Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Κωστοπούλου Μ. Α.
Η διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως πολύπλοκη, γεγονός που αποτρέπει συχνά τον Έλληνα δικηγόρο από το επιδιώξει την ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων του εντολέα του ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου. Το παρόν Σεμινάριο παρέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον δικηγόρο με τη σχετική διαδικασία, αναλύοντας βήμα προς βήμα τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να συμπληρώσει ο ίδιος το υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ, υπό τις οδηγίες της εισηγήτριας. Παράλληλα, το Σεμινάριο θα εμβαθύνει στη διαδικασία εξέτασης μιας προσφυγής από το ΕΔΔΑ και θα εστιάσει στα συνηθέστερα λάθη που γίνονται και που οδηγούν σε απόρριψη μεγάλου αριθμού προσφυγών. Βασικός στόχος του είναι να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον δικηγόρο, ο οποίος πλέον θα μπορεί να εφαρμόσει όσα έμαθε στην εργασία του.
 • Τα όργανα της ΕΣΔΑ
  - Το Δικαστήριο (δομή και διάρθρωση)
  - Η Επιτροπή Υπουργών
  - Άλλα όργανα
 • Η διαδικασία ενώπιον του ΕΔΔΑ
  - Η συμπλήρωση και η υποβολή της προσφυγής
  - Η καταχώριση της προσφυγής
  - Η διευκόλυνση της πρόσβασης στο Δικαστήριο
     - δωρεάν διαδικασία
     - νομική συνδρομή
  - Οι κυριότερες προϋποθέσεις του παραδεκτού
  - Τα προσωρινά μέτρα
  - Η προτεραιότητα εξέτασης των προσφυγών

 • Επίλυση της υπόθεσης χωρίς αντιδικία
  - Φιλικός διακανονισμός
  - Μονομερής δήλωση
 • Η εξέταση της προσφυγής από το Δικαστήριο
  - Κοινοποιούμενες και μη κοινοποιούμενες προσφυγές
  - Μονομελής σχηματισμός
  - Επιτροπή τριών δικαστών
  - Τμήμα
  - Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης
 • Ειδικότερα το ζήτημα της δίκαιης ικανοποίησης
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και φοιτητές, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική και ουσιαστική γνώση της διαδικασίας εξέτασης μιας προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ.

Η Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, LLM mult, μέλος του Consultative Board του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση των Επαγγελματιών του Δικαίου στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Πρόγραμμα HELP) και πιστοποιημένη εθνική εκπαιδεύτρια (national tutor) από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης είναι πρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η κα Κωστοπούλου γνωρίζει σε βάθος το διεθνές και ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου με έμφαση στην ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ και έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στον τομέα αυτόν, συμπεριλαμβανομένου σχετικού Πρακτικού Οδηγού για τη διαδικασία με βάση την ΕΣΔΑ (Λ.-Α. Σισιλιάνος-Μ.-Α. Κωστοπούλου, Καταθέτοντας μια προσφυγή στο ΕΔΔΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2017).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17056|17057
6 ώρες
Εισηγητές: Κωστοπούλου Μ. Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 145,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17056|17057
6 ώρες
Εισηγητές: Κωστοπούλου Μ. Α.
Back to Top