Παρασκευή 29 Μαΐου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Σε εθνικό – διεθνές – ευρωπαϊκό επίπεδο

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Παπασταυρίδης Ε., Κερασιώτης Β., Παπαγεωργίου Δ., Τζαβαλά Ε.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναδείξει όλες τις πρόσφατες εξελίξεις και τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό δίκαιο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις εξελίξεις στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης αλλά και το νέο δίκαιο περί διεθνούς προστασίας - Ν 4636/2019) μέχρι και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του με τον Ν 4686/2020 (ΦΕΚ Α΄ 96). Στόχος επίσης του προγράμματος είναι η κατανόηση και πρακτική αντιμετώπιση των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς τις ελληνικές ακτές και την Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης θα δοθεί στην πρακτική αντιμετώπιση του φαινομένου των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα με αναφορά στις τρέχουσες προκλήσεις και την εμπειρία των υφιστάμενων μηχανισμών.

• Πρόσφυγες ή Μετανάστες; Ο νομικός χαρακτηρισμός και οι συνέπειές του

• Τα δικαιώματα των μεταναστών πριν από την είσοδό τους στην Ε.Ε.: το δικαίωμα στην έξοδο από μια χώρα και το δικαίωμα στη ζωή

• Διακυβερνητική συνεργασία στα ζητήματα επιστροφών παράτυπων μεταναστών και προκλήσεις στο πεδίο

• H πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ: αναζητώντας αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας μεταναστών και προσφύγων σε ολισθηρό έδαφος

• Διαδικασίες ασύλου: πρόσφατες εξελίξεις σε εθνικό (Ν 4636/2019) και ευρωπαϊκό επίπεδο (υπό επεξεργασία Κανονισμός της ΕΕ)

• Το θεσμικό πλαίσιο εισόδου - διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα - Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

• Εξωεδαφικοί έλεγχοι για την παράτυπη μετανάστευση στην ΕΕ υπό το φως του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου: σύγχρονες εξελίξεις

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε στελέχη κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία των προσφύγων και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών νομικών και πολιτικών επιστημών.

Μαρία Γαβουνέλη

Η κ. Μαρία Γαβουνέλη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Κέντρου Ερευνών για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – Athens PIL στο ίδιο Πανεπιστήμιο, Associate Research Fellow, Institute of Advanced Legal Studies, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (2005-2019) και Ειδικός Σύμβουλος (Senior Policy Advisor), ΕΛΙΑΜΕΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της California Berkeley ως υπότροφος του ιδρύματος Fulbright. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987) και από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου απέκτησε LL.M. in international law (1988) και διδακτορικό (Ph.D.) στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος (1994). Για τη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Pollution from offshore installations” τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Paul Guggenheim. Έχει εκτεταμένο ερευνητικό έργο (ORCID id: 0000-0002-4509-9513; SSRN: top 10%) και σημαντική εμπειρία στην προσέλκυση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Επισκέπτρια καθηγήτρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως στο Royal Institute of International Affairs (Chatham House), το Βρετανικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου (British Institute of International and Comparative Law), στο Πανεπιστήμιο της Tulane (ΗΠΑ), στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Brodies Lectures in International Law), το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, το Πανεπιστήμιο του Manchester, το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Είναι μέλος πολλών ακαδημαϊκών εταιρειών: συντονίστρια στην Ομάδα Εργασίας για το Δίκαιο της Θάλασσας (LAWSEA) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου (ESIL), έχοντας υπηρετήσει ως από κοινού πρόεδρος της αντίστοιχης ομάδας (LOSIG) στην Αμερικανική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου (ASIL). Είναι μέλος της International Law Association, μετέχουσα στην Committee on Sea-Level Rise καθώς και στην Committee on Cables and Pipelines (President’s appointee). Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου – Ελληνικού κλάδου της ILA και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων. Έχει εκτενές συγγραφικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις μονογραφίες: Pollution from offshore installations (Martinus Nijhoff, 1995 - Βραβείο Guggenheim)), State Immunity and the Rule of Law (Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001), Functional jurisdiction in the Law of the Sea (Martinus Nijhoff, 2007) και Ενεργειακές εγκαταστάσεις στη θάλασσα (Νομική Βιβλιοθήκη, 2016), την επιμέλεια 7 συλλογικών έργων, πολλές συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους και πλήθος άρθρων στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά ενώ ομιλεί ακόμη με άνεση ισπανικά και διαθέτει βασικές γνώσεις γερμανικών. Είναι εκ των αρχισυντακτών του Yearbook of International Environmental Law (OUP). Είναι Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2019-2022), μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (European Network for National Human Rights Institutions – ENNHRI) και του Bureau της Παγκόσμιας Συμμαχίας των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Global Alliance of National Human Rights Institutions – GANHRI). Μετέχει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της Διαφθοράς (Expert Group against Corruption) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο (Management Group) της Ομάδας Εργασίας κατά της Δωροδοκίας σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Working Group on Bribery) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έχοντας υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος κατά την περίοδο 2005-2013. Είναι επίσης επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (Group of States Against Corruption – GRECO) από το 2005. Είναι δικηγόρος Αθηνών και έχει επανειλημμένως ορισθεί διαιτητής και πρόεδρος διαιτητικών σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένου ικανού αριθμού διαιτησιών σε θέματα ενέργειας.

Μαρία – Λουίζα Δεύτου

H Δρ. Μαρία-Λουίζα Δεύτου είναι Δικηγόρος Αθηνών και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου - Athens PIL, όπου έχει εργασθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων με θεματικές που άπτονται του μεταναστευτικού και προσφυγικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα σε συναφή θέματα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου: Sovereignty without borders - Borderless, χρηματοδοτούμενου από το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ. Έχει υπάρξει επίσης επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Πάνθεον Ασσάς Παρίσι ΙΙ (Université Panthéon Assas Paris II). Τέλος, από το 2018 είναι μέλος της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής, Υπουργείο Εσωτερικών).

Βασίλης Κερασιώτης

Ο Βασίλης Κερασιώτης είναι δικηγόρος Αθηνών Παρ Αρείω πάγω με ειδίκευση στο μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει συνεργαστεί με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης των προσφύγων και χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου.Τα τρία τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στη Λέσβο όπου παρίσταται σε αστικά διοικητικά και ποινικά δικαστήρια.

Δήμητρα Παπαγεωργίου

Η Δρ. Δήμητρα Παπαγεωργίου είναι δικηγόρος, διδάκτωρ διεθνούς δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε θέματα προστασίας και εκπαίδευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου. Έχει εργαστεί στο Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Διδάσκει διεθνές δίκαιο, διεθνές οικονομικό δίκαιο και διεθνές δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευθύμιος Παπασταυρίδης

O Δρ. Ευθύμιος (Άκης) Παπασταυρίδης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Διδάσκών Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Eργάζεται επίσης ως ερευνητής στο Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ είναι Research Fellow του Κέντρου Έρευνας Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) (Athens Public International Law Center). Διδάσκει επίσης Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ο Δρ Παπασταυρίδης έχει υπάρξει Εμπειρογνώμων Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος (2016-2019), επισκέπτης Λέκτωρ Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2009-2017) και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο ΕΚΠΑ (2012-2016). Έχει διδάξει διεθνές δίκαιο σε πολλά Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων, το University College London, Westminster University, University of Oxford, το ΕΚΠΑ, και Πανεπίστημιο Πειραιώς. Έχει υπάρξει εμπειρογνώμων του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UN Office on Drugs and Crime) και της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε θέματα διεθνούς δικαίου. Το 2012 ο Δρ Παπασταυρίδης ήταν Διευθυντής του Αγγλόφωνου Τμήματος του Κέντρου Έρευνας της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (Centre for Research Studies of The Hague Academy of International Law, English-Speaking Section).

Εύα Τζαβαλά

Η Εύα Τζαβαλά εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτιδα στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Πανεπιστήμιο Paris 1 Pantheon-Sorbonne της Γαλλίας και πτυχίου Νομικής από το ΕΚΠΑ. Ως ερευνήτρια του Κέντρου Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (AthensPIL), συμμετέχει σε έρευνες δικαίου ενέργειας, δικαίου περιβάλλοντος, διεθνούς ποινικού και διεθνούς προσφυγικού δικαίου. Έχει προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο διεθνές δίκαιο με ειδικότερη έμφαση στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Τέλος, έχει εργαστεί στο παρελθόν για το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών και το Ελληνικό Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ενώ διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17665
14 ώρες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Παπασταυρίδης Ε., Κερασιώτης Β., Παπαγεωργίου Δ., Τζαβαλά Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 210,00 € Ειδική Τιμή 147,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σε εθνικό – διεθνές – ευρωπαϊκό επίπεδο

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17665
14 ώρες
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γαβουνέλη Μ.
Εισηγητές: Γαβουνέλη Μ., Δεύτου Μ. Λ., Παπασταυρίδης Ε., Κερασιώτης Β., Παπαγεωργίου Δ., Τζαβαλά Ε.
Back to Top