ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Προκλήσεις και προοπτικές διαχείρισης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 26,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18527
Βεζυρογιάννη Α., Βενετικίδου Α., Γαλανάκη Ν., Γαρουφαλή Α., Γεωργίου Α., Γλυνιαδάκη Κ., Ζάχου Ε., Θεοδωροπούλου Γ., Ισσί Μ., Καλομοίρης Γ., Καραμπίδου Χ., Κάσδαγλη Σ., Παρασκευοπούλου Υ., Σάκκουλα Ο., Σπυροπούλου Α.-Μ., Στειροπούλου Ε., Τζαβαλά Ε.
Μάσχα Ε., Παπαδοπούλου Κ.
Το συλλογικό έργο «Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες: Προκλήσεις και προοπτικές διαχείρισης» φιλοδοξεί να ερευνήσει τα ζητήματα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών, των παιδιών. Στον τόμο αναδεικνύεται μια σειρά από θεματικές και προβληματισμούς, φωτίζονται με εξαιρετική ενάργεια και ερευνητική εγκυρότητα θεσμικά προβλήματα ενώ υπογραμμίζεται και η σύνδεση με τον πολιτισμό μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών με την εκπαίδευση και τις τέχνες. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και κοντά στα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, όπως τους χειριστές υποθέσεων ασύλου, τους διαμεσολαβητές, τους επιτρόπους, τους επιμελητές των κέντρων φιλοξενίας, σίτισης και τους εκπαιδευτικούς. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την εξαγωγή καλών πρακτικών όσον αφορά στο ζήτημα που πραγματεύεται.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. IX
Εισαγωγή Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο | Παιδιά πρόσφυγες-μετανάστες και θεσμικό πλαίσιο
I. Η συμμόρφωση της Ελλάδας με τις συστάσεις διεθνών μηχανισμών ελέγχου προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων | Εύα Τζαβαλά Σελ. 7
Α. Εισαγωγικά Σελ. 8
Β. Συνοπτική επισκόπηση του ρόλου των οργάνων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύστημα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Σελ. 10
Γ. Διαδικασία περιοδικού ελέγχου ενώπιον των Επιτροπών Ελέγχου: διεθνή πρότυπα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων που δεσμεύουν την Ελλάδα Σελ. 14
Δ. Αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας Σελ. 22
Ε. Προτάσεις Σελ. 26
ΣΤ. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 28
II. Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις αναφορικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες διεθνούς προστασίας | Αντιγόνη - Μαρία Σπυροπούλου Σελ. 31
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 32
Β. Η εξέλιξη της νομοθεσίας με στόχο την προστασία των ανηλίκων αιτούντων διεθνούς προστασίας και τα πρακτικά προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυτοί Σελ. 33
Γ. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Σελ. 45
Δ. Τελικές παρατηρήσεις και προτάσεις Σελ. 47
Ε. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 49
III. Η προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα, από τη θεωρία στην πράξη | Γιώτα Θεοδωροπούλου Σελ. 51
A. Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα Σελ. 52
B. Δυσκολίες στη διαπίστωση της ανηλικότητας Σελ. 55
Γ. Γιατί η οικογενειακή επανένωση δε λειτουργεί αποτελεσματικά Σελ. 57
Δ. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ως θύματα εκμετάλλευσης Σελ. 59
Ε. Συμπεράσματα Σελ. 62
ΣΤ. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 63
IV. Παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. Η εκτίμηση της ηλικίας | Ευδοκία Στειροπούλου Σελ. 67
Α. Η διαπίστωση της ανηλικότητας υπό το πρίσμα του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου Σελ. 68
Β. Το ευεργέτημα της αμφιβολίας στον προσδιορισμό της ηλικίας Σελ. 72
Γ. Διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 73
Δ. Συμπεράσματα Σελ. 75
Ε. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 76
V. Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα και το πρόγραμμα μετεγκατάστασής τους σε χώρες της ΕΕ | Αναστασία Γεωργίου Σελ. 77
Α. Εισαγωγή Σελ. 78
Β. Θεσμικό πλαίσιο διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα Σελ. 80
Γ. Πρόγραμμα μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 87
1. Το πλαίσιο του Προγράμματος Μετεγκατάστασης στην ΕΕ Σελ. 87
2. Οι μηχανισμοί μετεγκατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ Σελ. 89
Δ. Συμπεράσματα Σελ. 91
Ε. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 91
VI. Πρόσβαση στη στέγαση σε παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες: η σημασία της διακριτικής ευχέρειας από τους γραφειοκράτες πρώτης γραμμής | Κατερίνα Γλυνιαδάκη Σελ. 93
Α. Εισαγωγή Σελ. 94
Β. Μικτές Κοινωνικές Υπηρεσίες Σελ. 95
Γ. Διαμεσολαβούμενη «αξία» Σελ. 96
Δ. Πολυεπίπεδη διακριτική ευχέρεια Σελ. 97
Ε. Μεθοδολογία, Πεδίο και Πλαίσιο Σελ. 99
ΣΤ. Έλλειψη στέγασης και προτεραιοποίηση επωφελουμένων Σελ. 100
Ζ. Συμπεράσματα Σελ. 106
Η. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 107
VII. Ασφαλής τρίτη χώρα και ασυνόδευτοι ανήλικοι: μια σημαντική πρόκληση | Εύχαρις Μάσχα Σελ. 109
Α. Εισαγωγή Σελ. 110
Β. Το θεσμικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που προβλέπονται ως προς την ασφαλή τρίτη χώρα Σελ. 111
Γ. Ασυνόδευτοι ανήλικοι Σελ. 112
Δ. Από την Κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας ως σήμερα Σελ. 116
Ε. Συμπεράσματα Σελ. 119
ΣΤ. Βιβλιογραφία - Διαδικτυακές πηγές Σελ. 120
Κεφάλαιο 2ο | Παιδιά πρόσφυγες-μετανάστες και εκπαίδευση
Ι. Παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες: Η αναγκαιότητα μιας πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ναυσικά Γαλανάκη Σελ. 121
Α. Πρόλογος Σελ. 122
Β. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 122
Γ. Η ελληνική πραγματικότητα Σελ. 123
1. ΖΕΠ - Τάξεις υποδοχής Σελ. 124
2. Προβληματισμός Σελ. 126
3. Δομές υποδοχής για την εκπαίδευση προσφύγων Σελ. 127
4. Προβληματισμός Σελ. 128
Δ. Προς ένα σχολείο ευημερίας - κοιτίδα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμού Σελ. 130
1. Το εκπαιδευτικό δυναμικό Σελ. 130
2. Το ζήτημα της πολυγλωσσίας Σελ. 132
3. Η θέση των τεχνών Σελ. 134
Ε. Συμπεράσματα Σελ. 136
ΣΤ. Γλωσσάρι Σελ. 136
Ζ. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 136
ΙΙ. Τάξεις υποδοχής: η υλοποίηση του προγράμματος και οι σχολικές κουλτούρες | Ελένη Ζάχου Σελ. 139
Α. Εισαγωγή Σελ. 140
Β. Οι τάξεις υποδοχής ως αλλαγή στα σχολεία Σελ. 141
Γ. Σχολική κουλτούρα και αλλαγή που φέρει το πρόγραμμα Σελ. 143
Δ. Το σχολείο ως μονάδα αλλαγής για την υλοποίηση του προγράμματος Σελ. 145
Ε. Διαπολιτισμική κουλτούρα της σχολικής μονάδας Σελ. 146
Ζ. Η συνεργατική κουλτούρα της σχολικής μονάδας Σελ. 149
Η. Οι τάξεις υποδοχής και οι κουλτούρες των σχολείων Σελ. 151
Θ. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 151
ΙΙΙ. Διαδικασίες ένταξης των ανήλικων προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής και ο ρόλος του σχολείου ως ψυχοκοινωνικοποιητικός χώρος | Υακίνθη Παρασκευοπούλου Σελ. 155
Α. Εισαγωγή. Η συνθήκη του πρόσφυγα: η απώλεια του φυσικού και ψυχολογικού οικείου χώρου Σελ. 156
Β. Το σχολείο ως ψυχο-κοινωνικοποιητικός χώρος και χρόνος. Ένα πλαίσιο αναγνώρισης του παιδιού στην ολότητητά του Σελ. 158
Γ. Το σχολείο ως φορέας ένταξης. Επίσημες διαδικασίες και ανεπίσημες καθημερινές πρακτικές Σελ. 161
Δ. Ταυτοτικές προκλήσεις κατά τη διαδικασία προσαρμογής, ένταξης και συμμετοχής στη νέα κοινωνία. Διαδικασίες αυτονόμησης και επαναπροσέγγισης Σελ. 163
1. Η περίπτωση των ανηλίκων προσφύγων εντός του οικογενειακού συστήματος Σελ. 164
2. Η περίπτωση των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων Σελ. 164
Ε. Διαδικασίες ένταξης και συμπερίληψης ολόκληρης της οικογένειας δια μέσου της επαφής με το σχολείο Σελ. 165
ΣΤ. Συμπεράσματα Σελ. 167
Ζ. Βιβλιογραφία - Διαδικτυακές πηγές Σελ. 168
IV. Ο ρόλος της πολιτισμικής νοημοσύνης στην Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστών | Αλεξάνδρα Βεζυρογιάννη Σελ. 171
Α. Έννοια της πολιτισμικής νοημοσύνης Σελ. 173
Β. Η μετάβαση από την γνωστική νοημοσύνη (IQ) στην συναισθηματική (EQ) και πολιτισμική νοημοσύνη (CQ) - Τα τέσσερα συστατικά της πολιτιστικής νοημοσύνης Σελ. 174
Γ. Πολιτισμική νοημοσύνη στην εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών Σελ. 177
Δ. Συμπεράσματα Σελ. 182
Ε. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 183
V. Μη τυπική εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων. Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών | Χαρούλα Kαραμπίδου Σελ. 185
Α. Παιδιά πρόσφυγες και το δικαίωμα στην εκπαίδευση Σελ. 186
Β. Τύποι μάθησης. Εννοιολογικός προσδιορισμός Σελ. 189
Γ. Η σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης στα παιδιά πρόσφυγες και ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Σελ. 190
Δ. Συμπεράσματα Σελ. 194
Ε. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 195
VI. Η εκπαίδευση της μητρικής γλώσσας των Κούρδων στην Ελλάδα - Ιστορική ανασκόπηση και προκλήσεις | Ισσί Μουράτ Σελ. 197
Α. Εισαγωγή - Η διαμόρφωση της κουρδικής εθνικής ταυτότητας Σελ. 198
Β. Η εκπαίδευση των Κούρδων στην Ελλάδα Σελ. 202
Γ. Ο «βαθύς νους» στην Ελλάδα για το Κουρδιστάν - Η εκπαίδευση των Κούρδων Σελ. 205
Δ. Εκπαιδευτικές προσπάθειες από τους ίδιους τους Κούρδους Σελ. 210
Ε. Συμπεράσματα Σελ. 212
ΣΤ. Βιβλιογραφία - Διαδικτυακές πηγές Σελ. 213
Κεφάλαιο 3ο | Παιδιά πρόσφυγες-μετανάστες και τέχνη
Ι. Ο Κώδικας των Πολιτισμών | Γεώργιος Καλομοίρης Σελ. 217
Α. Η σύνθεση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από τα βιώματα των παιδιών σε μια κοινή γλώσσα ψηφιακού προγραμματισμού Σελ. 218
1. Μια εποχή φτιαγμένη από τη σύνθεση μοναδικοτήτων Σελ. 218
2. Η σύγκρουση, η σύνδεση και η σύνθεση των Πολιτισμών ως υπόβαθρο του σήμερα Σελ. 221
3. Συνθέτοντας ετερότητες σε ένα κόσμο αναζήτησης ταυτοτήτων - Τα παιδιά ως δημιουργοί δεδομένων κατασκευής της Πολιτισμικής Δημοκρατίας Σελ. 224
Β. Συμπεράσματα Σελ. 232
Γ. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 233
ΙΙ. Η αφήγηση (storytelling), η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) και η παιχνιδοποίηση (gamification) ως τρόποι έκφρασης και εκπαίδευσης των νεαρών προσφύγων στους χώρους των βιβλιοθηκών | Αγγελική Γαρουφαλή Σελ. 235
Α. Εισαγωγή Σελ. 236
Β. Οι βιβλιοθήκες ως Άτυπα Περιβάλλοντα εκπαίδευσης για τους μικρούς πρόσφυγες Σελ. 238
Γ. Η αφήγηση ιστοριών (Storytelling) και η ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling) Σελ. 241
Δ. Η αφήγηση (Storytelling) και η ψηφιακή αφήγηση στο χώρο των βιβλιοθηκών Σελ. 242
Ε. H παιχνιδοποίηση (Gamification) Σελ. 245
ΣΤ. Στον καιρό της πανδημίας Σελ. 248
Ζ. Συμπέρασματα Σελ. 249
Η. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 251
ΙΙΙ. Η επιρροή των Συμμετοχικών Τεχνών στην ενταξιακή διαδικασία παιδιών και νεαρών προσφύγων/μεταναστών. Μελέτη περίπτωσης το συμμετοχικό έργο «Living Here» του Oval House Theatre στο Ηνωμένο Βασίλειο | Ουρανία Σάκκουλα Σελ. 255
Α. Εισαγωγή Σελ. 256
1. Μεθοδολογία Σελ. 258
Β. Η Συμμετοχική Τέχνη ως εργαλείο ένταξης και χάραξης πολιτικών Σελ. 258
1. Οριοθέτηση της Συμμετοχικής Τέχνης Σελ. 258
2. Πλαίσιο εμφάνισης της Συμμετοχικής Τέχνης Σελ. 260
3. Η Συμμετοχική Τέχνη στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πλαίσιο Σελ. 260
Γ. Μελέτη περίπτωσης “Living Here project” του Oval House Theatre Σελ. 264
1. Ήθος και μεθοδολογία Σελ. 265
2. Δράσεις Συμμετοχικής Τέχνης και αποτελέσματα Σελ. 266
Δ. Συμπέρασματα Σελ. 268
Ε. Βιβλιογραφία - Πηγές Σελ. 270
Κεφάλαιο 4ο | Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ι. Human Rights and International Protection for vulnerable asylum applicants: challenges and perspectives | Αικατερίνη Βενετικίδου Σελ. 273
ΙΙ. Μητέρες: Μια αντισυμβατική ιστορία | Στέλλα Κάσδαγλη Σελ. 277
Βιογραφικά σημειώματα Σελ. 281
Back to Top