ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία – Διαγράμματα – Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15898
Μαρούδα Μ. – Ν., Σαράντη Β.

Το ανά χείρας έργο «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» γράφηκε σε μία συγκυρία μοναδική για το προσφυγικό φαινόμενο των αναγκαστικών μετακινήσεων στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στόχος και φιλοδοξία του βιβλίου είναι να συνδράμει στην αποτελεσματική προστασία των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, μέσα από μία πρακτική θεώρηση, όσων χρειάζεται να γνωρίζει ο εφαρμοστής του προσφυγικού δικαίου. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται απόπειρα ολιστικής προσέγγισης του θέματος μετά τις πρόσφατες αυξημένες μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές και την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται σε δύο μέρη, πολύπλοκες, πρόσφατες, επικαλυπτόμενες και συχνά δύσκολες να εντοπιστούν, διατάξεις του εθνικού/ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και όλες οι φάσεις από τις οποίες διέρχεται ο αιτών άσυλο (από την εισδοχή, υποδοχή, προκαταγραφή, υποβολή αιτήματος ασύλου, αξιολόγησή του σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, κράτηση για εξαιρετικούς λόγους, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, μετεγκατάσταση, επιστροφή ή ένταξη).

Ως προς την δομή του έργου επισημαίνεται ότι στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθενται αναλυτικά διαγράμματα παρουσίασης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των διαδικασιών ασύλου και στην συνέχεια ακολουθεί η ερμηνευτική ανάλυση.

Ειδικότερα, στο Μέρος Πρώτο παρουσιάζονται τα θέματα της προστασίας των προσφύγων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, η επικουρική και άλλες μορφές προστασίας, καθώς και η παύση και αποκλεισμός από τη διεθνή προστασία. Στο Μέρος Δεύτερο εκτίθενται θέματα όπως η διαδικασία πρώτης υποδοχής, οι Κανονισμοί «Δουβλίνο», το μεταβατικό στάδιο ασύλου στην Ελλάδα, η ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τους Ν 4375/2016 και 4399/2016, η Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας, η κράτηση αιτούντων άσυλο, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται μετά την απόρριψη αλλά και την αποδοχή αιτήματος διεθνούς προστασίας.

Διακριτό και εξίσου χρηστικό μέρος του βιβλίου αποτελούν τα υποδείγματα (κάποια εκ των οποίων με σχόλια) τα οποία ενισχύουν έτι περαιτέρω τον πρακτικό χαρακτήρα του και κατευθύνουν τον αναγνώστη σε καίρια ζητήματα εφαρμογής του προσφυγικού δικαίου.

Σε ξεχωριστό παράρτημα νομοθεσίας μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει συγκεντρωμένο και καταγεγραμμένο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), ενώ την έκδοση πλαισιώνει αλφαβητικό ευρετήριο με όλους τους βασικούς όρους που διευκολύνει τον αναγνώστη στην ευχερέστερη ανεύρεση του θέματος που τον ενδιαφέρει.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Σελ. VII
Μέρος Πρώτο
Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο
Κεφάλαιο Πρώτο
Προστασία προσφύγων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο: μια γενική/συνολική προσέγγιση
Διάγραμμα [1] Σελ. 3
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 8
I. Το διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας των προσφύγων Σελ. 8
Α. Σύμβαση Γενεύης 1951 και Πρωτόκολλο Νέας Υόρκης Σελ. 8
Β. Η Ύπατη Αρμοστεία Ην. Εθνών για τους Πρόσφυγες και το καθήκον
συνεργασίας των κρατών Σελ. 8
Γ. Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Σελ. 11
Δ. Βασικές αρχές του διεθνούς προσφυγικού δικαίου Σελ. 12
1. Το δικαίωμα στο άσυλο Σελ. 12
2. Η αρχή της μη επαναπροώθησης Σελ. 13
II. Το περιφερειακό σύστημα: Προς ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (Ε.Ε.) Σελ. 15
Α. Εισαγωγικά Σελ. 15
Β. Το σύστημα «Δουβλίνο» Σελ. 16
Γ. Οι Οδηγίες που πλαισιώνουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου Σελ. 18
1. Η προσωρινή προστασία (σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων) Σελ. 18
2. Οι Οδηγίες για τις συνθήκες υποδοχής (2003 και 2013) Σελ. 19
3. Οι Οδηγίες για τις διαδικασίες ασύλου (2005 και 2013) Σελ. 20
4. Οι Οδηγίες για την αναγνώριση (2004 και 2011) Σελ. 21
Δ. Η αρχή της αλληλεγγύης: ο ρόλος της σε ζητήματα μετεγκατάστασης Σελ. 22
Ε. Ο ρόλος του ΔΕΕ Σελ. 25
III. Συμβούλιο της Ευρώπης και πρόσφυγες Σελ. 27
Α. Νομολογία ΕυρΔΔΑ: άρθρα 3, 5, 8, 13 ΕυρΣΔΑ και άρθρο 4 Πρωτ. αρ. 4 Σελ. 27
1. Το άρθρο 13 ΕυρΣΔΑ στις υποθέσεις ασύλου Σελ. 27
2. Τα άρθρα 5 και 3 ΕυρΣΔΑ: κράτηση και συνθήκες κράτησης Σελ. 29
3. Το άρθρο 8 ΕυρΣΔΑ: ζητήματα οικογενειακής επανένωσης και
διατήρησης της οικογενειακής ενότητας Σελ. 30
Β. Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων Σελ. 31
Γ. Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και η Γενική
Σύσταση για τους Παράτυπους Μετανάστες Σελ. 32
Δ. Ειδικός Απεσταλμένος Γεν. Γραμματέα για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες Σελ. 32
IV. Το εθνικό νομικό πλαίσιο για το άσυλο Σελ. 33
Κεφάλαιο Δεύτερο
Περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 35
I. Η έννοια του πρόσφυγα Σελ. 35
II. Η έννοια του «δικαιολογημένου φόβου» Σελ. 37
III. Η έννοια της δίωξης Σελ. 39
Α. Η έννοια της δίωξης στη Σύμβαση της Γενεύης και σε άλλα διεθνή κείμενα Σελ. 39
Β. Η έννοια της δίωξης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου Σελ. 40
IV. Οι λόγοι της δίωξης Σελ. 45
Α. Φυλή Σελ. 46
Β. Εθνικότητα/Ιθαγένεια (nationality) Σελ. 47
Γ. Θρησκεία Σελ. 48
Δ. Κοινωνική τάξη/συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα Σελ. 50
1. Σεξουαλικός προσανατολισμός Σελ. 53
2. Θύματα trafficking Σελ. 54
V. Η θέση της ΥΑ/ΟΗΕ για τους οικονομικούς μετανάστες Σελ. 56
VI. Φορέας δίωξης Σελ. 58
Κεφάλαιο Τρίτο
Επικουρική προστασία - άλλες μορφές προστασίας
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 61
I. Επικουρική προστασία Σελ. 61
Α. Θανατική ποινή ή εκτέλεση – κίνδυνος υποβολής σε βασανιστήρια,
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία Σελ. 61
Β. Ο κίνδυνος αδιάκριτης βίας λόγω ένοπλης σύρραξης Σελ. 63
1. Η ερμηνεία της Ύπατης Αρμοστείας Σελ. 67
2. Ιρακινοί - ανέφικτη εφαρμογή εξατομικευμένης διαδικασίας (2009) Σελ. 68
3. Σομαλία - 2011 Σελ. 68
4. Εσωτερική μετεγκατάσταση στη χώρα καταγωγής (internal flight alternative) Σελ. 69
ΙΙ. Άλλες μορφές προστασίας Σελ. 71
Α. Προσωρινή προστασία Σελ. 71
Β. Άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους Σελ. 73
Κεφάλαιο Τέταρτο
Παύση και αποκλεισμός από τη διεθνή προστασία
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 75
I. Παύση διεθνούς προστασίας Σελ. 75
Α. ΔΕΕ και παύση καθεστώτος Σελ. 76
Β. ΕυρΔΔΑ και παύση καθεστώτος Σελ. 78
ΙΙ. Αποκλεισμός από καθεστώς διεθνούς προστασίας Σελ. 78
Α. Αποκλεισμός από καθεστώς πρόσφυγα Σελ. 78
1. Πρόσωπα που λαμβάνουν προστασία από άλλα όργανα ή οργανισμούς του ΟΗΕ Σελ. 78
2. Πρόσωπα που δεν δικαιούνται να αποκτήσουν την προστασία που
επιφέρει το προσφυγικό καθεστώς Σελ. 83
Β. Αποκλεισμός από καθεστώς επικουρικής προστασίας Σελ. 88
Μέρος Δεύτερο
Διαδικασίες ασύλου
Κεφάλαιο Πρώτο
Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στην ελληνική επικράτεια χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα - Διαδικασία πρώτης υποδοχής
Διάγραμμα [1] Σελ. 93
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 97
Ι. Βασικές αρχές - οριοθετήσεις Σελ. 97
Α. Η έννοια των αξιοπρεπών συνθηκών πρώτης υποδοχής Σελ. 97
Β. Συνθήκες πρώτης υποδοχής: αφορούν μόνο τους αιτούντες άσυλο
ή όλους τους παράτυπους μετανάστες που δεν έχει καθοριστεί ακόμη
το καθεστώς τους; Σελ. 98
Γ. Απαγόρευση μαζικών απελάσεων χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση Σελ. 100
Δ. Η απαγόρευση επαναπροώθησης και το ratione personae et loci
πεδίο εφαρμογής της Σελ. 101
Ε. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού Σελ. 102
II. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις συνθήκες υποδοχής Σελ. 102
Α. Το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 Σελ. 102
Β. Το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ
για τις απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) Σελ. 105
1. Στέγαση Σελ. 109
2. Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Σελ. 111
3. Πρόσβαση στην εκπαίδευση Σελ. 112
4. Ευάλωτες ομάδες Σελ. 113
5. Ασυνόδευτοι ανήλικοι Σελ. 113
6. Θύματα βασανιστηρίων και βίας Σελ. 115
Γ. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Σελ. 116
1. Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, αιτούντων εθελούσιας επιστροφής Σελ. 118
Δ. Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σελ. 119
1. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σελ. 120
Ε. Η ενσωμάτωση (;) της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ για τις απαιτήσεις υποδοχής
των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) Σελ. 124
ΣΤ. Ο ρόλος του προσωπικού των διεθνών οργανισμών Σελ. 125
Ζ. Ο ρόλος των ΜΚΟ στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής Σελ. 125
Η. Η διαδικασία υποδοχής κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2016 -
Η δημιουργία του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης Σελ. 126
Κεφάλαιο Δεύτερο
Η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου: Κανονισμός «Δουβλίνο» - Το μεταβατικό στάδιο ασύλου στην Ελλάδα - Η ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών
Διάγραμμα [2] Σελ. 131
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 139
Ι. Το κράτος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτήματος ασύλου Σελ. 139
Α. Οι Κανονισμοί «Δουβλίνο» και το σύστημα Eurodac Σελ. 139
1. Οι προβλέψεις του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» Σελ. 140
Β. Η αξιολόγηση του συστήματος «Δουβλίνο» από το ΔΕΕ και το ΕυρΔΔΑ Σελ. 142
II. Η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα πριν την υιοθέτηση των Ν 4375/2016
και 4399/2016 Σελ. 146
Α. Το προϊσχύον καθεστώς Σελ. 146
Β. Η σημασία της αποτελεσματικής διαδικασίας ασύλου ως εγγύηση
της αρχής της μη επαναπροώθησης: τα γενικά μέτρα συμμόρφωσης
της Ελλάδας στις καταδικαστικές αποφάσεις του Στρασβούργου Σελ. 147
Γ. Οι μεταβατικές και νέες διαδικασίες ασύλου Σελ. 148
1. Το μεταβατικό στάδιο: ΠΔ 114/2010 Σελ. 148
2. Ο νόμος 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών Σελ. 155
i. Η Υπηρεσία Ασύλου και τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Σελ. 155
ii. Η Αρχή Προσφυγών Σελ. 157
III. Συμπερασματικά Σελ. 159
Κεφάλαιο Τρίτο
Η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου: οι Νόμοι 4375/2016 και 4399/2016
Διάγραμμα [3] Σελ. 161
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 175
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 175
ΙΙ. Η αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου και Περιφερειακών Υπηρεσιών με τον Ν 4375/2016 Σελ. 176
ΙΙΙ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες ασύλου (Ν 4375/2016) Σελ. 177
Α. Η υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας Σελ. 178
1. Καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας Σελ. 178
2. Χορήγηση δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία Σελ. 179
3. Τροποποίηση στοιχείων Σελ. 181
Β. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό Σελ. 182
1. Βασικές εγγυήσεις Σελ. 182
i. Ενημέρωση των αιτούντων διεθνούς προστασίας Σελ. 182
ii. Το δικαίωμα νομικής συνδρομής Σελ. 183
iii. Αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 185
2. Η διαδικασία της συνέντευξης Σελ. 186
3. Η εξέταση της αίτησης Σελ. 188
i. Βασική αρχή: η εξέταση σε εξατομικευμένη βάση Σελ. 188
ii. Υπαγωγή στην κανονική ή ταχύρρυθμη διαδικασία Σελ. 189
4. Η απόφαση Σελ. 191
i. Η απόρριψη της αίτησης στο στάδιο του παραδεκτού Σελ. 191
 Η εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ε. 604/2013 («Δουβλίνο ΙΙΙ») Σελ. 191
 Πρώτη χώρα ασύλου και ασφαλείς τρίτες χώρες Σελ. 192
 Ξεχωριστές αιτήσεις μελών οικογένειας αιτούντος Σελ. 192
 Μεταγενέστερες αιτήσεις: το ζήτημα των νέων και ουσιωδών στοιχείων Σελ. 192
ii. Η αξιολόγηση της ουσίας της αίτησης Σελ. 194
 Αξιολόγηση ισχυρισμών και βάρος απόδειξης Σελ. 194
 Το ευεργέτημα της αμφιβολίας Σελ. 198
iii. Το αποτέλεσμα Σελ. 199
 Αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας Σελ. 199
 Απόρριψη της αίτησης ως αβάσιμης Σελ. 200
5. Προθεσμία για την έκδοση της απόφασης Σελ. 200
6. Επίδοση αποφάσεων Σελ. 201
7. Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 202
i. Παραίτηση από την αίτηση και σιωπηρή ανάκληση της αίτησης Σελ. 202
ii. Ανανέωση και ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας Σελ. 203
IV. Οι διαδικασίες σε δεύτερο βαθμό - Νόμοι 4375/2016 και 4399/2016 Σελ. 204
A. Η νέα Αρχή Προσφυγών Σελ. 205
B. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών Σελ. 206
Γ. Η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής Σελ. 209
1. Η άσκηση της προσφυγής και οι σχετικές προθεσμίες Σελ. 209
2. Η νομική συνδρομή κατά τη δευτεροβάθμια διαδικασία Σελ. 210
3. Η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών Σελ. 212
4. Η δευτεροβάθμια απόφαση Σελ. 214
Κεφάλαιο Τέταρτο
Οι διαδικασίες στα σύνορα και σε περιπτώσεις μαζικών μικτών ροών. Η εφαρμογή τους στην πράξη μετά την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας
Διάγραμμα [4] Σελ. 217
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 221
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 221
ΙΙ. Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας Σελ. 222
Α. Η πορεία προς την Κοινή Δήλωση Σελ. 222
Β. Το ζήτημα της νομικής φύσης της Σελ. 223
Γ. Το περιεχόμενο της Κοινής Δήλωσης Σελ. 225
III. Η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας στην Ελλάδα Σελ. 227
Α. Οι προβλέψεις του Ν 4375/2016 για τις διαδικασίες στα σύνορα
και σε περιπτώσεις αυξημένων μικτών ροών Σελ. 227
1. Οι διαδικασίες στα σύνορα Σελ. 227
2. Οι διαδικασίες σε περιπτώσεις μαζικών μικτών ροών Σελ. 228
3. Η έννοια των “hot-spots” Σελ. 231
Β. Η έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών και η εφαρμογή της στην Ελλάδα Σελ. 231
Γ. Η διεθνής νομολογία και πρακτική για τις ασφαλείς τρίτες χώρες Σελ. 234
Δ. Η Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα Σελ. 234
1. Το σύστημα ασύλου στην Τουρκία Σελ. 234
2. Η κατάσταση ανάγκης και πώς επηρεάζει τα άτομα που
χρήζουν διεθνούς προστασίας Σελ. 237
Ε. Η πρωτοβάθμια κρίση και οι δευτεροβάθμιες αποφάσεις
των Επιτροπών Προσφυγών Σελ. 238
Κεφάλαιο Πέμπτο
Η κράτηση αιτούντων άσυλο
Διάγραμμα [5] Σελ. 241
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 245
Ι. Εισαγωγή Σελ. 245
II. Η κράτηση αιτούντων άσυλο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου Σελ. 245
III. Η νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου για την κράτηση αιτούντων άσυλο/μεταναστών Σελ. 249
Α. Εισαγωγικά Σελ. 249
Β. Νομιμότητα και νομοτυπία της κράτησης – εγγυήσεις κατά
των αυθαίρετων κρατήσεων Σελ. 251
Γ. Συνθήκες κράτησης Σελ. 255
IV. Το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη διοικητική κράτηση αιτούντων άσυλο Σελ. 256
Α. Κράτηση κατά την είσοδο Σελ. 257
Β. Κράτηση κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου Σελ. 259
Γ. Κράτηση για την προετοιμασία της επιστροφής Σελ. 262
Δ. Δικαστικές εγγυήσεις κατά των αυθαίρετων κρατήσεων Σελ. 266
V. Συμπερασματικά Σελ. 267
Κεφάλαιο Έκτο
Η διαδικασία που ακολουθείται μετά την απόρριψη αιτήματος διεθνούς προστασίας
Ένδικα μέσα - Προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια - Επιστροφή
Διάγραμμα [6] Σελ. 269
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 272
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 272
ΙΙ. Ένδικα μέσα μετά την απόρριψη της αίτησης ασύλου Σελ. 272
Α. Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης Σελ. 272
1. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της δευτεροβάθμιας απόφασης Σελ. 273
2. Λόγοι ακύρωσης Σελ. 275
Β. Προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια Σελ. 277
1. Η δυνατότητα προδικαστικής παραπομπής ενώπιον του Δικαστηρίου
Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 277
2. Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου Σελ. 279
i. Εξάντληση εσωτερικών ένδικων μέσων Σελ. 279
ii. Εξάμηνη προθεσμία Σελ. 280
iii. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 280
III. Επιστροφή Σελ. 282
Α. Ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων επιστροφής και αποφάσεων απέλασης Σελ. 285
Β. Οικειοθελής αναχώρηση Σελ. 286
Γ. Απομάκρυνση και αναβολή απομάκρυνσης Σελ. 288
Δ. Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα Σελ. 291
Κεφάλαιο Έβδομο
Η διαδικασία που ακολουθείται μετά την αποδοχή αιτήματος διεθνούς προστασίας - Ζητήματα ένταξης
Διάγραμμα [7] Σελ. 293
Ερμηνεία - Θεωρία Σελ. 295
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 295
ΙΙ. Ένταξη συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής επανένωσης Σελ. 296
Α. Έκδοση αδειών διαμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 296
Β. Κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα δικαιούχων διεθνούς προστασίας Σελ. 299
1. Δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση Σελ. 299
2. Δικαίωμα στέγασης Σελ. 300
3. Κοινωνική πρόνοια Σελ. 301
4. Ιατρική περίθαλψη Σελ. 302
5. Δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή Σελ. 303
6. Ελευθερία κυκλοφορίας Σελ. 305
7. Ασυνόδευτοι ανήλικοι Σελ. 306
8. Δικαίωμα στην εκπαίδευση Σελ. 306
9. Κοινωνική ένταξη και πολιτογράφηση Σελ. 308
Υποδείγματα
1. Οι προθεσμίες στις διαδικασίες ασύλου Σελ. 311
2. Λίστα ενεργειών σε περίπτωση κράτησης και επικείμενης απέλασης Σελ. 312
3. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης δευτεροβάθμιας απόφασης Επιτροπής Προσφυγών Σελ. 313
4. Αίτηση ακύρωσης δευτεροβάθμιας απόφασης Επιτροπής Προσφυγών Σελ. 317
5. Λίστα ενεργειών για αίτημα ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 320
6. Έντυπο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 321
Νομοθεσία
I. Νόμοι Σελ. 335
II. Προεδρικά Διατάγματα Σελ. 336
III. Υπουργικές αποφάσεις και άλλα Σελ. 337
ΕνδεικτικΗ ΒιβλιογραφΙα Σελ. 339
ΑλφαβητικΟ ΕυρετΗριο Σελ. 345
Back to Top