ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17753
Μαργαρίτης Ε.

Η μελέτη «Προσωπικά Δεδομένα και Προστασία Καταναλωτή» εξετάζει τα ζητήματα που αναφύονται τόσο ως προς την προστασία του φυσικού προσώπου από την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, όσο και ως προς την προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες σε βάρος του εμπορικές πρακτικές και καταχρηστικούς όρους εκ μέρους προμηθευτών, καθώς και το τρόπο με τον οποίον συμπίπτουν ή τυγχάνουν παράλληλης εφαρμογής τα δύο αυτά υποσυστήματα προστασίας, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό πεδίο.

Το έργο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και εν γένει νομικούς που ασχολούνται με το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και το δίκαιο του καταναλωτή.

Πρόλογος Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. ΧVII
Κεφάλαιο 1ο
Εισαγωγή
§ 1. Εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας Σελ. 1
Α. Εν αρχή ήσαν τα δεδομένα Σελ. 1
Β. Οριοθετώντας το αντικείμενο της έρευνας Σελ. 5
Κεφάλαιο 2ο
Προστασία του καταναλωτή από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο εμπορικών πρακτικών
§ 2. Προκατανόηση του προβλήματος Σελ. 7
§ 3. Προσωπικά δεδομένα και Εμπορική Προώθηση κατά τον ΓΚΠΔ Σελ. 13
Α. Γενικά Σελ. 13
Β. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης υπό τον ΓΚΠΔ Σελ. 15
1. Οι βασικές αρχές του ΓΚΠΔ Σελ. 15
1.α. Η αρχή της Διαφάνειας σε γενικές γραμμές Σελ. 15
1.β. Η αρχή της νομιμότητας και η διελκυστίνδα «Συγκατάθεσης» και «Εννόμου Συμφέροντος» του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Σελ. 18
1.γ. Το Δικαίωμα «Εναντίωσης» Σελ. 32
2. Σκοποί εμπορικής προώθησης ως «έννομο συμφέρον» του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Σελ. 34
2.α. Κατ’ αρχάς η εμπορική προώθηση μπορεί να αποτελεί «έννομο συμφέρον» του υπεύθυνου επεξεργασίας Σελ. 34
2.α.i. Τι είναι η «εμπορική προώθηση»; Σελ. 34
2.α.ii. Η κανονιστική σημασία της «εμπορικής προώθησης» ως μηχανισμού στάθμισης αντικρουόμενων συμφερόντων Σελ. 49
2.β. Το δικαίωμα του υποκειμένου για «άνευ όρων εναντίωση» στην επεξεργασία δεδομένων του για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης Σελ. 57
Γ. Προσωρινό Συμπέρασμα Σελ. 60
§ 4. Προσωπικά δεδομένα και Εμπορική Προώθηση κατά την Οδηγία ePrivacy και το Ν. 3471/2006 Σελ. 63
A. Ο Ν. 3471/2006 ως ενσωμάτωση της Οδηγίας ePrivacy Σελ. 63
1. Γενικά περί του νόμου Σελ. 63
2. Σχέση με τον ΓΚΠΔ Σελ. 65
Β. Το κατ’ ιδίαν πραγματικό του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 Σελ. 71
1. Ο γενικός κανόνας: γενική απαγόρευση επεξεργασίας άνευ «ρητής» συγκατάθεσης (παρ. 1) Σελ. 71
1.α. Κατ’ αρχάς απαγόρευση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες άνευ ρητής συγκατάθεσης – αποκλεισμός εννόμου συμφέροντος Σελ. 71
1.β. Η έννοια της «ρητής συγκατάθεσης» Σελ. 72
1.γ. Αντιενωσιακότητα της απαίτησης του ρητού χαρακτήρα της συγκατάθεσης στην επεξεργασία δεδομένων στα ηλεκτρονικά δίκτυα; Σελ. 73
1.δ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 75
2. Επιτρεπτό της επεξεργασίας χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου Σελ. 76
2.α. Η πρώτη εξαίρεση: τηλεφωνικές κλήσεις εμπορικής προώθησης με ανθρώπινη παρέμβαση Σελ. 76
2.β. Η δεύτερη εξαίρεση: αποστολή email εμπορικής προώθησης σε υφιστάμενους πελάτες Σελ. 81
2.β.i. Το “soft opt -in” Σελ. 81
2.β.ii. Η «ηλεκτρονική συγκατάθεση» Σελ. 84
2.γ. Επίμετρο: Τα cookies και παρόμοιοι ιχνηλάτες (trackers) Σελ. 84
3. Παραδείγματα από τη νομολογία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Δικαστηρίων Σελ. 86
Γ. Προσωρινό Συμπέρασμα Σελ. 90
§ 5. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με σκοπούς εμπορικής προώθησης Σελ. 92
Α. Γενικά Σελ. 92
Β. Η έννοια του «καταναλωτή» Σελ. 94
Γ. Η έννοια της «εμπορικής πρακτικής» Σελ. 96
Δ. Η μεγάλη, οι δύο μικρές γενικές ρήτρες και η μαύρη λίστα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ Σελ. 100
1. Η μεγάλη γενική ρήτρα Σελ. 100
2. Οι δύο «μικρές γενικές ρήτρες» Σελ. 103
2.α. Εισαγωγικά Σελ. 103
2.β. Παραπλανητικές Πράξεις και Παραλείψεις Σελ. 104
2. β. i. Γενικά Σελ. 104
2.β.ii. Ιδίως παραπλάνηση λόγω απόκρυψης πληροφοριών σε πρακτικές marketing Σελ. 107
2.γ. Οι επιθετικές εμπορικές πρακτικές Σελ. 110
2.δ. Η «μαύρη λίστα» αθέμιτων εμπορικών πρακτικών – ιδίως ο αριθμός 26 του Παραρτήματος Ι Σελ. 111
2.ε. Ο έλεγχος του «αθέμιτου» από το «ειδικό πραγματικό» στη «γενική ρήτρα» Σελ. 113
Ε. Η «συνεχής» και «ανεπιθύμητη» άγρα πελατών με μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας ως αθέμιτη πρακτική, κατ’ ιδίαν . Σελ. 114
1. Γενικά Σελ. 114
2. Οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 115
2.α. Καταναλωτής Σελ. 115
2.β. μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως Σελ. 116
2.γ. Συνεχής και ανεπιθύμητη άγρα πελατών Σελ. 119
2.γ.i. Το «ανεπιθύμητο» Σελ. 119
2.γ.ii. Το «συνεχές» Σελ. 123
2.δ. Επιστροφή στις γενικές ρήτρες σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του ειδικού πραγματικού; Σελ. 126
ΣΤ. Προσωρινό Συμπέρασμα Σελ. 129
§ 6. Προσωπικά Δεδομένα και Αθέμιτες Πρακτικές για την Εμπορική Προώθηση - Δύο παράλληλα ή τεμνόμενα σύμπαντα; Σελ. 132
Α. Σχέση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ με τον ΓΚΠΔ και την Οδηγία ePrivacy Σελ. 132
1. Η επιφύλαξη υπέρ του ΓΚΠΔ και της Οδηγίας ePrivacy Σελ. 132
2. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό από τις οικείες νομοθεσίες Σελ. 134
3. Η ενσωμάτωση του όρου 26 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ από το Γερμανό νομοθέτη Σελ. 136
4. Συμπέρασμα: Παράλληλη Εφαρμογή – Συρροή Αξιώσεων Σελ. 143
Β. Σύγκριση των επιμέρους προϋποθέσεων υπαγωγής ενός πραγματικού εμπορικής προώθησης Σελ. 144
1. Ως προς το Υποκειμενικό Πεδίο Εφαρμογής των Διατάξεων Σελ. 144
2. Ως προς το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής («εμπορική προώθηση» και «εμπορική πρακτική») Σελ. 145
3. Συρροή των διατάξεων – Τυπολογία Περιπτώσεων «αθέμιτης εμπορικής προώθησης» Σελ. 146
3.α. Αφετηρία του Προβληματισμού Σελ. 146
3.β. Η περίπτωση της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως αθέμιτη εμπορική πρακτική Σελ. 147
3.γ. Η περίπτωση της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως αθέμιτη εμπορική πρακτική Σελ. 150
3.δ. Η περίπτωση της νομιμότητας μιας εμπορικής πρακτικής που περιλαμβάνει την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 151
3.ε. Η περίπτωση της νομιμότητας μιας εμπορικής πρακτικής που περιλαμβάνει την νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 152
3.στ. Συμπερασματικά Σελ. 152
4. Έννομη συνέπεια του παράνομου της επεξεργασίας και του αθέμιτου της εμπορικής πρακτικής για σκοπούς εμπορικής προώθησης Σελ. 152
4.α. Μέσα προστασίας του φυσικού προσώπου Σελ. 152
4.β. Διοικητικές Κυρώσεις Σελ. 155
Γ. Επίμετρο – Αναζήτηση εφαρμογής της νομοθεσίας για τις παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές και σε άλλες περιπτώσεις παράνομης επεξεργασίας δεδομένων Σελ. 155
1. Γενική παραδοχή – μικρή πρακτική εφαρμογή Σελ. 155
2. Ελλιπής ή Ανακριβής ενημέρωση του καταναλωτή για τους όρους προστασίας απορρήτου Σελ. 156
3. Λοιπές περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών Σελ. 161
Δ. Γενικό Συμπέρασμα Δεύτερου Κεφαλαίου Σελ. 164
Κεφάλαιο 3ο
Η «συγκατάθεση» του υποκειμένου και το δίκαιο των ΓΟΣ
§ 7. Προκατανόηση του προβλήματος Σελ. 169
Α. Μια παρεξηγημένη έννοια Σελ. 169
Β. Η προβληματική του παρόντος Κεφαλαίου Σελ. 171
§ 8. Τι είναι συγκατάθεση ως νομική βάση επεξεργασίας Σελ. 174
Α. Συγκατάθεση ή Συναίνεση; Σελ. 174
Β. Τα χαρακτηριστικά της συγκατάθεσης Σελ. 175
1. Η συγκατάθεση ως δικαιοπραξία Σελ. 175
2. Οι προϋποθέσεις έγκυρης συγκατάθεσης Σελ. 178
2.α. Ελεύθερη Συγκατάθεση Σελ. 178
2.β. Συγκεκριμένη Συγκατάθεση Σελ. 182
2.γ. Εν πλήρει επιγνώσει δοθείσα συγκατάθεση Σελ. 183
2.δ. «Ρητή»/ Unambiguous συγκατάθεση Σελ. 186
2.δ.i. Η απαίτηση για «θετική ένδειξη βουλήσεως» ως νομική βάση επεξεργασίας απλών δεδομένων Σελ. 186
2.δ.ii. Η «ρητή συγκατάθεση» του άρθρου 9 παρ. 2 α) ΓΚΠΔ Σελ. 188
Γ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 189
§ 9. Συγκατάθεση και ΓΟΣ Σελ. 191
Α. Μπορεί η «συγκατάθεση» να αποτελέσει ΓΟΣ; Σελ. 191
1. Συντόμως περί ΓΟΣ Σελ. 191
2. Η αρχή της διαφάνειας Σελ. 193
3. Η συγκατάθεση ως ΓΟΣ Σελ. 194
Β. Έλεγχος της συγκατάθεσης ως ΓΟΣ Σελ. 199
1. Ειδικές ρυθμίσεις περί «Διαφάνειας» Σελ. 199
2. Έλεγχος της συγκατάθεσης δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 Σελ. 202
2.α. Έλεγχος των προϋποθέσεων εγκυρότητας συγκατάθεσης Σελ. 202
2.β. Η διατάραξη της πληροφοριακής κατάστασης του υποκειμένου ως ένδειξη της καταχρηστικότητας εν στενή εννοία της ρήτρας συγκατάθεσης Σελ. 205
3. Έννομη συνέπεια της καταχρηστικότητας: ακυρότητα της συγκατάθεσης Σελ. 209
Γ. Συμπέρασμα Σελ. 210
Κεφάλαιο 4ο
Συλλογική Προστασία των Υποκειμένων ως Καταναλωτών
§ 10 Συλλογικές αγωγές ενώσεων καταναλωτών για την επιβολή του δικαίου προστασίας δεδομένων Σελ. 211
Α. Εισαγωγή στην Προβληματική Σελ. 211
Β. Το άρθρο 80 ΓΚΠΔ Σελ. 212
1. Η παρ. 1 του άρθρου 80 – περίπτωση μη δικαιούχων διαδίκων Σελ. 212
2. Η παρ. 2 του άρθρου 80 ΓΚΠΔ – η συλλογική αγωγή Σελ. 214
Γ. Ενώσεις Καταναλωτών ως «συλλογικοί φορείς» του άρθρου 80 παρ. 2 ΓΚΠΔ Σελ. 216
1. Ενώσεις Καταναλωτών ως υποκείμενα της δίκης επί της συλλογικής αγωγής Σελ. 216
2. Η ένωση καταναλωτών νομιμοποιούμενη ενεργητικά για έγερση συλλογικών αγωγών σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ Σελ. 219
2.α. Η απόφαση του ΔΕΕ της 29ης Ιουλίου 2019 - C-40/17 Σελ. 219
2.β. Οι ενώσεις καταναλωτών ως νομιμοποιούμενες στην άσκηση συλλογικής αγωγής Σελ. 222
2.γ. Πρώιμη ελληνική νομολογία Σελ. 228
Δ. Συμπέρασμα Σελ. 229
Κεφάλαιο 5ο
Προσωπικά δεδομένα και δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού
§ 11. Επαναπροσδιορίζοντας το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ Σελ. 231
Α. Εισαγωγή στην Προβληματική Σελ. 231
Β. Το ελληνικό δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού – το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 Σελ. 233
1. Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 Σελ. 233
2. Κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις του νόμου Σελ. 234
2.α. Η πράξη ανταγωνισμού με σκοπό ανταγωνισμού Σελ. 234
2.β. Σχέση ανταγωνισμού Σελ. 235
2.γ. Η αντίθεση στα χρηστά ήθη Σελ. 236
3. Παραβίαση εξωανταγωνιστικών διατάξεων ως αντίθετη στα χρηστά ήθη συμπεριφορά. Σελ. 238
Γ. Η παραβίαση του ΓΚΠΔ ως αθέμιτη ανταγωνιστική πράξη Σελ. 241
1. Η συζήτηση στη γερμανική θεωρία και νομολογία Σελ. 241
2. Ο ΓΚΠΔ ως «εξωανταγωνιστικός» κανόνας δικαίου ταχθείς (και) για την προστασία του ανταγωνισμού Σελ. 248
2.α. Επίκληση των παραβιάσεων του ΓΚΠΔ από τρίτους Σελ. 248
2.β. Διατάξεις του ΓΚΠΔ ως «πύλη ανοίγματος» στη νομοθεσία του ανταγωνισμού Σελ. 250
Δ. Συμπέρασμα Σελ. 254
Κεφάλαιο 6ο
Επίλογος
§ 12. Υποκείμενο Δεδομένων και Καταναλωτής: Βίοι πιο πολύ από παράλληλοι Σελ. 257
Βιβλιογραφία Σελ. 261
Ι. Ελληνική Σελ. 261
ΙΙ. Αλλοδαπή Σελ. 266
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 279
Back to Top