ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ


Εκδήλωση Νομικών

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 5.6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 16,00 € Ειδική Τιμή 13,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15998
Σπινέλλης Δ.
ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το «Πανεπιστήμιο Πολιτών» είναι ένας θεσμός, στο πλαίσιο του οποίου ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχουν, κυρίως σε απλούς πολίτες,  στοιχεία γνώσεων από  διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το έτος 2015 από καθηγητές της Ιατρικής Σχολής.

Το έτος 2016 οργανώθηκε από καθηγητές της Νομικής Σχολής και εισηγήθηκαν καθηγητές του Εμπορικού Δικαίου, της Ιστορίας του Δικαίου, του Αστικού Δικαίου, του Ποινικού Δικαίου, του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας.

Στον παρόντα Συλλογικό Τόμο περιέχονται οι ακόλουθες ομιλίες των εξής ομότιμων καθηγητών:

Ε. Σπηλιω­τόπουλου, με θέμα Το ελληνικό δημόσιο δίκαιο, Π. Παυλόπουλου, με θέμα Το Κράτος Δικαίου Στον αστε­ρισμό μιας αναστρέψιμης παρακμής,  Σ. Τρωιάνου με θέμα Το διαζύγιο στο βυζαντινό και μεταβυζαντι­νό δίκαιο, Α. Γεωργι­άδη με θέμα Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη νόμιμη μοίρα υπό το φως της παραβολής του Ασώτου (Λου­κάς ΙΕ´, 11-32), Ά. Μπενάκη-Ψαρούδα με θέμα Ειδική ποινική μεταχείριση των πολιτικών προσώπων. Δικαιολογείται και μέχρι πού;, Ε. Ρούκουνα με θέμα Οι νομικοί σύμβουλοι στην εξωτερική πολιτική, Ε. Περάκη με θέμα Τα προβλήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων, και Ν. Κλα­μαρή με θέμα Οι βασικές αρχές που ισχύουν στην πολι­τική δίκη.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. 11
Το Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο Σελ. 13
Επαμεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός
Το Κράτος Δικαίου
Στον αστερισμό μιας αναστρέψιμης παρακμής Σελ. 17
Προκόπης Παυλόπουλος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εισαγωγή Σελ. 17
Μια γενική θεώρηση Σελ. 17
Α. Η εξήγηση Σελ. 17
Β. Τα αίτια Σελ. 18
Οι εγγενείς αδυναμίες του κράτους δικαίου Σελ. 19
Α. Η αναθεωρητική εξουσία Σελ. 19
Β. Η νομοθετική εξουσία Σελ. 20
Γ. Η εκτελεστική εξουσία. Σελ. 22
Δ. Η δικαστική εξουσία Σελ. 26
Το φαινόμενο της «απορρύθμισης» Σελ. 27
Α. Το πεδίο της «απορρύθμισης» Σελ. 27
Β. Οι επιπτώσεις της «απορρύθμισης» Σελ. 29
Επίλογος Σελ. 30
Το δημοκρατικό έλλειμμα του κράτους δικαίου Σελ. 30
Α. Η αποδυνάμωση της αρχής της νομιμότητας Σελ. 31
Β. Η φθίνουσα δημοκρατική νομιμοποίηση
της δράσης των κρατικών οργάνων Σελ. 31
Το διαζύγιο στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό δίκαιο Σελ. 33
Σπύρος Ν. Τρωιάνος Oμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη νόμιμη μοίρα υπό το φως της παραβολής του Ασώτου (Λουκάς ΙΕ´, 11-32) Σελ. 41
Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ακαδημαϊκός
I. Εισαγωγή Σελ. 41
II. Η παραβολή του Άσωτου Υιού Σελ. 42
III. Η παραβολή υπό το φως του τότε ισχύοντος δικαίου Σελ. 43
IV. Διαφορές με το κληρονομικό δίκαιο του Αστικού Κώδικα Σελ. 46
V. Τα χαρακτηριστικά του δικαίου της νόμιμης μοίρας που
αποτυπώνονται στην παραβολή Σελ. 49
VI. Αντί επιλόγου: Τα διδάγματα της παραβολής αναφορικά
με το δίκαιο Σελ. 51
Ειδική ποινική μεταχείριση των πολιτικών προσώπων. Δικαιολογείται και μέχρι πού; Σελ. 53
Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα Oμότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών - Πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ακαδημαϊκός
Α. Ποινική ευθύνη μελών της Κυβέρνησης (Υπουργών, Υφυπουργών) Σελ. 54
Β. Ποινική μεταχείριση των βουλευτών Σελ. 63
Οι νομικοί σύμβουλοι στην εξωτερική πολιτική Σελ. 65
Εμμανουήλ Ρούκουνας Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός
Τα προβλήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων Σελ. 75
Ευάγγελος Περάκης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εισαγωγικά Σελ. 75
Οικογενειακή επιχείρηση και εταιρικό δίκαιο Σελ. 78
Η διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση Σελ. 83
Τελικές σκέψεις Σελ. 87
Oι βασικές αρχές που ισχύουν στην πολιτική δίκη Σελ. 89
Νικόλαος Κλαμαρής Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
1. Η έννοια και η σημασία των θεμελιωδών δικονομικών
αξιωμάτων και γενικών αρχών στο πεδίο της εσωτερικής
και ευρωπαϊκής έννομης τάξεως ή άλλως ευρωπαϊκής
κοινωνίας δικαίου Σελ. 89
2. Οι θεσμικές συνταγματικές εγγυήσεις της Δικαστικής
Λειτουργίας ως ανεξάρτητης πολιτειακής λειτουργίας και
το συνταγματικό/δικονομικό δικαίωμα της ελεύθερης
προσβάσεως στα Δικαιοδοτικά Όργανα Σελ. 92
3. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες βασικές αρχές
που ισχύουν στην Πολιτική Δίκη Σελ. 93
4. Οι από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατοχυρωμένες
βασικές αρχές που ισχύουν στην Πολιτική Δίκη Σελ. 100
5. Η δικονομική μεταρρύθμιση με το Ν 4335/2015 Σελ. 118
Back to Top