Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Κωστοπούλου Μ. Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 145,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17056|17057
6 ώρες
Εισηγητές: Κωστοπούλου Μ. Α.
Η διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως πολύπλοκη, γεγονός που αποτρέπει συχνά τον Έλληνα δικηγόρο από το επιδιώξει την ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων του εντολέα του ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου. Το παρόν Σεμινάριο παρέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον δικηγόρο με τη σχετική διαδικασία, αναλύοντας βήμα προς βήμα τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να συμπληρώσει ο ίδιος το υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ, υπό τις οδηγίες της εισηγήτριας. Παράλληλα, το Σεμινάριο θα εμβαθύνει στη διαδικασία εξέτασης μιας προσφυγής από το ΕΔΔΑ και θα εστιάσει στα συνηθέστερα λάθη που γίνονται και που οδηγούν σε απόρριψη μεγάλου αριθμού προσφυγών. Βασικός στόχος του είναι να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον δικηγόρο, ο οποίος πλέον θα μπορεί να εφαρμόσει όσα έμαθε στην εργασία του.
 • Τα όργανα της ΕΣΔΑ
  - Το Δικαστήριο (δομή και διάρθρωση)
  - Η Επιτροπή Υπουργών
  - Άλλα όργανα
 • Η διαδικασία ενώπιον του ΕΔΔΑ
  - Η συμπλήρωση και η υποβολή της προσφυγής
  - Η καταχώριση της προσφυγής
  - Η διευκόλυνση της πρόσβασης στο Δικαστήριο
     - δωρεάν διαδικασία
     - νομική συνδρομή
  - Οι κυριότερες προϋποθέσεις του παραδεκτού
  - Τα προσωρινά μέτρα
  - Η προτεραιότητα εξέτασης των προσφυγών

 • Επίλυση της υπόθεσης χωρίς αντιδικία
  - Φιλικός διακανονισμός
  - Μονομερής δήλωση
 • Η εξέταση της προσφυγής από το Δικαστήριο
  - Κοινοποιούμενες και μη κοινοποιούμενες προσφυγές
  - Μονομελής σχηματισμός
  - Επιτροπή τριών δικαστών
  - Τμήμα
  - Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης
 • Ειδικότερα το ζήτημα της δίκαιης ικανοποίησης
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και φοιτητές, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική και ουσιαστική γνώση της διαδικασίας εξέτασης μιας προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ.

Η Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, LLM mult, μέλος του Consultative Board του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση των Επαγγελματιών του Δικαίου στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Πρόγραμμα HELP) και πιστοποιημένη εθνική εκπαιδεύτρια (national tutor) από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης είναι πρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η κα Κωστοπούλου γνωρίζει σε βάθος το διεθνές και ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου με έμφαση στην ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ και έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στον τομέα αυτόν, συμπεριλαμβανομένου σχετικού Πρακτικού Οδηγού για τη διαδικασία με βάση την ΕΣΔΑ (Λ.-Α. Σισιλιάνος-Μ.-Α. Κωστοπούλου, Καταθέτοντας μια προσφυγή στο ΕΔΔΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2017).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top