ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 33,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18052
Καλονόμος Κ.
Λαζαράτος Π.
H 2η εμπλουτισμένη έκδοση του έργου Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» περιλαμβάνει 231 πρακτικά που καλύπτουν όλα τα ζητήματα του διοικητικού δικονομικού δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των τδδ. Οι απαντήσεις συνοδεύονται από την παράθεση των εφαρμοζόμενων διατάξεων και της όλως σύγχρονης νομολογίας, ώστε οι λύσεις να συνάδουν απόλυτα με την πρακτική αντιμετώπιση των αναφυόμενων σχετικών ζητημάτων από τα αρμόδια δικαστήρια. Το έργο απευθύνεται στους σπουδαστές των νομικών σχολών, στους υποψηφίους για τις εξετάσεις των δικηγόρων αλλά και για τις εξετάσεις της ΕΣΔΙ, ενώ τυγχάνει εξίσου χρήσιμο και για τους δικηγόρους της πράξης.
Πρόλογος - Β΄ Έκδοση Σελ. V
Πρόλογος - A΄ Έκδοση Σελ. VII
Αντικείμενο του έργου - B΄ Έκδοση Σελ. IX
Αντικείμενο του έργου - A΄ Έκδοση Σελ. XI
Εισαγωγικό Σημείωμα Σελ. 1
Κεφάλαιο Πρώτο
Ζητήματα δικαιοδοσίας
[01]Κριτήρια καθορισμού δικαιοδοσίας Διάκριση διοικητικών - ιδιωτικών διαφορών Σελ. 3
[02] Δυνατότητα προσβολής εκτελεστών πράξεων διφυών νομικών μορφωμάτων Σελ. 5
[03] Δυνατότητα εμπρόθεσμης επανόδου ενώπιον της προσήκουσας δικαιοδοσίας Σελ. 7
Κεφάλαιο Δεύτερο
Περιπτωσιολογία Διοικητικών Διαφορών
[04] Παραδείγματα διοικητικών διαφορών Σελ. 11
Κεφάλαιο Τρίτο
Δικονομικά Ζητήματα (ΠΔ 18/1989)
[05]Κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων Αρμοδιότητα οποιασδήποτε δημόσιας αρχής Αδυναμία ταχυδρομικής αποστολής Περιεχόμενο δικογράφων Παράβολο Υπογραφή Κοινοποίηση Σελ. 15
[06] Κατάθεση Εφέσεως - Αναιρέσεως Υπογραφή Παράβολο Κοινοποιήσεις Σελ. 19
[07]Τοπική αρμοδιότητα του τόπου της εκδούσας την προσβαλλόμενη πράξη αρχής Παραπομπή Διαδικασία Συμβουλίων Συντρέχουσα τοπική αρμοδιότητα του τόπου υπηρεσίας Σελ. 22
[08]Τοπική αρμοδιότητα διοικητικών εφετείων σε περίπτωση ασκήσεως διοικητικής προσφυγής Σελ. 24
[09]Αντίκλητος Συνέπειες μη διορισμού Παράσταση ενώπιον του ΣτΕ με δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω Σελ. 25
[10]Δικαστικές διακοπές Αναστολή προθεσμιών Αντιδιαστολή με φορολογικές διαφορές Σελ. 27
[11] Πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι κοινοποιήσεις Σελ. 29
[12]Εισηγητής Υποχρέωση δηλώσεως περί εκδικάσεως της υποθέσεως Έκθεση Περιεχόμενο Συνέπειες εκπρόθεσμης καταθέσεως Σελ. 32
[13] Αποστολή φακέλου – απόψεων εκ μέρους Διοικήσεως Τεκμήριο Ομολογίας Σελ. 34
[14]Πρόσθετοι λόγοι Τρόπος ασκήσεως Συνάρτηση αυτών με προηγηθείσα αίτηση ακυρώσεως Θεραπεία υπό προϋποθέσεις της εκπρόθεσμης κοινοποιήσεως Σελ. 36
[15]Δυνατότητα διαδοχικής ασκήσεως πρόσθετων λόγων ενόψει μετ’ αναβολής πρώτης συζητήσεως Τρόπος υπολογισμού προθεσμίας Αδυναμία ασκήσεως πρόσθετων λόγων μετά την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως Σελ. 38
[16]Υπομνήματα προ και μετά από τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως Υπογραφή δικηγόρου Προθεσμία Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας Σελ. 40
[17] Περιεχόμενο υπομνήματος Σελ. 42
[18] Αποδεικτικά στοιχεία Χρόνος προσκομίσεως Συμπληρωματική απόδειξη Σελ. 44
[19]Παρέμβαση Τρόπος ασκήσεως Προθεσμίες Τρόπος υπολογισμού Πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία Σελ. 45
[20]Παρέμβαση Θεραπεία πλημμελειών εις τις κοινοποιήσεις Δυνατή μόνο υπέρ του κύρους της διοικητικής πράξεως Έννομο συμφέρον Δυνατότητα ασκήσεως στην κατ’ έφεση δίκη Σχέση παρεμβάσεως με τριτανακοπή Ανακοίνωση δίκης Σελ. 46
[21]Ομοδικία Συνάφεια Έλλειψη συναφών προϋποθέσεων Χωρισμός Συνέπειες Παράβολο Αδυναμία διευρύνσεως αντικειμένου της δίκης Σελ. 49
[22]Τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας στις ακυρωτικές διαφορές Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας Διάρκεια πληρεξουσιότητας Παροχή πληρεξουσιότητας στο αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 51
[23]Παροχή πληρεξουσιότητας και συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως άνευ φυσικής παρουσίας δικηγόρου Αδυναμία σχετικής δυνατότητας επί απλής συνυπογραφής Συνέπειες μη νομιμοποιήσεως Θάνατος πληρεξουσίου δικηγόρου Θάνατος διαδίκων Σελ. 54
[24] Πληρεξουσιότητα Προθεσμία Τυπικές παραλείψεις Σελ. 56
[25]Παροχή πληρεξουσιότητας επί ν.π. Ανεπάρκεια απλής συνυπογραφής από νόμιμο εκπρόσωπο Σελ. 58
[26] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων ΚΠολΔ Επιδόσεις Αποκλεισμός ερημοδικίας Σελ. 60
[27] Διαδικασία Συμβουλίων Παραπομπή προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 62
[28]Παραίτηση Διαδικασία Ανεπίδεκτη όρων, αιρέσεων και ανακλήσεως Συνέπειες Αποδοχή προσβαλλόμενης πράξεως Σελ. 65
[29]Κατάργηση δίκης Δυνατότητα συνεχίσεως Ιδιαίτερο έννομο συμφέρον Τρόπος προβολής Αυτεπάγγελτος έλεγχος κατ’ έφεση Σελ. 67
[30]Αίτηση άρθρου 32 παρ. 3 ΠΔ 18/1989 Προϋποθέσεις Διαδικασία Αδυναμία θεραπείας μη τηρήσεως σχετικών προθεσμιών Σελ. 67
[31]Συζήτηση εις το ακροατήριο Δήλωση Παράβολο αναβολής Ύψος Προϋποθέσεις Επιστροφή Έκδοση και δημοσίευση απόφασης Μη κοινοποίηση αποφάσεων στους ιδιώτες διαδίκους Τυπικές παραλείψεις Σελ. 72
[32] Επανασυζήτηση υποθέσεως Προϋποθέσεις Διαδικασία Συνέπειες Σελ. 75
[33]Παραπομπή Δυνατότητα διακρατήσεως από το ΣτΕ αιτήσεων ακυρώσεως αρμοδιότητας διοικητικών εφετείων Σελ. 78
Κεφάλαιο Τέταρτο
Υπαλληλική Προσφυγή
[34]Παύση Υποβιβασμός Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Άσκηση Υπαλληλικής Προσφυγής Αρμόδιο Δικαστήριο Προθεσμία Συνέχιση δίκης Ζητήματα αναστολής Σελ. 81
[35]Μη αναγκαιότητα προηγούμενης ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής Εύρος ελέγχου Αλυσιτέλεια προβολής αιτιάσεων εν σχέσει με φερόμενες ελλείψεις εις την αιτιολογία Συμπροσβολή πρακτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προεδρικού διατάγματος περί αποστρατείας Σελ. 84
[36]Μικρότερες πειθαρχικές ποινές Δυνατότητα προσβολής - χορηγήσεως αναστολής Αρμοδιότητα Αδυναμία ασκήσεως ενδίκου μέσου Η περίπτωση των δικαστικών υπαλλήλων Σελ. 87
[37]Δυνατότητα ΓΕΔΔ και πλέον του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για προσβολή πειθαρχικής αποφάσεως ενώπιον του ΣτΕ Προϋποθέσεις Χειροτέρευση εν δυνάμει θέσεως υπαλλήλου Απώλεια ιδιότητας υπαλλήλου πριν την εκδίκαση της υποθέσεως Πορίσματα ποινικής δικαιοσύνης Σελ. 89
[38]Δικονομικά ζητήματα επί συμπροσβολής περισσότερων πράξεων ή επί προσβολής της αυτής πράξεως προσωρινής παύσεως από τον υπάλληλο και το ΓΕΔΔ Σελ. 92
Κεφάλαιο Πέμπτο
Αίτηση Ακυρώσεως
[39]Προσβαλλόμενες πράξεις με αίτηση ακυρώσεως Αδυναμία προσβολής μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων, νόμων, διοικητικών συμβάσεων, δικαστικών αποφάσεων, κυβερνητικών πράξεων Εξαιρέσεις Σελ. 93
[40] Δυνατότητα δικαστικής προσβολής ανυπόστατων πράξεων Σελ. 96
[41]Προσβαλλόμενες πράξεις επί σύνθετης διοικητικής ενέργειας Έναρξη προθεσμίας Εύρος ελέγχου Σελ. 97
[42]Ενδικοφανής προσφυγή Διαφορές με λοιπές προσφυγές Έννομες συνέπειες Υποχρέωση ενημερώσεως για την αναγκαιότητα της ασκήσεως της ενδικοφανούς προσφυγής Άρση απαράδεκτου χαρακτήρα επιγενόμενης αιτήσεως ακυρώσεως σε περίπτωση παραλείψεως της ενημερώσεως αυτής Σελ. 99
[43]Παραδεκτή προσβολή μόνο της πράξεως που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής Έλεγχος νομιμότητας επί της αιτήσεως ακυρώσεως Αντιδιαστολή εύρος ελέγχου με διαφορές ουσίας Σελ. 101
[44]Σιωπηρή απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής Προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως Συμπροσβολή τυχόν μεταγενέστερης ρητής απορρίψεως Αδυναμία ασκήσεως αιτήσεως θεραπείας Συνέπειες από την πρόωρη άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας Σελ. 103
[45]Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας Όροι Συντέλεση Προθεσμία προσβολής Συνέπειες πρόωρης προσφυγής στη δικαιοσύνη Συμπροσβολή ρητής επιγενόμενης αρνητικής πράξεως Σελ. 105
[46]Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας προς έκδοση κανονιστικής αποφάσεως Όροι και προϋποθέσεις Σελ. 108
[47] Προθεσμία Έναρξη Σελ. 109
[48]Άσκηση αιτήσεως θεραπείας και ειδικής διοικητικής προσφυγής Διακοπή προθεσμίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 112
[49]Νομιμοποιούμενοι προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως Έννομο συμφέρον Χρόνος συνδρομής και απόδειξης Αυτεπάγγελτος έλεγχος Σελ. 115
[50] Λόγοι ακυρώσεως Είδη Παραδεκτός χαρακτήρας αυτών Σελ. 118
[51]Αδυναμία επικλήσεως αιτιολογικού υποβάθρου επί κανονιστικών αποφάσεων Όρια σχετικού ελέγχου Σελ. 120
[52] Λυσιτέλεια προβολής λόγου περί ελλείψεως ακροάσεως Λοιποί περιορισμοί Σελ. 121
[53] Αυτεπάγγελτος και μη έλεγχος λόγων ακυρώσεως Σελ. 123
[54]Αδυναμία τροποποιήσεως της προσβαλλόμενης πράξεως σε ακυρωτικές διαφορές Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας Σελ. 124
[55]Δυνατότητα εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως για την κάλυψη πλημμελειών στη δράση της Διοικήσεως Όροι και διαδικασία Διακριτική ευχέρεια επιλαμβανόμενου δικαστηρίου Σελ. 125
[56]Περιορισμός της αναδρομικότητας του ακυρωτικού αποτελέσματος Ανάλογη εφαρμογή επί αγωγής σύμφωνα με νομολογία ΣτΕ Σελ. 127
[57]Αποκλεισμός εν δυνάμει του ακυρωτικού αποτελέσματος σε περίπτωση συγκεκριμένων πλημμελειών της παρεμπιπτόντως ελεγχόμενης κανονιστικής πράξεως Σελ. 129
Κεφάλαιο Έκτο
Αίτηση Διορθώσεως - Ερμηνείας Τριτανακοπή (ΠΔ 18/1989)
[58] Αίτηση διορθώσεως Προϋποθέσεις Παράβολο Αποτελέσματα Σελ. 131
[59]Τριτανακοπή Δικαιούμενος Προσβαλλόμενες αποφάσεις Προθεσμία Αρμοδιότητα Έννομο συμφέρον Προβαλλόμενοι λόγοι Παρέμβαση Διαδικασία Πρόσθετοι λόγοι Αδυναμία αναστολής Άπαξ άσκηση Ανακοίνωση δίκης Έννοια Τρίτου Σελ. 134
Κεφάλαιο Έβδομο
Έφεση (ΠΔ 18/1989)
[60]Έφεση Αδυναμία ασκήσεως κατά αποφάσεων ΣτΕ Δυνατότητα ασκήσεως κατά αποφάσεων διοικητικού πρωτοδικείου ακυρωτικής αρμοδιότητας Ανάγκη ύπαρξης οριστικής αποφάσεως σε πρώτο βαθμό Αδυναμία ασκήσεως κατά αποφάσεων, που διαγιγνώσκουν τοπική αναρμοδιότητα Σελ. 139
[61] Εκκλητές Μη εκκλητές αποφάσεις Σελ. 141
[62]Έλλειψη νομολογίας Αντίθεση με νομολογία Ανάγκη σχετικής επικλήσεως ξεχωριστά για κάθε ένα προβαλλόμενο λόγο εφέσεως Ανάγκη επικλήσεως με το εισαγωγικό δικόγραφο Χρόνος προσκομίσεως κρίσιμων αποφάσεων Μη έρευνα νομολογίας επί ανέκκλητων αποφάσεων Σελ. 143
[63]Κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή άσκηση εφέσεως λόγω διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας Μη αυτεπάγγελτη εξέταση της συνδρομής των σχετικών όρων Σελ. 146
[64]Αρμόδιο δικαστήριο Κατάθεση Προθεσμία Παράβολο Διαβίβαση φακέλου Απαγόρευση ασκήσεως αντεφέσεως Νομιμοποιούμενοι προς άσκηση εφέσεως Σελ. 148
[65]Έφεση Προθεσμία ασκήσεως και έναρξη αυτής Μη κοινοποίηση αποφάσεων στους ιδιώτες στις ακυρωτικές διαφορές Περιεχόμενο δικογράφου Αδυναμία επεκτάσεως του αντικειμένου της δίκης Λυσιτέλεια εφέσεως Οψιγενή στοιχεία Έφεση υπέρ του νόμου Σελ. 149
[66]Άπαξ άσκηση εφέσεως Παρέμβαση στην κατ’ έφεση δίκη Δυνατότητα ασκήσεως εφέσεως εκ μέρους του πρωτοδίκως παρεμβάντα Σελ. 153
[67]Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως Όροι ασκήσεως Προϋποθέσεις θεραπείας ελλείψεων στις κοινοποιήσεις Σελ. 155
[68]Οψιγενή στοιχεία Διακράτηση αιτήσεως ακυρώσεως σε περίπτωση αποδοχής εφέσεως Αυτεπάγγελτος έλεγχος και εύρος αυτού Συνέπειες Σελ. 157
Κεφάλαιο Όγδοο
Δικαστικά δαπανήματα (ΠΔ 18/1989)
[69]Παράβολο Ομοδικία Χρόνος καταβολής παραβόλου Συνέπειες από τη μη καταβολή Μη δυνατότητα οψιγενούς συμπληρώσεως Παραίτηση - κατάργηση δίκης Σελ. 159
[70] Απαλλαγή από τέλη και παράβολο Σελ. 162
[71] Δικαστική Δαπάνη Σελ. 164
Κεφάλαιο Ένατο
Αίτηση αναιρέσεως
[72]Αίτηση Αναιρέσεως Απαραίτητη προηγούμενη άσκηση εφέσεως Αδυναμία ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως επί αποφάσεων του ίδιου του ΣτΕ και επί ακυρωτικών διαφορών Προσβαλλόμενες με αίτηση αναιρέσεως αποφάσεις Σελ. 167
[73]Χρηματικό όριο για παραδεκτή εν γένει άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως Συνυπολογισμός μόνο του κυρίου φόρου επί φορολογικών υποθέσεων Παραδεκτή αναίρεση επί διαφορών με μη χρηματικό αντικείμενο Παραδεκτή άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως σε διαφορές με περιοδικό χαρακτήρα Ειδικό χρηματικό όριο για δημόσιες συμβάσεις Η περίπτωση της αμφισβητήσεως αμιγώς των τόκων και της επιβολής πολλαπλών τελών Σελ. 170
[74]Προσδιορισμός χρηματικού αντικειμένου Χρηματικό όριο επί ομοδικίας ή συνάφειας Σελ. 173
[75]Έλλειψη νομολογίας Αντίθεση με νομολογία Ανάγκη σχετικής επικλήσεως ξεχωριστά για κάθε ένα προβαλλόμενο λόγο αναιρέσεως Ανάγκη επικλήσεως με το εισαγωγικό δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως Χρόνος προσκομίσεως Χρόνος προσκομίσεως κρίσιμων αποφάσεων Σελ. 175
[76]Κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή άσκηση αναιρέσεως λόγω διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας Μη αυτεπάγγελτη εξέταση της συνδρομής των σχετικών όρων Μεταστροφές νομολογίας Σελ. 177
[77] Προθεσμία Παράβολο Έννομο συμφέρον Σελ. 180
[78] Μη δυνατότητα χορηγήσεως αναστολής Εξαιρέσεις Σελ. 182
[79]Παρέμβαση Τριτανακοπή Ρύθμιση άρθρου 1 Ν 2479/2997 Αναίρεση υπέρ του νόμου Σελ. 184
[80]Λόγοι αναιρέσεως Ανέλεγκτες αναιρετικά κρίσεις αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως Απαραίτητες κοινοποιήσεις Σελ. 186
[81] Συνέπειες αναιρετικής αποφάσεως Σελ. 189
[82]Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας Δυνατότητα διακρατήσεως υποθέσεως επί αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 191
Κεφάλαιο Δέκατο
Προσωρινή δικαστική προστασία (ΠΔ 18/1989)
[83]Δυνατότητα αναστολής εκτελέσεως προσβαλλόμενης πράξεως Όροι και προϋποθέσεις Προηγούμενη άσκηση κυρίως ένδικου βοηθήματος Διοικητική αναστολή και συνέπειες αυτής Εκτέλεση προσβαλλόμενης πράξεως - Έλλειψη αντικειμένου Αρνητικές πράξεις Σελ. 193
[84]Αναστολή κανονιστικής πράξεως Όροι και προϋποθέσεις Αδυναμία χορηγήσεως αναστολής διατάξεων νόμων Σελ. 196
[85]Υπογραφή Παράβολο Προβολή Περιεχόμενο λόγων Κοινοποιήσεις Φάκελος διοικήσεως Αποδεικτικά στοιχεία Προσωρινή διαταγή Παράλειψη κοινοποιήσεων Ισχύς και έννομα αποτελέσματα προσωρινής διαταγής Σελ. 197
[86]Συμμετοχή τρίτων Απαραίτητες Κοινοποιήσεις Διαδικασία Παραπομπή κατά τη διαδικασία της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας Κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα διακρατήσεως μίας υποθέσεως από το ΣτΕ Σελ. 200
[87] Δεδομένα που εξετάζονται για την ευδοκίμηση ή μη της αιτήσεως αναστολής Σελ. 202
[88]Αρμοδιότητα προς εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής Λήψη κατάλληλων μέτρων Δικαστική δαπάνη Σελ. 204
[89]Αίτηση ανάκλησης Όροι Νομιμοποιούμενοι για υποβολή αίτηση ανακλήσεως Κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα υποβολής νέας αιτήσεως αναστολής Παραίτηση από ασκηθείσα αναστολή Σελ. 206
[90]Ιδιαιτερότητες στην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας επί προσβολής οικοδομικής άδειας εκτός σχεδίου δομήσεως Σελ. 208
[91]Άσκηση εφέσεως Μη αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα Δυνατότητα αναστολής εκτελέσεως της προσβληθείσας πρωτοδίκως διοικητικής πράξεως Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας Σελ. 210
[92]Αδυναμία χορηγήσεως προσωρινής δικαστικής προστασίας επί εφέσεων του Δημοσίου ή του κυρίως παρεμβάντα στην πρωτόδικη δίκη, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως Σελ. 211
Κεφάλαιο Ενδέκατο
Αρμοδιότητα ΤΔΔ
[93]Τεκμήριο καθ’ ύλην αρμοδιότητας Αδυναμία υπερβάσεως βαθμού δικαιοδοσίας Σελ. 213
[94]Διαφορές με αντικείμενο κάτω των 60.000 ευρώ Τοπική αρμοδιότητα Αδυναμία παρεκτάσεως Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Διοίκησης Παράβολο Κλήση για συμπλήρωση Αρμοδιότητα επί εφέσεως κατά αποφάσεως μονομελούς δικαστηρίου Παράβολο Σελ. 214
[95]Διοικητικές συμβάσεις Αναίρεση Καθ’ ύλην αρμοδιότητα επί φορολογικών διαφορών Παράβολο Καθ’ ύλην αρμοδιότητα επί ταμειακής βεβαιώσεως Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Επιτροπής Ανταγωνισμού Προσβολή πράξεων ΡΑΕ Σελ. 216
[96] Έννοια έδρας για τον προσδιορισμό της τοπικής αρμοδιότητας Παραπομπή Χορήγηση και έλεγχος της πληρεξουσιότητας ενώπιον του αρμοδίου κάθε φορά δικαστηρίου Τοπική αρμοδιότητα σε περίπτωση πράξεων διοικητικών αρχών της αλλοδαπής και σε περίπτωση ενεργειών – παραλείψεων πλειόνων αρχών Σελ. 220
[97]Τοπική αρμοδιότητα σε περίπτωση αποδοχών προσωπικού Τοπική αρμοδιότητα σε διαφορές από την παράλειψη ασφάλισης (Ν 2556/1997) Παραπομπή προ της εισαγωγής της υποθέσεως στο ακροατήριο Απόρριψη λόγω εσφαλμένης δικαιοδοσίας Σελ. 223
Κεφάλαιο Δωδέκατο
Δικονομικά ζητήματα (ΚΔΔ)
[98]  Σχέση διοικητικής με ποινική και πολιτική δίκη Σελ. 225
[99]  Αποχή – Εξαίρεση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων Σελ. 228
[100] Ικανότητα διαδίκου Δικανική ικανότητα Σελ. 231
[101]Κατ’ εξαίρεση αυτοπρόσωπη παράσταση και υπογραφή δικογράφων - υπομνημάτων από διαδίκους Σελ. 233
[102]Πληρεξουσιότητα Τύπος Αντιδιαστολή με ακυρωτικές διαφορές Συνυπογραφή και παράσταση Διάρκεια γενικής πληρεξουσιότητας Ειδική πληρεξουσιότητα Σελ. 235
[103]Πληρεξουσιότητα επί ν.π. Αδυναμία επικλήσεως των στοιχείων που μνημονεύονται στο πληρεξούσιο αλλά δεν προσκομίζονται Σελ. 237
[104]Πληρεξουσιότητα Προθεσμία Τυπικές παραλείψεις Πράξεις της προδικασίας Ταύτιση υπό προϋποθέσεις της ιδιότητας του πληρεξουσίου με την ιδιότητα του αντικλήτου δικηγόρου Παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 240
[105] Θεμελιώδεις αρχές της δίκης ενώπιον τδδ Σελ. 243
[106]Αναστολή εν γένει προθεσμιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών Φορολογικές διαφορές Εκκίνηση προθεσμιών Αυτεπάγγελτος κατά κανόνα έλεγχος της τηρήσεως αυτών Εξαιρέσεις Ανώτερη βία Σελ. 246
[107]Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων Κοινοποίηση αυτών Περιεχόμενο δικόγραφού και αξιολόγηση συναφών ελλείψεων Σχετική ακυρότητα Μεταβολές στη διεύθυνση διαδίκων Ορισμός δικασίμου Σελ. 249
[108]Αντίκλητος Διορισμός Εκπροσώπηση Δημοσίου Κοινοποιήσεις με πρωτοβουλία διαδίκου Όργανα επιδόσεως Παραγγελία προς επίδοση Διαδικασία άρθρου 126A Σελ. 252
[109]Επιδόσεις Πρόσωπα στα οποία διενεργούνται Διαδικασία Θυροκόλληση Αυτεπάγγελτος έλεγχος κλήσεων Συνέπειες Αποδεικτική δύναμη εκθέσεων επιδόσεως Σελ. 255
[110]Χρόνος, τόπος και τρόπος επιδόσεων Αποδεικτική δύναμη εκθέσεων επιδόσεως Σελ. 258
[111]Φάκελος – Απόψεις διοικήσεως Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας Απουσία τεκμηρίου ομολογίας Σελ. 262
[112] Καθήκοντα και Έκθεση εισηγητή Προθεσμία Αναβολή Σελ. 264
[113]Πρόσθετοι λόγοι Προθεσμία Όροι ασκήσεως Θεραπεία ελλείψεων στις κοινοποιήσεις Μετ’ αναβολή συζήτηση Αναγκαιότητα εμπρόθεσμης ασκήσεως κυρίως ένδικου βοηθήματος Αδυναμία διευρύνσεως αντικειμένου δίκης Σελ. 266
[114]Υπομνήματα Χρόνος καταθέσεως Βεβαίωση κατάθεσης Αντιδιαστολή με ακυρωτικές διαφορές Σελ. 268
[115]Δυνητική ομοδικία Όροι και έννομες συνέπειες Αυτεπάγγελτος έλεγχος Απαιτήσεις από αποδοχές Αριθμός ομοδίκων Αυτοτέλεια των διαδικαστικών πράξεων Χωρισμός δικογράφου και έννομες συνέπειες αυτού Σελ. 271
[116]Αναγκαστική ομοδικία Προϋποθέσεις Προσεπίκληση Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 275
[117] Συνάφεια Αρμοδιότητα Φορολογικές διαφορές Συνεκδίκαση Σελ. 278
[118]Αντικειμενική σώρευση Όροι Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Αυτοτελής χαρακτήρας ενδίκων βοηθημάτων Σελ. 281
[119]Κύρια παρέμβαση Προϋποθέσεις Διαδικασία ασκήσεως Ένσημο Ελλείψεις στις κοινοποιήσεις Σελ. 282
[120]Παρέμβαση πρόσθετη υπέρ προσφεύγοντος Αντιδιαστολή με ακυρωτικές διαφορές Κοινοποιήσεις Δυνατότητα ασκήσεως για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου Σχέση παρεμβάσεως - τριτανακοπής Ανακοίνωση δίκης Σελ. 284
[121]Διαδικασία άρθρου 139Α Προϋποθέσεις Διαδικασία Αδυναμία εφαρμογής διατάξεως για ελλείψεις νομιμοποιήσεως Φορολογικές διαφορές - έλλειψη παραβόλου Σελ. 286
[122] Δήλωση Αποτελέσματα Σελ. 288
[123]Έκθεμα Διαδικασία στο ακροατήριο Παράβολο αναβολής Ύψος Προϋποθέσεις Δημόσιο Κλήσεις για δικάσιμο και για μετ’ αναβολή συζήτηση Πρόοδος της δίκης και ερημοδικία διαδίκου Μη δημιουργία τεκμηρίου ομολογίας Έλεγχος κλητεύσεων Απόλυτη ακυρότητα γενόμενης συζητήσεως Σελ. 290
[124] Διακοπή - Επανάληψη δίκης Σελ. 294
[125] Παραίτηση Όροι Διαδικασία Κατάργηση δίκης Σελ. 297
Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο
Προσφυγή
[126] Προσβαλλόμενες με προσφυγή πράξεις Σελ. 299
[127]Ενδικοφανής προσφυγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιγενόμενη παραδεκτή άσκηση προσφυγής Το ζήτημα της προβολής δια της προσφυγής καινοφανών νομικών αμιγώς λόγων Άρση του απαράδεκτου χαρακτήρα σε περίπτωση μη ενημερώσεως του ιδιώτη Προσβαλλόμενη πράξη Σελ. 300
[128]Ενδικοφανής προσφυγή Σιωπηρή απόρριψη αυτής Συντέλεση Προθεσμία προσβολής Προσβαλλόμενη πράξη Πρόωρη άσκηση προσφυγής Ρητή επιγενόμενη απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής Απόδειξη ημερομηνίας ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 302
[129]Εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημερώσεως για την ύπαρξη ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 304
[130] Λοιπές διοικητικές προσφυγές Διακοπή προθεσμίας Σελ. 305
[131]Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας Όροι Συντέλεση Μη εφαρμογή άρθρου 4 ΚΔΔιαδ Υποχρέωση για χορήγηση βεβαιώσεως Προϋποθέσεις προσβολής Συνέπειες πρόωρης προσφυγής στη δικαιοσύνη Διαφορά με ακυρωτικές δίκες Εξουσία δικαστηρίου επί παραλείψεως Σελ. 307
[132]Έννομο συμφέρον Όροι Χρονικά όρια εξετάσεως αυτού Αυτεπάγγελτος έλεγχος Σελ. 310
[133] Παθητική νομιμοποίηση Αυτεπάγγελτος έλεγχος αυτής Σελ. 312
[134]Προθεσμία για την άσκηση προσφυγής Ειδική προθεσμία για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή Διαφορετικό εν δυνάμει σημείο εκκινήσεως αυτής για τον άμεσα ενδιαφερόμενο και για τον τρίτο Η ιδιαιτερότητα του σημείου εκκινήσεως της προθεσμίας εις βάρος ασφαλιστικών φορέων επί προσβολής πράξεων εκπορευόμενων από τους ίδιους Σελ. 313
[135]Προθεσμία προσφυγής στις φορολογικές διαφορές Μη διακοπή της προθεσμίας με την υποβολή αιτήσεως θεραπείας Σελ. 315
[136]Απαράδεκτο ασκήσεως δεύτερης προσφυγής Δυνατότητα ασκήσεως πρόσθετων λόγων Παραίτηση από προσφυγή Συνέπειες Κατ’ εξαίρεση δυνατή άσκηση δεύτερης προσφυγής Σελ. 317
[137]Μη ύπαρξη αυτόματου ανασταλτικού αποτελέσματος Δυνατότητα χορηγήσεως αναστολής Συνταγματικό υπόβαθρο προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 319
[138]Εξουσία Δικαστηρίου Δυνατότητα τροποποίησης μίας διοικητικής πράξεως Εύρος ελέγχου Ελλείψεις στο αιτιολογικό υπόβαθρο προσβαλλομένης πράξεως Αντιδιαστολή εύρος ελέγχου με αντίστοιχο επί ακυρωτικών διαφορών Σελ. 320
[139]Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι λόγοι Διαφορά με φορολογικές διαφορές Λυσιτέλεια και τρόπος υποβολής ισχυρισμού περί ελλείψεως προηγούμενης ακροάσεως Αδυναμία κατ’ αρχήν χειροτερεύσεως της θέσεως του προσφεύγοντα Σελ. 322
[140]Υποχρέωση παραπομπής της υποθέσεως στη Διοίκηση για περαιτέρω κρίση Σελ. 324
[141]Λοιπές ιδιαιτερότητες στην εξουσία των δικαστηρίων επί φορολογικών διαφορών Σελ. 325
Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο
Αγωγή
[142] Αντικείμενο Είδη αξιώσεων Σελ. 327
[143] Πλαγιαστική Αγωγή Προϋποθέσεις Αίτημα Σελ. 329
[144]Φορολογικές διαφορές Απαράδεκτο ασκήσεως αγωγής Ύψος επιτοκίου έντοκης καταβολής σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής Σελ. 330
[145] Παθητική νομιμοποίηση Επίδοση αγωγής Σελ. 331
[146]Αναγνωριστικό Καταψηφιστικό αίτημα Ουσιαστικά έννομα αποτελέσματα αγωγής Σελ. 332
[147]Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής Ιστορική βάση αγωγής Αοριστία αγωγής Δυνατότητα επανόδου Σελ. 333
[148]Τοκοφορία επί αναγνωριστικής και καταψηφιστικής αγωγής Έναρξη Ύψος οφειλόμενου επιτοκίου ανά έκαστη κρίσιμη περίοδο Σελ. 335
[149]Ένσημο Αναγνωριστική Καταψηφιστική αγωγή Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως Εκτελεστός τίτλος Τροπή αναγνωριστικής αποφάσεως σε καταψηφιστική Σελ. 337
[150]Ένσημο Αποδοχές Υπαλλήλων Δημοσίου Έλλειψη ενσήμου κατά την πρώτη συζήτηση Διαδικασία Συνέπειες Χρόνος μετατροπής του αιτήματος της αγωγής Αχρεωστήτως καταβληθέν ένσημο Σελ. 338
[151]Επικουρικές βάσεις αγωγής Επικουρική εναγωγή Απαράδεκτο ασκήσεως δεύτερης αγωγής Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα ασκήσεως δεύτερης αγωγής Σελ. 340
[152]Μετατροπή του αιτήματος της αγωγής Χρόνος Διαδικασία Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Απαράδεκτη μεταβολή της ιστορικής βάσης μίας αγωγής Σελ. 342
[153] Μελλοντικές αξιώσεις Παρεμπίπτουσα αγωγή Σελ. 344
[154]Παρεμπίπτουσα αγωγή Άσκηση Μη καταλαμβανόμενες αξιώσεις Αξιολόγηση παρεπόμενου χαρακτήρα παρεμπίπτουσας αγωγής και δικονομικές συνέπειες αυτού Σελ. 346
[155] Σχέση αγωγής - προσφυγής Παρεμπίπτων έλεγχος Σελ. 348
[156] Προσωρινή εκτελεστότητα Σελ. 349
[157] Παραγραφή Έναρξη Παραγραφή εν επιδικία Σελ. 350
[158]Παραγραφή αξιώσεων από αποδοχές επί υπαλλήλων του Δημοσίου ή νπδδ Έναρξη αυτής Σελ. 352
[159] Διακοπή παραγραφής Σελ. 353
Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο
Ένδικα μέσα - Εισαγωγικά (ΚΔΔ)
[160]Ένδικα μέσα Άσκηση κατά οριστικών αποφάσεων Εξαιρέσεις Ενεργητική νομιμοποίηση Αδυναμία πλαγιαστικής ασκήσεως ένδικου μέσου Κρίσιμο καθεστώς Σελ. 355
[161]Ένδικα μέσα Άσκηση προ πάσης επιδόσεως Κατάθεση Άπαξ άσκηση Παραίτηση Παρέκταση της προθεσμίας για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 357
[162]Μη αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων Εξαίρεση σε περίπτωση εφέσεως επί αγωγής Δυνατότητα χορηγήσεως αναστολής ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου Σελ. 359
Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο
Ένδικα μέσα - Έφεση (ΚΔΔ)
[163]Έφεση Παράβολο Προθεσμία και έναρξη αυτής Παρέκταση Αυτεπάγγελτος έλεγχος Μη συνταγματική κατοχύρωση δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας Σελ. 361
[164] Όριο εκκλητού επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο Σελ. 364
[165]Προσδιορισμός του αντικειμένου της διαφοράς Ζητήματα εκκλητού εν σχέσει με το κεφάλαιο των τόκων Σελ. 365
[166] Διακεκριμένα ποσά Συναφείς πράξεις Σελ. 367
[167]Προσδιορισμός αντικειμένου της δίκης επί ομοδίκων Πάντοτε επιτρεπτός χαρακτήρας εφέσεως Προϋποθέσεις – Εξαιρέσεις Σελ. 368
[168]Έννομο Συμφέρον Λόγοι Εφέσεως Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα εφέσεως και πρόσθετοι λόγοι Σελ. 370
[169] Μη μεταβολή του αντικειμένου της δίκης Σελ. 372
[170]Απαράδεκτος χαρακτήρας νέων ισχυρισμών - αποδεικτικών στοιχείων Εξαιρέσεις Σελ. 373
[171] Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο Σελ. 375
[172]Απόφαση Εφαρμοστέο δίκαιο Μη χειροτέρευση θέση εκκαλούντος Εξαιρέσεις Σελ. 377
[173] Αντέφεση Προϋποθέσεις Διαδικασία Συνέπειες Σελ. 379
[174]Φορολογικές διαφορές με χρηματικό αντικείμενο Δυνατότητα αναστολής πρωτόδικης απόφασης Συνέπειες από μη αναστολή Υποχρέωση επί ποινή απαραδέκτου καταβολής μέρους οφειλομένου από την πρωτόδικη απόφαση φόρου Σελ. 381
Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο
Λοιπά ένδικα μέσα (ΚΔΔ)
[175]Ανακοπή Ερημοδικίας Όροι Σχέση με έφεση Αρμοδιότητα εκδικάσεως Παράβολο Σελ. 383
[176]Αβάσιμες αιτιάσεις επί ανακοπής ερημοδικίας Αναγκαιότητα δικονομικής και ουχί φυσικής απουσίας Δυνατότητα διαδοχικής ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας Δυνατότητα αναστολής ανακοπτομένης αποφάσεως Σελ. 385
[177]Τριτανακοπή Όροι Άσκηση Απόφαση Ένδικα μέσα Ανακοίνωση δίκης Δυνατότητα αναστολής της τριτανακοπτομένης αποφάσεως Παθητικώς νομιμοποιούμενοι Παράβολο Έννομο συμφέρον Σελ. 387
[178] Αίτηση ερμηνείας Όροι Διαδικασία Αποτελέσματα Παράβολο Σελ. 390
[179]Αίτηση αναθεωρήσεως Όροι Προθεσμία Αρμοδιότητα Σχέση με αναίρεση Αποτελέσματα Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 392
Κεφάλαιο Δέκατο Όγδοο
Απόδειξη (ΚΔΔ)
[180]Αντικείμενο απόδειξης Αυτεπάγγελτη εξέταση Βάρος απόδειξης Στοιχεία του φακέλου Αποδεικτικά μέσα Υποχρεωτική προαπόδειξη Σελ. 395
[181]Συμπληρωματική απόδειξη Έννοια και απόφαση Τόπος - χρόνος διενέργειας αυτής Περαιτέρω πρόοδος της δίκης Δυνατότητα ανακλήσεως ή επαναλήψεως Δυνατότητα διατάξεως μαθηματικού επανελέγχου Σελ. 399
[182]Πραγματογνωμοσύνη Περιπτώσεις όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης Διακριτική κατά κανόνα ευχέρεια του επιλαμβανομένου δικαστηρίου για τη διεξαγωγή της Περιεχόμενο της αποφάσεως ορισμού πραγματογνώμονα Αντικατάσταση πραγματογνώμονα Καθήκοντα πραγματογνώμονα Κυρώσεις Διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης Τεχνικοί Σύμβουλοι Ελεύθερη εκτίμηση αποδείξεων Αμοιβή πραγματογνώμονα Απλές γνωμοδοτήσεις με ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης Σελ. 402
[183]Δημόσια έγγραφα Τύπος Αποδεικτική δύναμη και λοιπές ιδιαιτερότητες αυτών Σελ. 407
[184]Ιδιωτικά έγγραφα Αποδεικτική δύναμη αυτών Αδυναμία αποδείξεως υπέρ του συντάκτη αυτών Μη αναγκαιότητά βέβαιης χρονολόγησης Ξενόγλωσσα έγγραφα Αντίγραφα Σελ. 409
[185]Αυτοψία Συνέπειες παρεμποδίσεως αυτής Διαδικασία Σύνταξη εκθέσεως Ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων Επίδειξη εγγράφου Απώλεια Αμφισβήτηση γνησιότητας εγγράφου Προσβολή εγγράφου ως πλαστού Διαδικασία Απαιτούμενη ειδική πληρεξουσιότητα Σχέση με καθήκοντα αρμοδίων ποινικών αρχών Σελ. 412
[186]Διαδικασία εξετάσεων μαρτύρων ενώπιον δικαστηρίου Πρόταση εξέτασης μαρτύρων Τρόπος – χρόνος υποβολής της και στοχεία αυτής Κωλύματα μαρτύρων Εξηγήσεις διαδίκων Σελ. 416
[187]Διαδικασία λήψεως μαρτυρικών καταθέσεων κατά την προδικασία Κωλύματα μαρτύρων Κατ’ κανόνα αδυναμία παραδεκτής προσκομίσεως λοιπών υπευθύνων δηλώσεων Μη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων εξ αυτών Σελ. 419
[188]Δικαστικά τεκμήρια Μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον ποινικών δικαστηρίων Συντηρητική απόδειξη Διαδικασία και αποδεικτική δύναμη Ομολογία Έννοια, αποδεικτική δύναμη, αδυναμία καταγνώσεως εις βάρος Δημοσίου Σελ. 422
Κεφάλαιο Δέκατο Ένατο
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
[189] Εφαρμοστέος Κώδικας Αρμόδιο δικαστήριο Λοιπά ζητήματα Σελ. 425
Κεφάλαιο Εικοστό
Ανακοπή εκτελέσεως (ΚΔΔ)
[190]Ανακοπή εκτελέσεως Φύση προσβαλλόμενων πράξεων Έναρξη διαδικασίας διοικητικής εκτελέσεως Ζητήματα δικαιοδοσίας Υποκείμενη σχέση Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 429
[191]Ανακοπή Άσκηση Προσβαλλόμενες πράξεις Αναστολή Όρια Ελέγχου Έφεση Αρμοδιότητα Προθεσμία Παθητική νομιμοποίηση Όρια εκκλητού Αναστολή επί δικαστικών διακοπών Ανάγκη υπάρξεως οριστικής καταλογιστικής πράξεως Σελ. 432
[192]Αυτοτέλεια πράξεων εκτελέσεως Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού Προθεσμία Καθ’ ύλην - Τοπική αρμοδιότητα Διαδικασία Αδυναμία ασκήσεως πρόσθετων λόγων – αναστολής Σελ. 436
[193]Παρεμπίπτων έλεγχος σε περίπτωση που ο νόμιμος τίτλος προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως Προβολή τυχόν εξοφλήσεως – παραγραφής Σελ. 439
[194]Ατομική ειδοποίηση Υποχρεωτική αποστολή αυτής Συμπροσβολή ταμειακών βεβαιώσεων Αναγκαιότητα προηγούμενης κοινοποιήσεως νομίμου τίτλου Μη παρεμπίπτων έλεγχος σε περίπτωση νόμιμου τίτλου που άγει σε έλεγχο ουσίας Εγγραφή υποθήκης Σελ. 441
[195]Αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα Υποχρέωση αποστολής ατομικής ειδοποιήσεως Δυνατότητα ασκήσεως ανακοπής Σύγχρονες θεωρήσεις της νομολογίας για τη δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής κατά του νόμιμου τίτλου Αδυναμία προσωπικής κρατήσεως Σελ. 443
[196]Σώρευση προσφυγής - ανακοπής κατά ταμειακής βεβαιώσεως Προθεσμία Αρμοδιότητα Απόφαση Σελ. 445
Κεφάλαιο Εικοστό Πρώτο
Προσωρινή δικαστική προστασία (ΚΔΔ)
[197]Αρνητικές - Νόθες αρνητικές πράξεις Αρμοδιότητα Αναγκαιότητα προηγούμενης ασκήσεως προσφυγής Παράβολο Ακρόαση Σελ. 447
[198] Αναρμοδιότητα Παραπομπή Σελ. 449
[199]Λόγοι ευδοκιμήσεως - απορρίψεως αναστολής Προβολή λόγων Μη αναγκαιότητα συντάξεως εκθέσεως τιθέμενων νομικών ζητημάτων Σελ. 450
[200] Διαδικασία Κοινοποιήσεις Συμμετοχή τρίτων Προσωρινή διαταγή Σελ. 451
[201]Εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις Οψιγενή διενέργεια κοινοποιήσεων Ανάκληση προσωρινής διαταγής Ανεπανόρθωτη βλάβη Δημόσιο Συμφέρον Σελ. 453
[202]Ισχύς αποφάσεως Επίδοση Κατάλληλα μέτρα Εξαίρεση κάποιων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης Σελ. 455
[203]Δήλωση περιουσιακής καταστάσεως στις φορολογικές διαφορές Δυνατότητα ολοκληρώσεως ταμειακής βεβαιώσεως και επί χορηγηθείσας αναστολής Σελ. 457
[204] Ανάκληση Όροι Διαδικασία Νομιμοποιούμενοι Παραίτηση Σελ. 459
[205] Αναστολή εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων Σελ. 460
[206]Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως Όροι Αρμοδιότητα Διαδικασία Λόγοι ευδοκιμήσεως Χρόνος υποβολής Σελ. 463
[207]Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως Αναγκαιότητα υπάρξεως καταψηφιστικής αγωγής Αρμοδιότητα Παράβολο Προϋποθέσεις Ύψος Μη οφειλή τόκων Λόγοι ευδοκιμήσεως Δικονομικές ιδιαιτερότητες Εκκαθάριση Δυνατότητα ασκήσεως ενώπιον δευτεροβαθμίου δικαστηρίου Σελ. 465
Κεφάλαιο Εικοστό Δεύτερο
Δικαστικά δαπανήματα (ΚΔΔ)
[208]Ύψος οφειλόμενου παραβόλου ανάλογα με τη φύση της διαφοράς Διαδικασία - χρόνος καταβολής του Καθολική πλέον εφαρμογή άρθρο 139 Α ΚΔΔ Σελ. 471
[209]Καταβολή Συμπλήρωση Κατάπτωση Επιστροφή παραβόλου Δικαστικά έξοδα Ευεργέτημα πενίας Σελ. 474
Κεφάλαιο Εικοστό Τρίτο
Χαρακτηριστικά - Έννομες συνέπειες δικαστικής αποφάσεως
[210]Οριστικές - μη οριστικές αποφάσεις Συνέπειες διακρίσεως Ζητήματα ανυπόστατου δικαστικών αποφάσεων Κοινοποίηση αποφάσεων δικαστηρίων ουσίας Λοιπά διαδικαστικά ζητήματα Σελ. 479
[211] Ισχύς απορριπτικής αποφάσεως Σελ. 482
[212] Δεδικασμένο Αναγνωριστική - Καταψηφιστική αγωγή Σελ. 483
[213] Νομικό καθεστώς συμμόρφωσης Σελ. 485
[214] Περιεχόμενο συμμόρφωσης Σελ. 486
[215]Μη συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση Δικαστική προσβολή Έννομες συνέπειες Σελ. 488
[216]Επανεξέταση πράξεων που ερείδονται σε αντισυνταγματική διάταξη ή παράνομη κανονιστική πράξη Όροι για ΠΝΟΕ Σελ. 489
[217] Συμβούλιο Συμμόρφωσης Αρμοδιότητα Προϋποθέσεις Αποτελέσματα Σελ. 491
Κεφάλαιο Εικοστό Τέταρτο
Αίτηση επιτάχυνσης
[218] Αίτηση επιταχύνσεως Έννοια Προϋποθέσεις Αποτέλεσμα Σελ. 493
Κεφάλαιο Εικοστό Πέμπτο
Πρότυπη - Πιλοτική δίκη
[219]Αίτηση Υπογραφή Παράβολο Απόφαση Κριτήρια ευδοκιμήσεως Συνέπειες Πληρεξουσιότητα Σελ. 495
[220] Παρέμβαση Απόφαση ΣτΕ Τριτανακοπή Σελ. 498
[221] Συναφές ένδικο βοήθημα και αίτηση αναστολής τρίτου Παρέμβαση Σελ. 501
[222] Ένδικα βοηθήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 502
Κεφάλαιο Εικοστό Έκτο
Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας μιας δίκης
[223]Προϋποθέσεις Αρμόδιο Δικαστήριο Προθεσμία Κοινοποίηση Κρίσιμος χρόνος Παράβολο Συσχέτιση με αρχικό ένδικο βοήθημα Κριτήρια ευδοκιμήσεως Αποχή δικηγόρων Τόκοι Ένδικα μέσα Σελ. 503
Κεφάλαιο Εικοστό Έβδομο
Δικονομικά ζητήματα στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων
[224]Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο σε διαγωνισμούς κάτω των 60.000 ευρώ Μη συνυπολογισμός ΦΠΑ Ένσταση άρθρου 127 Ν 4412/2016 Αναγκαιότητα ασκήσεως αυτής για την επιγενόμενη παραδεκτή άσκηση του προσήκοντος ενδίκου βοηθήματος Παράβολο Διαδικασία Αρμόδια Αρχή Έννομη προστασία ενώπιον δικαστηρίων Παράβολο Αναγκαιότητα προηγούμενης ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως Προσωρινή δικαστική προστασία Αποζημιωτικές αξιώσεις Χαρακτηρισμός μίας συμβάσεως ως διοικητικής ή ιδιωτικής και έννομες συνέπειες διακρίσεως Δικαιώματα τρίτων μη μετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία Σελ. 507
[225]Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο επί συμβάσεων με αντικείμενο άνω των 60.000 ευρώ Θεματικό εύρος διατάξεων Νομική μορφή αναθετουσών αρχών Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ Προθεσμία, Τρόπος άσκησης, Παράβολο, Αναγκαιότητα προηγούμενης ασκήσεως Προσβολή διακηρύξεως Παρέμβαση ενώπιον ΑΕΠΠ Διαδικασία ενώπιον ΑΕΠΠ Δυνατότητα χορηγήσεως αναστολής ενώπιον ΑΕΠΠ Έννομα αποτελέσματα αποφάσεων ΑΕΠΠ Προσωρινή – οριστική δικαστική προστασία ενώπιον αρμοδίων δικαστηρίων Προθεσμία και οφειλόμενο παράβολο Παρέμβαση στη δίκη της αναστολής Κριτήρια για την ευδοκίμηση – απόρριψη αναστολής Απόφαση επιλαμβανομένων δικαστηρίων και έννομες συνέπειες αυτών Σχέση αιτήσεως ακυρώσεως με αίτηση αναστολής Σελ. 512
[226] Έννομο συμφέρον μη οριστικώς αποκλεισθέντος Σελ. 524
[227] Ζητήματα αρμοδιότητας κατά το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 527
[228]Αποζημιωτικές αξιώσεις κατά το προσυμβατικό στάδιο επί διαγωνισμών με αντικείμενο άνω των 60.000 ευρώ Σελ. 529
[229]Αρμοδιότητα δικαστηρίων μετά την κατάρτιση της διοικητικής συμβάσεως Προσφυγή Αγωγή Εξαιρέσεις Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση Διαδικασία άρθρων 205 και 205 Α Ν 4412/2016 Σελ. 531
[230]Αρμοδιότητα δικαστηρίων μετά την κατάρτιση της διοικητικής συμβάσεως Προσφυγή Διαδικασία άρθρων 174 και 175 Ν 4412/2016 Ενδικοφανής χαρακτήρας της προβλεπόμενης προσφυγής Αποκλίσεις εν σχέσει με ένορκες βεβαιώσεις και με τη δυνατότητα χορηγήσεως αναστολής στη δίκη επί αναιρέσεως Σελ. 536
[231]Διαταγή πληρωμής Όροι Αρμοδιότητα Μυστικότητα Ανακοπή Σχέση με αγωγή Όρια ελέγχου Επίδοση Εκτελεστότητα Παραγραφή υποκείμενης αξιώσεως Σελ. 539
Back to Top