Πιστοποιήσεις

Ασφάλεια Πληροφοριών: ISO 27001:2013

Από το 2023 η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ είναι κάτοχος του προτύπου ISO 27001:2013 για την Τεχνολογία Πληροφοριών - Τεχνικές Ασφαλείας και Απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Δείτε την πιστοποίηση

Εκπαίδευση: EFQM Committed to Excellence & ISO 29990:2010

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ είναι προσηλωμένη στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της:
• Το 2010 με την ολοκλήρωση του προγράμματος Επιχειρηματικής Αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFQM έλαβε την πιστοποίηση «EFQM Committed to Excellence».
• Το 2017 επίσης η σταθερή προσήλωση στην ποιότητα οδήγησε στην πιστοποίηση του ΚΔΒΜ κατά ISO 29990:2010 από τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης DQS ως παρόχου υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης.


Qualex: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτούμενο έλεγχο για την πιστοποίησή της με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα DQS GmbH.
Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στον τομέα της παροχής στον Τομέα Τεχνολογίας των πληροφοριών, στον οποίο περιλαμβάνεται η Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου Qualex.
Με αυτή την πιστοποίηση, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αποδεικνύει έμπρακτα τη συνεχή δέσμευση της για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών στη νομική κοινότητα.
Η Qualex είναι μια πλατφόρμα νομικού περιεχομένου με μοναδικές, σύγχρονες λειτουργίες που προσφέρουν στον χρήστη έξυπνη αναζήτηση, ευκολία, ταχύτητα και αξιοπιστία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας μέσω της οποίας, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αλλά και η ίδια η αναζήτηση νομικού περιεχομένου περνούν στην «επόμενη μέρα».

Back to Top