ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η ορθολογική κατανομή και τα επιτρεπτά όρια των ανθρωπογενών παρεμβάσεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 7.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 17,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18442
Κολοβέντζου Ε., Τσακαλογιάννη Ι.
Καρατσώλης Κ.

Αντικείμενο του βιβλίου «Προστατευόμενες περιοχές: νομική θεώρηση του σύγχρονου πλαισίου - Η ορθολογική κατανομή και τα επιτρεπτά όρια των ανθρωπογενών παρεμβάσεων» είναι η παρουσίαση και ερμηνεία των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) στον τομέα των Προστατευόμενων περιοχών, με επίκεντρο το άρθρο 218 του Ν 4782/2021 για τον καθορισμό υποπεριοχών προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων. Αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τον θεωρητικό όσο και για τον εφαρμοστή του Δικαίου, έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χειρισμό των εν λόγω περιοχών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την ιδιότητά τους ως φυσικό κεφάλαιο για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XIII
I. Η ενωσιακή νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές
A. Ιστορικά Σελ. 1
B. Το περιβάλλον στις Συνθήκες Σελ. 1
Γ. Διαδικασία επί παραβάσει Σελ. 3
Δ. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Σελ. 3
II. Η ελληνική νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές
Α. Συνταγματική Προστασία του Περιβάλλοντος Σελ. 5
Β. Ν 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4685/2020)
1. Κατηγοριοποίηση περιοχών (άρθρο 19, παρ. 1-3) Σελ. 7
2. Κριτήρια χαρακτηρισμού και ζωνοποίηση (άρθρο 19, παρ. 4-6) Σελ. 8
3. Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου (άρθρο 21) Σελ. 11
4. Μεταβατικό Καθεστώς (άρθρο 21 παρ. 6) Σελ. 13
ΙΙΙ. Νομικά ζητήματα - Προβληματισμοί
Α. Η στάθμιση περιβαλλοντικής προστασίας και άλλων δικαιωμάτων
1. Η αρχή της πρόληψης Σελ. 15
2. Η αρχή της προφύλαξης Σελ. 16
3. Η Δέουσα Εκτίμηση Σελ. 18
i. Η Δέουσα Εκτίμηση στην Ελλάδα Σελ. 24
4. Η σύγκρουση δικαιωμάτων Σελ. 25
i. Το δικαίωμα στην ανάπτυξη Σελ. 26
i.α. Η βιώσιμη ανάπτυξη Σελ. 26
ii. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία Σελ. 28
5. Η φέρουσα ικανότητα και η ακεραιότητα του τόπου Σελ. 30
6. Η ανάγκη για εξεύρεση ειδικότητας και ισορροπίας στην προστασία Σελ. 31
7. Η αρχή της αναλογικότητας – Η άρση της σύγκρουσης Σελ. 33
Β. Εθνικές ρυθμίσεις
1. Η εκπόνηση Προεδρικού Διατάγματος Σελ. 35
i. Επί της αναγκαιότητας Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία Σελ. 35
ii. Προεδρικό Διάταγμα και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Σελ. 38
ii.α. Προεδρικό Διάταγμα Υμηττού Σελ. 39
ii.β. Προεδρικό Διάταγμα Κυπαρισσιακού Κόλπου Σελ. 42
ii.γ. Συμπεράσματα Σελ. 46
2. Η αντιστροφή της διαδικασίας Σχεδίου Διαχείρισης και ΠΔ Σελ. 48
3. Επί της χρήσης του ΠΔ 59/2018 στις προστατευόμενες περιοχές Σελ. 51
4. Η φύση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Σελ. 52
IV. Ενωσιακή νομολογία
Α. C-504/14: Απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 2016 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας – Προστασία θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta
1. Χρονικό της υπόθεσης Σελ. 55
2. Νομικό πλαίσιο – Παραβάσεις Σελ. 55
3. Επί των αιτιάσεων - Σκεπτικό του Δικαστηρίου Σελ. 56
4. Απόφαση – Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 59
Β. C-849/19: Απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2020 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας – Ειδικές Ζώνες Προστασίας – Στόχοι διατήρησης
1. Χρονικό της Υπόθεσης Σελ. 60
2. Ενσωμάτωση Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 61
3. Καταδίκη Ελλάδας Σελ. 61
4. Επιχειρήματα ελληνικής πλευράς Σελ. 62
5. Θέση της Επιτροπής Σελ. 62
V. Η προστασία οικοτόπων και ειδών σε άλλες έννομες τάξεις
Α. Οι βασικοί τύποι διακυβέρνησης προστατευόμενων περιοχών Σελ. 65
Β. Γαλλία Σελ. 66
Γ. Γερμανία Σελ. 69
Δ. Ιταλία Σελ. 70
Ε. Φινλανδία Σελ. 71
ΣΤ. Δανία Σελ. 71
Ζ. Βέλγιο Σελ. 72
Η. Ολλανδία Σελ. 73
VI. Οι ανθρώπινες επεμβάσεις υπό αυστηρό καθεστώς: η περίπτωση του Ν 4782/2021
Α. Το υφιστάμενο καθεστώς: μία αρχική προσέγγιση Σελ. 75
Β. Το άρθρο 218 του Ν 4782/2021 για τον καθορισμό υποπεριοχών: καταστρατήγηση ή λύση; Σελ. 76
1. Μία πρώτη αξιολόγηση Σελ. 77
i. Τα στάδια της διαδικασίας καθορισμού Σελ. 77
ii. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη υπό νέο πρίσμα Σελ. 77
iii. Κατακερματισμός ή όχι των περιοχών NATURA; Σελ. 78
iv. Η αποφυγή της ανατροπής της δέουσας εκτίμησης Σελ. 80
2. Η σύννομη διαδικασία – ο ορθολογικός σχεδιασμός Σελ. 83
i. Η Προκαταρκτική εκτίμηση – Η διερεύνηση των δυνατοτήτων Σελ. 83
ii. Η ΕΠΜ ως επιστημονική εγγύηση προστασίας Σελ. 85
ii.α. Οι προδιαγραφές και ο ρόλος της ΕΠΜ Σελ. 85
ii.β. Η συνοχή του περιεχομένου της ΕΠΜ Σελ. 86
iii. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στις υποπεριοχές Σελ. 90
iv. Η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΧΩΘΑ Σελ. 91
Γ. Μια συνεκτική αξιολόγηση Σελ. 92
Δ. Καταληκτικές Παρατηρήσεις Σελ. 95
Βιβλιογραφία Σελ. 97
Παράρτημα – Νομολογία Σελ. 99
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 103
Back to Top