ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλαίσιο της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 36,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15831
Παπανεοφύτου Α.
  • Έκδοση: 2016
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 248
  • ISBN: 978-960-562-603-7
  • ISBN: 978-960-562-603-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η σημασία του περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού υψίστης αξίας είναι αδιαμφισβήτητη.

Η έκδοση του παρόντος έργου «Ποινικό Δίκαιο του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα - Στο πλαίσιο της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κρίθηκε επιβεβλημένη λαμβανομένου υπόψη ότι η απασχόληση της ποινικής θεωρίας με τα ζητήματα που συνδέονται με την παρεμβατική δράση του ποινικού δικαίου στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας είναι πενιχρή σε συνδυασμό και με τις σοβαρές νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν σχετικά πρόσφατα (2012) στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το έργο αναλύει τα βασικά θέματα της θεωρίας και νομοθεσίας που συνδέονται ευθέως με την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως από τη σκοπιά της σχετικής ποινικής προβληματικής, με βασικό κριτήριο τη διάγνωση της αποτελεσματικότητας της παρεχομένης ποινικής προστασίας στα περιβαλλοντικά αγαθά.

Διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη: Μέρος Πρώτο στο οποίο εκτίθενται τα σχετικά με το δίκαιο εν γένει και το ποινικό δίκαιο του περιβάλλοντος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και αναλύονται τα θέματα του δικαίου ως μηχανισμού προστασίας του περιβάλλοντος και της νομοθετικής αφύπνισης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και στο Μέρος Δεύτερο όπου παρουσιάζονται τα σχετικά με την ποινική προστασία του περιβάλλοντος στο ελληνικό δίκαιο, όπως ειδικότερα αναλύονται στην παλαιότερη νομοθεσία και στο σύγχρονο ποινικό δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση γενικών σκέψεων και συμπερασμάτων, αποτελώντας ένα βασικό εγχειρίδιο και αναγκαίο εφόδιο για κάθε νομικό και εφαρμοστή του δικαίου στα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα που αφορά. 

Συντομογραφίες

 
Ι. Ελληνικές Σελ. 11
ΙΙ. Ξένες Σελ. 12
   
Εισαγωγή - Το μέγεθος των περιβαλλοντικών προσβολών Σελ. 13
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
Κεφάλαιο Α΄  
Το Δίκαιο ως μηχανισμός προστασίας του περιβάλλοντος  
I. Το Δίκαιο ως μέσο άσκησης της κρατικής πολιτικής στο πεδίο της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προσβολών Σελ. 33
II. Η βαρύνουσα σημασία του Ποινικού Δικαίου ως μηχανισμού ελέγχου των κινδυνογόνων για το περιβάλλον τεχνικοοικονομικών δραστηριοτήτων Σελ. 38
III. Η κοινωνική λειτουργία του ποινικού δικαίου ως θεμελιώδες κριτήριο για την οριοθέτηση της δράσης του στο πεδίο της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων Σελ. 40
1. Στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στην προστατευτική των εννόμων αγαθών ή στην εξασφαλιστική του ατόμου λειτουργία του Ποινικού Δικαίου; Σελ. 43
2. Υπάρχει αντικειμενικά κίνδυνος κατάχρησης από το κράτος της ποινικής του εξουσίας στον τομέα της οικονομίας; Σελ. 47
3. Η επιβεβαίωση της αποδυνάμωσης του κράτους στο εθνικό νομοθετικό σύστημα ποινικής προστασίας από τους τεχνολογικούς κινδύνους Σελ. 50
4. Η κοινωνική επιταγή παραχώρησης προτεραιότητας στην ενίσχυση της προστατευτικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου Σελ. 52
Κεφάλαιο Β΄  
Η νομοθετική αφύπνιση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο  
I. Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο χώρο του Διεθνούς Δικαίου Σελ. 54
II. Η νομοθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο του δικαίου της προστασίας του περιβάλλοντος Σελ. 64
1. Ιστορική αναδρομή στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο Σελ. 64
2. Το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 74
2.1. Γενικά για το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 74
2.2. Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω Οδηγιών Σελ. 78
2.2.1. Το θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Σελ. 79
α) Σε ότι αφορά τις εκπομπές συγκεκριμένων ρύπων Σελ. 82
β) Σε ότι αφορά τις εκπομπές από εγκαταστάσεις Σελ. 86
γ) Σχετικά με τις εκπομπές από αυτοκίνητα οχήματα και τις εκπομπές από τα καύσιμα Σελ. 89
δ) Σε ότι αφορά τις εκπομπές ρύπων κατά την παραγωγή ενέργειας Σελ. 91
2.2.2. Το θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες για τη την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 93
2.2.3. Το θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων Σελ. 96
2.2.4. Το θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας Σελ. 103
3. Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Οδηγιών Σελ. 106
3.1. Η πορεία προς τη διαμόρφωση του ποινικού δικαίου του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 106
3.2. Οι διαφωνίες μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη νομική βάση της ποινικής αρμοδιότητας της Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και οι αποφάσεις του Δ.Ε.Κ. Σελ. 109
3.3. Οι συνέπειες της απόφασης του Δ.Ε.Κ. της 23.10.2007 στην υπόθεση C-440/2005 Σελ. 117
3.3.1. Η Οδηγία 2009/123/ΕΚ Σελ. 117
3.3.2. Η Οδηγία 2008/99/ΕΚ Σελ. 119
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Κεφάλαιο Α΄  
Η παλαιότερη νομοθεσία  
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 129
II. Η πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 1650/1986 περιβαλλοντική πολιτική Σελ. 130
ΙΙΙ. Οι ποινικού χαρακτήρα διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 1970-1980 Σελ. 131
Κεφάλαιο Β΄  
Το σύγχρονο ποινικό δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα  
Ι. Η νομοθετική πορεία προς τη διαμόρφωση του σύγχρονου ποινικού δικαίου του περιβάλλοντος στον ελλαδικό χώρο Σελ. 133
1. Ο ν. 743/1977 για την προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος Σελ. 137
2. Νομοθετήματα σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 144
3. Νομοθετήματα σχετικά με την προστασία των δασών Σελ. 149
3.1. Το ν.δ. 86/1969 για το δασικό κώδικα Σελ. 149
3.2. Ο ν. 998/1979 για την προστασία των δασών Σελ. 150
3.3. Τα άρθρα 265 και 266 παρ. 2 ΠΚ (εμπρησμός σε δάση) Σελ. 157
ΙΙ. Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος στη σύγχρονη ελληνική νομοθεσία Σελ. 162
1. Ο ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 162
1.1. Επισκόπηση των ποινικών διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 πριν την τροποποίησή τους από το ν. 4042/2012 Σελ. 163
2. Η σύγχρονη εθνική νομοθεσία για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος υπό την επίδραση των Οδηγιών της Ε.Ε. Σελ. 172
2.1. Ο ν. 4042/2012 Σελ. 172
2.1.1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 172
2.1.2. Οι ποινικές διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4042/2012 Σελ. 173
α) Το έγκλημα της παρ. 1 του άρθρου 28 Σελ. 173
β) Το έγκλημα της παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 28 Σελ. 175
γ) Το έγκλημα της παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 28. Σελ. 176
δ) Η προνομιούχα παραλλαγή της παρ. 2. εδ. γ΄ του άρθρου 28 Σελ. 177
ε) Οι διακεκριμένες παραλλαγές της παρ. 3. του άρθρου 28 Σελ. 178
στ) Η ποινική ευθύνη των ιθυνόντων στελεχών νομικών προσώπων (παρ. 5.1. και 5.2. άρθρου 28 και οι κυρώσεις κατά νομικών προσώπων (παρ. 5.3., 5.4., 5.5. και 5.6. άρθρου 28) Σελ. 186
ζ) Μείωση ή απαλλαγή από την ποινή (παρ. 6 άρθρου 28) Σελ. 191
η) Η διεύρυνση του δικαιώματος παράστασης πολιτικής αγωγής (παρ. 7 άρθρου 28 ) Σελ. 193
2.1.3. Οι νέες ποινικές διατάξεις, εκτός των περιλαμβανομένων στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986, που εισάγει ο ν. 4042/2012 Σελ. 195
2.1.4. Οι ποινικοδικονομικού χαρακτήρα τροποποιήσεις του ν. 4042/ 2012 Σελ. 200
2.1.5. Η ποινικοδογματική ασυνέπεια των συντακτών της αιτιολογικής έκθεσης του ν. 4042/2012 στο ζήτημα της ευθύνης των νομικών προσώπων Σελ. 203
2.1.6. Γενική αποτίμηση των ποινικού χαρακτήρα τροποποιήσεων του ν. 4042/2012 Σελ. 208
1.2. Ο ν. 4037/2012 Σελ. 210
2.2.1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 210
2.2.2. Οι ποινικές διατάξεις του άρθρου 6 Σελ. 211
α) Το βασικό εκ δόλου πλημμέλημα (παρ. 1 περ. β΄ άρθρου 6) και το εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα (παρ. 1 περ. α΄ άρθρου 6) Σελ. 212
β) Η εξ αμελείας τέλεση των πράξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 (παρ. 2 άρθρου 6) Σελ. 214
γ) Η πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης με επαναλαμβανόμενες μικρής σημασίας απορρίψεις με δόλο ή από αμέλεια (παρ. 3 και 4 άρθρου 6) Σελ. 215
δ) Η επέκταση της ποινικής ευθύνης σε πρόσωπα που δεν συμμετέχουν στην πράξη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος (παρ. 5 άρθρου 6) Σελ. 217
ε) Έμπρακτη μεταμέλεια (παρ. 6 άρθρου 6) Σελ. 220
στ) Ευθύνη νομικών και φυσικών προσώπων (άρθρο 7 ν. 4037/2012) Σελ. 221
ζ) Η σχέση ειδικότητας των διατάξεων του ν. 4037/2012 με αυτές των νόμων 743/1977 και 1650/1986 Σελ. 223
Σύνοψη - Γενικά συμπεράσματα Σελ. 225
Βιβλιογραφία  
Ι. Ελληνική Σελ. 231
ΙΙ. Ξένη Σελ. 237
 
Back to Top