Κωδ. 18367|18368
6ώρες
Τετάρτη 22 & Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 (18:00 – 21:00)
Εισηγητές: Αραβοπούλου Σ.
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (Ν 4738/2020)


Κριτική προσέγγιση στις νέες διατάξεις μετά και τις αλλαγές με τον Ν 4818/2021
Εισηγητές: Αραβοπούλου Σ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18367|18368
6ώρες
Τετάρτη 22 & Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 (18:00 – 21:00)
Εισηγητές: Αραβοπούλου Σ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι ο συμμετέχων να ενημερωθεί για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και την πρακτική εφαρμογή τους (άρθ. 172 επ. Ν 4738/2020, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4818/2021 – ΦΕΚ Α΄ 124). Θα παρουσιαστούν διεξοδικά οι νέες ρυθμίσεις για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, και σε σχέση με τις πτωχεύσεις μεγάλου αντικειμένου, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν στη νέα βασική καινοτομία του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, της απαλλαγής των χρεών. Θα υπάρξει προσέγγιση όλων των ζητημάτων αλλά και των βασικών χαρακτηριστικών της απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου από τη σκοπιά του οφειλέτη, του πιστωτή αλλά και του Συνδίκου της πτώχευσης. Θα γίνει εμβάθυνση στο κείμενο του Νόμου, ενώ έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα που αφορούν στην ευθύνη, τις ενέργειες και τις υποχρεώσεις του Συνδίκου - Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.

• Η Απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

  - Πεδίο εφαρμογής και προβληματισμοί

  - Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου πολύ μικρής οντότητας (Ν.4308/2014)

  - Ποιοι εντάσσονται κριτήρια ένταξης αξίαπεριουσίας

  - Κατάργηση Ν3869/2010

Ειδικότερες ρυθμίσεις στη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου 

  - Αίτηση Περιεχόμενο Σχετικά που την συνοδεύουν Τρόπος υποβολής

  - Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

  - Αρμόδιο Δικαστήριο

   - Παρέμβαση

  - Έφεση

   - Προληπτικά μέτρα

Διαχειριστές αφερεγγυότητας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ειρηνοδίκες, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τα οικεία ζητήματα εκπροσωπώντας επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας, σε λογιστές και οικονομολόγους που επιθυμούν να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής των πελατών τους στις νέες διατάξεις αλλά και σε Διαχειριστές Αφερεγγυότητας που θα αντιμετωπίσουν τη νέα διαδικασία και επιθυμούν να γνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές σχετικά με τις προϊσχύσασες διατάξεις.

Σοφία Ι. Αραβοπούλου

H Σοφία Ι. Αραβοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διαχειριστής - Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Σ. Αραβοπούλου - Α. Βουκλουτζή - Φ. Σαμψωνίδου Δικηγορική Εταιρεία». Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εξειδικεύεται στο Δίκαιο των εταιριών, του πτωχευτικού Δικαίου, είναι Διαχειριστής Αφερεγγυότητας (Α΄ τάξης) του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σημαντική εμπειρία ως Σύνδικος πτώχευσης νομικών και φυσικών προσώπων, ως Εκκαθαρίστρια Ν 3869/2010 και ως Ειδικός Εντολοδόχος σε διαδικασίες Εξυγίανσης.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top