ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ


Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16319
Χάιδου Α.

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την Ποινολογία και τη Σωφρονιστική. Τα ζητήματα της εγκληματοποίησης, των κυρώσεων και του τρόπου αντιμετώπισης και μεταχείρισης των δραστών έχουν απασχολήσει όλες τις οργανωμένες κοινωνίες και αποτελούν αντικείμενο τόσο θεωρητικής ενασχόλησης όσο και πρακτικής εφαρμογής. Σήμερα το σωφρονιστικό σύστημα κατέχει κυρίαρχη θέση όχι μόνο στον επιστημονικό αλλά και στον πολιτικό λόγο, κυρίως λόγω των οξύτατων αδιεξόδων στα οποία έχει οδηγηθεί ο θεσμός της φυλακής και της διαφαινόμενης τάσης εφαρμογής κατασταλτικών πολιτικών, οι οποίες συχνά οδηγούν σε παραβιάσεις δικαιωμάτων, ακόμη και σε δημοκρατικά κράτη.

Στην αρχή του έργου εξετάζονται οι ποινικές κυρώσεις («εγκληματοποίηση» των συμπεριφορών, ιστορική εξέλιξη, εξέλιξη στον ελληνικό χώρο), η κοινωνική αντίδραση κατά του εγκληματία και η αντεγκληματική πολιτική, οι νεότερες τάσεις του σωφρονισμού, ο εγκληματίας «ως αντικείμενο μεταχείρισης» και ο θεσμός της φυλακής. Ακολούθως αναλύονται τα σωφρονιστικά συστήματα (κοινοβιακό σύστημα, απομονωτικό ή πενσυλβανικό σύστημα, μικτό ή ωβούρνειο σύστημα, προοδευτικό ή ιρλανδικό σύστημα), η εξέλιξη και το σύστημα οργάνωσης των ελληνικών φυλακών, ο σωφρονισμός των καταδίκων (κλειστό περιβάλλον - συνέπειες εγκλεισμού, ελεύθερο περιβάλλον), η προσωρινή κράτηση, ο έλεγχος του σωφρονιστικού συστήματος, το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, οι εναλλακτικοί τρόποι έκτισης των στερητικών των ελευθερίας ποινών (κοινωφελής εργασία, κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση) και η μετασωφρονιστική αρωγή.

Το έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων της συγγραφέως, πλούσια βιβλιογραφία και παράρτημα νομοθετικών κειμένων.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. 5
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 11
2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. «Εγκληματοποίηση» συμπεριφορών Σελ. 13
Β. Ιστορική εξέλιξη των ποινικών κυρώσεων - Αντιμετώπιση των δραστών Σελ. 15
Ι. Αρχαίοι πολιτισμοί Σελ. 18
ΙΙ. Το δίκαιο της Βίβλου Σελ. 21
III. Αρχαίο ελληνικό δίκαιο Σελ. 24
IV. Ρωμαϊκό δίκαιο Σελ. 30
V. Βυζαντινό δίκαιο Σελ. 33
VI. Δυτική Ευρώπη (6ος-16ος αιώνας) Σελ. 35
VII. Δυτική Ευρώπη - Σκοποί της ποινής (17ος-18ος αιώνας) Σελ. 39
VIII. Νεότερες αντιλήψεις για τους σκοπούς της ποινής Σελ. 44
ΙΧ. Η περίοδος από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα Σελ. 50
Γ. Η εξέλιξη στον ελληνικό χώρο Σελ. 54
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 60
4. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Σελ. 65
5. Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΩΣ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» Σελ. 69
6. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ Σελ. 72
7. ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σελ. 78
Α. Το κοινοβιακό σύστημα Σελ. 80
Β. Το απομονωτικό ή πενσυλβανικό σύστημα Σελ. 80
Γ. Το μικτό ή ωβούρνειο σύστημα Σελ. 84
Δ. Το προοδευτικό ή ιρλανδικό σύστημα Σελ. 85
8. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Σελ. 87
9. ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ
Α. Κλειστό περιβάλλον - Συνέπειες του εγκλεισμού Σελ. 92
Ι. Ένταξη στην υποπολιτισμική ομάδα της φυλακής - Ιδρυματισμός Σελ. 92
ΙΙ. Επιπτώσεις σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο Σελ. 94
α. Υγεία Σελ. 95
β. Επικοινωνία Σελ. 95
γ. Άδειες Σελ. 97
δ. Εργασία: Οργάνωση και ευεργετικός υπολογισμός Σελ. 101
III. Πειθαρχικό καθεστώς Σελ. 106
IV. Δικαιώματα των κρατουμένων - Διεθνής προστασία Σελ. 108
Β. Ελεύθερο περιβάλλον Σελ. 117
Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 118
ΙΙ. Ημιελευθερία Σελ. 124
ΙΙΙ. Απόλυση υπό όρους Σελ. 127
10. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ Σελ. 134
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. 139
12. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 143
13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ
Α. Κοινωφελής εργασία Σελ. 147
Β. Κατ’ οίκον περιορισμός - Ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 149
14. Η ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ Σελ. 163
15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 168
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 173
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Νομοθετικά Κείμενα Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα ή αποσπάσματα αυτών
1. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [Ν 2776/1999] Σελ. 183
2. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [Ν 1492/1950 - ΠΔ 283/1985] Σελ. 225
3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [Ν 1493/1950 - ΠΔ 258/1986] Σελ. 236
4. Ν 4205/2013 Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις Σελ. 240
5. Ν 4322/2015 Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις Σελ. 241
6. Ν 4489/2017 Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις Σελ. 244
7. ΠΔ 342/2000 Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας Σελ. 246
8. ΠΔ 107/2001 Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές Σελ. 247
9. ΠΔ 62/2014 Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του Σελ. 248
10. ΠΔ 96/2017 Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σελ. 254
Back to Top