Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


Η εφαρμογή του νέου πλαισίου στην πράξη
Εισηγητές: Κομπολίτης Γ.

Με το παρόν Σεμινάριο επιδιώκεται να προσεγγιστεί αφενός ερμηνευτικά αφετέρου με την επισήμανση των κυριότερων ζητημάτων από την πράξη το νέο πλαίσιο για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου που εισήγαγε ο Ν 4738/2020. Τα σημεία αιχμής, τα προβληματικά σημεία και οι καινοτομίες του νέου κανονιστικού πλαισίου αποτελούν αντικείμενο του εκπαιδευτικού Σεμιναρίου που έρχεται να φωτίσει πολλές από τις διφορούμενες πτυχές των ειδικών ρυθμίσεων. Ο βασικός στόχος είναι να απαντηθούν ερωτήματα που έχουν στην πράξη από την εφαρμογή του νέου νόμου οι εφαρμοστές του δικαίου και να προταθούν αποτελεσματικές λύσεις αφού γίνει μια κατά το δυνατόν ολιστική παρουσίασή του.

• Έννοια πτώχευσης μικρού αντικειμένου
• Αρμόδιο δικαστήριο - Ενεργητική νομιμοποίηση - Περιεχόμενο αίτησης - Υποβολή
• Διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων (Άρθ. 173 παρ. 1 ΠτωχΚ)
• Προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης
• Εισηγητής
• Σύνδικος
• Πτωχευτική διαδικασία (εξέλιξη - αναγγελία - επαλήθευση πιστώσεων)
• Εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
• Περάτωση πτώχευσης - απαλλαγή οφειλέτη
• Εξασφαλιστικά μέτρα
• Ένταξη στον Ν 3869/2010 και πτώχευση
• Ρυθμίσεις κατοικίας για ευάλωτους οφειλέτες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ειρηνοδίκες, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με θέματα δικαίου αφερεγγυότητας εκπροσωπώντας νομικά αλλά και φυσικά πρόσωπα, σε λογιστές και οικονομολόγους που επιθυμούν να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις νέες διατάξεις περί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου αλλά και σε Διαχειριστές Αφερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν τη νέα διαδικασία κι αναζητούν ενημέρωση για τις ομοιότητες και διαφορές σχετικά με τις προϊσχύσασες διατάξεις.

Γρηγόρης Κομπολίτης

Ο Γρηγόρης Κομπολίτης υπηρέτησε στα Ειρηνοδικεία Πάργας, Πρεβέζης, Πύργου και από το 2007 στο Ειρηνοδικείο Πατρών με τον βαθμό του Ειρηνοδίκη Α΄. Συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούνιο 2021. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του Ν 3869/2010, έχοντας εκδώσει πληθώρα αποφάσεων, πολλές εκ των οποίων έχουν δημοσιευτεί σε Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών καθώς και σε νομικές εκδόσεις. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με τον Ν 3869/2010 και τον Νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Συμμετείχε ως εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια Ειρηνοδικών της ΕΣΔΙ με αντικείμενο την ερμηνεία και εφαρμογή του Ν 3869/2010 καθώς και σε σεμινάρια των δικηγορικών συλλόγων Πατρών, Λαρίσης, Ηλείας και Κερκύρας με το ίδιο αντικείμενο. Επίσης, υπήρξε εισηγητής σε σεμινάρια της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τον ΔΣΑ και τον ΔΣΠ με αντικείμενο τις τροποποιήσεις του Ν 3869/2010 και τον επαναπροδιορισμό των υποθέσεων του νόμου αυτού. Συμμετείχε στη σύνταξη της πρότασης νόμου για «τη ρύθμιση των χρεών και την προστασία της κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Κωδ. 19656|19657|19658
4 ώρες
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Κομπολίτης Γ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου στην πράξη

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


Κωδ. 19656|19657|19658
4 ώρες
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Κομπολίτης Γ.
Back to Top