 137
Β. Το εφαρμοστέο δίκαιο στο γάμο ως πρόκριμα Σελ. 142
ΙΙΙ. Ο γάμος στο εν ευρεία εννοία ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 143
Α. Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 144
1. Η διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές «ακύρωσης γάμου» κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα Σελ. 144
2. Η διεθνής δικαιοδοσία σύμφωνα με τον ΚΠολΔ Σελ. 147
Β. Η αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων Σελ. 148
1. Η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων «ακύρωσης γάμου» σύμφωνα με τον Κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα Σελ. 149
2. Η ισχύς και αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων σε γαμικές διαφορές κατά τις διεθνείς Συμβάσεις και τον ΚΠολΔ Σελ. 151
ΙV. ΕΣΔΑ Σελ. 154
Α. Προϋποθέσεις τέλεσης γάμου από αλλοδαπούς Σελ. 154
Β. Αναγνώριση γάμων τελεσθέντων στην αλλοδαπή Σελ. 156
V. Συμπέρασμα Σελ. 158
[4Β] ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ Σελ. 159
Μ. Ψάρρα  
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 160
ΙΙ. Το σύμφωνο συμβίωσης στο εν στενή εννοία ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 160
Α. Το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν 4356/2015 - Η ρύθμιση των «εγχωρίων» συμφώνων συμβίωσης Σελ. 162
1. Σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίζεται στην Ελλάδα Σελ. 162
2. Σύμφωνο συμβίωσης που καταρτίζεται ενώπιον ελληνικής προξενικής Αρχής Σελ. 163
Β. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν 4356/2015 - Η ρύθμιση των «αλλοδαπών» συμφώνων συμβίωσης Σελ. 164
IΙΙ. Το σύμφωνο συμβίωσης στο εν ευρεία εννοία ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 165
Α. Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 165
Β. Η αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων Σελ. 165
[5] ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Σελ. 167
Μ. Σωτηροπούλου  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 170
II. Ποιες σχέσεις εμπίπτουν στην έννοια των προσωπικών σχέσεων των συζύγων Σελ. 173
ΙΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 175
A. Εφαρμοστέο δίκαιο στις προσωπικές σχέσεις των συζύγων - Συγκριτική επισκόπηση Σελ. 175
B. Εφαρμοστέο δίκαιο στις προσωπικές σχέσεις των συζύγων σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο Σελ. 178
1. Κατά το προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 181
2. Κατά το ισχύον δίκαιο Σελ. 185
i. Ο γάμος ως πρόκριμα του άρθρου 14 ΑΚ Σελ. 188
ii. Τα συνδετικά στοιχεία του άρθρου 14 ΑΚ Σελ. 189
iii. Πρόταση για εισαγωγή της ελευθερίας της βουλήσεως ως συνδετικού στοιχείου για το εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 193
3. Διαχρονικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και σύγκρουση νομικών κανόνων Σελ. 198
4. Ελεύθερη συμβίωση και εφαρμοστέο στις προσωπικές σχέσεις των συντρόφων δίκαιο Σελ. 199
5. Ενώσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και εφαρμοστέο στις προσωπικές σχέσεις δίκαιο Σελ. 200
IV. Προσωπικές σχέσεις των συζύγων - Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 202
Α. Διατροφή Σελ. 202
Β. Επώνυμο των συζύγων Σελ. 205
Γ. Δωρεές μεταξύ των συζύγων Σελ. 210
Δ. Συζυγική κοινωνία Σελ. 211
V. Εφαρμοστέο δίκαιο στις προσωπικές σχέσεις των συζύγων μετά την λύση του γάμου Σελ. 211
VI. Διεθνής δικαιοδοσία σχετικώς με τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων / Αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων Σελ. 213
Α. Διεθνής δικαιοδοσία σχετικώς με τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων Σελ. 213
Β. Αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων Σελ. 214
VII. Μουσουλμανικό δίκαιο και προσωπικές σχέσεις των συζύγων (Διαπροσωπικό δίκαιο) Σελ. 216
VIII. Συμπέρασμα Σελ. 225
[6] ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Σελ. 227
Σπ. Ορφανός  
Ι. Το Ισχύον Δίκαιο Σελ. 231
Α. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 231
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 231
i. Προσαρμογή του άρθρου 15 ΑΚ στο άρθρο 4 παρ. 2 Σ Σελ. 231
ii. Διαφοροποιημένη ρύθμιση προσωπικών και περιουσιακών σχέσεων Σελ. 233
iii. Αρχή αμετάβλητου - αρχή της ενότητας Σελ. 234
2. Ρυθμιστέα έννοια Σελ. 236
i. Το πρόβλημα του νομικού χαρακτηρισμού Σελ. 236
ii. ΚαθΑ ύλην πεδίο εφαρμογής Σελ. 237
iii. Το πρόκριμα του έγκυρου γάμου Σελ. 242
3. Συνδετικά στοιχεία Σελ. 242
i. Κοινή ιθαγένεια αμέσως μετά την τέλεση του γάμου Σελ. 243
ii. Κοινή συνήθης διαμονή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου Σελ. 244
iii. Δίκαιο προς το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα αμέσως μετά την τέλεση του γάμου Σελ. 245
4. Ο παράγων χρόνος στην εφαρμογή του άρθρου 15 ΑΚ Σελ. 246
5. Προστασία των τρίτων Σελ. 247
6. Δίκαιο περιουσιακών σχέσεων και κληρονομικό δικαίωμα επιζώντος συζύγου Σελ. 248
7. Δημόσια τάξη Σελ. 249
Β. Δικονομικό διεθνές δίκαιο Σελ. 250
1. Διεθνής Δικαιοδοσία Σελ. 250
2. Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης και εκτέλεση αλλοδαπών τίτλων Σελ. 257
ΙΙ. Η Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων Σελ. 259
Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 259
1. Ratione materiae Σελ. 259
2. Ratione personae Σελ. 261
3. Ratione temporis Σελ. 263
Β. Διεθνής Δικαιοδοσία Σελ. 263
1. Διεθνής δικαιοδοσία σε περίπτωση λύσης του συζυγικού δεσμού Σελ. 263
2. Διεθνής δικαιοδοσία «σε άλλες περιπτώσεις» Σελ. 265
3. Συντρέχουσα - αναγκαστική διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 266
4. Διεθνής δικαιοδοσία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 267
5. Λοιποί διαδικαστικοί κανόνες Σελ. 267
Γ. Εφαρμοστέο Δίκαιο Σελ. 268
1. Οικουμενικός χαρακτήρας Σελ. 268
2. Αρχή της ενότητας Σελ. 268
3. Αυτονομία της βούλησης Σελ. 269
i. Η αυτονομία της βούλησης ως σύνδεσμος Σελ. 269
ii. Η ρύθμιση της Πρότασης Κανονισμού Σελ. 271
4. Αντικειμενικώς εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 272
5. Τυπικές προϋποθέσεις της αποτύπωσης της αυτονομίας της βούλησης Σελ. 275
6. Δημόσια Τάξη Σελ. 275
7. Αποκλεισμός της renvoi Σελ. 276
8. Αποτελέσματα έναντι τρίτων Σελ. 276
Δ. Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση Σελ. 277
1. Αποφάσεις Σελ. 277
2. Δημόσια έγγραφα και δικαστικοί συμβιβασμοί Σελ. 279
[7] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4/2009 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Σελ. 281
Ε. Μουσταΐρα  
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 283
II. Σύμβαση και Πρωτόκολλο Χάγης 2007 Σελ. 283
III. Κανονισμός 4/2009 - Γενικό πλαίσιο Σελ. 284
IV. Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 286
V. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 287
VI. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων - Διπλό καθεστώς - προβλήματα Σελ. 288
VII. Υποθέσεις ενώπιον του ΔΕΕ Σελ. 289
Α. C-400/13 & C-408/13 (συνεκδίκαση) Σελ. 289
B. Υπόθεση C-184/14 Σελ. 292
VIII. Συμπέρασμα Σελ. 295
[8] ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Σελ. 297
Ε. Κανελλοπούλου  
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 300
II. Δικονομικού διεθνούς δικαίου ρυθμίσεις για τις σχέσεις γονέων και τέκνων Σελ. 301
Α. Ο Κανονισμός 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) Σελ. 301
1. Κανόνες περί της διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 303
i. Ο γενικός κανόνας: Η δικαιοδοτική βάση της συνήθους διαμονής του παιδιού Σελ. 304
ii. Εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα της συνήθους διαμονής του παιδιού Σελ. 308
2. Κανόνες περί αναγνώρισης και εκτέλεσης Σελ. 315
i. Αναγνώριση Σελ. 315
ii. Εκτέλεση Σελ. 317
Β. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 318
1. Κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 318
2. Κανόνες περί αναγνώρισης και εκτέλεσης Σελ. 320
III. Ρυθμίσεις περί του εφαρμοστέου δικαίου στις σχέσεις γονέων και τέκνων Σελ. 321
Α. Οι ρυθμίσεις της Σύμβασης της Χάγης Σελ. 321
1. Εφαρμοστέο δίκαιο για τη λήψη προστατευτικών μέτρων Σελ. 322
2. Εφαρμοστέο δίκαιο για την απονομή ή παύση της γονικής μέριμνας Σελ. 324
3. Εφαρμοστέο δίκαιο για την άσκηση της γονικής μέριμνας Σελ. 325
Β. Οι ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα Σελ. 325
1. Εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις σχέσεις γονέων και τέκνων γεννημένων εντός γάμου Σελ. 326
2. Εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις σχέσεις γονέων και τέκνων γεννημένων εκτός γάμου Σελ. 328
Γ. Τέκνα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης Σελ. 330
IV. Συμπέρασμα Σελ. 332
[9] ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Σελ. 333
Ν. Γεωργουλέας  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 334
ΙΙ. Η Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (1980) Σελ. 336
ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων επιμέλειας (1980) Σελ. 350
IV. Απαγωγές παιδιών εντός της Ε.Ε.: Ο Κανονισμός 2201/2003 Σελ. 352
V. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για θέματα απαγωγών Σελ. 358
VI. Συμπέρασμα - Νέες τάσεις του Οικογενειακού Διεθνούς Δικαίου Σελ. 359
[10] ΔΙΑΖΥΓΙΟ Σελ. 361
Μ. Σοφού  
I. Κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ Σελ. 363
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 363
Β. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Σελ. 365
1. Ratione materiae Σελ. 365
i. Ύπαρξη σύγκρουσης δικαίων Σελ. 365
ii. Αίτια διαζυγίου Σελ. 366
iii. Έννοια του γάμου Σελ. 368
2. Ratione loci Σελ. 369
i. Αρχή της οικουμενικότητας Σελ. 369
ii. Σχέση με ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις Σελ. 370
3. Ratione temporis Σελ. 370
Γ. Το εφαρμοστέο δίκαιο στη λύση του γάμου Σελ. 371
1. Οι κανόνες σύγκρουσης Σελ. 372
i. Αρχή της αυτονομίας της βουλήσεως Σελ. 372
ii. Το αντικειμενικώς εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 378
2. Οι περιορισμοί της εφαρμογής των κανόνων συγκρούσεως Σελ. 379
i. Αποκλεισμός της παραπομπής Σελ. 380
ii. Διαφύλαξη της δημόσιας τάξης του forum Σελ. 380
II. Κανονισμός Βρυξέλλες IIα Σελ. 383
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 383
Β. Πεδίο εφαρμογής και Κανόνες Διεθνούς Δικαιοδοσίας Σελ. 384
1. Ratione materiae Σελ. 384
2. Η ρύθμιση της διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 385
i. Κύριες βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 385
ii. Παρεπόμενες βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 388
iii. Επικουρικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 389
3. Αυτεπάγγελτη έρευνα διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 391
4. Εκκρεμοδικία και συνάφεια Σελ. 391
5. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 393
Γ. Αναγνώριση αποφάσεων επί γαμικών διαφορών Σελ. 394
1. Η αρχή της αυτοδίκαιης αναγνώρισης Σελ. 394
i. Υπό αναγνώριση απόφαση Σελ. 394
ii. Αυτόματη αναγνώριση Σελ. 395
iii. Δικαστική επιδίωξη αναγνώρισης Σελ. 396
2. Κωλύματα αναγνώρισης Σελ. 397
i. Βασικές αρχές αναγνώρισης Σελ. 397
ii. Πρόδηλη αντίθεση προς τη δημόσια τάξη του κράτους αναγνώρισης Σελ. 398
iii. Προστασία του δικαιώματος ακρόασης Σελ. 399
iv. Ασυμβίβαστο αποφάσεων Σελ. 400
[11] ΥΙΟΘΕΣΙΑ Σελ. 403
Αιμ. Κορωναίος  
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 405
IΙ. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 408
Α. Διεθνής υιοθεσία Σελ. 409
1. Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύσταση και λύση της υιοθεσίας Σελ. 410
i. Ποιο δίκαιο καλείται σε εφαρμογή; Σελ. 410
ii. Περιπτωσιολογία Σελ. 412
2. Εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις μεταξύ θετού γονέα και θετού τέκνου Σελ. 420
3. Εφαρμοστέο δίκαιο και εγκαταλελειμμένα τέκνα αλλοδαπών Σελ. 423
Β. Η διακρατική υιοθεσία Σελ. 424
1. Άρθρα 4 έως 7 του Ν 2447/1996 Σελ. 425
2. Σύμβαση της Χάγης του 1993 Σελ. 427
i. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 427
ii. Γενικές αρχές και πεδίο εφαρμογής Σελ. 429
iii. Προϋποθέσεις τέλεσης της διακρατικής υιοθεσίας Σελ. 431
iv. Εμπλεκόμενα στη διακρατική υιοθεσία όργανα Σελ. 433
v. Αναγνώριση της διακρατικής υιοθεσίας και των αποτελεσμάτων αυτής Σελ. 434
vi. Κριτική Σελ. 436
III. Ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου Σελ. 438
Α. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 438
1. Περί της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 438
2. Η διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις διεθνούς υιοθεσίας Σελ. 440
Β. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων Σελ. 442
1. Περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα Σελ. 443
2. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων επί υποθέσεων διεθνούς υιοθεσίας Σελ. 447
IV. ΕΣΔΑ και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 450
V. Συμπέρασμα Σελ. 453
[12] Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Σελ. 455
Χρ. Τσούκα  
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 457
Α. Ορισμός της έννοιας της προσωπικής καταστάσεως Σελ. 457
Β. Πηγές των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της προσωπικής καταστάσεως Σελ. 459
ΙΙ. Διεθνείς νομοθετικές λύσεις περί προσωπικής καταστάσεως Σελ. 460
Α. Το έργο της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως Σελ. 460
1. Συμβάσεις με αντικείμενο την ενοποίηση του δικαίου Σελ. 462
2. Συμβάσεις τεχνικού χαρακτήρα Σελ. 464
Β. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη ρύθμιση των ζητημάτων προσωπικής καταστάσεως Σελ. 468
1. Η Πράσινη Βίβλος «Λιγότερα διοικητικά διαβήματα για τους πολίτες: Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δημοσίων εγγράφων και της αναγνώρισης των εννόμων αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης» [COM(2010) 747 τελικό] Σελ. 468
2. Η Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 [COM(2013) 228 τελικό] Σελ. 472
3. Η τελική εκδοχή της Προτάσεως Κανονισμού Σελ. 476
ΙΙΙ. Η νομολογία των Διεθνών Δικαστηρίων Σελ. 484
Α. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 484
1. Αποφάσεις που αφορούν το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 484
2. Αποφάσεις που αφορούν τις εσωτερικές σχέσεις Σελ. 491
Β. Η νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Σελ. 496
1. Το όνομα των παιδιών Σελ. 497
2. Το όνομα των ενηλίκων Σελ. 498
3. Η προσωπική κατάσταση ως πρόκριμα Σελ. 500
IV. Συμπέρασμα: Μέθοδοι διεθνούς ρυθμίσεως των ζητημάτων προσωπικής καταστάσεως Σελ. 503
V. Νομοθεσία περί ληξιαρχικών πράξεων Σελ. 504
Παράρτημα νομοθετικών κειμένων  
[1] Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, Βρυξέλλες, 16.3.2011 COM (2011) 126 τελικό Σελ. 509
[2] Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων, Βρυξέλλες, 16.3.2011 COM (2011) 127 τελικό Σελ. 537
[3] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (ΕΕ L 7/10.1.2009) Σελ. 563
[4] Σύμβαση της Χάγης της 19.10.1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών - κυρώθηκε με το Ν 4020/2011 Σελ. 601
[5] Σύμβαση της Χάγης της 25.10.1980 για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών - κυρώθηκε με το Ν 2102/1992 Σελ. 619
[6] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (ΕΕ L 343/29.12.2010) Σελ. 631
[7] Σύμβαση της Χάγης της 29.5.1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία - κυρώθηκε με το Ν 3765/2009 Σελ. 643
[8] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338/23.12.2003) Σελ. 657
[9] Ν 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 181) Σελ. 687
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΥ Σελ. 693
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 697
Back to Top