ΠΕΡΙ ΡΕΜΑΤΩΝ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 25,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17410

Το έργο «Περί Ρεμάτων» επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομοτεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για του δικαίου για τα ρέματα, συμπεριλαμβανομένων και των πλεύσιμων ποταμών.

Επιχειρείται η κωδικοποίηση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 25 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τα ρέματα στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.

Η παρουσίαση αυτή γίνεται μέσω της της ερμηνείας όλων των κρίσιμων εννοιών που αφορούν τους τους ποταμούς και τα ρέματα, υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ.

Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγγράμματος.

Το έργο απευθύνεται τόσο σε μηχανικούς και δικηγόρους, νομικούς συμβούλους κατασκευαστικών επιχειρήσεων όσο και στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

Πρόλογος Σελ. 7
Σχετικά με τους συγγραφείς Σελ. 11
Περιεχόμενα Σελ. 13
Κατάλογος πινάκων Σελ. 19
Κατάλογος σχημάτων Σελ. 21
Κατάλογος εικόνων Σελ. 23
1. Εισαγωγή Σελ. 25
2. Βασικές έννοιες - Κυριότητα
2.1. Κατακρημνίσεις Σελ. 31
2.2. Ρέμα (ή υδατόρεμα, χείμαρρος, ποταμός) Σελ. 31
2.2.1. Ορισμός Σελ. 31
2.2.2. Συστατικά στοιχεία Σελ. 33
2.2.3. Πότε μια πτύχωση είναι ρέμα Σελ. 34
2.3. Λεκάνη απορροής Σελ. 35
2.4. Μικρά ρέματα Σελ. 36
2.5. Πλημμύρα Σελ. 37
2.6. Παροχή σχεδιασμού Σελ. 37
2.7. Οριογραμμές Σελ. 38
2.8. Διευθέτηση Σελ. 39
2.9. Πλεύσιμοι ποταμοί Σελ. 40
2.10. Κυριότητα Σελ. 42
2.10.1. Συνεχής παρουσία υδάτων Σελ. 42
2.10.2. Εφήμερη παρουσία υδάτων Σελ. 48
3. Οριοθέτηση
3.1. Απαίτηση οριοθέτησης Σελ. 51
3.2. Φάκελος οριοθέτησης Σελ. 55
3.2.1. Τεχνική έκθεση Σελ. 56
3.2.2. Γεωλογική έκθεση Σελ. 57
3.2.3. Περιβαλλοντική έκθεση Σελ. 59
3.2.4. Τοπογραφική αποτύπωση Σελ. 61
3.2.4.1. Αντικείμενο - περιεχόμενο Σελ. 61
3.2.4.2. Μεθοδολογία εργασίας Σελ. 62
3.2.4.3. Πλάτος της ζώνης αποτύπωσης Σελ. 63
3.2.4.4. Μήκος της ζώνης αποτύπωσης Σελ. 64
3.2.4.5. Παραδοτέα Σελ. 64
3.2.5. Υδρολογική μελέτη Σελ. 66
3.2.6. Υδραυλική μελέτη Σελ. 67
3.3. Διοικητική διαδικασία Σελ. 67
3.3.1. Γενικά για τη διαδικασία Σελ. 67
3.3.2. Οριοθέτηση χωρίς έργα διευθέτησης σε μη προστατευόμενη περιοχή Σελ. 69
3.3.3. Οριοθέτηση χωρίς έργα διευθέτησης σε προστατευόμενη περιοχή Σελ. 73
3.3.4. Οριοθέτηση με έργα διευθέτησης Σελ. 76
3.3.5. Οριοθέτηση μέσω σχεδίου πόλης Σελ. 76
3.4. Επανακαθορισμός οριοθέτησης Σελ. 80
3.5. Προσωρινή οριοθέτηση Σελ. 80
3.6. Ηλεκτρονικά αρχεία Σελ. 83
3.7. Ενιαία βάση δεδομένων Σελ. 85
4. Υδρολογική μελέτη
4.1. Σκοπός μελέτης Σελ. 87
4.2. Περίοδος Επαναφοράς Σελ. 87
4.3. Λεκάνες απορροής Σελ. 88
4.4. Παροχή σχεδιασμού Σελ. 95
4.4.1. Καμπύλες στάθμης - παροχής Σελ. 96
4.4.2. Βροχομετρικοί σταθμοί Σελ. 97
4.4.3. Ορθολογική μέθοδος Σελ. 97
4.4.3.1. Συντελεστής απορροής Σελ. 98
4.4.3.2. Ένταση καταιγίδας σχεδιασμού Σελ. 105
4.4.3.3. Χρόνος συγκέντρωσης Σελ. 105
4.4.3.4. Συντελεστής ανομοιομορφίας Σελ. 110
4.4.4. Εμπειρικές σχέσεις Σελ. 111
4.5. Παραδοτέα μελέτης Σελ. 113
5. Υδραυλική μελέτη
5.1. Σκοπός μελέτης Σελ. 117
5.2. Περιεχόμενα Σελ. 117
5.3. Τεχνική περιγραφή Σελ. 118
5.4. Υδραυλικά στοιχεία Σελ. 119
5.5. Υδραυλικοί υπολογισμοί Σελ. 121
5.5.1. Γενικά περί βαθμιαίας μεταβαλλόμενης ροής Σελ. 121
5.5.2. Κατηγοριοποίηση της Ροής Σελ. 124
5.5.3. Εύρεση βάθους ροής Σελ. 126
5.5.4. Μέθοδος απευθείας βήματος Σελ. 128
5.5.5. Μέθοδος τυπικού βήματος Σελ. 129
5.5.6. Διόδευση πλημμύρας Σελ. 131
5.5.7. Απαιτήσεις λογισμικού υδραυλικής μελέτης Σελ. 131
5.6. Μελέτη εναλλακτικών λύσεων κατασκευής έργων Σελ. 131
5.7. Καθορισμός οριογραμμών Σελ. 132
5.8. Παραδοτέα μελέτης Σελ. 134
6. Δόμηση – Αυθαίρετα - Κυρώσεις
6.1. Απαγόρευση δόμησης σε ζώνη ρέματος Σελ. 137
6.2. Δόμηση πλησίον καθορισμένων οριογραμμών Σελ. 138
6.3. Δόμηση πλησίον προσωρινών οριογραμμών Σελ. 139
6.3.1. Προσωρινή οριοθέτηση Ν 4258/2014 Σελ. 139
6.3.2. Προσωρινή οριοθέτηση ΥΑ 3046/304/1989 Σελ. 140
6.4. Αστυνόμευση των υδάτων (ρεμάτων) Σελ. 141
6.4.1. Επεμβάσεις που δεν επιτρέπονται Σελ. 141
6.4.2. Επιτρεπόμενες επεμβάσεις Σελ. 143
6.4.3. Αυθαίρετες κατασκευές Σελ. 144
6.4.4. Πρωτόκολλο βεβαίωσης παραβάσεων Σελ. 145
6.5. Εκτέλεση έργων πλησίον μη οριοθετημένων ρεμάτων Σελ. 146
7. Διευθετήσεις
7.1. Περιγραφή έργων διευθέτησης Σελ. 149
7.2. Αρμόδιοι φορείς Σελ. 154
7.3. Εκτέλεση έργων από ιδιώτες Σελ. 155
7.4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Σελ. 156
7.4.1. Κατάταξη έργων Σελ. 156
7.4.2. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α1 Σελ. 161
7.4.3. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α2 Σελ. 164
7.4.4. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Β Σελ. 167
7.4.5. Περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σελ. 169
7.5. Εκτέλεση έργων Σελ. 170
8. Ειδικά θέματα
8.1. Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων Σελ. 171
8.1.1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 171
8.1.2. Βασικές κατευθύνσεις Σελ. 172
8.1.3. Περιβαλλοντικοί στόχοι Σελ. 175
8.1.4. Εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης Σελ. 178
8.2. Αξιολόγηση και διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων Σελ. 179
8.2.1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 179
8.2.2. Αρμόδια αρχή Σελ. 179
8.2.3. Προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνων πλημμύρας Σελ. 181
8.2.4. Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας Σελ. 182
8.2.5. Σχέδια διαχείρισης πλημμυρών Σελ. 184
8.2.6. Ενημέρωση και συμμετοχή κοινού Σελ. 186
8.3. Μικρά ρέματα Σελ. 186
8.3.1. Έννοια του μικρού ρέματος Σελ. 186
8.3.2. Οριοθέτηση Σελ. 188
8.4. Πλεύσιμοι ποταμοί Σελ. 189
8.5. Εκτροπή ρέματος Σελ. 193
8.6. Εκτροπή Αχελώου Σελ. 196
8.7. Αμμοληψίες Σελ. 217
8.7.1. Έννοια - προϋποθέσεις Σελ. 217
8.7.2. Απαγορεύσεις - περιορισμοί Σελ. 219
8.7.3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Σελ. 220
8.7.4. Χορήγηση αδείας Σελ. 221
Back to Top