Παρασκευή 07 Απριλίου 2023Βιντεοσκοπημένο

DIGITAL SERVICES ACT (DSA) & DIGITAL MARKETS ACT (DMA)

Οι προκλήσεις του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές

Εισηγητές: Δαούτη Χ.

Το Σεμινάριο θα εξετάσει τις εξελίξεις σχετικά με τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές αγορές, καθώς και τον αντίκτυπο που αυτές αναμένεται να έχουν στη λειτουργία των διαδικτυακών πλατφορμών. Ο συμμετέχων θα εξοικειωθεί με το πλαίσιο αναφοράς, με τις διαφορές που συνεπάγονται οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, και με τις τυχόν θολές πτυχές των νέων ρυθμίσεων, κυρίως αναφορικά με την ευθύνη των πλατφορμών, οι οποίες αναμένεται να φωτισθούν μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη. Στόχος είναι η αποτελεσματική εξοικείωση με τη νέα νομοθεσία με σκοπό τον ταχύτερο χειρισμό σχετικών υποθέσεων, αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση των χρηστών του διαδικτύου για τα δικαιώματα, τους κινδύνους και την προστασία τους

 • Εισαγωγικά / Πλαίσιο αναφοράς
  • Λίγα λόγια για τον τρόπο υιοθέτησης της σχετικής νομοθεσίας
  • Digital Services Act (DSA): σε ποιους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών
   αναφέρεται, τι θεωρείται ψηφιακή υπηρεσία
  • Digital Markets Act (DMA): ποιες πλατφόρμες θεωρούνται ρυθμιστές
   πρόσβασης στην ψηφιακή αγορά
 • Περιγραφή των νέων ρυθμίσεων
  • DSA:
   - Λογοδοσία πλατφορμών / μεσαζόντων
   - Απαγόρευση χειραγώγησης χρηστών
   - Κυρώσεις και συμμόρφωση αναλογικά με το «μέγεθος» της
   πλατφόρμας
  • DMA:
   - Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με τρίτες πλατφόρμες
   - Απαγόρευση πρακτικών αυτοπροτίμησης
   - Πρόστιμα ανάλογα με το επαναλαμβανόμενο ή μη της μη
   συμμόρφωσης
 • Αξιολόγηση των νέων ρυθμίσεων με βάση τους αρχικούς
  στόχους, οι οποίοι είναι:
  • Περιορισμός και καταπολέμηση διάδοσης παράνομου περιεχομένου
  • Διαφανής λειτουργία πλατφορμών
  • Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Ανοιχτή και ανταγωνιστική ψηφιακή αγορά

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε νομικούς εν γένει ή μη, με ενδιαφέρον για τους τομείς των νέων τεχνολογιών και των διαδικτυακών πλατφορμών παροχής υπηρεσιών και ψηφιακών αγορών, DPOs/Υπεύθυνους Ασφαλείας Δεδομένων εταιρειών, διαχειριστές ιστοτόπων και πλατφορμών, startups.

Χαρά Δαούτη

H Xαρά Δαούτη είναι δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης, Εταίρος στην Δικηγορική Εταιρία Λαμπαδάριος & Συνεργάτες. Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, Τράπεζες, μεγάλους Ομίλους στον τομέα της υγείας και νεοφυείς επιχειρήσεις, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικές πληρωμές, προώθηση καταναλωτικών προϊόντων και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών. Συνεργάζεται με μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου σχετικά με αιτήματα απόσυρσης που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα με βάση τους νόμους για τη δυσφήμιση και το δικαίωμα στη λήθη. Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία 15ετία εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών. Προτείνεται από το Chambers & Partners από το 2011, καθώς και από το Legal 500.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19614
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Δαούτη Χ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Οι προκλήσεις του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19614
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Δαούτη Χ.
Back to Top