ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (τσέπης)


Ο νέος ΠΚ (Ν 4619/2019) & ο προϊσχύων

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4637/2019

Σε απόθεμα

Τιμή: 13,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17461
Κοτσαλής Λ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA

Ο «Ποινικός Κώδικας» (τσέπης) (Ν 4619/2019) παρατίθεται όπως ισχύει μετά τον Ν 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019), ο οποίος τροποποίησε πολλά άρθρα του ΠΚ.

Η έκδοση περιλαμβάνει και το κείμενο του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα (ΠΔ 283/1985), για τη συγκριτική μελέτη του αναγνώστη, και αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τον, φοιτητή, τον δικηγόρο και τον εφαρμοστή του ποινικού δικαίου.

Το έργο εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 5
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. 7
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν 4619/2019
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 17
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ποινικός νόμος
I. Βασικές αρχές [Άρθρα 1-4] Σελ. 18
II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11] Σελ. 19
III. Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων [Άρθρα 12-13] Σελ. 22
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το έγκλημα
I. Η πράξη [Άρθρα 14-19] Σελ. 24
II. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25] Σελ. 25
III. Η υπαιτιότητα [Άρθρα 26-30] Σελ. 27
IV. Λόγοι άρσης του καταλογισμού [Άρθρα 31-35] Σελ. 28
V. Μειωμένος καταλογισμός [Άρθρα 36-41] Σελ. 30
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Απόπειρα και συμμετοχή
I. Απόπειρα [Άρθρα 42-44] Σελ. 30
II. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49] Σελ. 31
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ποινές και μέτρα ασφαλείας
I. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58] Σελ. 33
II. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68] Σελ. 35
III. Μέτρα ασφαλείας [Άρθρα 69-78] Σελ. 39
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επιμέτρηση ποινής
I. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-82] Σελ. 43
II. Μείωση της απειλούμενης ποινής [Άρθρα 83-93] Σελ. 49
III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98] Σελ. 51
IV. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 99-104] Σελ. 54
V. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρα 104Α] Σελ. 56
VI. Δικαστική άφεση της ποινής [Άρθρα 104Β] Σελ. 58
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η έκτιση των ποινών
I. Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρα 105-105Α] Σελ. 58
II. Απόλυση καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105Β-110Α] Σελ. 61
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών
I. Παραγραφή εγκλημάτων [Άρθρα 111-113] Σελ. 68
II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 114-117] Σελ. 69
III. Παραγραφή ποινών [Άρθρα 118-120] Σελ. 71
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133] Σελ. 71
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ] Σελ. 82
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας
I. Προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας [Άρθρα 138-139] Σελ. 86
II. Προσβολές της διεθνούς ειρήνης της χώρας [Άρθρα 140-142Α] Σελ. 87
III. Προσβολές της αμυντικής ικανότητας της χώρας [Άρθρα 143-145] Σελ. 88
IV. Προσβολές κρατικών απορρήτων [Άρθρα 146-152] Σελ. 89
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά άλλων κρατών [Άρθρα 153-156] Σελ. 91
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
I. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων [Άρθρα 157-160Α] Σελ. 92
II. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος [Άρθρα 161-166] Σελ. 96
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α] Σελ. 98
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης [Άρθρα 183-197] Σελ. 105
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-206] Σελ. 114
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
[Άρθρα 202-206] Σελ. 114
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα [Άρθρα 207-215] Σελ. 114
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223] Σελ. 118
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234] Σελ. 121
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία
I. Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος [Άρθρα 235-238] Σελ. 123
II. Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας [Άρθρα 239-263] Σελ. 128
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289] Σελ. 136
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων
I. Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών [Άρθρα 290-292] Σελ. 144
II. Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290Α-298] Σελ. 147
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου
I. Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου [Άρθρα 299-303] Σελ. 152
II. Προσβολές του εμβρύου [Άρθρα 304-305] Σελ. 153
III. Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής [Άρθρα 306-307] Σελ. 155
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας [Άρθρα 308-315] Σελ. 155
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
[Άρθρα 316-321] Σελ. 158
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335] Σελ. 158
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353] Σελ. 165
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια [Άρθρα 354-360Α] Σελ. 175
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369] Σελ. 177
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας [Άρθρα 370-371] Σελ. 180
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών
I. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384] Σελ. 184
II. Εγκλήματα κατά της περιουσίας [Άρθρα 385-405] Σελ. 188
[Άρθρα 407-459] Σελ. 196
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 460-469] Σελ. 198
[Άρθρο δεύτερο] Σελ. 201
ΠΡΟΪΣΧΥΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Σελ. 203
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 451
Back to Top