Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων - Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Λιανός Γ.

Το Σεμινάριο συμβάλλει στην πληρέστερη και ακριβέστερη κατανόηση των ειδικών ζητημάτων που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στον αθλητισμό αφ’ ενός ως προς τον τρόπο διεξαγωγής αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων και δη προεχόντως των αθλητικών ομοσπονδιών στο διάστημα 15.12.2020 - 15.2.2021 και αφ’ ετέρου ως προς τα προνόμια από την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση.

 Κρατική έννομη τάξη και αθλητική έννομη τάξη

▶ Κρατικός παρεμβατισμός και αθλητικό αυτοδιοίκητο
▶ Περιορισμοί και όρια περιορισμών αθλητικού αυτοδιοίκητου

Πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις (Ν 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020)

▶ Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων
• Αθλητικά σωματεία
• Αθλητικές ενώσεις
• Αθλητικές ομοσπονδίες

▶ Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση
• Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων
• Ειδική αθλητική αναγνώριση

Ειδικότερα ζητήματα προς διερεύνηση

▶ Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων
• Μοναδικότητα Διοικητικού Συμβουλίου ως οργάνου διοίκησης αθλητικών φορέων;
• Απαγόρευση εκλογής προσώπων άνω των 70 ετών ή με 2 ή 3 θητείες - Αντίθεση με υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις;
α. Ελευθερία ανάπτυξης προσωπικότητας - Ελευθερία συνεταιρίζεσθαι
β. Αρχή της ισότητας
• Υποχρεωτική ποσόστωση γυναικών;

▶ Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση
• Εξάρτηση λειτουργίας σωματείων από προηγούμενη άδεια της αρχής - Αντίθεση με υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις;
α. Ελευθερία συνεταιρίζεσθαι
β. Ελεύθερος ανταγωνισμός
• Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης - Αντίθεση με αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης;
• Προστασία προσωπικών δεδομένων;

▶ Κοινά ειδικότερα ζητήματα προς διερεύνηση
• Νομοθετική επέμβαση σε ήδη κεκτημένα και ασκηθέντα εντός του 2020 δικαιώματα - Αντίθεση με υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις;
α. Κράτος δικαίου - Ασφάλεια δικαίου - Προστατευόμενη εμπιστοσύνη
β. Δικαίωμα ιδιοκτησίας
• Εφαρμοστέο δίκαιο επί διαιτητικής επίλυσης διαφορών;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε αθλητικούς φορείς (αθλητικά σωματεία, αθλητικές ενώσεις και αθλητικές ομοσπονδίες) καθώς και στους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους τους, στα μέλη της διοίκησής τους, στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για συμμετοχή στις επερχόμενες αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων καθώς και στους θεωρητικούς ερευνητές του αθλητικού δικαίου και του σωματειακού δικαίου.

Γεώργιος Λιανός

Ο Γεώργιος Λιανός είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, Εγκεκριμένος Καθηγητής του Université Sorbonne Paris Nord-IdEF και Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Έχει 10ετή πρακτική εμπειρία ως Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών ομοσπονδιών, ομάδων και αθλητών, συμπεριλαμβανομένων Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης και των αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17932
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Λιανός Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 95,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων - Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17932
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Λιανός Γ.
Back to Top