ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΤΣΕΠΗΣ)


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 14,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 14,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18554
Σωτηρόπουλος Γ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA

Η 1η έκδοση του «κώδικα τσέπης Πτωχευτική Νομοθεσία» περιλαμβάνει τον Ν 4738/2020 για την πτώχευση, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν 4818 και 4821/2021. Περιέχει ακόμη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και τον Ν 3858/2010 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας για τη Διασυνοριακή Πτώχευση. Επίσης, περιλαμβάνει και ενημερωτικό παράρτημα με όλες τις σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Ν 4738/2020.

Το έργο, που συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Περιεχόμενα
[1] Ν 4738/2020
Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις Σελ. 1
Παράρτημα Υπουργικές Αποφάσεις Σελ. 251
[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Συμβουλίου
της 20.5.2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 255
[3] Ν 3858/2010
Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-36, 40, 41] Σελ. 375
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 395
Back to Top