Τρίτη 23 Μαΐου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ Ν 4354/2015 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 3156/2003

Ομοιότητες και διαφορές – Ενέργειες πιστωτών και άμυνα δανειοληπτών – Επίκαιρες νομολογιακές εξελίξεις

Εισηγητές: Τσαχιρίδης Σ.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση των κρίσιμων διατάξεων του Ν 4354/2015 και του Ν 3156/2003 περί πώλησης και διαχείρισης απαιτήσεων, ζήτημα το οποίο παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Καίτοι τα δύο νομοθετήματα έχουν παρόμοια νομοτεχνική δομή, εμφανίζουν αρκετές διαφορές που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο του Σεμιναρίου. Περαιτέρω, θα δοθεί έμφαση σε ουσιώδη σημεία για την δικαστική επιδίωξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων καθώς και στις δυνατότητες άμυνας των δανειοληπτών, ενώ θα αναλυθούν και σύγχρονα εργαλεία για τη ρύθμιση των εν λόγω απαιτήσεων. Τέλος, θα γίνει παράθεση επίκαιρης νομολογίας επί του θέματος της πώλησης και διαχείρισης απαιτήσεων υπό τον Ν 4354/2015 και τον Ν 3156/2003

Η πώληση και διαχείριση απαιτήσεων υπό τον Ν 4354/2015
    • Προϋποθέσεις για την πώληση απαιτήσεων
    • Αναγκαία στοιχεία σύμβασης διαχείρισης
    • Αρμοδιότητες του διαχειριστή

 

Η τιτλοποίηση απαιτήσεων υπό τον Ν 3156/2003
    • Η μεταβίβαση και διαχείριση απαίτησης
    • Εξουσίες του διαχειριστή

 

Διαφορές μεταξύ του Ν 4354/2015 και του Ν 3156/2003
    • Ως προς τη μεταβίβαση απαιτήσεων
    • Ως προς τις εξουσίες του διαχειριστή
    • Ενέργειες διαχειριστών απαιτήσεων και άμυνα δανειοληπτών
    • Έκδοση διαταγών πληρωμής - παρεμβάσεις σε εκκρεμείς δίκες - αναγκαστική εκτέλεση
    • Προσκόμιση απαιτούμενων εγγράφων από τους διαχειριστές
    • Ανακοπές και αιτήσεις αναστολών κατά διαταγών πληρωμής και αναγκαστικής εκτέλεσης - αναγνωριστικές αγωγές
    • Μη χειροτέρευση της θέσης του δανειολήπτη, τραπεζική διαμεσολάβηση και η πρόταση εξόφλησης των απαιτήσεων από τους δανειολήπτες στο ύψος του τιμήματος της πώλησής τους

 

Επίκαιρη νομολογία
     • Αναντιστοιχία μεταξύ επιδικασθείσας απαίτησης και μεταβιβασθείσας απαίτησης
     • Μη απόδειξη διαχείρισης της επίδικης απαίτησης
     • Μη προσκόμιση συμβάσεων μεταβίβασης και διαχείρισης
     • Μη εκούσια αντιπροσώπευση του δικαιούχου από τον διαχειριστή
     • Η διχογνωμία ως προς το δικαίωμα των διαχειριστών τιτλοποιημένων απαιτήσεων να εκδίδουν διαταγές πληρωμής και να επισπεύδουν αναγκαστική κατάσχεση

Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους, οι οποίοι εκπροσωπούν είτε πιστωτές, είτε δανειολήπτες και καλούνται να προασπίσουν τα συμφέροντά τους, όσο και σε δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν ορθά το νόμο.

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση του Παντείου Πανεπιστημίου και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο τραπεζικό δίκαιο και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ είναι από τους πρώτους επιστήμονες στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με την πώληση και διαχείριση απαιτήσεων υπό το Ν 4354/2015. Έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό μελετών και σχολίων επί δικαστικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευτεί στο νομικό τύπο. Τέλος, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει διδάξει Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο στη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19718
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τσαχιρίδης Σ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 135,00 € Ειδική Τιμή 94,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ομοιότητες και διαφορές – Ενέργειες πιστωτών και άμυνα δανειοληπτών – Επίκαιρες νομολογιακές εξελίξεις

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Ν 4354/2015 ΚΑΙ ΤΟ Ν 3156/2003

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19718
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τσαχιρίδης Σ.
Back to Top