ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12811
Μοίρα Π., Παρθένης Σπ.
Το βιβλίο με τίτλο «Πολιτισμικός - Βιομηχανικός Τουρισμός», που ανήκει στην σειρά Ανοικτή Βιβλιοθήκη, εξετάζει μία πτυχή της πολιτιστικής κληρονομιάς, την βιομηχανική ενώ επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησής της ως ειδικής και εναλλακτικής μορφής που συνδέεται με τον τουρισμό.  Εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται τις τελευταίες δεκαετίες για να αναπτυχθεί ο εναλλακτικός τουρισμός στην χώρα μας.

Ειδικότερα, στο Μέρος Πρώτο εξετάζεται η πολιτιστική κληρονομιά ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην διεθνή προστασία της μέσω Διακυβερνητικών Οργανισμών (Unesco, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.ά.) αλλά και Μη - Κυβερνητικών Οργανισμών (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων, Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων κ.ά). Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Σύμβαση της Unesco, που αποτελεί το βασικό διεθνές συμβατικό κείμενο που αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά και την προστασία της.

Στο Μέρος Δεύτερο αναλύεται η βιομηχανική κληρονομιά.  Επιχειρείται η ιστορική ανεύρεση των απαρχών της βιομηχανικής κληρονομιάς ενώ οι συγγραφείς μας εισάγουν στην επιστήμη της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Ομοίως και στο Μέρος αυτό ερευνάται η διεθνής προστασία που αφορά στην βιομηχανική κληρονομιά με κατάδειξη του προεξάρχοντα ρόλου της Σύμβασης της Unesco στο πεδίο αυτό αλλά και φορέων όπως η Διεθνής Επιτροπή για τη διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης κ.ά.

Περαιτέρω, στο Μέρος Τρίτο παρουσιάζεται η βιομηχανική κληρονομιά στην Ελλάδα. Ερευνώνται θέματα που αφορούν στην βιομηχανική ιστορία στη νεώτερη ιστορία της χώρας όπως και η προστασία της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών ιδρυμάτων, ινστιτούτων και επαγγελματικών φορέων. Εναργέστερη εικόνα για την βιομηχανική κληρονομιά αποκτούμε μέσω της γεωγραφικής «κατανομής» σημαντικών στοιχείων του βιομηχανικού πολιτισμού μας ενώ επιχειρείται να καταδειχθεί η συμβολή της εκπαιδευτικής έρευνας στο αντικείμενο αυτό.

Στο Μέρος Τέταρτο πλέον εκτίθενται εκτενώς όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στην βασική θεματική του βιβλίου, ήτοι τον Πολιτισμικό - βιομηχανικό τουρισμό. Παρατίθενται οι αναγκαίες εννοιολογικές διασαφηνίσεις και αναλύονται ζητήματα όπως οι πολιτιστικοί τουρίστες, η Χάρτα του Πολιτισμικού Τουρισμού, η τυπολογία της τουριστικής αξιοποίησης των βιομηχανικών πόρων, ο βιομηχανικός τουρισμός πολιτισμικής κληρονομιάς και ο βιομηχανικός τουρισμός της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο αυτό απαντώνται ερωτήματα που αφορούν στην ορθολογική ανάπτυξη του βιομηχανικού τουρισμού και κατά πόσο ο βιομηχανικός - πολιτισμικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην αειφορική ανάπτυξη μιας περιοχής. Άμεσα σχετιζόμενο ζήτημα που αφορά στον βιομηχανικό τουρισμό είναι η διαχείρισή του και κυρίως οι τεχνικές της διαχείρισης αυτής.

Τέλος, παρουσιάζεται η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί ή καταβάλλεται για να αναδειχθεί η βιομηχανική κληρονομιά και στην βάση αυτή τονίζεται ο βασικός ρόλος που διαδραματίζει ο θεσμός των πολιτιστικών διαδρομών. Οι συγγραφείς στο τελευταίο Κεφάλαιο του βιβλίου παραθέτουν σειρά από συμπεράσματα και προτάσεις για την χάραξη μίας στρατηγικής που αφορά στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και την ανάδειξη των στοιχείων της βιομηχανικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.

Η έκδοση πλαισιώνεται και ενισχύεται με την παράθεση παραρτήματος με τις τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς με βιομηχανικό χαρακτήρα στον κατάλογο της Unesco, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, επεξηγηματικούς πίνακες, βιβλιογραφία, νομοθεσία, ιστοσελίδες και ευρετήριο των κυριότερων όρων που συναντά ο αναγνώστης στο βιβλίο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣελ. 8
2.1. Διακυβερνητικοί Οργανισμοί Σελ. 8
2.1.1. Η UNESCO Σελ. 8
2.1.2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 9
2.1.3. Το Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 11
2.1.4. Το Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτη της Συντήρησης και της Αποκατάστασης των Πολιτιστικών ΑγαθώνΣελ. 12
2.2. Μη - Κυβερνητικοί οργανισμοί Σελ. 12
2.2.1. Το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων Σελ. 12
2.2.2. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων Σελ. 13
2.2.3. Η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την Κληρονομιά Σελ. 14
2.2.4. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Κέντρο για τα Πολιτιστικά Αγαθά Σελ. 15
2.2.5. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τα Μνημεία Σελ. 15
2.2.6. Η Διεθνής Ένωση Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων Σελ. 16
2.2.7. Ο Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς Σελ. 16
2.2.8. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συγκριτικής Έρευνας του Αστικού Χώρου Σελ. 17
2.2.9. European Museum Forum Σελ. 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ UNESCOΣελ. 19
3.1. Η Σύμβαση της UNESCO Σελ. 19
3.2. 'Αλλα Διεθνή κείμενα Σελ. 23
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΣελ. 31
2.1. Η επιστήμη της Βιομηχανικής ΑρχαιολογίαςΣελ. 32
2.2. Το 2006 ως έτος της Βιομηχανικής κληρονομιάςΣελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΣελ. 35
3.1. Η UNESCO - Κατάλογος Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής ΚληρονομιάςΣελ. 35
3.2. Η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής ΚληρονομιάςΣελ. 36
3.3. Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Έρευνας για τον Τουρισμό Βιομηχανικής ΚληρονομιάςΣελ. 43
3.4. Το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και ΧώρωνΣελ. 47
3.5. H Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 47
3.6. Το Συμβούλιο της ΕυρώπηςΣελ. 49
3.7. Ο Διεθνής Οργανισμός ΤυποποίησηςΣελ. 50
3.8. Το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Νέου Βιομηχανικού ΠολιτισμούΣελ. 51
3.9. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Βιομηχανικής και Τεχνικής ΚληρονομιάςΣελ. 51
3.10. Η Διεθνής Επιτροπή για την Ιστορία της ΤεχνολογίαςΣελ. 52
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣελ. 55
2.1. Ο ρόλος του κράτουςΣελ. 55
2.2. Ο ρόλος της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΣελ. 60
2.3. Ο ρόλος του ελληνικού τμήματος του TICCIH Σελ. 63
2.4. To Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς Σελ. 64
2.5. To Ινστιτούτο Νεοελληνικών ΕρευνώνΣελ. 65
2.6. Το Tεχνικό Eπιμελητήριο EλλάδαςΣελ. 66
2.7. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣελ. 68
3.1. Βιομηχανική κληρονομιά της Βόρειας Ελλάδας Σελ. 71
3.2. Βιομηχανική κληρονομιά της Κεντρικής Ελλάδας Σελ. 79
3.3. Βιομηχανική κληρονομιά της Νότιας Ελλάδας Σελ. 105
3.4. Βιομηχανική κληρονομιά Ιονίων νήσωνΣελ. 111
3.5. Βιομηχανική κληρονομιά νησιών Αιγαίου πελάγους Σελ. 115
3.6. Βιομηχανική κληρονομιά Κρήτης Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣελ. 127
4.1. Η έρευνα στους μαθητέςΣελ. 128
4.2. Η έρευνα στους σπουδαστέςΣελ. 136
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΣελ. 145
1.1. Έννοια Σελ. 145
1.2. Η Χάρτα του Πολιτισμικού ΤουρισμούΣελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣΣελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Ο BIOMHXANIKOΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η' ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΣελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΣελ. 158
4.1. Βιομηχανικός τουρισμός πολιτισμικής κληρονομιάς Σελ. 158
4.1.1. Βιομηχανικά κελύφηΣελ. 159
4.1.2. Βιομηχανικά κτήριαΣελ. 161
4.1.3. Βιομηχανικό πάρκο-βιομηχανικό περιβάλλονΣελ. 162
4.1.4. Ορυχεία - μεταλλείαΣελ. 162
4.1.5. Ναυπηγεία-λιμενικές εγκαταστάσεις-πλοίαΣελ. 163
4.1.6. ΓέφυρεςΣελ. 163
4.1.7. Φάροι Σελ. 164
4.2. Βιομηχανικός τουρισμός της σύγχρονης εποχήςΣελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΣελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΣελ. 175
6.1. Η διαχείρισηΣελ. 175
6.2. Τεχνικές διαχείρισηςΣελ. 177
6.2.1. Οι κανονιστικές τεχνικές διαχείρισης Σελ. 177
6.2.2. Οι φυσικές τεχνικές διαχείρισης Σελ. 178
6.2.3. Οι οικονομικές τεχνικές διαχείρισης Σελ. 181
6.2.4. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές διαχείρισης Σελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 185
7.1. Ο θεσμός των πολιτιστικών διαδρομών Σελ. 185
7.1.1. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών Σελ. 187
7.1.2. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς Σελ. 199
7.2. Το ΟικομουσείοΣελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΣελ. 211
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ME BIOMHXANIKO ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ UNESCOΣελ. 219
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 229
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 245
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣΣελ. 255
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Σελ. 257
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σελ. 263
ΕΙΚΟΝΕΣ 
1. Το έμβλημα της UNESCOΣελ. 20
2. Το site του Αρχείου Διατηρητέων Κτηρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΣελ. 60
ΠΙΝΑΚΕΣ 
1. Βραβεία Michelletti 1996-2011Σελ. 18
2. Κριτήρια ένταξης στον Κατάλογο της UNESCOΣελ. 21
3. Ένταξη μνημείων και τόπων στον Κατάλογο της UNESCO ανά έτοςΣελ. 22
4. Παλιές και οι νέες χρήσεις των βιομηχανικών κτηρίων του ΒόλουΣελ. 83
5. Προσδιορισμός του πολιτισμούΣελ. 130
6. Στοιχεία της Πολιτισμικής ΚληρονομιάςΣελ. 131
7. Γνωρίζετε τι είναι η βιομηχανική κληρονομιά;Σελ. 132
8. Τι περιλαμβάνει η βιομηχανική κληρονομιά;Σελ. 132
9. Γνώση για την ύπαρξη βιομηχανικών μνημείων στην πόληΣελ. 133
10. Αναφορά σε μνημείοΣελ. 133
11. Πηγή ενημέρωσης για την ύπαρξη του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας ΤσαλαπάταΣελ. 134
12. Αξιολόγηση του μουσείουΣελ. 135
13. Επιθυμία εκ νέου επίσκεψηςΣελ. 135
14. Διδασκαλία για την πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιάΣελ. 137
15. Τι περιλαμβάνει η βιομηχανική κληρονομιάΣελ. 138
16. Αξία βιομηχανικών κτηρίωνΣελ. 139
17. Τι περιλαμβάνει η διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς;Σελ. 139
18. Πιθανές νέες χρήσεις των βιομηχανικών πόρων (κτηρίων, μνημείων, χώρων ή τόπων)Σελ. 140
19. Λόγοι έλλειψης προστασίας της βιομηχανικής κληρονομιάςΣελ. 141
20. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών ΔιαδρομώνΣελ. 189
21. Διαφορές ανάμεσα στο κλασικό μουσείο και στο οικομουσείοΣελ. 203
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
1. Καπναποθήκη στη ΔράμαΣελ. 72
2. Καπναποθήκες στην ΚαβάλαΣελ. 75
3. Το κτηριακό συγκρότημα Μύλος στα ΤρίκαλαΣελ. 87
4. Οι καπναποθήκες ΠαπαστράτουΣελ. 89
5. Οι καπναποθήκες Ηλία ΗλιούΣελ. 90
6. Το εργοστάσιο «Αρέθουσα»Σελ. 91
7. Συνοικία Χάρμαινα στην 'ΑμφισσαΣελ. 93
8. Οι υπόγειες στοές του Μεταλλευτικού Πάρκου ΦωκίδαςΣελ. 94
9. Η Τεχνόπολις - ΑθήναΣελ. 99
10. Οι εγκαταστάσεις ΒΕΣΟ ΜΑΡΕ στην ΠάτραΣελ. 106
11. Το Μουσείο της Ελιάς και του Λαδιού στη ΣπάρτηΣελ. 108
12. Νεροτριβή στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη ΔημητσάναΣελ. 109
13. Το ελαιοτριβείο στον ΠαπάδοΣελ. 117
14. Ο εναέριος της ΝάξουΣελ. 122
15. Αρχαιολογικός χώρος ΟλυμπίαςΣελ. 143
16. Τα ταμπάκικα στην 'ΑμφισσαΣελ. 210
17. To Μουσείο Plantin-Moretus στην ΑμβέρσαΣελ. 220
18. Το εργοστάσιο Fagus στη ΓερμανίαΣελ. 227
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους: Δρα. Μαρία Αγγέλη (φωτ. 4 και 5), Μάρω Τασιού-Γουργουρή/Δήμο Δελφών (φωτ. 7 και 15) και Βασίλη Μυλωνόπουλο (φωτ. 10 και 14) για τη διάθεση των φωτογραφιών. 
Back to Top