Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Εταιρική διακυβέρνηση, χρηματοδότηση, διάρθρωση και αστική ευθύνη

Εισηγητές: Φράγκος Ν., Ασκοτίρης Ν.

Η ομιλική διάρθρωση αποτελεί κοινό και πρακτικής σημασίας παρανομαστή σε σειρά συναλλαγών της σύγχρονης οικονομίας και ιδίως του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εντός αυτής και σε συνδυασμό με τις ειδικότερες ανάγκες της εκάστοτε συναλλαγής αναφύονται μείζονα πρακτικά ζητήματα, με άμεση αναφορά στη γενική προβληματική της ομιλικής σύνδεσης. Εταιρική χρηματοδότηση, επέκταση δραστηριοτήτων, χρηματοδότηση έργων, μετακίνηση αξίας μέσω συναλλαγών ιδίων κεφαλαίων και χρέους αποτελούν μηχανισμούς με καίρια σημασία στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και σχεδόν πάγια συσχέτιση με την έννοια του επιχειρηματικού ομίλου. Το Σεμινάριο στοχεύει μέσω επίκαιρων και πρακτικών θεμάτων εταιρικής οργάνωσης να συμβάλει στην εμπέδωση επιλεγμένων συναλλακτικών μορφωμάτων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία και τις ανάγκες νομικού χειρισμού της ομιλικής τους διάστασης. Αυτό με τη σειρά του θα φωτίσει την εμπορική και στρατηγική αξία της ad hoc ή στρατηγικής ομιλικής διάρθρωσης ως καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας προστιθέμενης εταιρικής αξίας.

 • Εισαγωγή - βασικές έννοιες
  ▸ Σύνδεση και έλεγχος: οριοθέτηση και συγγενείς έννοιες
  ▸ Εταιρίες συμμετοχών (holding companies)
  ▸ Ανάγκη επαναπροσδιορισμού του εταιρικού συμφέροντος (;)
 • Εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου: πρόκληση ή διευκόλυνση;
  ▸ Το θεσμικό πλαίσιο κατά τον Ν 4706/2020 και το άρθρο 44 του Ν 4449/2017
  ▸ Ειδικές τομεακές ρυθμίσεις
 • Χρηματοδότηση μέσω ομιλικών δομών
  ▸ Ζητήματα Acquisition Financing
  ▸ Μοχλευμένες εξαγορές (LBOs/debt-push down)
  ▸ Ζητήματα Project Financing
  ▸ Μηχανισμοί ASPs & Guarantee limitations
 • Η ομιλική διάσταση στη διάρθρωση συναλλαγών NPLs/ReoCos
 • Οι όμιλοι στο χρηματοοικονομικό ρυθμιστικό πλαίσιο
  ▸ Εποπτεία σε επίπεδο ομίλου
  ▸ Ενδο-ομιλική παροχή υπηρεσιών
  ▸ Εξυγίανση και αναδιάρθρωση
 • Ζητήματα αστικής ευθύνης
  ▸ Η ειδική περίπτωση της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου
 • Συμπεράσματα & συζήτηση

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους με πρακτικό ή θεωρητικό ενδιαφέρον στο εμπορικό και στο εταιρικό δίκαιο, και ειδικότερα στην οργάνωση εταιριών σε ομίλους, που ενδέχεται και να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματοοικονομικής νομοθεσίας. Το Σεμινάριο ενδιαφέρει, επίσης, στελέχη οργανισμών και συμβούλους επιχειρήσεων με έκθεση σε διαδικασίες σχηματισμού, αναδιάταξης και εταιρικής διακυβέρνησης ομίλων επιχειρήσεων, οι οποίοι θέλουν να επικαιροποιήσουν αλλά και να εμβαθύνουν τη γνώση τους σε ειδικά νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία ενός ομίλου και την πραγματοποίηση σύνθετων συναλλαγών επ’ ωφελεία του ομίλου.

Νίκος Φράγκος

Ο Νίκος Φράγκος είναι Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Karatzas & Partners» και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Κολωνίας. Στο παρελθόν εργάστηκε για τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (BaFin) καθώς και στο τμήμα νομικών και φορολογικών υπηρεσιών της εταιρίας PricewaterhouseCoopers στη Φρανκφούρτη. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε διεθνείς συναλλαγές εταιρικών αναδιοργανώσεων και μετασχηματισμών και έχει συμβάλει συγγραφικά σε διάφορα ζητήματα εταιρικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου.

Νίκος Ασκοτίρης

Ο Νίκος Ασκοτίρης είναι Δικηγόρος, Εταίρος στη δικηγορική εταιρία «Karatzas & Partners». Είναι κάτοχος LLM από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος στον ελβετικό πολυεθνικό τραπεζικό όμιλο Pictet. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, εμπειρία σε διεθνείς συναλλαγές εξαγορών και χρηματοδοτήσεων εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα, αναδιαρθρώσεις ομίλων, καθώς και σε συναλλαγές της κεφαλαιαγοράς.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20267
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Φράγκος Ν., Ασκοτίρης Ν.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Εταιρική διακυβέρνηση, χρηματοδότηση, διάρθρωση και αστική ευθύνη

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20267
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Φράγκος Ν., Ασκοτίρης Ν.
Back to Top