ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ 1215/2012

Μία ερμηνευτική προσέγγιση, ιδίως υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔΕΕ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 36,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18501
Μιχαηλίδου Χ.
Prof. Dr. Hess Β.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ορφανίδης Γ., Πανταζόπουλος Σ., Τσικρικάς Δ., Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ.
  • Έκδοση: 2021
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 328
  • ISBN: 978-960-654-537-5
  • ISBN: 978-960-654-537-5
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Στο έργο «Οριοθέτηση της Διεθνούς Δικαιοδοσίας στις Διαφορές από Σύμβαση και Αδικοπραξία βάσει του Καν 1215/2012» αναλύεται η ειδική δικαιοδοτική βάση: α) επί διαφορών από σύμβαση, όπου εξετάζονται ζητήματα όπως ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής, η αποφυγή σύγκρουσης δικαιοδοσιών και αντιφατικών αποφάσεων, οι εξαιρέσεις ratione materiae (όπως η εξαίρεση ασφαλιστικών, καταναλωτικών και εργατικών διαφορών), οι συμβάσεις για πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών κ.ά. και β) επί διαφορών από αδικοπραξία, όπου εξετάζονται ζητήματα όπως ο τόπος όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο γεγονός, το πρόβλημα του forum delicti στα τελούμενα μέσω διαδικτύου αδικήματα κ.ά. Επιχειρείται μια ερμηνευτική προσέγγιση των κρίσιμων εννοιών των εν λόγω ειδικών δικαιοδοτικών βάσεων, ιδίως υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔΕΕ. Στο έργο εξετάζεται και η περίπτωση συρροής ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, καταλήγοντας σε μια πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 7 του Κανονισμού. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για όσους ασχολούνται με το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. XI
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. XIII
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. IX
§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1
Ι. Το forum solutionis και το forum delicti commissi ως αντικείμενο ερμηνείας Σελ. 7
1. Σχέση με τη γενική δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου Σελ. 12
2. Εξαιρετικές συντρέχουσες δωσιδικίες Σελ. 13
3. Συσχετισμός με τις λοιπές δικαιοδοτικές βάσεις του ΚανΒρΙα Σελ. 14
4. Συσχετισμός μεταξύ του forum contractus και του forum delicti Σελ. 16
ΙΙ. Κρίσιμα ερμηνευτικά εργαλεία Σελ. 18
1. Η αυτόνομη ερμηνεία Σελ. 20
2. Η γραμματική ερμηνεία Σελ. 21
3. Η ιστορική ερμηνεία Σελ. 22
4. Η συστηματική ερμηνεία Σελ. 22
5. Η τελολογική ερμηνεία Σελ. 23
6. Η συγκριτική ερμηνεία Σελ. 24
7. Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία Σελ. 24
8. Η σύμφωνη με τα θεμελιώδη δικαιώματα ερμηνεία Σελ. 25
ΙΙΙ. Μεθοδολογική διάρθρωση της μελέτης Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ
§ 2. Forum contractus Σελ. 29
Ι. H ειδική δικαιοδοτική βάση του τόπου εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 32
ΙΙ. Δικαιολογητικοί λόγοι θέσπισης του forum contractus Σελ. 33
1. Εξισορρόπηση των συγκρουόμενων συμφερόντων Σελ. 35
2. Αποφυγή σύγκρουσης δικαιοδοσιών και αντιφατικών αποφάσεων Σελ. 38
3. Οικονομία της δίκης και εγγύτητα Σελ. 40
4. Προβλεψιμότητα κατά την οριοθέτηση του forum Σελ. 42
§ 3. Ratione materiae Σελ. 44
Ι. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής Σελ. 44
1. Νομολογιακή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής Σελ. 46
2. Συσταλτική προσέγγιση του πεδίου εφαρμογής Σελ. 49
ΙΙ. Ερμηνεία και εξέταση των διαφορών από σύμβαση Σελ. 51
1. Αυτόνομη ερμηνεία του όρου «διαφορές από σύμβαση» Σελ. 51
2. Η έρευνα του δικάζοντος δικαστηρίου Σελ. 55
§ 4. Ως προς το εύρος των διαφορών από σύμβαση Σελ. 57
Ι. Οι εξαιρέσεις ratione materiae Σελ. 57
1. Εξαίρεση βάσει του άρθρ. 1 ΚανΒρΙα Σελ. 57
2. Εξαίρεση υποθέσεων υπαγόμενων σε αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 58
3. Εξαίρεση ασφαλιστικών, καταναλωτικών και εργατικών διαφορών Σελ. 60
4. Εξαίρεση διαφορών που ρυθμίζονται από διεθνείς συμβάσεις Σελ. 62
II. Περιπτωσιολογική οριοθέτηση Σελ. 63
1. Ως προς την έννοια της σύμβασης Σελ. 64
2. Μονομερείς δικαιοπραξίες Σελ. 66
3. Προκαταρκτικές συμφωνίες/προσυμβατικά μορφώματα Σελ. 68
4. Προσυμβατική ευθύνη Σελ. 69
5. Διαφορές ως προς το κύρος της σύμβασης Σελ. 73
6. Οιονεί δικαιοπρακτικές ενοχές- αδικαιολόγητος πλουτισμός-διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 76
7. Συμβάσεις υπέρ τρίτων Σελ. 78
8. Εκχώρηση απαιτήσεων/αναδοχή χρέους Σελ. 78
9. Διαφορές που πηγάζουν από ενδοεταιρικές σχέσεις Σελ. 79
§ 5. Προσδιορισμός της κρίσιμης παροχής Σελ. 82
Ι. Η έννοια της παροχής Σελ. 82
1. Η ένδικη ή επίδικη παροχή Σελ. 84
2. Η χαρακτηριστική παροχή ως εναλλακτική επιλογή Σελ. 89
II. Αποτίμηση ως προς την κρίσιμη παροχή Σελ. 94
1. Ως προς το αγωγικό αίτημα που δεν αναφέρεται σε ορισμένη παροχή Σελ. 94
2. Ως προς τις δευτερογενείς και παρεπόμενες παροχές Σελ. 94
3. Η υιοθέτηση των λύσεων υπό το καθεστώς του ΚανΒρΙα Σελ. 95
§ 6. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 97
Ι. Η νομολογιακή επιλογή ως προς τον τόπο εκπλήρωσης παροχής Σελ. 99
1. Αμφισβήτηση της απόφασης Tessili Σελ. 103
2. Επικύρωση του «κανόνα Tessili» από το Δικαστήριο Σελ. 104
ΙΙ. Πραγματικός και νόμιμος τόπος εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 107
1. Συμφωνίες σχετικά με τον τόπο εκπλήρωσης Σελ. 109
2. Πλασματικός τόπος εκπλήρωσης και συσχετισμός με την παρέκταση Σελ. 111
§ 7. Συμβάσεις για πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών Σελ. 119
Ι. Νομικός χαρακτηρισμός των συμβάσεων πώλησης και παροχής υπηρεσιών Σελ. 125
ΙΙ. Τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών Σελ. 126
1. Ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 126
2. Πολλαπλοί τόποι παροχής υπηρεσιών ή παράδοσης εμπορευμάτων Σελ. 131
ΙΙI. Ειδικότερα ζητήματα ως προς την πώληση εμπορευμάτων Σελ. 136
1. Ως προς τον όρο «πώληση εμπορευμάτων» Σελ. 136
2. Ως προς τον τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων Σελ. 139
ΙV. Ειδικότερα ζητήματα ως προς την παροχή υπηρεσιών Σελ. 141
1. Ως προς τον όρο «παροχή υπηρεσιών» Σελ. 142
2. Ως προς τον τόπο παροχής των υπηρεσιών Σελ. 144
3. Ως προς την παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου Σελ. 147
V. Λοιπές συμβάσεις πλην των συμβάσεων πώλησης και παροχής υπηρεσιών Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ
§ 8. Forum delicti Σελ. 153
I. Οριοθέτηση της αδικοπρακτικής ύλης Σελ. 155
1. Οι έννοιες «αδικοπραξία» και «οιονεί αδικοπραξία» Σελ. 155
2. Η αυτόνομη ερμηνεία του όρου «ενοχές από αδικοπραξία» Σελ. 156
3. Η έννοια της ζημίας Σελ. 159
4. Η αιτιώδης συνάφεια ως προς τη διεθνή δικαιοδοσία Σελ. 161
5. Ως προς τα διάδικα μέρη Σελ. 163
6. Η έρευνα του δικάζοντος δικαστηρίου Σελ. 164
II. Ratione materiae Σελ. 166
1. Αμφισβητούμενες αξιώσεις ως προς την υπαγωγή τους στο forum delicti Σελ. 170
2. Η περίπτωση των επαπειλούμενων αδικοπραξιών Σελ. 171
§ 9. Τόπος όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο γεγονός Σελ. 174
I. Η προβληματική Σελ. 174
1. Δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων τόπων Σελ. 175
2. Επιλογή των κρίσιμων τόπων βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου Σελ. 176
IΙ. Νομολογιακή επεξεργασία σε αστικές και εμπορικές διάφορες Σελ. 178
1. Εξειδίκευση της επιλογής του τόπου στα αδικήματα του τύπου Σελ. 178
2. Τόπος έμμεσης ή αντανακλαστικής ζημίας Σελ. 183
3. Τόπος περιουσιακής ζημίας παρεπόμενης της αρχικής άμεσης Σελ. 185
4. Τόπος επί προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 190
5. Τόπος επί παράνομων πράξεων σε εταιρικές διαφορές Σελ. 192
6. Τόπος επί διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων Σελ. 193
7. Τόπος επί υλικής ζημίας από ελαττωματικό προϊόν Σελ. 196
8. Τόπος επί αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 198
9. Τόπος επί ναυτεργατικού ατυχήματος Σελ. 199
IIΙ. Ειδικότερα, τo forum delicti στο πλαίσιο των διαφορών ανταγωνισμού Σελ. 200
1. Υπαγωγή των υποθέσεων ανταγωνισμού στο πεδίο εφαρμογής του ΚανΒρΙα Σελ. 201
2. Τόπος του γενεσιουργού της ζημίας γεγονότος Σελ. 204
3. Τόπος επέλευσης της ζημίας Σελ. 207
4. Κριτική αποτίμηση Σελ. 213
IV. Το πρόβλημα του forum delicti στα τελούμενα μέσω διαδικτύου αδικήματα Σελ. 214
1. Εντοπισμός του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος στα διαδικτυακά αδικήματα Σελ. 215
2. Τόπος ζημίας επί διαδικτυακών προσβολών της προσωπικότητας Σελ. 216
3. Τόπος ζημίας επί διαδικτυακών προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 224
4. Αξιολόγηση της νομολογίας υπό το πρίσμα της κριτικής που έχει υποστεί Σελ. 226
V. Η διεθνής δικαιοδοσία επί αδικοπραξιών μεταξύ ΚανΒρΙα & ΓΚΠΔ Σελ. 230
§ 10. Αξιολόγηση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων του Δικαστηρίου Σελ. 233
Ι. Επί της διττής ερμηνείας της έννοιας του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος Σελ. 233
1. Δικαιολογητικοί λόγοι της ερμηνευτικής θέσης του Δικαστηρίου Σελ. 233
2. Η αντιφατική θέση του Δικαστηρίου ως προς τη διάσπαση δικαιοδοσίας Σελ. 236
ΙΙ. Επί αδικημάτων πολλαπλής τοπικής σύνδεσης Σελ. 239
IIΙ. Επί αδικοπραξιών με μεγάλο αριθμό ζημιωθέντων και υπαιτίων Σελ. 241
ΙV. Συνολική αποτίμηση των ερμηνευτικών θέσεων του Δικαστηρίου Σελ. 243
§ 11. Συσχετισμός εφαρμοστέου δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 249
Ι. Ως προς την αναγκαιότητα συμπόρευσης μεταξύ forum και ius Σελ. 249
ΙΙ. Η νομολογία του Δικαστηρίου ως προς την lex loci delicti Σελ. 251
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΙ ΣΥΡΡΟΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
§ 12. Συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 253
I. Διάκριση μεταξύ διαφορών από σύμβαση και αδικοπραξία Σελ. 253
1. Η προβληματική Σελ. 253
2. Η νομολογία του Δικαστηρίου Σελ. 260
II. Κριτική ανάλυση της νομολογίας και πρόταση αναθεώρησης Σελ. 269
1. Σύγχρονη εκδίκαση διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία Σελ. 272
2. Αποτίμηση της νομολογίας του Δικαστηρίου Σελ. 276
3. Πρόταση αναθεώρησης του άρθρ. 7 ΚανΒρΙα Σελ. 278
§ 13. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 280
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 283
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 299
Back to Top