ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ


Δογματική, συγκριτική και ιστορική προσέγγιση

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18150
Δαγκλής Η.
Χαραλαμπάκης Α.
ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Χαραλαμπάκης Α.

Το έργο «Ποινική Ευθύνη Υπουργών» εμφανίζει ορισμένες ενδιαφέρουσες πρωτοτυπίες. Η πρώτη συνίσταται στο γεγονός της παράθεσης του θεσμού στις χώρες της ΕΕ και στις σπουδαιότερες από τις λεγόμενες τρίτες χώρες. Η δεύτερη συνίσταται στην αναλυτική περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης του θεσμού από την εποχή του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα. Το κύριο σώμα της μονογραφίας επικεντρώνεται στο ισχύον δίκαιο της ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπου γίνεται συστηματικός διαχωρισμός μεταξύ των ουσιαστικών και των δικονομικών ρυθμίσεων. Απευθύνεται σε δικηγόρους, εισαγγελείς, δικαστές, φορείς του Δημοσίου και γενικότερα σε κάθε ενασχολούμενο με το οικείο αντικείμενο.

Ι. Η σχέση πολιτικής και ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης (Π. Μαντζούφας)
1. Εισαγωγή Σελ. 1
2. Η αλλοίωση της πολιτικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης σε συνθήκες κρίσης του πολιτικού συστήματος Σελ. 3
3. Η ποινική ευθύνη ως εκδήλωση της κρίσης εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα Σελ. 7
4. Συμπεράσματα Σελ. 17
II. Η έννοια των «υπουργικών» αδικημάτων κατά το άρθρο 86 Συντ. (Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου)
1. Περιγραφή του θέματος Σελ. 19
2. Το άρθρο 86 παρ. 1 Συντ.: η κρίσιμη έννοια της τέλεσης των εγκλημάτων «κατά» την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων Σελ. 20
3. Ο εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος 3126/2003 Σελ. 20
4. Οι παλαιότεροι νόμοι σχετικά με την ποινική ευθύνη των υπουργών Σελ. 22
5. Οι επιλογές του ποινικού νομοθέτη για τα εγκλήματα που τελούνται «κατά» την άσκηση των καθηκόντων ενός υπαλλήλου Σελ. 22
6. Η μεταφορά των εννοιολογικών οριοθετήσεων του ποινικού δικαίου στο άρθρο 86 Συντ.: τα «υπουργικά» αδικήματα ως «πράξεις άσκησης δημόσιας εξουσίας» Σελ. 24
7. Επιπλέον επιχειρήματα που εισφέρει η ιστορικοβουλητική ερμηνεία του άρθρου 86 Συντ. Σελ. 26
8. Επιχειρήματα από τη λογικοσυστηματική και τελολογική ερμηνεία του άρθρου 86 Συντ. Σελ. 27
9. Αντιρρήσεις Σελ. 31
10. Συμπεράσματα Σελ. 33
III. Εξάλειψη αξιόποινου υπουργικού εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Λ. Μαργαρίτης)
1. Παραγραφή - Προθεσμία Σελ. 35
2. Το πρόβλημα Σελ. 40
3. Οι απόψεις που υποστηρίχθηκαν Σελ. 41
4. Τελική θέση Σελ. 67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρο 86) Σελ. 73
2. Νόμος ΦΠΣΤ΄ της 22 Δεκεμβρίου 1876/23 Φεβρουαρίου 1877 «περί της ευθύνης των υπουργών» Σελ. 75
3. Νόμος ΧΕ΄ της 11/11 Μαρτίου 1877 «περί μεταρρυθμίσεως των διατάξεων του περί ευθύνης υπουργών νόμου» Σελ. 79
4. ΝΔ 802 της 30.12.1970/1.1.1971 Περί ευθύνης των μελών της Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών Σελ. 81
5. Νόμος 2509/1997 Ποινική ευθύνη των Υπουργών Σελ. 91
6. Νόμος 3126/2003 Ποινική ευθύνη των Υπουργών Σελ. 97
1. ΑΠ Ολ 1438/1948 Σελ. 111
2. ΑΠ 472/1950 Σελ. 113
3. ΑΠ Oλ 8/2008 Σελ. 117
4. ΕγκΕισΑΠ 4/2003 Σελ. 127
5. ΣυμβΕφΑθ 1440/2010 Σελ. 129
6. ΕιδΔικ 4/1951 Σελ. 137
7. ΣυμβΕιδΔικ 6/1990 Σελ. 141
8. ΣυμβΕιδΔικ 7/1990 Σελ. 147
9. ΕιδΔικ 9/1990 Σελ. 155
10. ΕιδΔικ 66/1992 Σελ. 159
11. ΕιδΔικ 67/1992 Σελ. 161
12. ΕιδΔικ 68/1992 Σελ. 165
13. ΕιδΔικ 69/1992 Σελ. 167
14. ΕιδΔικ 70/1992 Σελ. 169
15. ΕιδΔικ 71/1992 Σελ. 175
16. ΣυμβΕιδΔικ 1/2011 Σελ. 195
17. ΣυμβΕιδΔικ 1/2014 Σελ. 205
Back to Top