ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12726
Αθανασίου Λ., Αντάπασης Α., Κάμτσιου Κ.
Το έργο αυτό «Πρακτικά θέματα του Δικαίου των Αξιογράφων» προσεγγίζει το Δίκαιο των Αξιογράφων μέσω των ζητημάτων που έχουν απασχολήσει την πράξη.

Περιλαμβάνει θέματα, που τέθηκαν στις εξετάσεις του μαθήματος «Δίκαιο Αξιογράφων» του Τμήματος Νομικής Αθηνών κατά την τελευταία δεκαετία, θέματα όμως που συναντά και ο δικηγόρος καθημερινά καθώς ανακύπτουν στις εμπορικές συναλλαγές και αντιμετωπίζονται μέσω της δικηγορικής και δικαστηριακής πρακτικής.

Μέσω ερωτήσεων, υποδειγμάτων και εικόνων δίνονται απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη Συναλλαγματική, Επιταγή, Γραμμάτιο εις Διαταγή και λοιπά αξιόγραφα.

Ειδικότερα στο βιβλίο αυτό επιλύονται θέματα που άπτονται:

α) της συναλλαγματικής:  (τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής, οπισθογράφηση, μετοπισθογράφηση, καταπιστευτική οπισθογράφηση, ρήτρες, λήξη συναλλαγματικής, λευκή οπισθογράφηση, κομιστής, τριτεγγύηση, αντιπροσώπευση, παραγραφή, αποδοχή συναλλαγματικής, προσωπικές ενστάσεις, τριτεγγύηση, λευκή συναλλαγματική, ατελής συναλλαγματική, άκυρη συναλλαγματική κ.λπ.),

β) του γραμματίου εις διαταγήν (διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγή, ρήτρες, εκχώρηση, ευθύνη εκδότη, παραγραφή αξιώσεων, τόπος έκδοσης, λευκό γραμμάτιο κ.λπ.),

γ) της επιταγής (τυπικά στοιχεία επιταγής, ρήτρες, οπισθογράφηση, ενεχυρική οπισθογράφηση, δίγραμμη επιταγή, ανώνυμη επιταγή, μεταχρονολογημένη επιταγή, πλαστή επιταγή, ακάλυπτη επιταγή, ευθύνη πληρώτριας Τράπεζας, ευθύνη εκδότη, κλοπή επιταγής, κομιστής, σύσταση ενεχύρου επί επιταγής, αναγωγικά δικαιώματα, αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία, ανάκληση επιταγής, έκδοση επιταγής σε ξένο νόμισμα, μετατροπή επιταγής κ.λπ.) και

δ) λοιπών αξιογράφων (ομολογίες, λαχεία, φορτωτικές)
Ι. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ  
Πρακτικό 1ο  
Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής, οπισθογράφηση, ρήτρες απαλλαγής ευθύνηςΣελ. 3
Πρακτικό 2ο  
Λήξη συναλλαγματικής, λευκή οπισθογράφηση, κομιστήςΣελ. 5
Πρακτικό 3ο  
Πληρωτής, ρήτρα οπισθογράφου «ουχί εις διαταγήν»Σελ. 7
Πρακτικό 4ο  
Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής, τριτεγγύηση, αντιπροσώπευση, ρήτρεςΣελ. 9
Πρακτικό 5ο  
Λήξη συναλλαγματικήςΣελ. 12
Πρακτικό 6ο  
Διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγή, παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 13
Πρακτικό 7ο  
Ρήτρα στον κομιστήΣελ. 15
Πρακτικό 8ο  
Αποδοχή, προσωπικές ενστάσεις, μετοπισθογράφησηΣελ. 16
Πρακτικό 9ο  
Τριτεγγύηση, διατυπώσεις επιμέλειας, παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 18
Πρακτικό 10ο  
Τριτεγγύηση, ευθεία αγωγήΣελ. 20
Πρακτικό 11ο  
Τριτεγγύηση, εγγύηση, νομιμοποίηση κομιστήΣελ. 22
Πρακτικό 12ο  
Ψευδοαντιπρόσωπος, διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγή, ευθεία αγωγήΣελ. 24
Πρακτικό 13ο  
Νομιμοποίηση κομιστή, διακοπή οπισθογραφήσεων, λευκή οπισθογράφηση, μερική αποδοχή, αναγωγή, ευθεία αγωγή, αυτοτέλεια υπογραφώνΣελ. 26
Πρακτικό 14ο  
Τριτεγγύηση, ονομαστική συναλλαγματική, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 29
Πρακτικό 15ο  
Συναλλαγματική εν όψει, διατυπώσεις επιμέλειας, παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 31
Πρακτικό 16ο  
Αποδοχή ευκολίας, εκχώρηση συναλλαγματικής, οπισθογράφηση συναλλαγματικής, διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγήΣελ. 32
Πρακτικό 17ο  
Μερική αποδοχή, ενεχυρική οπισθογράφηση, τριτεγγύηση, προσωπική ένσταση συμψηφισμού, ευθεία αγωγήΣελ. 34
Πρακτικό 18ο  
Αλλοίωση συναλλαγματικής, αντισυμβατική συμπλήρωση λευκής συναλλαγματικήςΣελ. 36
Πρακτικό 19ο  
Αποδοχή, τριτεγγύηση, ρήτρα οπισθογράφου, διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγή, ευθεία αγωγήΣελ. 38
Πρακτικό 20ο  
Μετοπισθογράφηση, αναγωγικά δικαιώματαΣελ. 40
Πρακτικό 21ο  
Λευκή συναλλαγματική, ατελής συναλλαγματικήΣελ. 41
Πρακτικό 22ο  
'Ακυρη συναλλαγματική, μετατροπήΣελ. 43
Πρακτικό 23ο  
Πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση, συναλλαγματική εν όψει, ρήτρα τόκου, διαφορά πληρωτή-αποδέκτη, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 45
Πρακτικό 24ο  
Μερική αποδοχή, μερική πληρωμή, τριτεγγύηση, απαλλαγή οπισθογράφου, διατυπώσεις επιμέλειαςΣελ. 47
Πρακτικό 25ο  
Αποδοχή, αντιπροσώπευση, τριτεγγύησηΣελ. 49
Πρακτικό 26ο  
Μερική αποδοχή, διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγή, ευθεία αγωγή, παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 52
Πρακτικό 27ο  
Καταπιστευτική οπισθογράφηση, αποδοχή ευκολίαςΣελ. 54
Πρακτικό 28ο  
Αποδοχή υπό όρους, πρόωρη αναγωγή, διατυπώσεις επιμέλειαςΣελ. 57
Πρακτικό 29ο  
Τριτεγγύηση, άκυρη εκπροσώπηση εταιρίας, ψευδοαντιπρόσωποςΣελ. 59
Πρακτικό 30ο  
Εμφάνιση προς αποδοχή, πρόσωπο αποδέκτη, μετατροπή άκυρης αποδοχής, διατυπώσεις επιμέλειαςΣελ. 61
Πρακτικό 31ο  
Ακύρωση και αλλοίωση συναλλαγματικήςΣελ. 63
Πρακτικό 32ο  
Κομιστής από αναγωγή, ένσταση εξόφλησης, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 65
Πρακτικό 33ο  
Μερική αποδοχή, ρήτρα «μη αποδέξιμη», τριτεγγύηση, μετοπισθογράφηση, προσωπικές ενστάσεις, παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 67
Πρακτικό 34ο  
Τριτεγγύηση, εγγύηση, μετοπισθογράφηση, ρήτρα «μη αποδέξιμη», απαλλαγή οπισθογράφου, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 69
Πρακτικό 35ο  
Τριτεγγύηση, λευκή οπισθογράφηση, νομιμοποίηση κομιστή, διατυπώσεις επιμέλειας, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 71
ΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ  
Πρακτικό 1ο  
Μη ύπαρξη αποδοχήςΣελ. 77
Πρακτικό 2ο  
Λήξη, διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγή, ρήτρα οπισθογράφου «ουχί εις διαταγήν»Σελ. 78
Πρακτικό 3ο  
Εκχώρηση, ευθύνη εκδότη, παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 80
Πρακτικό 4ο  
Τόπος έκδοσης, λευκό γραμμάτιο, αντισυμβατική συμπλήρωση, διατυπώσεις επιμέλειας, ευθεία αγωγήΣελ. 82
Πρακτικό 5ο  
Ψευδοαντιπρόσωπος, διατυπώσεις επιμέλειας, αναγωγή, ευθεία αγωγή, απαλλαγή οπισθογράφουΣελ. 84
Πρακτικό 6ο  
Ψευδοαντιπρόσωπος, απλή αναγραφή αιτίας, θεώρηση, τριτεγγύηση, πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση, διατυπώσεις επιμέλειαςΣελ. 86
ΙΙΙ. ΕΠΙΤΑΓΗ  
Πρακτικό 1ο  
Τυπικά στοιχεία επιταγής, ρήτρες, οπισθογράφησηΣελ. 91
Πρακτικό 2ο  
Τυπικά στοιχεία επιταγής, ρήτρες, μεταχρονολογημένη επιταγή, μετατροπήΣελ. 94
Πρακτικό 3ο  
Πλαστή επιταγή, ευθύνη πληρώτριας Τράπεζας, ευθύνη εκδότηΣελ. 96
Πρακτικό 4ο  
Κλοπή επιταγής, κομιστής, σύσταση ενεχύρου επί επιταγήςΣελ. 98
Πρακτικό 5ο  
Ανώνυμη επιταγή, άρνηση πληρωμής, αναγωγικά δικαιώματα, αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξίαΣελ. 99
Πρακτικό 6ο  
Ευθύνη Τράπεζας για πληρωμήΣελ. 101
Πρακτικό 7ο  
Βεβαίωση άρνησης πληρωμής, ένδικα βοηθήματαΣελ. 102
Πρακτικό 8ο  
Ανάκληση επιταγής, εκχώρηση, προβολή ενστάσεωνΣελ. 104
Πρακτικό 9ο  
Ανάκληση επιταγής, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 106
Πρακτικό 10ο  
Ανάκληση επιταγής, επιταγή χάριν ευκολίας, προβολή ενστάσεωνΣελ. 107
Πρακτικό 11ο  
Ανάκληση επιταγής, ακάλυπτη επιταγή, προβολή ενστάσεωνΣελ. 109
Πρακτικό 12ο  
Μεταχρονολογημένη επιταγή, ακάλυπτη επιταγή, συρροή αξιώσεων, προβολή ενστάσεωνΣελ. 111
Πρακτικό 13ο  
Έκδοση επιταγής σε ξένο νόμισμα, συρροή αξιώσεωνΣελ. 113
Πρακτικό 14ο  
Ανώνυμη επιταγή, άρνηση πληρωμής, προβολή ενστάσεων, αναγωγήΣελ. 114
Πρακτικό 15ο  
Έλλειψη αντιπροσώπευσης, αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, συρροή αξιώσεωνΣελ. 116
Πρακτικό 16ο  
'Αρνηση πληρωμής, ρήτρα άνευ ευθύνης του εκδότη, τριτεγγύηση, συρροή αξιώσεων, ποινική ευθύνη εκδότηΣελ. 118
Πρακτικό 17ο  
Εμπορικές πράξεις, έκδοση ακάλυπτης επιταγήςΣελ. 120
Πρακτικό 18ο  
Ακάλυπτη επιταγή, αγωγή αδικοπραξίας κατά νομίμου αντιπροσώπουΣελ. 122
Πρακτικό 19ο  
Μετατροπή επιταγής, ένδικα βοηθήματαΣελ. 124
Πρακτικό 20ο  
Ακάλυπτη επιταγή, ποινική ευθύνη, αδικοπρακτική ευθύνη νομίμου αντιπροσώπου, προβολή ενστάσεωνΣελ. 126
Πρακτικό 21ο  
Τυπικά στοιχεία επιταγής, μετατροπή, αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 129
Πρακτικό 22ο  
Ενεχυρική οπισθογράφηση, αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, συρροή αξιώσεωνΣελ. 132
Πρακτικό 23ο  
Ακάλυπτη επιταγή, υποκειμενική υπόσταση εγκλήματος, δικαιώματα εξ αναγωγής υποχρέου που πλήρωσε, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 135
Πρακτικό 24ο  
Ενεχυρική οπισθογράφηση, ρήτρεςΣελ. 138
Πρακτικό 25ο  
Ακάλυπτη επιταγή, ενεχυρική οπισθογράφηση, προβολή ενστάσεων, παραγραφήΣελ. 145
Πρακτικό 26ο  
Δίγραμμη επιταγή, ευθύνη πληρώτριας Τράπεζας, λευκή οπισθογράφηση, οπισθογράφηση σε ΤράπεζαΣελ. 148
Πρακτικό 27ο  
Μεταχρονολογημένη επιταγή, πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση, ακάλυπτη επιταγή, ποινική ευθύνη, συρροή αξιώσεωνΣελ. 150
Πρακτικό 28ο  
Μεταχρονολογημένη επιταγή, ανάκληση επιταγής, προβολή ενστάσεων, μη επιτρεπτή αποδοχή από ΤράπεζαΣελ. 152
ΙV. ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
Πρακτικό 1ο  
Ομολογίες, τυπικά στοιχεία ανωνύμων χρεογράφων, προσωπική ένστασηΣελ. 157
Πρακτικό 2ο  
Ομολογίες, εγγύηση υπέρ του εκδότη, προσωπικές ενστάσειςΣελ. 158
Πρακτικό 3ο  
Λαχείο, αξίωση από αδικοπραξία, αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμόΣελ. 159
Πρακτικό 4ο  
Λαχείο, μεταβίβαση, αξίωση από αδικοπραξία, αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμόΣελ. 160
Πρακτικό 5ο  
Εμπορική εντολή πληρωμής, αποδοχή, αποτελέσματα λευκής οπισθογράφησηςΣελ. 162
Πρακτικό 6ο  
Φορτωτική σε διαταγή, εγγύηση, προβολή ενστάσεωνΣελ. 163
Back to Top