ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12394
Σαββαΐδου Κ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 600
  • ISBN: 978-960-272-632-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται με τρόπο εμπεριστατωμένο και συστηματικό τις βασικές παραμέτρους της έννοιας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έμφαση δίδεται στα ζητήματα της τοπικής φορολόγησης και του δημοσιονομικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, με ταυτόχρονη πλήρη παρουσίαση της σχετικής νομολογίας των Δικαστηρίων, ενώ παράλληλα επιχειρείται με επιτυχία και η ανάδειξη των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ. Το έργο εμπλουτίζεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), κατάλογο νομολογίας, καθώς και Παράρτημα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του σύνθετου ζητήματος της αυτοτέλειας της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και των μέσων πραγμάτωσής της, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο αφενός για τη Διοίκηση, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ισχυρής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δυναμικούς πόρους και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, αφετέρου και για τους αιρετούς, καθώς και για κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τα εν λόγω ζητήματα, με γνώμονα την ενθάρρυνση του κοινωνικού ελέγχου των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. ΙΧ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. ΧΙ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXXIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α' Η έννοια της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ  
Κεφάλαιο 1 Οι προϋποθέσεις ύπαρξης οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑΣελ. 8
1.1. Η μεταφορά πόρων στους ΟΤΑ για την άσκηση των μεταβιβασθέντων σε αυτούς αρμοδιοτήτωνΣελ. 8
1.2. Η διατήρηση των μεταφερθέντων στην τοπική αυτοδιοίκηση πόρων και η μη κατάργηση ή ο περιορισμός τους στο μέλλον Σελ. 12
1.3. Η ύπαρξη ιδίων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησηςΣελ. 15
Κεφάλαιο 2 Η μέτρηση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑΣελ. 16
Κεφάλαιο 3 Η λήψη μέτρων εξισορρόπησης ως παράγοντας διασφάλισης της αρχής της ισότητας μεταξύ των ΟΤΑΣελ. 17
ΜΕΡΟΣ Β' Τα έσοδα των ΟΤΑ  
I. Τα έσοδα των ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμων και Κοινοτήτων)Σελ. 19
Κεφάλαιο 1 Έσοδα από αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑΣελ. 21
1.1. ΜισθώματαΣελ. 21
1.2. Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρωνΣελ. 22
Κεφάλαιο 2 Έσοδα από αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των ΟΤΑΣελ. 23
2.1. Τόκοι κεφαλαίων Σελ. 23
2.2. Έσοδα από δημοτικές επιχειρήσειςΣελ. 23
2.3. Έσοδα από μισθώματα Σελ. 24
Κεφάλαιο 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Σελ. 24
3.1. Ορισμός των ανταποδοτικών τελών και διάκριση τους από άλλες κατηγορίες οικονομικών βαρώνΣελ. 24
3.2. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ορισμένου οικονομικού βάρους ως ανταποδοτικού τέλους Σελ. 25
3.3. Διαδικασία επιβολής ανταποδοτικών τελώνΣελ. 33
3.3.1. Συνταγματικότητα της διάταξης περί επιβολής ανταποδοτικών τελών με απόφαση του δημοτικού συμβουλίουΣελ. 33
3.3.2. Δημοσίευση των αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελώνΣελ. 34
3.3.3. Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων επιβολής τελών από το Γενικό Γραμματέα της ΠεριφέρειαςΣελ. 37
3.4. Η αμφισβήτηση της νομιμότητας της απόφασης περί επιβολής ανταποδοτικών τελώνΣελ. 39
3.5. Η διάθεση των εσόδων από ανταποδοτικά τέληΣελ. 42
3.6. Παρουσίαση ορισμένων ανταποδοτικών τελών Σελ. 43
3.6.1. Τέλη επί των εσόδων επιτηδευματιώνΣελ. 44
3.6.1.1. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Σελ. 44
3.6.1.2. Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτωνΣελ. 46
3.6.2. Δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού Σελ. 53
3.6.3. Τέλος ακίνητης περιουσίας Σελ. 55
3.6.4. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρωνΣελ. 58
3.6.4.1. ΓενικάΣελ. 58
3.6.4.2. Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρουΣελ. 59
3.6.5. Τέλη ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσηςΣελ. 60
3.6.6. Δημοτικό τέλος διαφήμισηςΣελ. 62
3.6.6.1. Διαφημίσεις που υπάγονται σε δημοτικό τέλος διαφήμισηςΣελ. 62
3.6.6.2. Διαδικασία υπολογισμού και απόδοσης του τέλους διαφήμισηςΣελ. 71
3.6.6.3. Συνέπειες μη καταβολής του τέλους διαφήμισηςΣελ. 73
3.6.7. Τέλος επί των αδειών οικοδομήςΣελ. 74
3.6.8. Ειδικό τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςΣελ. 75
3.6.9. Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντωνΣελ. 76
3.6.10. Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης Σελ. 77
3.6.11. Τέλη για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντοςΣελ. 77
3.6.12. Τέλη και δικαιώματα χρήσης κτημάτων, έργων και υπηρεσιώνΣελ. 78
3.6.13. Τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρταΣελ. 79
3.6.14. Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων - τευχών δημοπρασιώνΣελ. 81
3.6.15. Τοπικά δυνητικά ανταποδοτικά τέλη Σελ. 81
3.6.16. Δημοτικό τέλος υπέρ δήμων, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λιμάνια, για τα οχήματα που επιβιβάζονται σε πλοία για λιμάνια του εξωτερικού - Τέλος επί των οχημάτων υπέρ του δήμου ΒόλουΣελ. 83
3.6.17. Δικαιώματα και τέλη χρήσης δημοτικών κοιμητηρίωνΣελ. 85
3.6.18. Δικαιώματα χρήσης δημοτικών σφαγείων Σελ. 85
3.6.19. Δικαιώματα εμπορίας πόσιμων υδάτωνΣελ. 86
Κεφάλαιο 4 Έσοδα από δημοτική φορολογίαΣελ. 88
4.1. Ιστορική αναδρομή της δημοτικής φορολογίας Σελ. 88
4.2. Οι συνταγματικές φορολογικές αρχές που εφαρμόζονται σε περίπτωση επιβολής δημοτικής φορολογίαςΣελ. 89
4.2.1. Η αρχή της νομιμότητας του φόρου και η φορολογική αποκέντρωση Σελ. 89
4.2.2. Η αρχή της φορολογικής ισότητας Σελ. 93
4.2.3. Η αρχή της απαγόρευσης της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμωνΣελ. 98
4.3. Παρουσίαση δημοτικών φόρων Σελ. 101
4.3.1. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Σελ. 101
4.3.2. Φόρος ζύθουΣελ. 103
4.3.3. Δημοτικός φόρος ΔωδεκανήσουΣελ. 105
4.3.4. Φόρος Ακίνητης ΠεριουσίαςΣελ. 108
4.3.5. Φόρος ακάλυπτων χώρωνΣελ. 109
4.4. Απαλλαγή από τη δημοτική φορολογίαΣελ. 110
4.5. Οι προτάσεις για την αναμόρφωση του τοπικού φορολογικού συστήματοςΣελ. 111
4.5.1. Η απλοποίηση του ισχύοντος τοπικού φορολογικού συστήματος με την κατάργηση ή τη συγχώνευση ορισμένων φόρων και τη χορήγηση στους ΟΤΑ της δυνατότητας διακύμανσης του φορολογικού συντελεστήΣελ. 111
4.5.2. Η επιβολή νέων φόρων για τη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 113
4.5.2.1. Οι αρχές της τοπικής φορολογίας που πρέπει να διέπουν την εκχώρηση φορολογικών εσόδων στην τοπική αυτοδιοίκησηΣελ. 113
4.5.2.2. Η επιβολή νέων φόρων Σελ. 117
4.5.2.2.1. Η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίαςΣελ. 117
4.5.2.2.2. Η επιβολή φόρου εισοδήματος Σελ. 118
4.5.2.2.3. Η εισαγωγή ενός ενιαίου τοπικού φόρουΣελ. 118
4.5.3. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης των τοπικών φόρωνΣελ. 120
4.5.4. Η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από άλλα μη φορολογικά έσοδα Σελ. 121
Κεφάλαιο 5 Έσοδα από εισφορέςΣελ. 122
5.1. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Σελ. 122
5.2. Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα Σελ. 123
Κεφάλαιο 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις Σελ. 123
6.1. Κεντρικοί Αυτοτελείς ΠόροιΣελ. 123
6.1.1. Οι πηγές των ΚΑΠΣελ. 123
6.1.2. Τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠΣελ. 125
6.1.3. Η απόδοση των ΚΑΠ στους ΟΤΑΣελ. 126
6.2. Συλλογική Απόφαση Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΣελ. 127
6.2.1. Οι πηγές της ΣΑΤΑΣελ. 128
6.2.2. Τα κριτήρια κατανομής της ΣΑΤΑΣελ. 128
6.3. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΠΤΑ»Σελ. 129
6.4. Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»Σελ. 130
Κεφάλαιο 7 Έσοδα από πρόστιμαΣελ. 131
7.1. Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεωνΣελ. 132
7.2. Έσοδα από την επιβολή λοιπών προστίμωνΣελ. 132
Κεφάλαιο 8 Έσοδα από παράβολαΣελ. 134
8.1. Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπώνΣελ. 134
8.2. Έσοδα από παράβολα χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντοςΣελ. 135
8.3. Έσοδα από παράβολα χορήγησης αδειών λειτουργίας μουσικήςΣελ. 135
8.4. Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμωνΣελ. 136
8.5. Έσοδα από παράβολα πλειστηριασμώνΣελ. 136
8.6. Έσοδα από παράβολα τμηματικής καταβολής χρεώνΣελ. 137
Κεφάλαιο 9 Λοιπά ΈσοδαΣελ. 137
9.1. Έσοδα από τη σύναψη συμβάσεωνΣελ. 137
9.1.1. Έσοδα από τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεωνΣελ. 137
9.1.2. Έσοδα συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίαςΣελ. 139
9.1.3. Έσοδα συμβάσεων συνεργασίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρου 223 του ΚΔΔ)Σελ. 140
9.2. Έσοδα από κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίωνΣελ. 140
9.3. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρωνΣελ. 141
II. Έσοδα των ΟΤΑ β' βαθμού (Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) Σελ. 143
Κεφάλαιο 1 Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ)Σελ. 144
Κεφάλαιο 2 Ίδιοι πόροιΣελ. 146
Κεφάλαιο 3 Δυνητικά έσοδαΣελ. 148
Κεφάλαιο 4 Έκτακτα έσοδαΣελ. 149
Κεφάλαιο 5 Βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 149
ΜΕΡΟΣ Γ' Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ  
I. Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμων και Κοινοτήτων)Σελ. 151
Κεφάλαιο 1 Διαδικασίες για τη σύνταξη, την ψήφιση, τον έλεγχο, την εκτέλεση την αναμόρφωση και την ισχύ του προϋπολογισμού των ΟΤΑΣελ. 151
1.1. Σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α' βαθμούΣελ. 152
1.2. Ο έλεγχος του προϋπολογισμού των ΟΤΑ από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Σελ. 154
1.3. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεωνΣελ. 156
1.4. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των ΟΤΑΣελ. 158
1.5. Η ισχύς του προϋπολογισμού των ΟΤΑΣελ. 159
Κεφάλαιο 2 Οι βασικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑΣελ. 160
2.1. Η αρχή του ενιαυσίουΣελ. 161
2.2. Η αρχή της καθολικότηταςΣελ. 161
2.3. Η αρχή της ενότηταςΣελ. 162
2.4. Η αρχή της ειδικεύσεως ή ειδικότητας των πιστώσεωνΣελ. 162
2.5. Η αρχή της ακρίβειας ή της ειλικρίνειας Σελ. 162
2.6. Η αρχή της προβλεψιμότηταςΣελ. 164
2.7. Η αρχή του ισοσκελισμούΣελ. 165
2.8. Η αρχή της δημοσιότηταςΣελ. 165
2.9. Η αρχή της χρηστής ή της φειδωλής διαχείρισηςΣελ. 166
Kεφάλαιο 3 Ο τύπος του προϋπολογισμού των ΟΤΑΣελ. 167
ΙΙ. Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ β' βαθμού (Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων)Σελ. 168
Κεφάλαιο 1 Διαδικασίες για τη σύνταξη, την ψήφιση, την αξιολόγηση, την ισχύ και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών ΑυτοδιοικήσεωνΣελ. 168
1.1. Σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑΣελ. 168
1.2. Η αξιολόγηση του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον Υπουργό Οικονομίας και ΟικονομικώνΣελ. 170
1.3. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 171
1.4. Η ισχύς του προϋπολογισμούΣελ. 171
Κεφάλαιο 2 Οι βασικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑΣελ. 172
2.1. Οι βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμούΣελ. 172
2.2. Ο σχεδιασμός τριετούς προϋπολογισμούΣελ. 173
ΜΕΡΟΣ Δ' Η εκτέλεση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α' βαθμού  
Κεφάλαιο 1 Ταμειακή υπηρεσίαΣελ. 175
1.1. Σύσταση της ταμειακής υπηρεσίας Σελ. 175
1.1.1. Υποχρεωτική σύσταση ταμειακής υπηρεσίας Σελ. 176
1.1.2. Διαδικασία σύστασης της ταμειακής υπηρεσίαςΣελ. 177
1.2. Στελέχωση της ταμιακής υπηρεσίας Σελ. 177
1.3. Διάρθρωση και οργάνωση της ταμιακής υπηρεσίαςΣελ. 178
Κεφάλαιο 2 Βεβαίωση εσόδων των ΟΤΑΣελ. 179
Κεφάλαιο 3 Είσπραξη εσόδων των ΟΤΑΣελ. 181
3.1. Νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την είσπραξη - Εφαρμογή του ΚΕΔΕΣελ. 182
3.2. Διαδικασία είσπραξηςΣελ. 183
3.3. Συνείσπραξη εσόδων των ΟΤΑ με έσοδα άλλων φορέων Σελ. 185
3.4. Καταβολή χρεών προς τους ΟΤΑΣελ. 187
3.4.1. Κανόνες πίστωσης της καταβολής οφειλών προς τους ΟΤΑΣελ. 187
3.4.2. Τρόπος καταβολής χρεών προς τους ΟΤΑΣελ. 188
3.4.2.1.Καταβολή με χρήματα (επιταγές ή με μετρητά)Σελ. 188
3.4.2.2. Συμψηφισμός απαιτήσεων και οφειλώνΣελ. 189
3.4.3. Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών προς τους ΟΤΑΣελ. 191
3.4.3.1. Πεδίο εφαρμογής - Είδος οφειλών για τις οποίες επιτρέπεται η χορήγηση δόσεωνΣελ. 192
3.4.3.2. Διαδικασία χορήγησης της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλώνΣελ. 192
3.4.3.3. Συνέπειες χορήγησης της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλώνΣελ. 195
3.4.4. Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λπ.Σελ. 195
3.4.4.1. Ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑΣελ. 195
3.4.4.2. Δυνατότητα περαίωσης φορολογικών διαφορών, για τις οποίες εκκρεμούν ασκηθείσες προσφυγές ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείωνΣελ. 198
3.5. Είσπραξη των οφειλών προς τους ΟΤΑ σε περίπτωση μη οικειοθελούς πληρωμής τους από τους οφειλέτες Σελ. 202
3.5.1. Μέτρα εξαναγκασμού των οφειλετών των ΟΤΑΣελ. 202
3.5.1.1. Δέσμευση Αποδεικτικού Φορολογικής ΕνημερότηταςΣελ. 202
3.5.1.2. Μη χορήγηση αδειών από Δήμους Σελ. 203
3.5.1.3. Μη αναγνώριση δαπάνης διαφήμισης Σελ. 203
3.5.1.4. Απαγόρευση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ακινήτωνΣελ. 204
3.5.1.5. Διακοπή του ρεύματος από τη ΔΕΗΣελ. 206
3.5.1.6. Κώλυμα και ασυμβίβαστο εκλογιμότητας των οφειλετών των ΟΤΑΣελ. 206
3.5.1.7. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Σελ. 209
3.5.1.7.1. Διαδικασία επιβολής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολήςΣελ. 209
3.5.1.7.2. Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολήςΣελ. 210
3.5.1.8. Επιβολή προστίμωνΣελ. 211
3.5.2. Αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη οφειλών προς τους ΟΤΑΣελ. 212
3.5.2.1. Απαρίθμηση των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης Σελ. 213
3.5.2.1.1. Επιβολή κατάσχεσης στην (κινητή ή ακίνητη) περιουσία των οφειλετών των ΟΤΑΣελ. 214
3.5.2.1.1.2. Η διαδικασία της κατάσχεσης Σελ. 214
3.5.2.1.1.2. Η διενέργεια πλειστηριασμού Σελ. 215
3.5.2.1.2. Επιβολή κατάσχεσης κινητών εις χείρας τρίτων Σελ. 217
3.5.2.1.2.1. Οι συνέπειες της μη υποβολής δήλωσης του τρίτου, εις χείρας του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση Σελ. 218
3.5.2.1.2.2. Ακατάσχετο ποσό μισθών και συντάξεων Σελ. 219
3.5.2.1.2. Επιβολή προσωπικής κράτησης του οφειλέτη Σελ. 220
3.5.2.1.2.1. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί επιβολής της προσωπικής κράτησης Σελ. 221
3.5.2.1.2.2. Διαδικασία επιβολής της προσωπικής κράτησηςΣελ. 222
3.5.2.1.2.3. Η συνταγματικότητα του μέτρου της προσωπικής κράτησηςΣελ. 222
3.5.2.1.2.4. Η άμυνα του οφειλέτη σε περίπτωση επιβολής προσωπικής κράτησηςΣελ. 228
3.5.2.1.2.4.1. Αντιρρήσεις κατά την σύλληψηΣελ. 228
3.5.2.1.2.4.2. Αίτηση απόλυσης του κρατουμένουΣελ. 229
3.5.2.1.2.4.3. Αίτηση προσωρινής αναστολής του μέτρουΣελ. 230
3.5.2.1.2.4.4. Αμφισβήτηση για την εκτέλεση της προσωπικής κράτησηςΣελ. 230
2.5.2.2. Η άμυνα του οφειλέτη των ΟΤΑΣελ. 230
3.5.2.3. Η αποτελεσματικότητα των αναγκαστικών μέτρων είσπραξηςΣελ. 231
3.6. Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο Σελ. 233
3.7. Διαγραφή χρεών προς τους ΟΤΑΣελ. 233
3.8. Παραγραφή απαιτήσεων των ΟΤΑΣελ. 234
3.8.1. Χρόνος παραγραφήςΣελ. 235
3.8.2. Διακοπή της παραγραφήςΣελ. 235
3.8.3. Αναστολή της παραγραφήςΣελ. 237
3.8.4. Συνέπειες της συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφήςΣελ. 237
3.9. Έντοκη κατάθεση εσόδων των ΟΤΑΣελ. 238
3.10. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντωνΣελ. 239
Κεφάλαιο 4 Δικονομικά ζητήματα για την επίλυση των (φορολογικών) διαφορών μεταξύ των ΟΤΑ και των δημοτών (φορολογουμένων)Σελ. 240
4.1. Συμβιβαστική επίλυση των φορολογικών διαφορώνΣελ. 240
4.2. Η τακτική δικαστική προστασίαΣελ. 243
4.2.1. Η άσκηση προσφυγής Σελ. 243
4.2.1.1. Η φύση των προσβαλλόμενων με την προσφυγή πράξεων Σελ. 243
4.2.1.2. Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση της προσφυγήςΣελ. 244
4.2.1.3. Κατάθεση της προσφυγήςΣελ. 245
4.2.1.4. Προθεσμία άσκησης της προσφυγήςΣελ. 248
4.2.1.5. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγήςΣελ. 248
4.2.2. Ένδικα μέσαΣελ. 249
4.2.2.1. Η έφεση Σελ. 249
4.2.2.1.1. Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση της έφεσηςΣελ. 250
4.2.2.1.2. Υποκείμενες σε έφεση αποφάσεις Σελ. 251
4.2.2.1.3. Δικαίωμα έφεσηςΣελ. 256
4.2.2.1.4. Προθεσμία για την άσκηση έφεσης Σελ. 256
4.2.2.1.5. Περιεχόμενο του δικογράφου και λόγοι της έφεσηςΣελ. 258
4.4.1.6. Παράβολο για την άσκηση έφεσηςΣελ. 261
4.2.2.1.7. Οι συνέπειες της έφεσηςΣελ. 268
4.2.2.1.7.1. Το ανασταλτικό αποτέλεσμαΣελ. 268
4.2.2.1.7.2. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμαΣελ. 269
4.2.2.1.7.3. Το επικοινωτικό αποτέλεσμαΣελ. 272
4.2.2.1.8. Η απόφαση επί της έφεσης Σελ. 272
4.2.2.2. Η άσκηση αναίρεσηςΣελ. 274
4.3. Προσωρινή δικαστική προστασία: αίτηση αναστολής εκτέλεσηςΣελ. 279
Κεφάλαιο 5 Πληρωμή δαπανών των ΟΤΑΣελ. 286
5.1. Η δημοσιολογιστική διαδικασία για τη διενέργεια των δημοσίων δαπανών Σελ. 287
5.2. Διαδικασία πληρωμής των δαπανών των ΟΤΑΣελ. 289
5.2.1. Εντάλματα πληρωμήςΣελ. 289
5.2.2. Εντάλματα προπληρωμήςΣελ. 291
5.2.3. ΠροπληρωμέςΣελ. 291
5.2.4. Πάγια προκαταβολήΣελ. 292
5.3. Η πράξη θεωρήσεως ή μη του χρηματικού εντάλματος πληρωμήςΣελ. 294
5.4. Νομιμοποίηση των δικαιούχων για την είσπραξη των απαιτήσεων κατά των ΟΤΑ (δικαιολογητικά για την πληρωμή των δαπανών)Σελ. 296
5.4.1. Φυσικά πρόσωπαΣελ. 297
5.4.2. ΕταιρίεςΣελ. 299
5.4.3. ΝΠΔΔ και Υπηρεσίες του Δημοσίου Σελ. 300
5.4.4. Σχολικές ΕπιτροπέςΣελ. 301
5.4.5. Γεωργικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμώνΣελ. 301
5.4.6. Σωματεία και σύλλογοιΣελ. 301
5.4.7. Δικαιούχοι μη δυνάμενοι να υπογράψουν Σελ. 302
5.4.8. Κάτοικοι εξωτερικούΣελ. 302
5.4.9. ΑνήλικοιΣελ. 302
5.4.10. 'Ατομα σε επιμέλεια Σελ. 303
5.4.11. Κληρονόμοι αποβιωσάντων δικαιούχωνΣελ. 303
5.5. Παρακράτηση φόρων κατά την πληρωμή δαπανώνΣελ. 304
5.6. Παραγραφή αξιώσεων κατά των δήμων Σελ. 305
5.7. Ευθύνη του δημάρχου ως τρίτου για καταβολή οφειλών του δήμουΣελ. 305
5.8. Η ρύθμιση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των επιχειρήσεων και των ΝΠΔΔ των Νομαρχιακών ΑυτοδιοικήσεωνΣελ. 306
Κεφάλαιο 6 Λοιπά ζητήματα της οικονομικής διοίκησης των δήμων και κοινοτήτωνΣελ. 307
6.1. Σύναψη δανείωνΣελ. 308
6.1.1. Σκοποί σύναψης δανείουΣελ. 308
6.1.2. Διαδικασία σύναψης δανείουΣελ. 309
6.1.3. Οι όροι της σύμβασης δανείου (διάρκεια του δανείου)Σελ. 310
6.1.4. Χρησιμοποίηση των εσόδων από δάνειαΣελ. 311
6.1.5. Η εξυπηρέτηση του δανείουΣελ. 311
6.2. Χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 312
6.3. Επιχορηγήσεις των ΟΤΑΣελ. 313
6.4. Εκμίσθωση ακινήτων του δήμου Σελ. 314
6.5. Εκποίηση ακινήτωνΣελ. 315
6.5.1. Γενικές διατάξεις Σελ. 315
6.5.2. Ειδικές περιπτώσεις εκποίησης ακινήτων των ΟΤΑΣελ. 316
6.6. Εκποίηση κινητών πραγμάτων των ΟΤΑΣελ. 317
6.7. Έκδοση φορολογικών στοιχείωνΣελ. 317
6.8. 'Αρση του φορολογικού απορρήτου υπέρ των ΟΤΑ και χορήγηση στοιχείων των φορολογούμενων δημοτών από τις ΔΟΥ Σελ. 318
6.9. Διάθεση εσόδων ειδικών σκοπώνΣελ. 319
Κεφάλαιο 7 Αστική ευθύνηΣελ. 320
7.1. Αστική ευθύνη των υπαλλήλων των ΟΤΑΣελ. 320
7.2. Αστική ευθύνη των αιρετών οργάνων των ΟΤΑΣελ. 321
7.3. Αστική ευθύνη των ΟΤΑΣελ. 322
ΜΕΡΟΣ Ε' Ο δημοσιονομικός έλεγχος των ΟΤΑ  
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 325
1.1. Κατηγορίες ελέγχων της δράσης της Δημόσιας ΔιοίκησηςΣελ. 326
1.1.1. Διοικητικός έλεγχοςΣελ. 326
1.1.2. Οικονομικός - Διαχειριστικός έλεγχοςΣελ. 326
1.1.3. Λογιστικός έλεγχοςΣελ. 327
1.1.4. Πολιτικός έλεγχοςΣελ. 328
2.2. Διακρίσεις δημοσιονομικού ελέγχου των ΟΤΑΣελ. 328
1.2.1. Διοικητικός και Δικαστικός έλεγχοςΣελ. 328
1.2.2. Προληπτικός και Κατασταλτικός έλεγχοςΣελ. 328
1.2.3. Eσωτερικός και Εξωτερικός έλεγχοςΣελ. 328
1.2.4. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοιΣελ. 329
1.3. Συστήματα άσκησης προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανώνΣελ. 329
1.3.1. Ο προληπτικός έλεγχος ασκείται από τη ΒουλήΣελ. 330
1.3.2. Ο προληπτικός έλεγχος ασκείται από την ίδια τη Διοίκηση (εσωτερικός διοικητικός προληπτικός έλεγχος)Σελ. 330
1.3.3. Ο προληπτικός έλεγχος ασκείται από τη δικαστική εξουσία (εξωτερικός δικαστικός προληπτικός έλεγχος) και ειδικότερα από το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΣελ. 331
1.4. Διακρίσεις του προληπτικού δικαστικού ελέγχουΣελ. 331
1.5. Σύγκριση μεταξύ προληπτικού και κατασταλτικού δικαστικού ελέγχουΣελ. 332
1.6. Ο δημοσιονομικός έλεγχος στην Αρχαία Ελλάδα και στο νεότερο ελληνικό κράτοςΣελ. 333
Κεφάλαιο 2 Διοικητικός έλεγχος των ΟΤΑΣελ. 335
2.1. Τακτικοί έλεγχοι των ΟΤΑΣελ. 335
2.1.1. Υποβολή στοιχείων για έλεγχοΣελ. 335
2.1.1.1. Υποβολή στοιχείων στο Δήμαρχο και τη Δημαρχιακή ΕπιτροπήΣελ. 335
2.1.1.2. Υποβολή στοιχείων στο ΥΠΕΣΔΔΑΣελ. 336
2.1.1.3. Υποβολή στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομίας και ΟικονομικώνΣελ. 336
2.1.1.3.1. Υποβαλλόμενα Στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του ΚράτουςΣελ. 337
2.1.1.3.2. Κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείωνΣελ. 338
2.1.1.4. Υποβολή στοιχείων στη Διυπουργική Επιτροπή Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την άσκηση εποπτείας της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑΣελ. 338
2.1.2. Υποβολή προς έγκριση του απολογισμού των ΟΤΑΣελ. 340
2.1.3. Προληπτικός έλεγχος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και ΟικονομικώνΣελ. 341
2.2. Έκτακτοι Έλεγχοι των ΟΤΑΣελ. 342
2.2.1. Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος των ΟΤΑ α' βαθμού από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομίας και ΟικονομικώνΣελ. 342
2.2.1.1. Αρμοδιότητες της Οικονομικής ΕπιθεώρησηςΣελ. 342
2.2.1.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τουςΣελ. 344
2.2.1.3. Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιθεώρησης έτους 2005Σελ. 345
2.2.2. Έλεγχος από Επιθεωρητές του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ΑποκέντρωσηςΣελ. 346
Κεφάλαιο 3 Δικαστικός έλεγχος των ΟΤΑΣελ. 347
3.1. Προληπτικός έλεγχος των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΣελ. 347
3.1.1. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ κατά το στάδιο της εντολής πληρωμήςΣελ. 348
3.1.1.1. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ α' βαθμού (δήμων και κοινοτήτων)Σελ. 348
3.1.1.1.1. Έκταση του διενεργηθέντος υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου προληπτικού ελέγχουΣελ. 351
αα. 'Ασκηση τυπικού ελέγχουΣελ. 351
αα1. Έλεγχος νομιμότηταςΣελ. 351
αα1.1. Η πρόβλεψη της δαπάνης από ουσιαστική διάταξη νόμουΣελ. 351
αα1.2. Η εγγραφή σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό Σελ. 356
αα2. Έλεγχος κανονικότηταςΣελ. 356
αα2.1. Ο έλεγχος περί της νόμιμης ανάληψης της δαπάνηςΣελ. 357
αα2.2. Η επισύναψη των νόμιμων δικαιολογητικώνΣελ. 358
αα2.2. Η μη παραγραφή της απαίτησης του δανειστή του ΟΤΑΣελ. 359
αα3. Ουσιαστικός έλεγχοςΣελ. 359
αβ. Απαγόρευση άσκησης ελέγχου σκοπιμότηταςΣελ. 360
αγ. 'Ασκηση παρεμπίμπτοντος ελέγχουΣελ. 375
αδ. Ο περιβαλλοντικός έλεγχοςΣελ. 378
3.1.1.1.2. Όργανα άσκησης του προληπτικού ελέγχουΣελ. 379
3.1.1.1.3. Υποκείμενο του προληπτικού ελέγχουΣελ. 381
3.1.1.1.4. Αντικείμενο του προληπτικού ελέγχουΣελ. 381
3.1.1.1.5. Διαδικασία προληπτικού ελέγχουΣελ. 383
3.1.1.1.5.1. Αναφορικά με την πράξη θεώρησης του χρηματικού εντάλματος πληρωμήςΣελ. 383
3.1.1.1.5.2. Αναφορικά με την άρση της διαφωνίας μεταξύ του αρμόδιου εντεταλμένου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του διατάκτηΣελ. 386
3.1.1.1.5.3. Προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που μπορεί να προκύψει λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας προληπτικού ελέγχουΣελ. 389
3.1.1.1.5.4. Θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής «υπ' ευθύνη» του δημάρχου και κατά προτεραιότητα έλεγχος του από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 390
3.1.1.1.5. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 392
3.1.1.1.6. Νομική φύση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΣελ. 392
3.1.1.1.6.1. Αναφορικά με την πράξη θεώρησης του χρηματικού εντάλματος πληρωμήςΣελ. 393
3.1.1.1.6.2. Αναφορικά με την άρση της διαφωνίας μεταξύ επιτρόπου και διατάκτηΣελ. 394
3.1.1.2. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ β' βαθμού (Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) Σελ. 396
3.1.2. Προληπτικός έλεγχος των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το στάδιο ανάληψης της δαπάνης: προληπτικός έλεγχος των συμβάσεωνΣελ. 398
3.1.2.1. Προϋποθέσεις άσκησης ελέγχου πριν από τη σύναψη συμβάσεωνΣελ. 399
3.1.2.2. Διαδικασία άσκησης ελέγχου επί των συμβάσεωνΣελ. 402
3.1.2.3. Έκταση του διενεργούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχουΣελ. 404
3.2. Κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΣελ. 410
3.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 411
3.2.1.1. Η έννοια του υπολόγουΣελ. 411
3.2.1.2. Διακρίσεις δημοσίων υπολόγωνΣελ. 415
3.2.1.3. Έλλειμμα δημοσίου υπολόγουΣελ. 416
3.2.2. Περιεχόμενο του κατασταλτικού ελέγχου επί των λογαριασμών των ΟΤΑΣελ. 420
3.2.3. Μορφές κατασταλτικού ελέγχουΣελ. 421
3.2.3.1. Δειγματοληπτικός έλεγχοςΣελ. 421
3.2.3.2. Επιτόπιος έλεγχοςΣελ. 422
3.2.3.3. Τακτικοί και Έκτακτοι έλεγχοιΣελ. 422
3.2.3.4. Θεματικοί έλεγχοιΣελ. 424
3.2.4. Υποχρεώσεις των ΟΤΑΣελ. 424
3.2.4.1. Η υποχρέωση υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο των απολογισμώνΣελ. 424
3.2.4.2. Η υποχρέωση φύλαξης των απολογιστικών στοιχείων Σελ. 426
3.2.4.3. Η υποχρέωση διευκόλυνσης του διενεργούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχου Σελ. 426
3.2.5. Όργανα κατασταλτικού ελέγχουΣελ. 426
3.2.6. Διαδικασία που ακολουθεί της διενέργειας του κατασταλτικού ελέγχουΣελ. 427
3.2.7. Ένδικα μέσα κατά των πράξεων καταλογισμούΣελ. 428
3.2.7.1. Η αίτηση αναθεώρησης Σελ. 429
3.2.7.2. Η έφεσηΣελ. 429
3.2.7.3. Η αίτηση αναίρεσηςΣελ. 430
3.2.8. Η νομική φύση του κατασταλτικού ελέγχου που διενεργείται επί των λογαριασμών των ΟΤΑΣελ. 431
3.2.9. 'Ασκηση ειδικού κατά προτεραιότητα κατασταλτικού ελέγχου των λογαριασμών των ΟΤΑΣελ. 432
3.2.10. Η ειδική διαδικασία του ελέγχου της προσωπικής συμπεριφοράς του δημοσίου υπολόγου από το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΣελ. 435
3.2.11. Νομιμοποίηση δαπανών κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 26 του Ν 3274/2004 και του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν 3448/2006Σελ. 436
3.2.12. Προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κατασταλτικού ελέγχουΣελ. 441
Κεφάλαιο 4 Λαϊκός έλεγχος (λογοδοσία) των ΟΤΑ α' βαθμούΣελ. 442
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 443
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 451
Ι. Ελληνική Βιβλιογραφία Σελ. 451
Α. ΜονογραφίεςΣελ. 451
Β. 'ΑρθραΣελ. 455
Γ. ΠαρατηρήσειςΣελ. 465
1396927554  
ΙΙ. Ενδεικτική ξενόγλωσση βιβλιογραφίαΣελ. 466
Α. ΜονογραφίεςΣελ. 466
Β. 'ΑρθραΣελ. 466
Νομοθετικό πλαίσιο περί της Δημοσιονομικής Διαχείρισης των ΟΤΑΣελ. 467
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 469
Ι. Νομολογία Ανώτατου Ειδικού ΔικαστηρίουΣελ. 469
ΙΙ. Νομολογία Διοικητικών ΔικαστηρίωνΣελ. 469
1. Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 469
3. Διοικητικά ΠρωτοδικείαΣελ. 472
2. Διοικητικά ΕφετείαΣελ. 472
4. Ελεγκτικό ΣυνέδριοΣελ. 473
ΙΙ. Νομολογία Πολιτικών ΔικαστηρίωνΣελ. 476
'Αρειος ΠάγοςΣελ. 476
ΙΙI. Νομολογία Eυρωπαϊκών ΔικαστηρίωνΣελ. 477
1. Δικαστήριο Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 477
2. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΣελ. 477
IV. Νομολογία Ξένων ΔικαστηρίωνΣελ. 477
Conseil Constitutionnel (Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας)Σελ. 477
V. Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΣελ. 477
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 479
Νέος τύπος Προϋπολογισμού ΟΤΑ α' βαθμίδας (ΚΥΑ 7028/2004 - ΚΥΑ 64871/2007 - ΚΥΑ 67146/2008)Σελ. 479
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 553
 
Back to Top