Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) & ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4624/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να αναδείξει όλες τις παραμέτρους του ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR και εθνικά μέτρα εφαρμογής του GDPR και ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/680, σύμφωνα με τον νέο Ν 4624/2019) και κυρίως την εφαρμογή του στην πράξη, έτσι ώστε οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές του στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Η ενημέρωση, καθοδήγηση και επεξήγηση των νέων διατάξεων και η κριτική προσέγγισή τους αποτελούν πλέον ένα αναγκαίο εφόδιο για τον καθένα μας, ως υποκείμενο δεδομένων, και για όσους επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την ανάγκη συμμόρφωσης προς αυτό.

  • Η διαπλοκή των ρυθμίσεων του GDPR και των εθνικών ρυθμίσεων (Ν. 2472/1997, Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006, κ.λπ.).
  • Οι θεμελιώδεις αρχές για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας
  • Οι προϋποθέσεις νομιμότητας επεξεργασίας απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και οι περιορισμοί τους
  • Οι υποχρεώσεις και το πλέγμα των σχέσεων του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία
  • Η σημασία των κωδίκων δεοντολογίας και των διαδικασιών πιστοποίησης
  • Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές και οι  αρμοδιότητές τους
  • Το σύστημα διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  • Το σύστημα προσφυγών, ευθύνης και κυρώσεων
  • Η πρακτική προσαρμογή μέσω των αποφάσεων της ΑΠΔΠΧ και των γνωμοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να έχουν γνώση των κανόνων του δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως σε Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικούς Συμβούλους Εταιριών, Στελέχη πληροφορικής & επικοινωνιών, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διοικητικά στελέχη (CEO, COO, ΓΔ, Marketing, Production, κ.λπ.), όπως επίσης σε πληθώρα νομικών προσώπων και φορέων (Ασφαλιστικές εταιρίες, Νοσοκομεία & διαγνωστικά κέντρα, Φαρμακευτικές επιχειρήσεις, Τράπεζες & Παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, Σωματεία και Ιδρύματα, ΜΚΟ).

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18347
5 ώρες
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 155,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) & ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4624/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18347
5 ώρες
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top