ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις & ειδικότεροι δογματικοί προβληματισμοί

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 43,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17604
Μπουρμάς Γ.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 456
  • ISBN: 978-960-654-034-9
  • ISBN: 978-960-654-034-9
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Η παρούσα έκδοση έχει ως αντικείμενο την ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος (Περιβαλλοντικά εγκλήματα σύμφωνα με τον Ν 1650/1986) εξετάζονται οι αξιολογικοί συσχετισμοί και η δογματική συγκριτική ανάλυση των βασικών περιβαλλοντικών εγκλημάτων του άρθρου 28 Ν 1650/1986 και οι διακεκριμένες παραλλαγές αυτών, το αξιόποινο των δημοσίων υπαλλήλων στο ποινικό δίκαιο περιβάλλοντος και η εξάρτηση αυτού από τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων, ειδικότερα δικονομικά ζητήματα καθώς και κριτική αξιολόγηση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας. Στο δεύτερο μέρος (Περιβαλλοντικά εγκλήματα πέραν του Ν 1650/1986) αναλύονται η εθνική νομοθεσία για την ποινική προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα από την αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων και το ζήτημα της παραγωγής και γενικότερης διακίνησης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και οργανισμών. Στο τρίτο μέρος (Ζητήματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου) εξετάζεται η προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αρχής της παγκόσμιας δικαιοσύνης, ζητήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής για την εξακρίβωση περιβαλλοντικών εγκλημάτων και θέματα διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Το έργο συμπληρώνεται με ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. XΙ
Εισαγωγή Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 1650/1986
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αξιολογικοί συσχετισμοί (ομοιότητες-διαφορές) ανάμεσα στα βασικά περιβαλλοντικά εγκλήματα των παρ. 1 και 2α’ του άρθρου 28 Ν 1650/1986
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 9
ΙΙ. Ο ειδικότερος χαρακτήρας των πράξεων της παρ. 1 και παρ. 2α’ του άρθρου 28 Ν 1650/1986 ως εγκλημάτων διακινδύνευσης Σελ. 12
Α. Οι ειδικότερες σχετικές απόψεις Σελ. 13
Β. Κριτική αξιολόγηση των πιο πάνω υποστηριχθεισών απόψεων Σελ. 16
Γ. Επιχειρήματα από τις ιδιομορφίες του νομοτυπικού αποτελέσματος Σελ. 17
Δ. Επιχειρήματα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσβληθέντος αγαθού Σελ. 25
Ε. Επιχειρήματα αντεγκληματικής πολιτικής Σελ. 29
ΣΤ. Δογματική σημασία του ορθού προσδιορισμού του νομοτυπικού αποτελέσματος για την έλλογη οριοθέτηση του αξιοποίνου των κρινόμενων συμπεριφορών Σελ. 29
1. Προσπάθειες ειδικότερης οριοθέτησης της αξιόποινης περιβαλλοντικής υποβάθμισης Σελ. 33
2. Ειδικότερα επιχειρήματα από την διατύπωση των εφαρμοστέων αντικειμενικών υποστάσεων Σελ. 35
ΙΙΙ. Στιγμιαίος ή διαρκής χαρακτήρας των εγκλημάτων του άρθρου 28 παρ. 1 και 2 εδ. α’ Ν 1650/1986 Σελ. 39
IV. Ο χαρακτήρας της πράξης της παρ. 2 εδ. α’ του άρθρου 28 Ν 1650/1986 ως εγκλήματος παράλειψης και συναφείς αξιολογήσεις Σελ. 46
V. Ζητήματα απόπειρας Σελ. 56
VI. Ζητήματα συμμετοχικής ευθύνης Σελ. 60
VII. Σχετικά δικονομικά ζητήματα Σελ. 65
VIII. Ειδικότερα ζητήματα διαχρονικού δικαίου και υφ’ όρον παραγραφής Σελ. 65
A. Πρώτο ζήτημα διαχρονικού ουσιαστικού δικαίου Σελ. 70
Β. Δεύτερο ζήτημα διαχρονικού ουσιαστικού δικαίου Σελ. 71
Γ. Τρίτο ζήτημα διαχρονικού ουσιαστικού δικαίου Σελ. 71
Δ. Ζήτημα διαχρονικού δικονομικού δικαίου - Παράσταση αστικώς υπευθύνου κατά τις προβλέψεις της παρ. 4 Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δογματική συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στα παρεμφερή εγκλήματα των παρ. 1 και παρ. 5.2-5.1
I. Η αντικειμενική υπόσταση της πρόκλησης υποβάθμισης του περιβάλλοντος χωρίς την έκδοση ή καθ’ υπέρβαση της σχετικής διοικητικής αδείας (αρ. 28 παρ. 1 Ν 1650/1986) Σελ. 76
Α. Υποκείμενο του εγκλήματος Σελ. 91
1. Θέση του προβλήματος Σελ. 91
2. Γενικότερες δογματικές επισημάνσεις για τον περιορισμό του κύκλου των υποψηφίων δραστών στα ερευνώμενα εγκλήματα Σελ. 91
3. Ειδικότερα συμπεράσματα για το υποκείμενο των ερευνώμενων εγκλημάτων Σελ. 95
Β. Ο χαρακτήρας του εγκλήματος ως πολυπράκτου ή μη Σελ. 100
Γ. Ζητήματα πλάνης Σελ. 102
Δ. Ζητήματα συμμετοχικής ευθύνης Σελ. 104
ΙΙ. Περιγραφή της αξιόποινης συμπεριφοράς στην παρ. 5.2 του άρθρου 28 Ν 1650/1986 Σελ. 105
Α. Τιθέμενα ερωτήματα προσδιορισμού αξιοποίνων συμπεριφορών υπό την μορφή παράλειψης Σελ. 107
1. Αν και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται λόγος για επιτακτική ανάγκη κατανομής προστατευτικών ρόλων σε επιμέρους κοινωνούς και ποια είναι τα εύλογα κριτήρια που νομιμοποιούν την επιλογή συγκεκριμένων προσώπων και, κατ’ επέκταση, την αναγωγή τους σε φορείς «ιδιαιτέρων» νομικών υποχρεώσεων κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ Σελ. 108
2. Αν συνιστούν πάντα ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις οι διάφορες υποχρεώσεις προς ενέργεια που θεσπίζονται από την νομοθεσία για όσους μετέρχονται συγκεκριμένες επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ή εξουσιάζουν κινδυνογόνα αντικείμενα. Σελ. 109
3. Αν θεμελιώνουν οι θεσμικές σχέσεις εξουσίασης έναντι προσώπων (π.χ. εργαζομένων) ή πραγμάτων (π.χ. μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης) αυτοτελώς κάποια ιδιαίτερη νομική υποχρέωση Σελ. 110
4. Σε τι συνίσταται το περιεχόμενο των ιδιαίτερων νομικών υποχρεώσεων και πότε θεμελιώνεται παράβασή τους Σελ. 110
5. Ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης των ιδιαίτερων νομικών υποχρεώσεων που βαρύνουν πρωταρχικά μία συλλογική οντότητα και ποιες αλλαγές μπορεί να υφίστανται αυτές ως προς το περιεχόμενό τους κατά τη διαδικασία της μετακύλισής τους Σελ. 111
6. Ποια είναι η σχέση των ιδιαίτερων νομικών υποχρεώσεων με το στοιχείο της αιτιώδους συνάφειας κατά τη θεμελίωση της ευθύνης για (μη) γνήσια εγκλήματα παράλειψης Σελ. 112
7. Αν υπάγονται οι εξωποινικές διατάξεις, που καθιδρύουν ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ, στις αρχές του διαχρονικού ποινικού δικαίου (: απαγόρευση αναδρομικής εφαρμογής αυστηρότερων ποινικών νόμων, επιταγή αναδρομικής εφαρμογής επιεικέστερων ποινικών νόμων) Σελ. 114
8. Τελικά δογματικά συμπεράσματα Σελ. 142
8.1. Η «υπερκέραση» ως περίπτωση διακοπής της αιτιότητας Σελ. 143
8.2. Σωρευτική αιτιότητα Σελ. 144
8.3. Υπαλλακτική αιτιότητα Σελ. 144
8.4. Αποδεικτικά προβλήματα και λοιπά ζητήματα αιτιότητας Σελ. 145
8.4.1. H επίδραση των «αρνητικών αιτιωδών συνθηκών» στα περιβαλλοντικά εγκλήματα Σελ. 146
8.4.2. Η εφαρμογή της θεωρίας για την ανεπίτρεπτη επίταση του κινδύνου επέλευσης του αποτελέσματος στα περιβαλλοντικά εγκλήματα Σελ. 152
8.4.3. Η εφαρμογή της θεωρίας για την «απαγόρευση της αναδρομής» στα περιβαλλοντικά εγκλήματα Σελ. 155
8.4.4. Η εφαρμογή των περιπτώσεων διακοπής της σωστικής αιτιώδους διαδρομής στα περιβαλλοντικά εγκλήματα Σελ. 156
8.4.5. Ζητήματα καταλογισμού περιβαλλοντικών προσβολών όταν αυτές προέρχονται από τη χρήση ρομπότ Σελ. 158
Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός των επιχειρησιακών εγγυητών για την προστασία περιβάλλοντος Σελ. 163
1. Ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 167
2. Ιδιαίτεροι επιχειρησιακοί φορείς Σελ. 170
3. Η ποινική αξιολόγηση περιβαλλοντικών προσβολών στα πλαίσια λειτουργίας κρατικά εποπτευόμενων συστημάτων επιχειρησιακού αυτοελέγχου (Öko-Audits) Σελ. 177
4. Οι δυνατότητες δικονομικής αξιοποίησης των πορισμάτων του ενδοεπιχειρησιακού περιβαλλοντικού ελέγχου Σελ. 179
Γ. Λοιπά δογματικά ζητήματα αξιοποίνου Σελ. 182
1. Οριοθέτηση απόπειρας Σελ. 182
2. Θέματα συμμετοχικής ευθύνης Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Το αξιόποινο των δημοσίων υπαλλήλων στο Ποινικό Δίκαιο Περιβάλλοντος (ιδιαίτερα όσον αφορά την τέλεση, εκ μέρους των αυτουργών, των εγκλημάτων των παρ. 1 και 5.1-5.2) και η εξάρτηση αυτού από τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων
Ι. Γενικότερη θέση του προβλήματος Σελ. 185
ΙΙ. Υποστηριχθείσες σχετικές απόψεις Σελ. 188
ΙΙΙ. Τελικά συμπεράσματα για την εξάρτηση του αξιοποίνου των περιβαλλοντικών προσβολών από την νομιμότητα ή μη της σχετικής διοικητικής αδείας και συναφής επιχειρηματολογία Σελ. 189
IV. Ειδικότερες επισημάνσεις για την ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων προσώπων Σελ. 198
V. Γενικότερες τελικές κατηγοριοποιήσεις της ποινικής ευθύνης υπαλλήλου για περιβαλλοντικά εγκλήματα Σελ. 203
A. Ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε ιδιαίτερα (delikta propria) περιβαλλοντικά εγκλήματα με δόλο του άμεσου αυτουργού Σελ. 203
B. Ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα με αμέλεια ή χωρίς υπαιτιότητα του δράστη Σελ. 204
Γ. Ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε κοινά περιβαλλοντικά εγκλήματα με δόλο του αυτουργού Σελ. 204
Δ. Ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε κοινά περιβαλλοντικά εγκλήματα με αμέλεια ή χωρίς υπαιτιότητα του αυτουργού Σελ. 205
Ε. Μη ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα με δόλο του αυτουργού Σελ. 205
ΣΤ. Μη ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα με αμέλεια ή χωρίς υπαιτιότητα του δράστη Σελ. 207
Ζ. Μη ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε κοινά περιβαλλοντικά εγκλήματα με δόλο του αυτουργού Σελ. 208
Η. Μη ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε κοινά περιβαλλοντικά εγκλήματα με αμέλεια ή χωρίς υπαιτιότητα του αυτουργού Σελ. 210
VΙ. Γενικότερες αξιολογήσεις της ποινικής ευθύνης του υπαλλήλου για περιβαλλοντικά εγκλήματα στην γερμανική ποινική θεωρία Σελ. 210
VII. Σχέση της πειθαρχικής με την ποινική ευθύνη του υπαλλήλου για παραβιάσεις της διοικητικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συνακόλουθη προσβολή του περιβάλλοντος Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οι διακεκριμένες παραλλαγές των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος
I. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα διακεκριμένα εγκλήματα των παρ. 3 εδ. α’ και β’ Σελ. 218
ΙΙ. Το έγκλημα του άρθρου 28 παρ. 3 περ. γ’ Ν 1650/1986 Σελ. 229
Α. Ο νομοθετικός λόγος της βαρύτερης τιμώρησης των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων και η επίδρασή τους στον χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου εγκλήματος ως τέτοιου υπό τον παλαιό ΠΚ Σελ. 237
Β. Ο ιστορικός λόγος θέσπισης των εκ του αποτελέσματος εγκλημάτων και η επίδρασή τους στον χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου εγκλήματος ως τέτοιου υπό τον παλαιό ΠΚ. Σελ. 238
ΙΙΙ. Τα διακεκριμένα εγκλήματα του αρ. 28 παρ. 3 περ. δ’ και ε’ Ν 1650/1986 Σελ. 244
Α. Ερμηνευτική ανάλυση των οικείων αντικειμενικών υποστάσεων Σελ. 244
Β. Ζητήματα απόπειρας Σελ. 246
Γ. Ζητήματα συμμετοχικής ευθύνης Σελ. 247
α. Η συνθέτουσα άποψη (synthetische Konzeption) Σελ. 248
β. Η αναλυτική άποψη Σελ. 248
γ. Ενδιάμεσες απόψεις Σελ. 249
IV. Οι διακεκριμένες παραλλαγές της εξ αμελείας τέλεσης (άρθρο 28 παρ. 3 εδ. τελευταίο) Σελ. 250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Επίκαιρα ζητήματα ειδικότερης δικονομικής και δικαιοπολιτικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών εγκλημάτων του άρθρου 28 Ν 1650/1986
Ι. Θέματα δικαιοπολιτικής αντιμετώπισης Σελ. 253
A. Έμπρακτη μεταμέλεια (άρθρο 28 παρ. 6 Ν 1650/1986) Σελ. 253
Β. Σχετικά δικονομικά ζητήματα Σελ. 263
Γ. Οι κυρώσεις κατά νομικών προσώπων (άρθρο 28 παρ. 5.3 έως 5.6 του Ν 1650/1986 και άρθρα 4, 5 Ν 4042/2012) Σελ. 270
ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα δικονομικής αντιμετώπισης των εγκλημάτων του άρθρου 28 Ν 1650/1986 Σελ. 280
Α. Κατάσχεση, δήμευση, παρεπόμενες ποινές (άρθρο 28 παρ. 9 Ν 1650/1986) Σελ. 280
Β. Τα δικαιούμενα σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρόσωπα (άρθρο 28 παρ. 7 Ν 1650/1986) Σελ. 282
Γ. Ο τρόπος απόδειξης του κινδύνου των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 Ν 1650/1986 στην ποινική δίκη Σελ. 300
Δ. Εμπειρικά και δικαιϊκά προβλήματα στην ποινική δίωξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Κριτική αξιολόγηση της ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων και της αντίστοιχης εναρμόνισης της ελληνικής έννομης τάξης
Ι. Κριτική εκτίμηση των ποινικών προβλέψεων της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ Σελ. 311
ΙΙ. Αξιολόγηση των διατάξεων του άρθρου 3 Ν 4042/2012 των σχετικών για την εναρμόνιση με τις ποινικές διατάξεις της Οδηγίας 2008/99 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 19.11.2008 Σελ. 315
ΙΙΙ. Ειδικότερα η αξιόποινη πράξη του αρ. 3 στοιχ. δ’ Ν 4042/2012 Σελ. 323
IV. Οι υποστάσεις του άρθρου 3 Ν 4042/2012 και η συσχέτισή τους με τα εγκλήματα του άρθρου 28 Ν 1650/1986 Σελ. 325
V. Η προβληματική της ενδεχόμενης παραβίασης της αρχής nullum crimen nulla poena sine lege certa Σελ. 326
VI. Ζητήματα πλάνης του δράστη Σελ. 327
VII. Κριτήρια διάκρισης ανάμεσα στην αυτουργική και συμμετοχική δράση Σελ. 330
VIII. Χρόνος περάτωσης των εγκλημάτων των περ. β’ και γ’ Σελ. 332
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Ν 1650/1986
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ερμηνευτικές δυσχέρειες από την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την ποινική προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και η υπέρβασή τους
Ι. Ποιοτική αξιολόγηση των ποινικών διατάξεων του αρ. 6 Ν 4037/2012 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 Σελ. 337
ΙΙ. Συμμετοχή στα εγκλήματα του άρθρου 6 Ν 4037/2012 Σελ. 339
ΙΙΙ. Το έγκλημα του άρθρου 6 παρ. 3 Ν 4037/2012 Σελ. 340
ΚΕΦΑΛAIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ερμηνευτική ανάλυση και αξιολόγηση των ποινικών διατάξεων του Ν 4036/2012 επί περιβαλλοντικών εγκλημάτων από την αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Ι. Ιστορική αναδρομή Σελ. 342
ΙΙ. Οφέλη και επιβλαβείς συνέπειες από την αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων Σελ. 342
ΙΙΙ. H τυποποίηση των σχετικών βλαπτικών συμπεριφορών ως περιβαλλοντικών εγκλημάτων: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συναφείς δυσχέρειες Σελ. 345
IV. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των οικείων αντικειμενικών υποστάσεων Σελ. 348
V. Ποιοτικός χαρακτηρισμός της εναρμόνισης της ελληνικής έννομης τάξης με την αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία Σελ. 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ποινική εκτίμηση των νομοτυπικών υποστάσεων του Ν 1565/1985 για την περιβαλλοντικά επιζήμια χρήση λιπασμάτων Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ποινική αντιμετώπιση της παραγωγής και γενικότερης διακίνησης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και οργανισμών
I. Γενικότερη έκθεση του προβλήματος Σελ. 354
ΙΙ. Το νεότερο ειδικό νομικό καθεστώς Σελ. 356
ΙΙΙ. Τελική ποινική αξιολόγηση των σχετικών ερευνώμενων συμπεριφορών Σελ. 361
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αρχής της παγκόσμιας δικαιοσύνης
Ι. Γενικότερη ανάπτυξη Σελ. 365
ΙΙ. Διαδικαστικές εγγυήσεις με βάση την γενική αρχή του κράτους δικαίου Σελ. 372
α. Με βάση την αρχή ne bis in idem Σελ. 373
β. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ζητήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής για την εξακρίβωση περιβαλλοντικών εγκλημάτων Σελ. 376
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ι. Λοιπά δικονομικά προβλήματα Σελ. 382
ΙΙ. Ζητήματα προσδιορισμού των ορθών τοπικών ορίων για την εφαρμογή του ελληνικού ποινικού δικαίου στα περιβαλλοντικά εγκλήματα με διασυνοριακή διάσταση Σελ. 388
ΙΙΙ. Προβλήματα διακρατικής εφαρμογής αλλοδαπού διοικητικού περιβαλλοντικού δικαίου Σελ. 390
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ζητήματα διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου
Ι. Γενικότερες τοποθετήσεις και συμπεράσματα Σελ. 398
ΙΙ. Προσπάθειες ειδικότερης θεωρητικής τεκμηρίωσης Σελ. 401
Βιβλιογραφία Σελ. 415
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 427
Back to Top