ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Καίρια ζητήματα μετά τον Ν 4855/2021

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18555
Μαργαρίτης Λ.

Στο πόνημα «Ποινική Απόδειξη» παρουσιάζονται τα πιο καίρια ζητήματα που αναφύονται στο δίκαιο της ποινικής απόδειξης, όπως διαμορφώθηκαν μετά τον Ν 4855/2021. Ειδικότερα, αναλύονται:
• τα απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα με έμφαση στο δικηγορικό απόρρητο
• οι αλλαγές και η αποτίμησή τους ως προς την πραγματογνωμοσύνη στον νέο ΚΠΔ
• οι μάρτυρες στην ποινική δίκη
• η μαρτυρία του συγκατηγορουμένου
• οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

Μέσα από την πλήρη θεωρητική και νομολογιακή τεκμηρίωση των παρουσιαζόμενων θεμάτων παρέχεται στον εφαρμοστή του ποινικού δικαίου ένα πρακτικό και χρήσιμο εγχειρίδιο.

New Page
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα και δικηγορικό απόρρητο: αυξημένης τυπικής ισχύος και κοινό κανονιστικό πλαίσιο Σελ. 1
I. Η έκταση της απαγόρευσης αξιοποίησης των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων Σελ. 1
Α. Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας κατά το εθνικό δίκαιο Σελ. 1
Β. Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας από κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος (ΕΣΔΑ – ΔΣΑΠΔ - ΧΘΔΕΕ) Σελ. 42
II. Το δικηγορικό απόρρητο Σελ. 51
Α. Η έκταση του δικηγορικού απορρήτου Σελ. 51
Β. Η αδυναμία αξιοποίησης αποδεικτικού υλικού αποκτηθέντος κατά παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου Σελ. 63
Πραγματογνωμοσύνη και νέος ΚΠΔ: μια πρώτη αποτίμηση των αλλαγών Σελ. 65
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 65
II. Η πραγματογνωμοσύνη ειδικότερα Σελ. 73
III. Κριτική προσέγγιση των αλλαγών που επήλθαν Σελ. 82
IV. Οι περί πραγματογνωμοσύνης διατάξεις και τα ερμηνευτικά τους προβλήματα Σελ. 97
V. Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 119
Μάρτυρες και ποινική δίκη: Από την Ποινική Δικονομία του 1834 μέχρι τον ισχύοντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Σελ. 121
Ι. Ποινική Δικονομία του έτους 1834 Σελ. 121
ΙΙ. Προπαρασκευαστικές εργασίες προϊσχύσαντα ΚΠΔ Σελ. 130
ΙΙΙ. Ο προϊσχύσας Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Σελ. 151
IV. Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Σελ. 157
V. Μερικές συμπερασματικές επισημάνσεις Σελ. 179
Η μαρτυρία του συγκατηγορουμένου στο δίκαιο της ποινικής απόδειξης Σελ. 181
I. Η διαχρονική έκφραση του προβλήματος Σελ. 181
II. Η νομική φύση της ρυθμίσεως Σελ. 184
III. Σύνταγμα - ΕΣΔΑ Σελ. 187
IV. Όρια αποδεικτικού περιορισμού Σελ. 195
V. Το μη λαμβανόμενο υπόψη υλικό Σελ. 198
VI. Η διαδικαστική φάση ισχύος του περιορισμού Σελ. 205
VII. Παραβίαση της διάταξης του άρθρου 211 ΚΠΔ – αναιρετικός έλεγχος Σελ. 206
VIII. Επίμετρο Σελ. 209
Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς: Τμήμα εισαγγελίας ή ένας εισαγγελέας για τη δίωξή τους; Σελ. 211
Ι. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 211
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 211
Β. Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος Σελ. 215
Γ. Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Σελ. 225
ΙΙ. Ισχύον δίκαιο Σελ. 240
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 240
Β. Μια πρώτη θεώρηση του νέου κανονιστικού πλαισίου Σελ. 242
ΙΙΙ. Τα δύο δίκαια σε αντιπαράθεση Σελ. 247
Α. Οι παθογένειες του προηγούμενου καθεστώτος Σελ. 247
Β. Το νομοθετικά πρόσφατο εγχείρημα Σελ. 248
IV. Τελική θέση Σελ. 249
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 251
Back to Top