Πολιτική Επιστροφών - Ακυρώσεων


Η Νομική Βιβλιοθήκη παράγει υψηλής ποιότητας προιόντα και υπηρεσίες στοχεύοντας πάντα στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της. Η πολιτική ακυρώσεων και επιστροφών ισχύει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

Εκδόσεις
Δικαίωμα Υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως αγορές

Σύμφωνα το ν. 2251/1994 ( όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013 ) έχετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης αναιτιολογήτως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ψηφιακών αγαθών στον υπολογιστή σας, ή/και στην ταμπλέτα σας ή/και στο κινητό σας.
Προκειμένου να ασκήσετε το ανωτέρω δικαίωμα θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως στέλνοντας το αίτημά σας, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@nb.org και να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα την οποία κοινοποιήσατε την υπαναχώρηση.
Η Νομική Βιβλιοθήκη υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει και είτε να σας αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, είτε να πιστωθεί η καρτέλα σας για μελλοντικές αγορές κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους.
Βασική προϋπόθεση εκτέλεσης του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι η επιστροφή του προϊόντος ακριβώς στην άριστη κατάσταση που παρελήφθη, χωρίς να έχει αφαιρεθεί η προστατευτική ζελατίνα του.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:
1. Σε ελλαττωματικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.
2. Στην υπηρεσία προσφοράς ψηφιακών βιβλίων (ebooks ), τα οποία παραδίδονται μέσω e-mail κατά την ηλεκτρονική αγορά τους μέσω υπερσυνδέσμου (link) και επομένως ορίζονται ως υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν είναι τεχνικά εφικτή η ακύρωση της υπηρεσίας.

Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ( Κακέκτυπη Έκδοση)

Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού αντιτύπου, μπορείτε να επικοινωνήσει μαζί μας:
1. Τηλεφωνικά στο 210 3678800 (30 γραμμές)
2. Μέσω email στο sales@nb.org ή
3. Απευθυνόμενος/η σε ένα από τα καταστήματα μας (www.nb.org)
για να ζητήσετε την αντικατάστασή του.

Για να καταστεί η αντικατάσταση αποδεκτή θα πρέπει να μας προσκομίσετε το κακέκτυπο αντίτυπο για έλεγχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα πωλήσεων είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφίας όπου θα φαίνεται ευδιάκριτα το πρόβλημα.


Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί άμεσα, εντός ενός (1) μήνα από την αγορά της έκδοσης. Για περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε κατάστημα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ η αντικατάσταση γίνεται με την παραλαβή της νέας έκδοσης μέσω courier χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Μη Παραλαβή από Courier

Σε περίπτωση μη παραλαβής της παραγγελίας σας από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορικής, η Νομική Βιβλιοθήκη επικοινωνεί άμεσα μαζί της και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση εξυπηρέτηση σας.

Εκπαίδευση

Η Νομική Βιβλιοθήκη παρέχει μία πληθώρα σεμιναρίων, συνεδρίων, φροντιστηρίων & εκπαιδευτικών προγραμμάτων καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια εκτέλεση αυτών.

Σε περίπτωση ωστόσο:
1. Αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής ενός σεμιναρίου/συνεδρίου και γενικότερα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος λόγω έκτακτων περιστάσεων που αφορούν στη Νομική Βιβλιοθήκη,
2. Ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας ή γενικότερα ακύρωσης που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της Νομικής Βιβλιοθήκης πχ. Απεργίες, Υγειονομικά κρίση, έντονα φυσικά φαινόμενα,
3. Μη χρήσης υπηρεσιών εξ προσφοράς εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στη Νομική Βιβλιοθήκη,

μπορείτε είτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα στις νέες ημερομηνίες εφόσον το επιθυμείτε, είτε να αιτηθείτε επιστροφής χρημάτων εφόσον η νέα ημερομηνία / συνθήκη δεν σας εξυπηρετεί. Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης ενός προγράμματος ή αδυναμίας παρακολούθησης αυτού λόγω τεχνικού προβλήματος (όπως αυτό αναφέρεται ανωτέρω), η Νομική Βιβλιοθήκη θα αποδώσει εντός επτά ημερολογιακών ημερών το τίμημα που εισέπραξε.

Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από την πλευρά σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως, στέλνοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση edu@nb.org. Πιο συγκεκριμένα:

1.Για τα Δια ζώσης ή Live εξ αποστάσεως προγράμματα
Εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων, εφόσον το αίτημα σας για υπαναχώρηση έχει κατατεθεί έως και 8 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ή και κατά την έναρξη του προγράμματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από την πλευρά της Νομικής Βιβλιοθήκης.
2. Για τα βιντεοσκοπημένα προγράμματα
Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε / ακυρώσετε τη συμμετοχή σας, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχετε προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας (δεν έχετε κάνει login), προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Αν υπάρξει υπαναχώρηση από την πλευρά σας, μετά την ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασής στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από την πλευρά της Νομικής Βιβλιοθήκης. Εκτός από τους ανωτέρω γενικούς όρους, ενδέχεται σε κάποια προγράμματα να τηρείται διαφορετική πολιτική διδάκτρων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που αυτό μπορεί να έχει. Οι ειδικότεροι όροι αναγράφονται στις αναλυτικές πληροφορίες του εκάστοτε προγράμματος.

Qualex

Η Νομική Βιβλιοθήκη, μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Qualex αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα νομικής έρευνας και πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί στο χώρο της δικαιοσύνης και εργάζεται απρόσκοπτα για την παροχή άρτιων υπηρεσιών ενημέρωσης της νομικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Ωστόσο, εάν επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών Qualex αναιτιολογήτως, εντός 72 ωρών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει υπάρξει χρήση της υπηρεσίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί.
Προκειμένου να ασκήσετε το ανωτέρω δικαίωμα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως στέλνοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση qualex.commercial@nb.org.

Alma

Η Νομική Βιβλιοθήκη μέσω του Alma suite, παρέχει την πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα οργάνωσης δικηγορικών γραφγείων και νομικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση ωστόσο που αγοράσατε συνδρομητική πρόσβαση στην πλατφόρμα Alma suite:
1. Aπό φυσικό κατάστημα της Νομικής Βιβλιοθήκης ή
2. Μεσω τηλεφωνικής παραγγελίας ή
3. Ηλεκτρονικά από τον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας www.nb.org και επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα υπαναχώρησης από την σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών Alma αναιτιολογήτως, εντός 72 ωρών. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, μείον τις όποιες αρχικές χρεώσεις τεχνικών εργασιών ή κόστους υλοποίησης παραμετροποίησης που πιθανών να έχουν ολοκληρωθεί.

Γενικοί όροι

Επιστροφή Χρημάτων
Οι επιστροφές χρημάτων, όπου έχουν εφαρμογή σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Νομική Βιβλιοθήκη, διεκπεραιώνονται εντός 10 εργάσιμων ημερών αφού λάβουμε το αίτημά σας για ακύρωση (με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έτσι όπως αυτά θα σας γνωστοποιούνται εγγράφως όταν κατατεθεί το αίτημα).
Η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται
1. Σε περίπτωση χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, η Νομική Βιβλιοθήκη εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την τράπεζα, θα επιστρέφει τα χρήματα στην κάρτα ( εξαιρείται μερική επιστροφή η οποία θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό )
2. Σε όλες τις άλλες περίπτωσεις εξόφλησης ( τράπεζα, μετρητά κλπ. ) η επιστροφή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα μας υποδείξετε. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας μας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων μας, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ή αυτοπροσώπως στα φυσικά μας καταστήματα ή μέσω του live chat στο nb.org όπου μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Back to Top