ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαγράμματα – Ερμηνευτικά σχόλια – Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15491
Μάνθος Α.
Κοριατοπούλου Π., Τσίγκου Χ.

Το έργο Πνευματική Ιδιοκτησία περιλαμβάνει 42 διαγράμματα και ανάλυση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ακόλουθα κεφάλαια: Βασικές έννοιες - Πηγές του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας - Ο δημιουργός - Το έργο - Το περιεχόμενο, η διάρκεια και η μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας - Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος - Παραχώρηση της εκμετάλλευσης - Συλλογική διαχείριση - Σχέση μεταξύ συγγενικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας - Οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων - Προγράμματα Η/Υ - Βάσεις δεδομένων - Σύγχρονα έργα νέων τεχνολογιών - Δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση - Προστασία - Ασφαλιστικά μέτρα - Διεθνής δικαιοδοσία.

Το βιβλίο πραγματεύεται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο και οδηγό πράξης για τον εφαρμοστή του δικαίου. Στην ανάλυση και ερμηνεία των βασικών θεματικών του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας προτάσσεται η παράθεση αναλυτικών διαγραμμάτων, που στόχο έχουν να αποτυπώσουν σχηματικά όχι μόνο το κείμενο του βασικού Ν 2121/1993 αλλά και τα δογματικά ζητήματα που αναδεικνύουν οι παραπάνω θεματικές.

Όσον αφορά στην ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων, πρέπει να επισημάνουμε ότι στόχος υπήρξε να αποκτήσει ο αναγνώστης μία επίκαιρη, σφαιρική και πλήρη εικόνα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσα από την έρευνα και αξιοποίηση τόσο θεωρητικών όσο και σύγχρονων νομολογιακών πηγών. Στο τέλος προστέθηκε μία ακόμη ενότητα, η οποία περιέχει σχολιασμένα υποδείγματα δικογράφων και συμβάσεων που καλύπτουν στις βασικότερες αναφορές τις ανάγκες της πράξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, κατά την εκπόνηση του έργου στη μελέτη και ενσωμάτωση του πλούσιου νομολογιακού υλικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κατά περίπτωση θεματικές ενότητες του βιβλίου. Το ενωσιακό δίκαιο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το εθνικό δίκαιο σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, οπότε κρίθηκε αναγκαίο οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις να αξιοποιηθούν σε διάφορα τμήματα του πονήματος.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
[1] Διανοητική ιδιοκτησία 
ΔιάγραμμαΣελ. 3
ΑνάλυσηΣελ. 7
Ι. Διανοητική ιδιοκτησία και άυλα αγαθάΣελ. 7
1. Τα άυλα αγαθά ως αντικείμενο δικαιωμάτων (διανοητική ιδιοκτησία)Σελ. 7
2. Η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 9
3. Νομική φύση του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 9
ΙΙ. Σχέση της πνευματικής ιδιοκτησίας με συγγενείς θεσμούς Σελ. 10
1. Βιομηχανική ιδιοκτησίαΣελ. 10
2. Σύμβαση «merchandising»Σελ. 11
3. Αθέμιτος ανταγωνισμόςΣελ. 12
4. Δίκαιο της προσωπικότηταςΣελ. 14
[2] Γενικά για την πνευματική ιδιοκτησία 
ΔιάγραμμαΣελ. 17
ΑνάλυσηΣελ. 20
Ι. Σκοποί της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 20
ΙΙ. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)Σελ. 20
1. Ίδρυση και νομική φύσηΣελ. 20
2. Σκοποί και αρμοδιότητες του ΟΠΙΣελ. 21
3. Επιχορήγηση του ΟΠΙΣελ. 21
α. Εισφορά επί των εσόδων των ΟΣΔΣελ. 21
β. Άλλοι πόροιΣελ. 22
ΙΙΙ. Προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύουΣελ. 22
1. Η αναπαραγωγή μέσω του διαδικτύουΣελ. 22
α. ΓενικάΣελ. 22
β. Η ευθύνη του χρήστη του διαδικτύουΣελ. 23
2. Προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύουΣελ. 24
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[3] Εθνικό δίκαιο 
ΔιάγραμμαΣελ. 25
ΑνάλυσηΣελ. 27
Ι. ΣύνταγμαΣελ. 27
1. Προστασία με βάση τις διατάξεις του ΣυντάγματοςΣελ. 27
2. Σύγκρουση με άλλα ατομικά δικαιώματαΣελ. 28
ΙΙ. Ν 2121/1993Σελ. 28
ΙΙΙ. Αστικό δίκαιοΣελ. 28
[4] Διεθνές Δίκαιο 
ΔιάγραμμαΣελ. 31
ΑνάλυσηΣελ. 33
Ι. Διεθνείς συμβάσειςΣελ. 33
1. ΣκοποίΣελ. 33
2. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 33
α. ΔημιουργοίΣελ. 33
β. Δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτωνΣελ. 35
ΙΙ. Το ενωσιακό κεκτημένοΣελ. 36
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
[5] Η ιδιότητα του δημιουργού 
ΔιάγραμμαΣελ. 41
ΑνάλυσηΣελ. 46
Ι. Πρωτογενής κτήση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 46
1. Κτήση με τη δημιουργίαΣελ. 46
α. Η έννοια της δημιουργίαςΣελ. 46
β. Η αρχή της αλήθειαςΣελ. 47
γ. ΔιατυπώσειςΣελ. 47
2. Τεκμήρια για τον δημιουργόΣελ. 48
α. Αναγραφή του ονόματοςΣελ. 48
β. Δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων και κατασκευαστές βάσης δεδομένωνΣελ. 49
γ. Μαχητά τεκμήριαΣελ. 49
ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις δημιουργώνΣελ. 50
1. Ορφανά έργαΣελ. 50
α. «Άγνωστος» δημιουργόςΣελ. 50
β. Τα είδη των ορφανών έργωνΣελ. 51
γ. Οι φορείς χρήσης των ορφανών έργωνΣελ. 51
δ. Εμφάνιση του δημιουργούΣελ. 52
2. Έργα ανώνυμα ή με ψευδώνυμοΣελ. 52
α. Πλασματικός δικαιούχοςΣελ. 52
β. Εμφάνιση του δημιουργούΣελ. 54
3. Αδημοσίευτα έργαΣελ. 55
[6] Έργα με περισσότερους δημιουργούς 
ΔιάγραμμαΣελ. 57
ΑνάλυσηΣελ. 61
Ι. Έργα συνεργασίαςΣελ. 61
1. ΈννοιαΣελ. 61
2. Κοινωνία δικαιώματοςΣελ. 63
ΙΙ. Συλλογικά έργαΣελ. 65
1. ΈννοιαΣελ. 66
α. Τα χαρακτηριστικά των συλλογικών έργωνΣελ. 66
β. Διάκριση από τα συλλεκτικά έργα Σελ. 66
2. ΔικαιούχοιΣελ. 67
α. Συλλογικό έργο ως σύνολοΣελ. 67
β. Επιμέρους συμβολέςΣελ. 67
ΙΙΙ. Σύνθετα έργαΣελ. 67
1. ΈννοιαΣελ. 67
2. ΔικαιούχοιΣελ. 68
IV. ΔιακρίσειςΣελ. 69
1. Τρόπος δημιουργίας του έργουΣελ. 69
2. Ο ρόλος τρίτου προσώπουΣελ. 70
3. Ο καθορισμός των δικαιούχωνΣελ. 70
[7] Ο μισθωτός δημιουργός 
ΔιάγραμμαΣελ. 71
ΑνάλυσηΣελ. 76
Ι. Γενικά για τον μισθωτό δημιουργόΣελ. 76
1. Δημιουργία έργου από μισθωτό δημιουργόΣελ. 76
2. ΔικαιούχοιΣελ. 77
α. ΜισθωτόςΣελ. 77
β. ΕργοδότηςΣελ. 78
3. Απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέαΣελ. 85
4. ΑμοιβήΣελ. 86
5. Μισθωτοί ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνεςΣελ. 86
ΙΙ. Προγράμματα Η/ΥΣελ. 87
1. Ο μισθωτός ως αρχικός δικαιούχοςΣελ. 87
2. Ο εργοδότης ως δευτερογενής δικαιούχοςΣελ. 87
α. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματοςΣελ. 88
β. Εκτέλεση της σύμβασης εργασίας και οδηγίες του εργοδότηΣελ. 88
ΙΙΙ. Διάκριση από την παραγγελία έργουΣελ. 88
1. ΈννοιαΣελ. 88
2. Νομική ρύθμισηΣελ. 89
α. Ο υλικός φορέας ως αντικείμενο της σύμβασης παραγγελίαςΣελ. 89
β. Το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ως αντικείμενο της σύμβασης παραγγελίαςΣελ. 90
3. ΔικαιούχοιΣελ. 91
[8] Ο δημιουργός οπτικοακουστικού έργου 
ΔιάγραμμαΣελ. 93
ΑνάλυσηΣελ. 94
Ι. ΣκηνοθέτηςΣελ. 94
ΙΙ. ΠαραγωγόςΣελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 
[9] Η έννοια του έργου 
ΔιάγραμμαΣελ. 97
ΑνάλυσηΣελ. 101
Ι. Στοιχεία του έργουΣελ. 101
1. Πνευματικό δημιούργημαΣελ. 101
2. ΠρωτοτυπίαΣελ. 101
α. Στατιστική μοναδικότηταΣελ. 103
β. Δημιουργικό ύψοςΣελ. 105
γ. Έκταση του έργουΣελ. 106
3. Η μορφή του έργουΣελ. 108
α. Διάκριση από την ιδέαΣελ. 108
β. ΠροϋποθέσειςΣελ. 110
4. Αξία και προορισμός του έργουΣελ. 110
α. Η αξία του έργουΣελ. 111
β. Ο προορισμός του έργουΣελ. 111
 
ΙΙ. Εξαιρέσεις από την προστασίαΣελ. 112
1. Επίσημα κείμενα της πολιτείαςΣελ. 112
2. Εκφράσεις της λαϊκής παράδοσηςΣελ. 113
3. Ειδήσεις και απλά γεγονότα ή στοιχείαΣελ. 114
α. ΕιδήσειςΣελ. 114
β. Απλά γεγονότα ή στοιχείαΣελ. 114
4. Έργα της αρχαιότηταςΣελ. 114
[10] Είδη έργων 
ΔιάγραμμαΣελ. 116
ΑνάλυσηΣελ. 120
Ι. Ενδεικτική απαρίθμηση κατηγοριών έργωνΣελ. 120
1. Γραπτά ή προφορικά κείμεναΣελ. 120
2. Μουσικές συνθέσειςΣελ. 121
3. Θεατρικά έργαΣελ. 121
4. Χορογραφίες και παντομίμεςΣελ. 122
5. Οπτικοακουστικά έργαΣελ. 122
6. Έργα των εικαστικών τεχνώνΣελ. 123
7. Αρχιτεκτονικά έργαΣελ. 124
8. ΦωτογραφίεςΣελ. 124
9. Έργα των εφαρμοσμένων τεχνώνΣελ. 126
10. ΕικονογραφήσειςΣελ. 126
11. ΧάρτεςΣελ. 127
12. Τρισδιάστατα έργαΣελ. 127
ΙΙ. Παράγωγα και συλλεκτικά έργα ή συλλογέςΣελ. 127
1. Παράγωγα έργαΣελ. 127
α. ΜεταφράσειςΣελ. 128
β. Διασκευές, προσαρμογές και άλλες μετατροπέςΣελ. 128
γ. Η προστασία των παράγωγων έργωνΣελ. 129
2. Συλλεκτικά έργα ή συλλογέςΣελ. 131
α. ΓενικάΣελ. 131
β. Βάσεις δεδομένωνΣελ. 132
γ. Η προστασία των συλλεκτικών έργων και των βάσεων δεδομένωνΣελ. 134
ΙΙΙ. Προγράμματα Η/ΥΣελ. 135
1. ΈννοιαΣελ. 135
2. ΠρωτοτυπίαΣελ. 135
3. Αντικείμενο της προστασίαςΣελ. 137
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[11] Το περιουσιακό δικαίωμα 
ΔιάγραμμαΣελ. 141
ΑνάλυσηΣελ. 147
Ι. Αυτοτέλεια και μερισμός των εξουσιώνΣελ. 147
1. Αυτοτέλεια των εξουσιώνΣελ. 147
2. Μερισμός των εξουσιώνΣελ. 147
II. ΕξουσίεςΣελ. 148
1. Εγγραφή και αναπαραγωγήΣελ. 148
α. ΕγγραφήΣελ. 148
β. ΑναπαραγωγήΣελ. 149
2. ΜετάφρασηΣελ. 151
3. Διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπήΣελ. 151
4. Διανομή στο κοινόΣελ. 151
α. Περιεχόμενο της εξουσίαςΣελ. 151
β. Ανάλωση του δικαιώματοςΣελ. 152
5. Εκμίσθωση και δημόσιος δανεισμόςΣελ. 153
α. Περιεχόμενο της εξουσίαςΣελ. 153
β. Ανάλωση των δικαιωμάτωνΣελ. 154
6. Δημόσια εκτέλεσηΣελ. 155
α. ΈννοιαΣελ. 155
β. ΠεριπτώσειςΣελ. 157
7. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοσηΣελ. 158
8. Παρουσίαση στο κοινόΣελ. 160
α. Περιεχόμενο της εξουσίαςΣελ. 160
β. Ανάλωση των δικαιωμάτωνΣελ. 162
9. Εισαγωγή αντιτύπωνΣελ. 164
[12] Το ηθικό δικαίωμα 
ΔιάγραμμαΣελ. 165
ΑνάλυσηΣελ. 169
Ι. Έννοια και διακρίσειςΣελ. 169
1. ΟρισμόςΣελ. 169
2. Σχέση με το δικαίωμα της προσωπικότηταςΣελ. 169
3. Σχέση με το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργούΣελ. 171
ΙΙ. ΕξουσίεςΣελ. 171
1. ΔημοσίευσηΣελ. 172
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 172
β. Πρώτη δημοσίευσηΣελ. 172
γ. Περιπτώσεις προσβολώνΣελ. 173
2. ΠατρότηταΣελ. 173
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 173
β. Περιπτώσεις προσβολώνΣελ. 175
3. ΑκεραιότηταΣελ. 176
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 176
β. Σύγκρουση με το δικαίωμα κυριότητας πάνω στον υλικό φορέαΣελ. 176
γ. Περιπτώσεις προσβολώνΣελ. 177
4. ΠροσπέλασηΣελ. 178
5. ΥπαναχώρησηΣελ. 179
α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 179
β. Άσκηση και έννομες συνέπειεςΣελ. 180
γ. Υποχρέωση προσφοράςΣελ. 181
ΙΙΙ. Η συναίνεση του δημιουργούΣελ. 181
1. ΈννοιαΣελ. 181
2. Νομική φύσηΣελ. 182
3. ΤύποςΣελ. 183
[13] Δικαίωμα παρακολούθησης 
ΔιάγραμμαΣελ. 185
ΑνάλυσηΣελ. 187
Ι. Έννοια, νομική φύση, προϋποθέσειςΣελ. 187
1. Έννοια και νομική φύσηΣελ. 187
α. ΈννοιαΣελ. 187
β. Νομική φύσηΣελ. 187
2. ΠροϋποθέσειςΣελ. 188
ΙΙ. Η αμοιβή του δημιουργούΣελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[14] Διάρκεια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 
ΔιάγραμμαΣελ. 191
ΑνάλυσηΣελ. 194
Ι. Διάρκεια προστασίαςΣελ. 194
1. Χρονική διάρκειαΣελ. 194
2. Λήξη της προστασίαςΣελ. 194
ΙΙ. Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 195
1. Έργα με περισσότερους δημιουργούςΣελ. 195
2. Ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργαΣελ. 196
3. Δημοσιεύσεις κατά τμήματαΣελ. 196
4. Οπτικοακουστικά έργαΣελ. 197
5. Προηγουμένως αδημοσίευτα έργαΣελ. 197
[15] Μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 
ΔιάγραμμαΣελ. 198
ΑνάλυσηΣελ. 202
Ι. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας ως αντικείμενο δικαιοπραξίαςΣελ. 202
1. Υποσχετική και εκποιητική σύμβασηΣελ. 202
α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 202
β. Υποσχετική σύμβασηΣελ. 203
γ. Εκποιητική σύμβασηΣελ. 206
2. Εμπράγματα δικαιώματαΣελ. 209
3. ΕγκατάλειψηΣελ. 209
ΙΙ. Η μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του Ν 2121/1993Σελ. 209
1. Περιουσιακό δικαίωμαΣελ. 209
2. Ηθικό δικαίωμαΣελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[16] Γενικές παρατηρήσεις 
ΔιάγραμμαΣελ. 211
ΑνάλυσηΣελ. 213
Ι. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 213
1. ΈννοιαΣελ. 213
α. ΟρισμόςΣελ. 213
β. Διάκριση από αναγκαστική ή νόμιμη άδειαΣελ. 214
2. Δικαιοπολιτικοί λόγοιΣελ. 214
3. Ερμηνεία των περιορισμώνΣελ. 214
ΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής των περιορισμών (έλεγχος τριών σταδίων)Σελ. 215
 
[17] Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση 
ΔιάγραμμαΣελ. 217
ΑνάλυσηΣελ. 220
Ι. Ελεύθερη αναπαραγωγή χωρίς αμοιβήΣελ. 220
1. ΠροϋποθέσειςΣελ. 220
2. ΕξαιρέσειςΣελ. 222
ΙΙ. Εύλογη αμοιβήΣελ. 222
1. Αναπαραγωγή με τεχνικά μέσαΣελ. 222
2. Καταβολή εύλογης αμοιβήςΣελ. 224
3. Υποχρεωτική συλλογική διαχείρισηΣελ. 225
[18] Άλλοι νόμιμοι περιορισμοί 
ΔιάγραμμαΣελ. 228
ΑνάλυσηΣελ. 234
Ι. Παράθεση αποσπασμάτωνΣελ. 234
ΙΙ. Σχολικά βιβλία και ανθολογίεςΣελ. 235
ΙΙΙ. ΔιδασκαλίαΣελ. 236
IV. Βιβλιοθήκες και αρχείαΣελ. 237
V. Εθνικό Κινηματογραφικό ΑρχείοΣελ. 238
VI. Δικαστικοί ή διοικητικοί σκοποίΣελ. 238
VII. Λόγοι ενημέρωσηςΣελ. 239
VIII. Έργα σε δημόσιους χώρουςΣελ. 240
IX. Επίσημες τελετές και σχολικές παραστάσειςΣελ. 240
Χ. Εικαστικά έργαΣελ. 241
ΧΙ. Τυφλοί και κωφάλαλοιΣελ. 241
ΧΙΙ. Προσωρινή αναπαραγωγήΣελ. 242
ΧΙΙΙ. Ορφανά έργαΣελ. 242
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ 
[19] Μορφές και είδη εκμετάλλευσης 
ΔιάγραμμαΣελ. 245
ΑνάλυσηΣελ. 248
Ι. Σύμβαση εκμετάλλευσηςΣελ. 248
1. ΈννοιαΣελ. 248
2. Νομική φύσηΣελ. 248
ΙΙ. Άδεια εκμετάλλευσηςΣελ. 250
1. ΈννοιαΣελ. 250
2. Νομική φύσηΣελ. 250
ΙΙΙ. Αποκλειστικές και μη συμβάσεις ή άδειες εκμετάλλευσηςΣελ. 250
1. ΑποκλειστικέςΣελ. 250
2. Μη αποκλειστικέςΣελ. 251
3. ΕρμηνείαΣελ. 251
4. Δικαστική προστασίαΣελ. 252
[20] Κανόνες που διέπουν την εκμετάλλευση 
ΔιάγραμμαΣελ. 253
ΑνάλυσηΣελ. 256
Ι. Κατάρτιση και περιεχόμενο των συμβάσεων ή αδειών εκμετάλλευσηςΣελ. 256
1. Έγγραφος τύποςΣελ. 256
2. Έκταση της μεταβίβασης ή παραχώρησηςΣελ. 257
α. ΔιάρκειαΣελ. 257
β. Τοπική ισχύςΣελ. 258
γ. Σκοπός της σύμβασηςΣελ. 258
3. Περιορισμοί στη μεταβίβαση ή παραχώρησηΣελ. 259
α. Μερισμός των εξουσιώνΣελ. 259
β. Μελλοντικά έργαΣελ. 259
γ. Άγνωστοι τρόποι εκμετάλλευσηςΣελ. 260
ΙΙ. Η έννομη θέση του αντισυμβαλλομένου του δημιουργούΣελ. 261
1. Παράνομες προσβολές τρίτωνΣελ. 261
2. Περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσηςΣελ. 261
3. Έργο προσιτό στο κοινόΣελ. 262
[21] Αμοιβή του δημιουργού 
ΔιάγραμμαΣελ. 263
ΑνάλυσηΣελ. 265
Ι. Ο κανόνας της ποσοστιαίας αμοιβήςΣελ. 265
ΙΙ. ΕξαιρέσειςΣελ. 266
1. Περιπτώσεις κατʼ αποκοπή αμοιβήςΣελ. 266
2. Άλλες εξαιρέσεις από την ποσοστιαία αμοιβήΣελ. 267
[22] Ειδικές περιπτώσεις αμοιβής δημιουργών 
ΔιάγραμμαΣελ. 268
ΑνάλυσηΣελ. 274
Ι. Έντυπη έκδοσηΣελ. 274
1. Ποσοστιαία αμοιβήΣελ. 274
2. ΕξαιρέσειςΣελ. 275
3. Περισσότεροι δημιουργοίΣελ. 275
4. Εκμίσθωση ή δανεισμός σε τρίτουςΣελ. 276
5. Υπογραφή συγγραφέαΣελ. 276
ΙΙ. ΜετάφρασηΣελ. 276
ΙΙΙ. Οπτικοακουστικά έργαΣελ. 277
1. Εκμετάλλευση οπτικοακουστικού έργουΣελ. 277
2. Εκμίσθωση υλικών φορέωνΣελ. 278
IV. Ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοσηΣελ. 279
V. Θεατρική παράστασηΣελ. 280
VI. Μουσική σε κινηματογράφουςΣελ. 280
VII. Δημοσίευση φωτογραφιών σε ΜΜΕΣελ. 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
[23] Γενικά χαρακτηριστικά 
ΔιάγραμμαΣελ. 283
ΑνάλυσηΣελ. 285
Ι. Έννοια και σημασίαΣελ. 285
ΙΙ. Δυνητική και υποχρεωτική συλλογική διαχείρισηΣελ. 286
1. Ιδιωτική αναπαραγωγή με τεχνικά μέσαΣελ. 286
2. Χρήση υλικού φορέα για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή παρουσίαση στο κοινόΣελ. 286
3. Ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοσηΣελ. 286
4. Καλωδιακή μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτωνΣελ. 287
ΙΙΙ. Η συλλογική διαχείριση στο διεθνές περιβάλλονΣελ. 287
[24] Η σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης 
ΔιάγραμμαΣελ. 289
ΑνάλυσηΣελ. 293
Ι. ΣυμβαλλόμενοιΣελ. 293
1. Ο δικαιούχοςΣελ. 293
2. ΟΣΔΣελ. 293
ΙΙ. Κατάρτιση της σύμβασης ανάθεσηςΣελ. 293
1. Τρόποι ανάθεσηςΣελ. 293
2. Τύπος και διάρκειαΣελ. 294
3. ΑντικείμενοΣελ. 294
4. Αναγκαστική σύμβασηΣελ. 295
5. Έξοδα διαχείρισηςΣελ. 295
III. Η υποχρέωση ενημέρωσηςΣελ. 295
ΙV. Καταγγελία της σύμβασης ανάθεσηςΣελ. 296
[25] Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης 
ΔιάγραμμαΣελ. 297
ΑνάλυσηΣελ. 302
Ι. Εταιρικές μορφέςΣελ. 302
ΙΙ. Ίδρυση και λειτουργίαΣελ. 303
ΙΙΙ. Αρμοδιότητες των ΟΣΔΣελ. 305
1. Κατάρτιση συμβάσεων με χρήστεςΣελ. 305
α. Αναγκαστική σύμβασηΣελ. 305
β. Καθορισμός του ύψους της αμοιβήςΣελ. 306
γ. Αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστώνΣελ. 308
2. Είσπραξη και κατανομή των αμοιβώνΣελ. 308
3. Δικαστική και εξώδικη προστασίαΣελ. 309
α. ΓενικάΣελ. 309
β. Τεκμήρια αρμοδιότητας υπέρ των ΟΣΔΣελ. 310
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
[26] Σχέση μεταξύ συγγενικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας 
ΔιάγραμμαΣελ. 315
ΑνάλυσηΣελ. 317
Ι. Έννοια και νομική φύση του συγγενικού δικαιώματοςΣελ. 317
1. ΈννοιαΣελ. 317
2. Νομική φύσηΣελ. 318
ΙΙ. Η αυτοτέλεια της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 319
1. Υπεροχή της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 319
2. Παράλληλη ισχύς συγγενικού δικαιώματος και πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 319
[27] Γενικοί κανόνες 
ΔιάγραμμαΣελ. 320
ΑνάλυσηΣελ. 322
Ι. Έγγραφος τύποςΣελ. 322
ΙΙ. Τεκμήρια και συλλογική διαχείρισηΣελ. 323
IΙΙ. ΠεριορισμοίΣελ. 323
ΙV. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
[28] Ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης 
ΔιάγραμμαΣελ. 325
ΑνάλυσηΣελ. 332
Ι. ΈννοιαΣελ. 332
ΙΙ. Οι εξουσίες περιουσιακού χαρακτήραΣελ. 332
1. ΠεριπτώσειςΣελ. 332
2. Παραχώρηση άδειαςΣελ. 334
3. ΑμοιβήΣελ. 334
4. Ερμηνεία ή εκτέλεση από σύνολοΣελ. 337
5. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και συλλογική διαχείρισηΣελ. 337
α. Μεταβίβαση δικαιωμάτωνΣελ. 337
β. Συλλογική διαχείρισηΣελ. 338
6. Διάρκεια προστασίαςΣελ. 338
ΙΙΙ. Ηθικό δικαίωμαΣελ. 339
IV. Ειδικά δικαιώματα του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη σχετικά με τα φωνογραφήματαΣελ. 341
1. Καταγγελία συμβάσεων με παραγωγούς φωνογραφημάτωνΣελ. 341
2. Συμπληρωματική αμοιβήΣελ. 342
[29] Παραγωγός υλικών φορέων 
ΔιάγραμμαΣελ. 343
ΑνάλυσηΣελ. 346
Ι. ΈννοιαΣελ. 346
ΙΙ. ΕξουσίεςΣελ. 347
ΙΙΙ. Εύλογη αμοιβήΣελ. 348
1. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήσηΣελ. 348
2. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και παρουσίαση στο κοινόΣελ. 348
IV. Διάρκεια προστασίαςΣελ. 349
[30] Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
ΔιάγραμμαΣελ. 350
ΑνάλυσηΣελ. 352
Ι. ΕξουσίεςΣελ. 352
ΙΙ. Διάρκεια προστασίαςΣελ. 353
[31] Εκδότες 
ΔιάγραμμαΣελ. 354
ΑνάλυσηΣελ. 355
Ι. Γραμμικά δικαιώματαΣελ. 355
1. ΈννοιαΣελ. 355
2. Διάρκεια προστασίαςΣελ. 356
ΙΙ. ΑμοιβήΣελ. 356
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
[32] Προγράμματα Η/Υ 
ΔιάγραμμαΣελ. 359
ΑνάλυσηΣελ. 363
I. ΈννοιαΣελ. 363
ΙΙ. Εξουσίες, περιορισμοί και αμοιβήΣελ. 363
1. ΕξουσίεςΣελ. 363
2. ΠεριορισμοίΣελ. 363
α. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήσηΣελ. 364
β. Χρήση του προγράμματος Η/Υ σύμφωνα με τον προορισμό τουΣελ. 364
γ. Εφεδρικό αντίγραφοΣελ. 364
δ. Παρακολούθηση, μελέτη ή δοκιμή της λειτουργίας προγράμματος Η/ΥΣελ. 364
ε. ΑποσυμπίλησηΣελ. 365
3. ΑμοιβήΣελ. 365
ΙΙΙ. Ο μισθωτός δημιουργόςΣελ. 365
IV. Ισχύς δικαιώματοςΣελ. 366
1. Διάρκεια προστασίαςΣελ. 366
2. Ανάλωση του δικαιώματος διανομήςΣελ. 366
[33] Βάσεις δεδομένων 
ΔιάγραμμαΣελ. 367
ΑνάλυσηΣελ. 374
Ι. Έννοια της βάσης δεδομένωνΣελ. 374
ΙΙ. Περιεχόμενο του δικαιώματος του δημιουργού βάσης δεδομένωνΣελ. 374
1. ΔικαιούχοςΣελ. 375
2. ΕξουσίεςΣελ. 375
3. ΠεριορισμοίΣελ. 375
ΙΙΙ. Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος του δημιουργούΣελ. 376
IV. Το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένωνΣελ. 376
1. ΔικαιούχοςΣελ. 376
α. Έννοια δικαιούχουΣελ. 376
β. Αντικείμενο του δικαιώματοςΣελ. 377
γ. Τεκμήριο δικαιούχουΣελ. 379
2. Εξουσίες του κατασκευαστήΣελ. 379
α. Εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση δεδομένωνΣελ. 379
β. Ανάλωση του δικαιώματοςΣελ. 381
γ. Σχέση του δικαιώματος με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 381
3. Εξουσίες του νόμιμου χρήστηΣελ. 381
α. Βάση δεδομένων που δεν έχει τεθεί στη διάθεση του κοινούΣελ. 381
β. Βάση δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινούΣελ. 382
4. Μεταβίβαση του δικαιώματοςΣελ. 382
5. Ισχύς και διάρκεια προστασίας του δικαιώματοςΣελ. 383
α. ΙσχύςΣελ. 383
β. Διάρκεια προστασίαςΣελ. 383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 
[34] Σύγχρονα έργα νέων τεχνολογιών 
ΔιάγραμμαΣελ. 385
ΑνάλυσηΣελ. 387
Ι. Πολυμέσα (Multimedia)Σελ. 387
ΙΙ. Έργα με άδεια Creative Commons (CC)Σελ. 387
ΙΙΙ. ΙστοσελίδαΣελ. 388
[35] Δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση 
ΔιάγραμμαΣελ. 390
ΑνάλυσηΣελ. 393
Ι. Δορυφορική μετάδοσηΣελ. 393
1. ΈννοιαΣελ. 393
2. Παρουσίαση έργου εντός και εκτός ΚοινότηταςΣελ. 394
ΙΙ. Καλωδιακή αναμετάδοσηΣελ. 394
1. ΈννοιαΣελ. 395
2. ΜεσολάβησηΣελ. 395
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
[36] Προστασία στο αστικό δίκαιο 
ΔιάγραμμαΣελ. 399
ΑνάλυσηΣελ. 404
Ι. Το στοιχείο της προσβολήςΣελ. 404
1. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 404
2. Παραβίαση ενοχικών δικαιωμάτωνΣελ. 406
ΙΙ. Αστικά ένδικα βοηθήματαΣελ. 407
1. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 407
2. Αναγνώριση του δικαιώματος και αξίωση άρσης και παράλειψης της προσβολήςΣελ. 407
3. Αποζημίωση και ηθική βλάβηΣελ. 409
α. ΑποζημίωσηΣελ. 409
β. Ηθική βλάβηΣελ. 411
4. Αδικαιολόγητος πλουτισμός και απαίτηση κέρδουςΣελ. 412
α. Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 412
β. Απαίτηση του κέρδουςΣελ. 413
[37] Προστασία στο διοικητικό δίκαιο 
ΔιάγραμμαΣελ. 414
ΑνάλυσηΣελ. 416
Ι. Προγράμματα Η/ΥΣελ. 416
ΙΙ. Υλικοί φορείς ήχουΣελ. 416
ΙΙΙ. Κοινές ρυθμίσειςΣελ. 416
[38] Προστασία στο ποινικό δίκαιο 
ΔιάγραμμαΣελ. 418
ΑνάλυσηΣελ. 422
Ι. ΠοινέςΣελ. 422
ΙΙ. Λοιπές ρυθμίσειςΣελ. 424
[39] Άλλες μορφές προστασίας 
ΔιάγραμμαΣελ. 426
 
ΑνάλυσηΣελ. 430
Ι. Προληπτικά μέτραΣελ. 430
1. Μέτρα πρόληψης και ελέγχουΣελ. 430
2. Τεχνολογικά μέτραΣελ. 430
α. ΈννοιαΣελ. 430
β. ΑπαγορεύσειςΣελ. 432
γ. Περιορισμοί στις εξουσίες των δικαιούχωνΣελ. 433
3. Διοικητικά μέτραΣελ. 434
α. Αστυνομική συνδρομήΣελ. 434
β. Άδεια ΔήμουΣελ. 434
ΙΙ. Άλλες περιπτώσειςΣελ. 435
1. Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτωνΣελ. 435
2. Κώδικες δεοντολογίαςΣελ. 435
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
[40] Ασφαλιστικά μέτρα 
ΔιάγραμμαΣελ. 437
ΑνάλυσηΣελ. 440
Ι. Γενικοί κανόνεςΣελ. 440
ΙΙ. Περιεχόμενο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 442
ΙΙΙ. Λοιπές ρυθμίσειςΣελ. 444
[41] Λοιπά ζητήματα 
ΔιάγραμμαΣελ. 446
ΑνάλυσηΣελ. 449
Ι. ΑπόδειξηΣελ. 449
1. Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείωνΣελ. 449
2. Παροχή πληροφοριώνΣελ. 450
ΙΙ. Δικαστικά έξοδαΣελ. 451
ΙΙΙ. Δημοσιότητα αποφάσεωνΣελ. 452
ΙV. Κατάσχεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 452
[42] Διεθνής δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και μεταβατικές διατάξεις 
ΔιάγραμμαΣελ. 454
ΑνάλυσηΣελ. 456
Ι. Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 456
ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 456
ΙΙΙ. Μεταβατικό και διαχρονικό δίκαιοΣελ. 458
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
[1] Αγωγή λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (φωτογραφίες)Σελ. 463
[2] Ασφαλιστικά μέτρα λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Ι [επιμ. Θ. Χίου]Σελ. 470
[3] Ασφαλιστικά μέτρα λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ΙΙΣελ. 480
[4] Αίτηση για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οφειλέτη εύλογης αμοιβής επί της αξίας τεχνικών μέσων αναπαραγωγήςΣελ. 485
[5] Αίτηση προς τον εισαγγελέα για την απαγόρευση δημόσιας εκτέλεσης έργουΣελ. 490
[6] Εκδοτική σύμβαση ΙΣελ. 493
[7] Εκδοτική σύμβαση ΙΙΣελ. 501
[8] Εκδοτική σύμβαση ΙΙΙ [επιμ. Θ. Χίου]Σελ. 523
[9] Σύμβαση για τη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων επί έργου εικονογράφησηςΣελ. 531
[10] Σύμβαση κινηματογραφικής παραγωγήςΣελ. 534
[11] Φωνογραφική (δισκογραφική) σύμβαση [επιμ. Θ. Χίου]Σελ. 549
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 561
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 575
 
Back to Top