ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Άρθρα 50-133 νέου ΠΚ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 57,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17936
Μαργαρίτης Λ., Νούσκαλης Γ., Παρασκευόπουλος Ν.

Το έργο «Ποινολογία» προσεγγίζει συστηματικά και εμπεριστατωμένα το σύστημα των ποινών και το πλαίσιο επιβολής τους, όπως διαμορφώνονται από τον ΠΚ αλλά και τους επιμέρους ειδικούς ποινικούς νόμους. Ειδικότερα, πραγματεύεται τις θεμελιώδεις αρχές και τους βασικούς κανόνες που διέπουν τις απειλούμενες ποινές, τα κριτήρια επιβολής και επιμέτρησής τους, καθώς και τις περιπτώσεις εξάλειψής τους. Πρόκειται για ολοκληρωμένο επιστημονικό εργαλείο και απαραίτητο οδηγό για τον εφαρμοστή και ερευνητή του ποινικού δικαίου σε σχέση με την επιβολή και έκτιση των ποινών.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XIII
Ι. ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1. Πρώτη προσέγγιση Σελ. 1
2. Η αναδρομή στην Ιστορία Σελ. 3
3. Οι θεωρίες για την ουσία και τη λειτουργία της ποινής Σελ. 5
Α. Οι απόλυτες θεωρίες Σελ. 5
Β. Οι σχετικές θεωρίες Σελ. 7
Γ. Οι ενωτικές θεωρίες Σελ. 9
4. Η «αρχιτεκτονική» της ποινής Σελ. 14
5. Τα μέτρα ασφαλείας. Η διαμόρφωση του δυαδικού συστήματος μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4619/2019 Σελ. 16
6. Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων - Κατευθυντήριες γραμμές Σελ. 20
Α. Οι βασικές επιλογές του νομοθέτη στον προϊσχύσαντα ΠΚ και ο περιορισμός της ποινικής ευθύνης ανηλίκων με τους Ν 4322/2015 και 4356/2015 Σελ. 20
Β. Οι ρυθμίσεις των Ν 4322/2015 και 4356/2015 ως «δεύτερο κύμα» ελάφρυνσης του κυρωτικού πλέγματος σχετικά με τους ανήλικους δράστες Σελ. 23
ΙΙ. Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
ΙΙα. Η αντεγκληματική λειτουργία
1. Κύριες ποινές Σελ. 29
2. Παρεπόμενες ποινές - Η λογική του Ν 4619/2019 Σελ. 48
3. Τα μέτρα ασφαλείας (μ.α.) μετά τον Ν 4619/2019 Σελ. 61
4. Η ελαστικότητα των ορίων της απειλούμενης ποινής Σελ. 70
Α. Ειδική ελαστικότητα (πλαίσια ποινής - διαζευκτική απειλή) Σελ. 70
Β. Γενική ελαστικότητα (: υποτροπή) Σελ. 72
ΙΙβ. Η εγγυητική λειτουργία
1. Συνταγματικά όρια Σελ. 89
2. Μείωση της απειλούμενης ποινής Σελ. 93
Α. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις (άρθρο 84) μετά το Ν 4619/2019 Σελ. 97
3. Εξάλειψη της απειλούμενης ποινής Σελ. 109
Α. Πλήρες έγκλημα - αξιόποινο και λόγοι εξαλείψεώς του Σελ. 109
Β. Διάκριση των λόγων εξαλείψεως του αξιοποίνου από άλλα στοιχεία ουσιαστικού και δικονομικού χαρακτήρα Σελ. 114
Γ. Οι λόγοι εξαλείψεως του αξιοποίνου ειδικότερα Σελ. 135
α. Η διάκρισή τους σε κατηγορίες Σελ. 135
β. Η παραγραφή των εγκλημάτων Σελ. 137
γ. Οριστική έλλειψη της εγκλήσεως Σελ. 177
δ. Αμνηστία Σελ. 234
ε. Η έμπρακτη μετάνοια Σελ. 262
ΙΙΙ. Η EΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
ΙIΙα. Η αντεγκληματική λειτουργία
1. Η σημασία της επιμέτρησης και οι στόχοι της ποινής Σελ. 283
2. Η «ανάλογη» ποινή Σελ. 289
3. Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επιμέτρηση της ποινής Σελ. 293
Α. Οι κεντρικές επιλογές του νομοθέτη στο σύστημα επιμέτρησης Σελ. 293
B. Άλλες διατάξεις του ΠΚ Σελ. 296
α. Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής (άρθρο 80) Σελ. 296
β. Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 81) Σελ. 298
γ. Νέο πλαίσιο επιμέτρησης με αύξηση των ελαχίστων ορίων της απειλούμενης ποινής σε περίπτωση εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (άρθρο 82 Α) Σελ. 299
δ. Αφαίρεση χρόνου κράτησης έως την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση Σελ. 305
4. Η επιμέτρηση της ποινής σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων Σελ. 308
ΙIΙβ. Η φιλελεύθερη λειτουργία
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 373
2. Οι συνταγματικές κατοχυρώσεις Σελ. 374
3. Η δικαστική άφεση της ποινής Σελ. 394
4. Η υπό όρον αναστολή εκτελέσεως της ποινής Σελ. 463
Α. Προϊσχύσασα μορφή της αναστολής Σελ. 463
Β. Η ισχύουσα μορφή αναστολής Σελ. 475
5. Η μετατροπή της ποινής Σελ. 512
Α. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 512
Β. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας στον νέο ΠΚ Σελ. 551
Γ. Καταληκτικές παρατηρήσεις - προτάσεις κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας Σελ. 565
IV. ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
ΙVα. Η αντεγκληματική λειτουργία
1. Προϋποθέσεις εκτελεστότητας Σελ. 573
Α. Εκτελεστός τίτλος Σελ. 573
Β. Ανυπαρξία αναστολής ή αναβολής εκτελέσεως Σελ. 577
2. Η διαδικασία εκτελέσεως των ποινών και των μέτρων ασφαλείας Σελ. 581
3. Βασικοί κανόνες έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινών Σελ. 613
Α. Εισαγωγικά. Από το προϊσχύσαν στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς Σελ. 613
Β. Οι βασικές ρυθμίσεις του ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα μετά τους Ν 4274/2014, 4322/2015 και 4625/2019 Σελ. 620
Γ. Μετασωφρονιστική αρωγή Σελ. 650
ΙVβ. Η φιλελεύθερη λειτουργία
1. Τα δικαιώματα των κρατουμένων Σελ. 653
Α. Η αρχική διάγνωση ενός προβλήματος Σελ. 653
Β. Τα δικαιώματα των κρατουμένων σήμερα Σελ. 655
2. Η ελαστικότητα της ποινής στο στάδιο της εκτίσεως Σελ. 664
3. Το τέλος των ποινών Σελ. 746
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 771
Back to Top