Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου στην πράξη

Εισηγητές: Κομπολίτης Γ.

Με το παρόν Σεμινάριο επιδιώκεται να προσεγγιστεί αφενός ερμηνευτικά αφετέρου με την επισήμανση των κυριότερων ζητημάτων από την πράξη το νέο πλαίσιο για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου που εισήγαγε ο Ν 4738/2020. Τα σημεία αιχμής, τα προβληματικά σημεία και οι καινοτομίες του νέου κανονιστικού πλαισίου αποτελούν αντικείμενο του εκπαιδευτικού Σεμιναρίου που έρχεται να φωτίσει πολλές από τις διφορούμενες πτυχές των ειδικών ρυθμίσεων. Ο βασικός στόχος είναι να απαντηθούν ερωτήματα που έχουν στην πράξη από την εφαρμογή του νέου νόμου οι εφαρμοστές του δικαίου και να προταθούν αποτελεσματικές λύσεις αφού γίνει μια κατά το δυνατόν ολιστική παρουσίασή του.

• Έννοια πτώχευσης μικρού αντικειμένου
• Αρμόδιο δικαστήριο - Ενεργητική νομιμοποίηση - Περιεχόμενο αίτησης - Υποβολή
• Διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων (Άρθ. 173 παρ. 1 ΠτωχΚ)
• Προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης
• Εισηγητής
• Σύνδικος
• Πτωχευτική διαδικασία (εξέλιξη - αναγγελία - επαλήθευση πιστώσεων)
• Εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
• Περάτωση πτώχευσης - απαλλαγή οφειλέτη
• Εξασφαλιστικά μέτρα
• Ένταξη στον Ν 3869/2010 και πτώχευση
• Ρυθμίσεις κατοικίας για ευάλωτους οφειλέτες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ειρηνοδίκες, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με θέματα δικαίου αφερεγγυότητας εκπροσωπώντας νομικά αλλά και φυσικά πρόσωπα, σε λογιστές και οικονομολόγους που επιθυμούν να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις νέες διατάξεις περί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου αλλά και σε Διαχειριστές Αφερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν τη νέα διαδικασία κι αναζητούν ενημέρωση για τις ομοιότητες και διαφορές σχετικά με τις προϊσχύσασες διατάξεις.

Γρηγόρης Κομπολίτης

Ο Γρηγόρης Κομπολίτης υπηρέτησε στα Ειρηνοδικεία Πάργας, Πρεβέζης, Πύργου και από το 2007 στο Ειρηνοδικείο Πατρών με τον βαθμό του Ειρηνοδίκη Α΄. Συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούνιο 2021. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του Ν 3869/2010, έχοντας εκδώσει πληθώρα αποφάσεων, πολλές εκ των οποίων έχουν δημοσιευτεί σε Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών καθώς και σε νομικές εκδόσεις. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με τον Ν 3869/2010 και τον Νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Συμμετείχε ως εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια Ειρηνοδικών της ΕΣΔΙ με αντικείμενο την ερμηνεία και εφαρμογή του Ν 3869/2010 καθώς και σε σεμινάρια των δικηγορικών συλλόγων Πατρών, Λαρίσης, Ηλείας και Κερκύρας με το ίδιο αντικείμενο. Επίσης, υπήρξε εισηγητής σε σεμινάρια της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τον ΔΣΑ και τον ΔΣΠ με αντικείμενο τις τροποποιήσεις του Ν 3869/2010 και τον επαναπροδιορισμό των υποθέσεων του νόμου αυτού. Συμμετείχε στη σύνταξη της πρότασης νόμου για «τη ρύθμιση των χρεών και την προστασία της κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19657
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023
Εισηγητές: Κομπολίτης Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου στην πράξη

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19657
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023
Εισηγητές: Κομπολίτης Γ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top