ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Ο νέος Ν 4738/2020 για την αφερεγγυότητα

Υπό έκδοση

Σε απόθεμα

Τιμή: 78,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 78,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18184
Περάκης Ε.
  • Εκδοση: 2021 (Υπό Έκδοση)
  • Σχήμα: 17X24
  • Σελίδες: 704
  • ISBN: 978-960-654-365-4

Η ανάγκη νέας έκδοσης του παρόντος βιβλίου είναι αυτονόητη. Το νέο νομοθέτημα (Ν 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίες και άλλες διατάξεις»), που ο συγγραφέας για λόγους που εξηγούνται στο βιβλίο επιλέγει να αποκαλεί «Κώδικα Αφερεγγυότητας» («ΚΑφ»), έχει τροποποιήσει σε μεγάλη έκταση το ελληνικό δίκαιο των συλλογικών διαδικασιών. Πρόκειται για πολλές ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με:

• Την πτώχευση
• Τη διαδικασία εξυγίανσης
• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
• Την απαλλαγή
• Τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου
• Τους διαχειριστές αφερεγγυότητας
• Τα εξωπτωχευτικά μέτρα μη εξυπηρετούμενων δανείων
• Τους ευάλωτους οφειλέτες
• Το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο

Back to Top