ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Οι whistleblowers σε Διεθνείς Οργανισμούς και σε κράτη της Ευρώπης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16035
Στυλιανίδου Μ.
  • Έκδοση: 2017
  • Σχήμα: 14x21
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 184
  • ISBN: 978-960-622-104-0
  • ISBN: 978-960-622-104-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Σκοπός της παρούσας μονογραφίας είναι η διερεύνηση του τρόπου προστασίας των whistleblowers, εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Η μελέτη εστιάζει στο νομικό πλαίσιο προστασίας διεθνών οργανισμών, καθώς και στο νομικό πλαίσιο προστασίας κρατών της Ευρώπης.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος της μελέτης γίνεται αναφορά στη δεοντολογία της καταγγελίας δυσλειτουργιών αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία, καθώς και στο τι συνιστά πράξη αντιποίνων εις βάρος του πληροφοριοδότη (whistleblower).

Στη συνέχεια, επισημαίνεται η αναγκαιότητα ύπαρξης των Διοικητικών Δικαστηρίων των διεθνών οργανισμών για την εξέταση των προσφυγών των εργαζομένων για εις βάρος τους πράξεις αντιποίνων και διακρίσεων. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων στον Ο.Η.Ε. και στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. με ειδική αναφορά σε μελέτες περίπτωσης.

Στο Δεύτερο Μέρος της μελέτης εξετάζονται αρχικώς οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η συμβολή του ΕΔΔΑ στην προστασία των ευρωπαίων πληροφοριοδοτών. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια κριτικής ανάλυσης της νομοθετικής προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίων υπαλλήλων σε κράτη της Ευρώπης. Ειδικότερα, στα επιμέρους κεφάλαια εξετάζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Μεγάλη Βρετανία, ως πρότυπο ολοκληρωμένης νομοθεσίας, Γαλλία Γερμανία και Ιταλία, καθώς και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το Δεύτερο Μέρος ολοκληρώνεται με την περίπτωση της Ελλάδας.

Το έργο συμπληρώνεται από παραρτήματα νομοθεσίας, επιλεγμένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικά Σελ. 15
2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης Σελ. 24
Α΄ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 33
2. Αναγκαιότητα ύπαρξης των Διοικητικών Δικαστηρίων για την εξέταση των προσφυγών των εργαζομένων για εις βάρος τους πράξεις αντιποίνων και διακρίσεων Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 41
2. Τι συνιστά πράξη αντιποίνων στο χώρο εργασίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Σελ. 42
2.1. Η απόφαση του Γραφείου Δεοντολογίας είναι μια διοικητική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών Σελ. 46
2.2. Οι διαδικασίες κατάθεσης καταγγελίας στο Γραφείο Δεοντολογίας των Ηνωμένων Εθνών Σελ. 49
2.3. Bάρος απόδειξης Σελ. 54
2.4. To Γραφείο Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας από την Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων για φερόμενες πράξεις αντιποίνων Σελ. 55
2.5. Η χρονική στιγμή της αναφοράς και η χρονική στιγμή διάπραξης της πράξης αντιποίνων Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Γενικά Σελ. 69
2. Η παραίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1999 Σελ. 71
3. Παρεχόμενη προστασία σε ευρωπαίους αξιωματούχους ή δημοσίους υπαλλήλους Σελ. 73
3.1. Ειδικά θέματα Σελ. 80
1. Εμπιστευτικότητα Σελ. 80
2. Πληροφόρηση για τη συνέχεια της υπόθεσης Σελ. 80
3. Τα δικαιώματα των καταγγελλομένων Σελ. 81
4. Περιπτωσιολογία Σελ. 81
4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 88
Β΄ ΜΕΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ
1. Γενικά Σελ. 95
2. Eυρωπαϊκή Οδηγία για την καταγγελία δυσλειτουργιών Σελ. 96
2.1. Το πρόβλημα Σελ. 96
2.2. Πρόσφατες εξελίξεις Σελ. 98
3. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
1. Μεγάλη Βρετανία Σελ. 113
1.1. Υπεροχή της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρωπαϊκή προστασία των πληροφοριοδοτών Σελ. 113
1.2. Ο Νόμος (Public Interest Disclosure Act of 1998). Σελ. 114
2. Γαλλία Σελ. 116
3. Γερμανία Σελ. 120
4. Ιταλία Σελ. 121
5. Η Προστασία των πληροφοριοδοτών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Σελ. 123
5.1 Πως διαρθρώνονται οι νόμοι προστασίας των πληροφοριοδοτών Σελ. 123
5.2. Δημόσιο συμφέρον – σύστοιχη έννοια της καταγγελίας δυσλειτουργιών Σελ. 126
5.3. Ειδικές νομοθεσίες Σελ. 130
5.4. Ειδικότερα θέματα προστασίας Σελ. 132
6. Ελλάδα Σελ. 136
7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 143
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 145
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Σύγκριση των πολιτικών προστασίας των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες σε διεθνείς οργανισμούς Σελ. 147
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: SECTIONS OF PUBLIC INTEREST DISCLOSURE ACT OF 1998 - PUBLIC INTEREST DISCLOSURE ACT 1998 Σελ. 152
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: FRENCH LABOR CODE, ARTICLE L. 1161-1 Σελ. 160
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: GERMAN CONSTITUTION, ARTICLES 4 & 5 Σελ. 162
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: NEW FRENCH LAW (IN FRENCH) Σελ. 163
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν. 4254/2014) Σελ. 170
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 175
Επιλεγμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 175
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΔΔΑ (κατά χρονολογική σειρά) Σελ. 179
Ο.Η.Ε. (κατά χρονολογική σειρά) Σελ. 179
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΕ (κατά χρονολογική σειρά) Σελ. 180
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 181
Back to Top