ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ


Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17686
Κοσμάτος Κ., Μητροσύλη Μ., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.

Στο έργο «Ποινική Μεταχείριση των Ψυχικώς Πασχόντων» προσεγγίζεται το θέμα της ποινικής αντιμετώπισης ατόμων, που ενώ έχουν τελέσει πράξεις οι οποίες τυποποιούνται ως εγκλήματα στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους, κρίνεται ότι κατά την τέλεσή τους δεν είχαν καταλογισμό ή ήταν μειωμένου καταλογισμού λόγω κάποιας ψυχικής ή πνευματικής διαταραχής.

Μετά από τη συνοπτική παρουσίαση του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου και την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούσε όχι μόνο η νομοθετική ρύθμιση, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής της στην πράξη, με αναφορά τόσο στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), όσο και σε παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), παρουσιάζονται οι ισχύουσες ρυθμίζεις και αναλύονται  οι αλλαγές σε ό,τι αφορά το είδος των επιβαλλόμενων μέτρων και τον αμιγώς θεραπευτικό τους χαρακτήρα. Επίσης, περιγράφονται τα εγκλήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθούν αυτά τα μέτρα και τονίζονται οι θετικές για το άτομο συνέπειες της νέας ρύθμισης, ενώ γίνεται και εκτενής αναφορά στον τρόπο εκτέλεσης των μέτρων αυτών.

Η έκδοση συμπληρώνεται με χρηστικά παραρτήματα νομοθεσίας και νομολογίας. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται στον αναγνώστη ένα ευσύνοπτο και χρήσιμο βοήθημα για την ερμηνεία του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Πρόλογος Σελ. VII
Ποινικό δίκαιο για την αντιμετώπιση των ψυχικώς ασθενών δραστών αξιόποινων πράξεων: χθες και σήμερα
Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ
Μαρία Μητροσύλη, Καθηγήτρια Δικαίου της Υγείας στο ΠAΔΑ Σελ. 1
Τα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής με τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν 4619/2019)
Κώστας Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ Σελ. 31
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ν 4619/2019 Κύρωση του Ποινικού Κώδικα (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) [άρθρα 69-71] Σελ. 59
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα» Σελ. 62
Ν 4509/2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) [άρθρα 1-21, 80] Σελ. 64
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» Σελ. 77
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής Σελ. 87
KYA 8934 οικ./9.5.2019 Μονάδες Ψυχικής Υγείας εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, ανά τύπο μονάδας και Υγειονομική Περιφέρεια (ΦΕΚ Β΄ 2185/7.6.2019) Σελ. 90
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αποφάσεις που διατάσσουν την άρση του μέτρου
ΤρΠλημΑθ 307/2018 Σελ. 101
ΤρΠλημΑθ 757/2018 Σελ. 107
ΤρΠλημΑθ 1502/2018 Σελ. 108
ΤρΠλημΑθ 1563/2018 Σελ. 112
ΤρΠλημΑθ 2122/2018 Σελ. 116
Αποφάσεις που διατάσσουν τη συνέχιση του μέτρου
ΤρΠλημΑθ 940/2018 Σελ. 120
ΤρΠλημΑθ 2121/2018 Σελ. 123
ΤρΠλημΑθ 2123/2018 Σελ. 126
ΤρΠλημΑθ 2154/2018 Σελ. 129
Αποφάσεις που διατάσσουν την αντικατάσταση του μέτρου
ΤρΠλημΑθ 2793/2018 Σελ. 131
Back to Top