Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Νομικές και Χρηματοοικονομικές διαστάσεις με βάση τη νέα νομοθεσία της ΑΕ (Ν 4548/2018)

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Αρτίκης Γ., Αρτίκης Π., Λιναρίτης Ι.

Μέσω του σεμιναρίου θα γίνει αξιολόγηση του θεσμού και θα επιχειρηθεί η κατανόηση των κύριων ζητημάτων των ομολογιακών δανείων, τόσο από τη σκοπιά του νομικού πλαισίου (κατεξοχήν ενόψει του νέου Ν 4548/2018 για την ανώνυμη εταιρία, που διαλαμβάνει ειδικό σχετικό κεφάλαιο), όσο και της αξιοποίησής τους, ως σημαντικής πλέον πηγής χρηματοδότησης μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Oργανισμών στη σύγχρονη πρακτική. Η εξέταση και ανάλυση των εννοιών και των προβλημάτων που θέτει η συνομολόγηση και η λειτουργία των συμφωνιών ομολογιακών δανείων και η συναλλακτική κυκλοφορία των ομολογιών, ως χρηματοπιστωτικού μέσου στην κεφαλαιαγορά, θα λάβει χώρα μέσω πραγματικών παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης (case studies), παρουσίασης της συμβατικής αρχιτεκτονικής και διακρίσεων επιμέρους ρυθμιζόμενων μορφών ομολογιών.

• Ορισμός ομολογιακού δανείου
• Χαρακτηριστικά ομολογιών
• Σύγκριση ομολογιακών δανείων με λοιπά είδη δανείων
• Βασικές κατηγορίες ομολογιών
• Ειδικές κατηγορίες ομολογιών
• Θεσμικό Πλαίσιο Ομολογιακών Δανείων - Νομική φύση και χαρακτηριστικά ομολογιών
• Προϋποθέσεις έκδοσης ομολογιακού δανείου - Αρμοδιότητα - Περιεχόμενο εταιρικής απόφασης
• Όροι σύννομης διάθεσης ομολογιών - Δημόσια Προσφορά - Ιδιωτική τοποθέτηση
• Σύμβαση & Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου - Υποχρεώσεις εκδότη -Εξασφαλίσεις απαιτήσεων ομολογιακού δανείου
• Μεταβίβαση ομολογιών

•Αποτίμηση ομολογιών σταθερής απόδοσης
• Αποδόσεις ομολογιών σταθερής απόδοσης
• Κίνδυνοι ομολογιών σταθερής απόδοσης
• Σταθμισμένη διάρκεια ομολογιών σταθερής απόδοσης
• Παράγοντες Προσδιορισμού Επιτοκίων Αγοράς
• Απόσυρση ομολογιών σταθερής απόδοσης
• Αντικατάσταση ομολογιών σταθερής απόδοσης
• Διαβαθμίσεις ομολογιών
• Ελληνική αγορά ομολογιών
• Άμβλυνση κινδύνων των ομολογιούχων δανειστών μέσω ειδικών συμβατικών ρυθμίσεων - Περιθώρια εφαρμογής γενικών ρητρών
• Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δανειστών - Οργάνωση των ομολογιούχων σε Ομάδα - Συνέλευση των ομολογιούχων - Τροποποίηση συμβατικών όρων

• Σε στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση μη οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να εξοικειωθούν με τους σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης.
• Σε στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση οικονομικής κατεύθυνσης (σύμβουλοι επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, οικονομικοί διευθυντές, λογιστές, τραπεζικά στελέχη και επιχειρηματίες) που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στον χώρο των σύγχρονων μέσων χρηματοδότησης.
• Σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που θέλουν να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών αγορών.

O Δρ. Γιώργος Αρτίκης είναι Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι κάτοχος Πτυχίου από την ΑΣΟΕΕ, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από την ΑΣΟΕΕ, Διπλώματος (Diploma in Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Salford, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Bradford και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford. O Δρ. Αρτίκης έχει συγγράψει 6 βιβλία στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών και έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όσο και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης. Ο Καθηγητής Αρτίκης έχει πλούσια εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα έχει εργαστεί ως Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην Διεύθυνση Μελετών της ΑΤΕ, Γενικός Διευθυντής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Γενικός Διευθυντής στην Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων.

 

O Δρ. Παναγιώτης Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει διατελέσει για μια δεκαετία υψηλόβαθμο στέλεχος στο χώρο των επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ως μέλος επενδυτικής επιτροπής ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ειδικότητα «Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου». Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και της αποτίμησης αξιογράφων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης διδάσκει τα τελευταία είκοσι χρόνια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης.

 

Ο κ. Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance (distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 16927
8 ώρες
Εισηγητές: Αρτίκης Γ., Αρτίκης Π., Λιναρίτης Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 210,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Νομικές και Χρηματοοικονομικές διαστάσεις με βάση τη νέα νομοθεσία της ΑΕ (Ν 4548/2018)

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 16927
8 ώρες
Εισηγητές: Αρτίκης Γ., Αρτίκης Π., Λιναρίτης Ι.
Back to Top