ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για δικηγόρους, οικονομικούς συμβούλους, μηχανικούς & επιχειρηματίες

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17867
Κουρκουμέλης Δ.
Μπρατάκος Γ.
Δουδωνή Α.

Το έργο «Πρακτικός Οδηγός Αδειοδότησης Επιχειρήσεων» παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο απλοποίησης της αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους νομικούς της πράξης, μηχανικούς και επιχειρηματίες είναι ότι, πέρα  από τους βασικούς νόμους, παρατίθενται και οι πλέον σημαντικές συναφείς διατάξεις των ΚΥΑ. Της παράθεσης των νομοθετικών ρυθμίσεων προηγείται εκτενές εισαγωγικό σημείωμα για την απλοποίηση της βιομηχανικής αδειοδότησης από το νομοθέτη και των δικαιολογητικών εγγράφων και ενεργειών που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας κάθε δραστηριότητας. Ιδιαίτερα βοηθητικά είναι τα Παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν Πίνακες περιγραφής των οικονομικών δραστηριοτήτων, τα κυριότερα υποδείγματα αιτήσεων της αδειοδοτικής διαδικασίας και case studies.

Πρόλογος Σελ. VII
Εισαγωγή Σελ. 1
Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1. Έννοιες Σελ. 9
2. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 9
2.1. Ν 3982/2011 Σελ. 9
2.2. Ν 4442/2016 Σελ. 12
2.2.1. Σχετικά με το Στάδιο Εγκατάστασης Σελ. 15
2.2.2. Σχετικά με το Στάδιο Λειτουργίας Σελ. 18
2.2.3. Διαδικασία Γνωστοποίησης Εγκατάστασης Σελ. 21
2.2.4. Διαδικασία Έγκρισης Εγκατάστασης Σελ. 22
2.2.5. Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση των μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων Σελ. 23
2.2.6. Διαδικασία Γνωστοποίησης Λειτουργίας Σελ. 26
2.2.7. Διαδικασία Έγκρισης Λειτουργίας Σελ. 27
2.2.8. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων Σελ. 29
2.3. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019) Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΨΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΡΤΟΥ
1. Έννοιες Σελ. 38
2.1. Ειδικότερα για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων εγκατάστασης
και λειτουργίας αρτοποιείων, βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
αρτοποιίας και επαγγελματικών εργαστηρίων παραγωγής ζύμης και
ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας Σελ. 39
2.2. Ειδικότερα για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων εγκατάστασης
περάτωσης έψησης Σελ. 41
2.3. Ειδικότερα για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων εγκατάστασης
και λειτουργίας πρατηρίου άρτου Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Έννοιες Σελ. 43
2. Σχετικά με το Στάδιο Εγκατάστασης Σελ. 47
2.1. Ειδικότερα για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πρώτης
κατηγορίας - πρόχειρα καταλύματα ζώων Σελ. 49
2.2. Ειδικότερα για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεύτερης &
τρίτης κατηγορίας Σελ. 52
2.3. Σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Σελ. 58
3. Νομολογιακά Πορίσματα Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Έννοιες Σελ. 78
2. Νομοθετικό καθεστώς Σελ. 78
2.1. Ν 4442/2016 Σελ. 78
2.2. Σχετικά με το Στάδιο λειτουργίας των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος Σελ. 79
2.2.1. Χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων και χρήση κοινόχρηστου χώρου Σελ. 83
2.2.2. Είδη ΚΥΕ που γνωστοποιούνται στον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης Σελ. 85
2.2.3. Δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα του ΚΥΕ μετά τη γνωστοποίηση λειτουργίας του Σελ. 87
3. Νομολογιακά Πορίσματα Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
1. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 102
1.1. Ν 4442/2016 Σελ. 102
1.2. Ειδικότερα για την αδειοδότηση θεάτρων Σελ. 102
1.2.1. Δικαιολογητικά που τηρούνται μετά τη γνωστοποίηση λειτουργίας θεάτρων Σελ. 103
1.3. Ειδικότερα για την αδειοδότηση κινηματογράφων Σελ. 104
1.3.1. Σχετικά με τα μέτρα πυρασφάλειας Σελ. 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
1. Έννοιες Σελ. 105
2. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 105
2.1. Ν 3463/2006 Σελ. 105
3. Στάδιο Αδειοδότησης Σελ. 106
3.1. Προέγκριση ίδρυσης Σελ. 106
3.2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σελ. 107
3.3. Άδεια λειτουργίας μουσικής Σελ. 109
3.4. Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
κέντρων διασκέδασης Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
1. Έννοιες Σελ. 116
2. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 119
2.1. Ν 4442/2016 Σελ. 119
2.2. Σχετικά με την γνωστοποίηση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων Σελ. 120
2.2.1. Δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα του τουριστικού καταλύματος μετά τη γνωστοποίηση λειτουργίας του Σελ. 123
2.3. Ειδικότερα για την αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών
εντός τουριστικών καταλυμάτων Σελ. 125
2.3.1. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 125
2.3.1.1. Ν 4442/2016 Σελ. 125
2.3.1.2. Σχετικά με την γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων Σελ. 125
2.3.1.3. Δικαιολογητικά λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών που τηρούνται στην έδρα των τουριστικών καταλυμάτων Σελ. 127
3. Νομολογιακά Πορίσματα Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Έννοιες Σελ. 138
2. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 138
2.1. Ν 4442/2016 Σελ. 138
2.1.1. Σχετικά με την εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής Σελ. 139
2.1.2. Σχετικά με τη γνωστοποίηση λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
1. Έννοιες Σελ. 152
2. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 155
2.1. Ν 3982/2011 Σελ. 155
2.1.1. Ειδικότεροι Περιορισμοί Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Σελ. 155
3. Διαδικασία Αδειοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων Σελ. 158
3.1. Σχετικά με την εγκατάσταση-ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Σελ. 158
3.2. Σχετικά με την πολεοδόμηση Επιχειρηματικών Πάρκων Σελ. 162
3.3. Σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και τη λειτουργία
Επιχειρηματικών Πάρκων Σελ. 166
3.4. Σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία επιχειρήσεων
εντός Επιχειρηματικών Πάρκων Σελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 172
1.1. Σχετικά με το Στάδιο Εγκατάστασης Σελ. 173
1.1.1. Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών σε περίπτωση μη συμβατότητας δραστηριότητας με θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή ανυπαρξίας θεσμοθετημένων χρήσεων γης της περιοχής εγκατάστασης Σελ. 176
1.2. Σχετικά με το Στάδιο Λειτουργίας Σελ. 176
1.2.1. Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών Σελ. 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
1. Νομοθετικό καθεστώς Σελ. 182
1.1. Σχετικά με την έγκριση λειτουργίας των χώρων παιδικής αναψυχής Σελ. 183
1.1.1. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των χώρων παιδικής αναψυχής Σελ. 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
1. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 187
2. Στάδια Αδειοδότησης Σελ. 187
2.1. Σχετικά με τη διαδικασία άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας &
εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτική έκταση και εγκατάστασης & λειτουργίας
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας εξορυσσόμενων
ορυκτών σε ιδιωτική έκταση Σελ. 188
2.1.1. Δικαιολογητικά για τη διενέργεια δραστηριοτήτων έρευνας & εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτική έκταση Σελ. 192
2.1.2. Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση & λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας εξορυσσόμενων ορυκτών εντός λατομικού χώρου σε ιδιωτική έκταση Σελ. 195
2.2. Σχετικά με τη διαδικασία άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας & εκμετάλλευσης
λατομείων σε δημόσια ή δημοτική έκταση και εγκατάστασης & λειτουργίας
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας εξορυσσόμενων
ορυκτών σε δημόσια ή δημοτική έκταση Σελ. 197
2.2.1. Δικαιολογητικά για τη διενέργεια δραστηριοτήτων έρευνας & εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσια ή δημοτική έκταση Σελ. 203
2.2.2. Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση & λειτουργία ηλεκτρο­μηχανο­λογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας εξορυσσόμενων ορυκτών εντός λατομικού χώρου σε δημόσια ή δημοτική έκταση Σελ. 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
1. Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 208
2. Στάδια Αδειοδότησης Σελ. 208
2.1. Σχετικά με τη διαδικασία άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας
για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών που υπάγονται
στο καθεστώς της έγκρισης Σελ. 208
2.2. Σχετικά με τη διαδικασία άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας
για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών που υπάγονται
στο καθεστώς της γνωστοποίησης Σελ. 212
2.2.1. Δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών Σελ. 214
2.3. Σχετικά με την εγκατάσταση & λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων εντός των μεταλλευτικών χώρων Σελ. 215
2.3.1. Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση & λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός των μεταλλευτικών χώρων Σελ. 217
2.3.2. Δικαιολογητικά έγκρισης εγκατάστασης σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων Σελ. 222
II. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Πίνακες περιγραφής δραστηριοτήτων
Ι. ΚΑΔ – Περιγραφή δραστηριότητας Ν 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230/07.12.2016) Σελ. 225
II. Σελ. ΚΑΔ – Ενδεικτική περιγραφή δραστηριότητας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 16228/2017 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β’ 1723/18.05.2017) Σελ. 240
III. Σελ. NACE – Περιγραφή δραστηριότητας τουριστικών καταλυμάτων
της υπ’ αριθ. 8592/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1750/19.05.2017) και της υπ’ αριθ.
7888/08.05.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1654/15.05.2017). Σελ. 241
ΙV. Σελ. NACE – Περιγραφή δραστηριότητας Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
της υπ’ αριθ. Φ.61/5542/72/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 62/18.01.2018). Σελ. 241
V. Σελ. NACE – Κωδικοί οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 57 του Ν 4442/2016 και της υπ’ αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2
οικ.171311/426/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 480/15.02.2018) και της υπ’ αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2
οικ.171313/428/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 479/15.02.2018) Σελ. 246
VI. Σελ. NACE – Κωδικοί οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 68 του Ν 4442/2016 και της υπ’ αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2
οικ.171312/427/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 480/15.02.2018) Σελ. 246
VII. Σελ. NACE – Κωδικοί οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των άρθρων 57 και 68 του Ν 4442/2016 και της υπ’ αριθ.
ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171314/429/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 481/15.02.2018) Σελ. 246
VIII. Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν 4056/2012 για τις
ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή
δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας Σελ. 247
2. Υποδείγματα αιτήσεων
I. Ερωτηματολόγιο προς την Αδειοδοτούσα Αρχή για μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 64618/856/Φ15/2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2278/15.06.2018). Σελ. 250
IΙ. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη συγκεκριμένη τοποθεσία κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 16228/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1723/18.05.2017) Σελ. 260
ΙII. Αιτήσεις για προέγκριση και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3106/09.12.2013) Σελ. 262
ΙV. Σελ. Ερωτηματολόγιο προς την Αδειοδοτούσα Αρχή για Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Φ.61/5542/72/2018 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β’ 62/18.01.2018). Σελ. 271
V. Σελ. Αίτηση για τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης χορήγησης έγκρισης ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου κατά τα προβλεπόμενα στην
υπ’ αριθ. Φ/Α.15/3/2226/170/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 583/02.03.2012) Σελ. 279
VI. Σελ. Ερωτηματολόγιο προς την Αδειοδοτούσα Αρχή για Συστήματα
Περιβαλλοντικών Υποδομών κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ
ΔΙΠΑ/11936/836/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 436/14.02.2019). Σελ. 280
VII. Σελ. Παραρτήματα 1 και 2 του Ν 4512/2018 περί δήλωσης συμμόρφωσης
πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ) και εγκεκριμένης προτυποποιημένης
τεχνικής μελέτης ερευνητικών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών
ορυκτών αντίστοιχα Σελ. 287
VIII. Σελ. Υπόδειγμα αίτησης γνωστοποίησης λειτουργίας σύνθετων μονάδων
επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων, όπως
επισυνάπτεται στην υπ’ αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171314/429/2018 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β’ 481/15.02.2018) Σελ. 293
3. Ενδεικτικά Case Studies
I. Σελ. Ενδεικτικά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα
αρχή για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Εγκρίσεων Εγκατάστασης και
Λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων (παράδειγμα εγκατάστασης
φαρμακευτικής κάνναβης) Σελ. 295
II. Σελ. Ενδεικτική συμπλήρωση αίτησης χορήγησης βεβαίωσης εγκατάστασης
σε συγκεκριμένη τοποθεσία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος -
Ενδεικτική Καταχώρηση γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε www.notifybusiness.gov.gr Σελ. 308
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 319
Back to Top