ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11859
Πατηνιώτης Ν.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 286
  • ISBN: 978-960-272-471-2
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Με την παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα εγκλήματα που στρέφονται κατά εννόμων αγαθών του Δημοσίου και τυποποιούνται σε ειδικούς ποινικούς νόμους. Για το σκοπό αυτό είναι συγκεντρωμένη στο έργο όλη η ποινική νομοθεσία και νομολογία, ώστε να συναχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα τόσο για την επάρκεια του νομικού πλαισίου όσο και για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Ο συγγραφέας διαχωρίζει τα εγκλήματα κατά του Δημοσίου σε οικονομικά εγκλήματα και σε εγκλήματα κατά του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Θέματα όπως ο αιγιαλός, η αμμοληψία, οι αρχαιότητες, τα δάση, οι βοσκότοποι, τα δημόσια κτήματα, οι καταχραστές Δημοσίου, η λαθρεμπορία, η νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων, τα πετρελαιοειδή, η προστασία περιβάλλοντος, η φορολογική νομοθεσία καθώς και η παράσταση του Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος παρουσιάζονται, κατά τον πλέον μεθοδικό και αναλυτικό τρόπο, με εισαγωγικές παρατηρήσεις, ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία κατά θέμα, καθώς και σχετική βιβλιογραφία. Αποτελεί ένα εύχρηστο εγχειρίδιο όχι μόνο για νομικούς, αλλά και για διάφορες δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα.
Συντομογραφίες Σελ. 17
Βασική Βιβλιογραφία Σελ. 19
ΕισαγωγήΣελ. 21
ΑΙΓΙΑΛΟΣ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 23
ΙΙ. Ισχύουσα Νομοθεσία Σελ. 23
1. Νόμος 2971/2001 (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001), Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις Σελ. 23
2. Διάταξη ΠΚΣελ. 26
3. Προϊσχύουσα ΝομοθεσίαΣελ. 26
ΙΙΙ. ΝομολογίαΣελ. 28
ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 33
ΙΙ. Ισχύουσα ΝομοθεσίαΣελ. 33
Αναγκαστικός Νόμος 1219/1938 (ΦΕΚ Α' 191/23.4.-16.5.1938) «Περί καταργήσεως τον δικαιώματος αμμοληψίας και αντικαταστάσεως αυτού διά προσθέτου τέλους επί των αδειών ανεγέρσεως οικοδομών»Σελ. 33
ΙΙΙ. ΝομολογίαΣελ. 35
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 37
ΙΙ. Ισχύουσα ΝομοθεσίαΣελ. 38
Νόμος 3028/2002 (ΦΕΚ Α' 153/28.6.2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΣελ. 38
ΙΙΙ. ΝομολογίαΣελ. 48
ΔΑΣΗ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 57
ΙΙ. Ισχύουσα ΝομοθεσίαΣελ. 58
1. Νόμος 3208/2003 (ΦΕΚ Α' 303/24.12.2003) Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξειςΣελ. 58
2. Νόμος 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101/31.7.1900), Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξειςΣελ. 61
3. Νόμος 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289/29.12.1979), Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της ΧώραςΣελ. 62
4. Νομοθετικό Διάταγμα 86/1969 (ΦΕΚ Α' 7/8-18.1.1969) «Περί Δασικού Κώδικος»Σελ. 73
5. Ερμηνευτική Δήλωση του άρθρου 24 του ΣυντάγματοςΣελ. 80
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 82
ΙΙ. Ισχύουσα ΝομοθεσίαΣελ. 82
Νόμος 1734/1987 (ΦΕΚ Α' 189/16-26.10.1987), Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις, καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις Σελ. 82
ΙΙΙ. Νομολογία Σελ. 84
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 93
ΙΙ. Ισχύουσα Νομοθεσία Σελ. 93
1. Αναγκαστικός Νόμος 263/1968 (ΦΕΚ Α' 12/18-23.1.1968), «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων»Σελ. 93
2. Νομοθετικό Διάταγμα 31/1968 (ΦΕΚ Α' 281/27.11-2.12.1968), «Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοικήσεως και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων»Σελ. 95
3. Αναγκαστικός Νόμος 1539/1938 (ΦΕΚ Α' 488/29.12.1938), «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων»Σελ. 96
ΙΙΙ. ΝομολογίαΣελ. 98
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 105
ΙΙ. Ισχύουσα Νομοθεσία Σελ. 106
1. Συντακτική πράξη 5/1974 (ΦΕΚ Α' 27/30.1.1974), Περί εκδικάσεως ποινικών αδικημάτων τελεσθέντων υπό μελών της Κυβερνήσεως και ΥφυπουργώνΣελ. 106
2. Νομοθετικό Διάταγμα 2576/1953 (ΦΕΚ Α' 242/4.9.1953) «Περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υπουργικού Συμβουλίου κειμένων διατάξεων»Σελ. 106
3. Νόμος 1608/1950 (ΦΕΚ Α' 301/28.12.1950), Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστάς του ΔημοσίουΣελ. 106
ΙΙΙ. ΝομολογίαΣελ. 108
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 123
ΙΙ. Ισχύουσα Νομοθεσία Σελ. 124
1. Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001), Εθνικός Τελωνειακός ΚώδικαςΣελ. 124
2. Διατάξεις σχετικές με την Λαθρεμπορία από τον Ποινικό ΚώδικαΣελ. 135
ΙΙΙ. Νομολογία Σελ. 136
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 163
ΙΙ. Ισχύουσα ΝομοθεσίαΣελ. 164
1. Νόμος 2331/1995 (ΦΕΚ Α' 173/24.8.1995), Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξειςΣελ. 164
2. Νόμος 3259/2004 (ΦΕΚ Α' 149/14.8.2004), Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξειςΣελ. 181
3. Νόμος 2928/2001 (ΦΕΚ Α' 141/27.6.2001), Τροποποίηση διατάξεων τον Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία τον πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεωνΣελ. 182
4. Νόμος 2655/1998 (ΦΕΚ Α' 264/24.11-1.12.1998), Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντος που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητεςΣελ. 182
5. Σχετικοί νόμοι, διατάγματα κ.λπ.Σελ. 184
ΙΙΙ. Νομολογία Σελ. 184
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 193
ΙΙ. Ισχύουσα Νομοθεσία Σελ. 194
1. Νόμος 3054/2002 (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002), Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξειςΣελ. 194
2. Νόμος 2873/2000 (ΦΕΚ Α' 285/28.12.2000), Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξειςΣελ. 200
3. Νόμος 2682/1999 (ΦΕΚ Α' 16/5-8.2.1999) Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξειςΣελ. 200
4. Νόμος 2289/1995 (ΦΕΚ Α' 27/4-8.2.1995), Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξειςΣελ. 201
5. Νόμος 2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75/9-11.5.1994), Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξειςΣελ. 201
6. Νόμος 2093/1992 (ΦΕΚ Α' 181/20-25.11.1992), Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξειςΣελ. 201
ΙΙΙ. Νομολογία Σελ. 202
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 205
ΙΙ. Ισχύουσα Νομοθεσία Σελ. 205
Ν 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160/16.10.1986), Για την προστασία του περιβάλλοντοςΣελ. 205
ΙΙΙ. Νομολογία Σελ. 209
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ι. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 213
ΙΙ. Ισχύουσα Νομοθεσία Σελ. 214
1. Νόμος 2523/1997 (ΦΕΚ Α' 179/11.9.1997), Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξειςΣελ. 214
2. Νόμος 1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43/23.3.1990), Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξειςΣελ. 220
3. Νόμος 1884/1990 (ΦΕΚ Α' 81/16.6.1990), Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξειςΣελ. 222
4. Νόμος 1591/1986 (ΦΕΚ Α' 50/24.4.1986), Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου ΟικονομικώνΣελ. 223
ΙΙΙ. Νομολογία Σελ. 225
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ι. Η Παράσταση του Δημοσίου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγοντοςΣελ. 255
Α. ΓενικάΣελ. 255
Β. ΔιατάξειςΣελ. 256
Γ. ΝομολογίαΣελ. 260
ΙΙ. Η Διάταξη του άρθρου 24 παρ. 7 του Ν 3200/2003Σελ. 264
 
Back to Top