ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο νέος Ν 4738/2020 για την αφερεγγυότητα, όπως ισχύει μετά τον Ν 4818/2021
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18184
Περάκης Ε.
  • Εκδοση: 4η 2021
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 640
  • ISBN: 978-960-654-365-4
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά

Η 4η έκδοση του βιβλίου Πτωχευτικό Δίκαιο» κατέστη αναγκαία, ενόψει του ότι ο  Ν 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίες και άλλες διατάξεις»), τον οποίον ο συγγραφέας για λόγους που εξηγούνται στο βιβλίο επιλέγει να αποκαλεί Κώδικα Αφερεγγυότητας» (ΚΑφ»), όπως ισχύει μετά τον Ν 4818/2021, τροποποίησε σε μεγάλη έκταση το ελληνικό δίκαιο των συλλογικών διαδικασιών. Πρόκειται για πολλές ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές.

Το εγχειρίδιο αναλύει όλες τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με:

• Την πτώχευση
• Τη διαδικασία εξυγίανσης
• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
• Την απαλλαγή
• Τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου
• Τους διαχειριστές αφερεγγυότητας
• Τα εξωπτωχευτικά μέτρα μη εξυπηρετούμενων δανείων
• Τους ευάλωτους οφειλέτες (προστασία κύριας κατοικίας)
• Το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο

Το έργο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό της πράξης και πολύτιμο βοήθημα για τον φοιτητή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΑ γενικΑ ζητΗματα του δικαΙου ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
§ 1. Ο «μελαγχολικός» κλάδος του εμπορικού δικαίου – «Πτώχευση» και «συλλογικές διαδικασίες» – Οι αισιόδοξες πλευρές του ΠτΔ Σελ. 1
§ 2. Η «πρώτη γενιά» των πτωχευτικών νομοθεσιών: Κύρωση και εκκαθάριση – Κριτική Σελ. 7
§ 3. Η «δεύτερη γενιά» των πτωχευτικών νομοθεσιών: Η στροφή προς την εξυγίανση Σελ. 12
A. Η διεθνής νομοθετική κίνηση προς τη διατήρηση και διάσωση της επιχείρησης Σελ. 12
B. Η ελληνική εξυγιαντική νομοθεσία του 1983 Σελ. 14
§ 4. Η «τρίτη γενιά» του πτωχευτικού δικαίου: Η κριτική της εξυγίανσης και η επιστροφή στην προστασία των πιστωτών Σελ. 14
§ 5. Ο Πτωχευτικός Κώδικας του 2007 και η προστασία των πιστωτών Σελ. 18
§ 6. Ο νέος Κώδικας Αφερεγγυότητας του 2020 (ν. 4738/2020) Σελ. 24
§ 7. Ορισμένα αλλοδαπά δίκαια Σελ. 26
Α. Το γαλλικό δίκαιο Σελ. 26
Β. Το γερμανικό και το αυστριακό δίκαιο Σελ. 27
Γ. Το ιταλικό δίκαιο Σελ. 29
Δ. Το ελβετικό δίκαιο Σελ. 30
Ε. Το ισπανικό και το πορτογαλικό δίκαιο Σελ. 31
ΣΤ. Το αγγλικό και το κυπριακό δίκαιο Σελ. 31
Ζ. Το αμερικανικό δίκαιο Σελ. 33
Η. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 34
§ 8. Η θέση του ΠτΔ στο δίκαιο – Ιδίως η σχέση του με την πολιτική δικονομία Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 9. Η πρόληψη της πτώχευσης και η διάγνωση της αφερεγγυότητας Σελ. 39
§ 10. Εξωπτωχευτικές συμφωνίες για την αποτροπή της πτώχευσης Σελ. 42
§ 11. Προπτωχευτικοί συμβιβασμοί Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΟΙ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4738/2020
§ 12. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών (άρθρα 5 επ.) Σελ. 47
Α. Γενικά – πεδίο εφαρμογής Σελ. 48
Β. Η πρώτη φάση της διαδικασίας: Η αίτηση Σελ. 51
Γ. Η δεύτερη φάση της διαδικασίας: Η διαπραγμάτευση της σύμβασης αναδιάρθρωσης Σελ. 54
Δ. Η τρίτη φάση της διαδικασίας: Οι τρόποι σύναψης της σύμβασης αναδιάρθρωσης Σελ. 54
Ε. Σύμβαση αναδιάρθρωσης με το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 21 έως 23) Σελ. 57
ΣΤ. Περιεχόμενο και αποτελέσματα της σύμβασης αναδιάρθρωσης Σελ. 61
Ζ. Τήρηση ή αθέτηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης Σελ. 64
Η. Φορολογικές, διοικητικές κλπ. διευκολύνσεις (άρθρα 170 και 171 § 1) Σελ. 65
Θ. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 65
§ 13. Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31 επ.) Σελ. 66
A. Γενικά Σελ. 68
Β. Τα όργανα της διαδικασίας Σελ. 71
Γ. Προϋποθέσεις της διαδικασίας – Η αίτηση επικύρωσης Σελ. 73
Δ. Η «αυτοδίκαιη» αναστολή της εκτέλεσης και τα άλλα προληπτικά μέτρα (άρθρο 50) Σελ. 80
Ε. Τα δικαστικά προληπτικά μέτρα και ο διορισμός ειδικού εντολοδόχου (άρθρα 50 § 4 και 51) Σελ. 83
ΣΤ. Προληπτικά μέτρα πριν από την κατάθεση της αίτησης για επικύρωση της συμφωνίας (άρθρο 53) - Ανάκληση ή μεταρρύθμιση των προληπτικών μέτρων (άρθρο 52 § 1) Σελ. 84
Ζ. Η συμφωνία εξυγίανσης – Το περιεχόμενό της – Η νομική φύση Σελ. 85
Η. Η σύναψη της συμφωνίας Σελ. 92
Θ. Η θέση των μετόχων – Η μετοχική κωλυσιεργία και το άρθρο 35 Σελ. 96
Ι. H δικαστική επικύρωση της συμφωνίας (άρθρο 54) Σελ. 103
ΙΑ. Αποτελέσματα της επικύρωσης (άρθρο 60 επ.) Σελ. 108
ΙΒ. Ειδικά: Η μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη (άρθρο 64) Σελ. 111
ΙΓ. Τροποποίηση της επικυρωθείσας συμφωνίας (άρθρο 59) Σελ. 114
ΙΔ. Ανατροπή της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωση και δικαιώματα των πιστωτών (άρθρο 63) Σελ. 115
ΙΕ. Φορολογικές, διοικητικές κλπ. διευκολύνσεις Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤηΣ πτωχευσηΣ κατA τΟ νEο (2020) ΚΩΔΙΚΑ αφερεγγυOτητας (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
§ 14. Η νέα νομοθεσία για την πτώχευση (άρθρα 75 επ. ΚΑφ) Σελ. 117
Α. Το άρθρο 75 ΚΑφ Σελ. 117
Β. Το συμφέρον των πιστωτών ως βασική παράμετρος του νέου δικαίου της πτώχευσης Σελ. 119
Γ. Άλλα συμφέροντα Σελ. 121
Δ. Ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά της πτώχευσης κατά τον ΚΑφ Σελ. 121
Ε. Οι νέες διαστάσεις του δικαίου της πτώχευσης Σελ. 124
Ζ. Μεταβατικό δίκαιο Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 15. Υποκειμενική προϋπόθεση: Πτωχευτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων Σελ. 130
§ 16. Αντικειμενικές προϋποθέσεις: Λόγοι κήρυξης της πτώχευσης και επάρκεια ενεργητικού Σελ. 137
A. Γενικά: Αίτια και συμπτώματα της κρίσης Σελ. 137
Πίνακας Ι: Αίτια της κρίσης Σελ. 138
Πίνακας ΙΙ: Συμπτώματα της κρίσης Σελ. 139
B. Η «παύση πληρωμών» (άρθρο 77 §§ 1 και 2) Σελ. 144
Γ. Η «επαπειλούμενη» αδυναμία εκπλήρωσης (άρθρο 77 § 3) Σελ. 152
Δ. Η (καταργηθείσα) «πιθανότητα αφερεγγυότητας» Σελ. 155
Ε. Η ύπαρξη ικανού ενεργητικού (άρθρο 77 § 4) Σελ. 155
§ 17. Ποιος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της πτώχευσης – Η αίτηση πτώχευσης (άρθρο 79) Σελ. 159
A. Οι πιστωτές με έννομο συμφέρον Σελ. 160
B. Ο οφειλέτης Σελ. 165
Γ. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών για λόγους δημόσιου συμφέροντος Σελ. 167
Δ. Άλλα πρόσωπα Σελ. 169
Ε. Περιεχόμενο και κοινοποίηση της αίτησης πτώχευσης (άρθρο 79) Σελ. 169
§ 18. Τα προπτωχευτικά «προληπτικά» μέτρα του άρθρου 86 Σελ. 175
§ 19. Ποιος κηρύσσει την πτώχευση – Το «κέντρο των κύριων συμφερόντων» (ή η κατοικία) του οφειλέτη (άρθρο 78) Σελ. 180
§ 20. Η απόρριψη της αίτησης πτώχευσης Σελ. 185
A. Καταχρηστική αίτηση πτώχευσης (άρθρο 80 § 2) Σελ. 185
Β. Άλλοι λόγοι απόρριψης της αίτησης πτώχευσης Σελ. 188
§ 21. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση (άρθρο 81) Σελ. 189
§ 22. Η δημοσιότητα της πτωχευτικής απόφασης (και άλλων πράξεων) και οι αντίκλητοι Σελ. 192
§ 23. Ένδικα μέσα και βοηθήματα Σελ. 194
A. Τα ένδικα μέσα Σελ. 195
Β. Πτωχευτική ανακοπή (άρθρο 82) Σελ. 195
Γ. Αίτηση ανάκλησης (άρθρο 83) Σελ. 196
§ 24. Η κήρυξη της πτώχευσης «μικρού αντικειμένου» (ισχύς από 1.6.2021) Σελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ DRAMATIS PERSONAE (ΤΑ «ΟΡΓΑΝΑ» ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)
§ 25. Γενικά Σελ. 205
§ 26. Το πτωχευτικό δικαστήριο Σελ. 206
A. Γενικά Σελ. 206
B. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου Σελ. 207
Γ. Οι «πτωχευτικές δίκες» Σελ. 207
Δ. Η (μη επαναληφθείσα στον ΚΑφ) «vis attractiva concursus» Σελ. 209
§ 27. Ο εισηγητής δικαστής Σελ. 211
Α. Διορισμός και αντικατάσταση του εισηγητή δικαστή Σελ. 211
Β. Αρμοδιότητες και καθήκοντα Σελ. 212
§ 28. Ο σύνδικος Σελ. 214
A. Γενικά: Το «δημόσιο λειτούργημα» του συνδίκου Σελ. 215
B. Ο διορισμός του συνδίκου – Ποιος ορίζεται σύνδικος – Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας – Βοηθητικά πρόσωπα Σελ. 217
Γ. Αντικατάσταση συνδίκου – Λήξη της συνδικίας Σελ. 223
Δ. Καθήκοντα (και δικαιώματα) του συνδίκου Σελ. 224
Ε. Ευθύνη του συνδίκου Σελ. 228
ΣΤ. Λογοδοσία και αμοιβή του συνδίκου Σελ. 236
§ 29. Η συνέλευση των πιστωτών Σελ. 238
§ 30. Το φάντασμα της πτωχευτικής διαδικασίας: Η «ομάδα των πιστωτών» Σελ. 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 31. Γενικά Σελ. 245
§ 32. Συνέπειες ως προς τον οφειλέτη Σελ. 247
A. Γενικά Σελ. 247
B. Προσωπικές συνέπειες, στερήσεις του οφειλέτη και υποχρέωση εμφάνισης και συνεργασίας του (άρθρο 91) Σελ. 248
Γ. Περιουσιακές συνέπειες: Η πτωχευτική απαλλοτρίωση (άρθρο 93) Σελ. 255
Δ. Η ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον οφειλέτη (άρθρο 94) Σελ. 262
Ε. Ποινική ευθύνη του οφειλέτη που πτώχευσε Σελ. 265
§ 33. Συνέπειες ως προς τους πιστωτές: Τα είδη των πιστωτών Σελ. 266
Α. Πτωχευτικοί, μεταπτωχευτικοί, εξωπτωχευτικοί, ομαδικοί πιστωτές Σελ. 266
Β. Ειδικά για τους πτωχευτικούς πιστωτές Σελ. 267
Γ. Οι ανέγγυοι (εγχειρόγραφοι) πιστωτές Σελ. 272
Δ. Οι γενικοί προνομιούχοι πιστωτές Σελ. 272
E. Οι ασφαλισμένοι με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια («ενέγγυοι») πιστωτές Σελ. 275
ΣΤ. Οι πιστωτές «τελευταίας σειράς» Σελ. 278
Ζ. Η ισότιμη μεταχείριση των πτωχευτικών πιστωτών («par condicio creditorum») Σελ. 280
Η. Οι ομαδικοί πιστωτές (ή πιστωτές της ομάδας) Σελ. 284
§ 34. Οι κατ’ ιδίαν συνέπειες ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές Σελ. 288
A. Η αναστολή των ατομικών διώξεων (άρθρο 100) Σελ. 288
B. Το ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων (άρθρο 98) Σελ. 297
Γ. Η παύση της τοκογονίας (άρθρο 99) Σελ. 298
Δ. Η εγγραφή υποθήκης (άρθρο 139 § 2) Σελ. 299
§ 35. Συνέπειες επί των εις ολόκληρον συνοφειλετών και εγγυητών (άρθρο 102) Σελ. 300
§ 36. Συνέπειες επί των εταιριών Σελ. 303
§ 37. Συνέπειες επί του συζύγου και των τέκνων Σελ. 303
§ 38. Συνέπειες ως προς τους εργαζομένους Σελ. 304
§ 39. Ορισμένες πρόσθετες παρατηρήσεις για τις συνέπειες της πτώχευσης Σελ. 305
A. Αυτοματισμός των συνεπειών Σελ. 305
B. Συνέπειες της πτώχευσης ή πτωχευτικές συνέπειες; Σελ. 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 40. H πτωχευτική περιουσία Σελ. 309
Α. Η έννοια της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 92 § 1) Σελ. 310
Β. Το «μέρος του ετήσιου εισοδήματος» του φυσικού προσώπου (άρθρο 92 §§ 2 και 3) Σελ. 312
Γ. Μεταπτωχευτική περιουσία (άρθρο 92 § 8) Σελ. 315
Δ. Ειδικά ζητήματα Σελ. 319
§ 41. «Αποχωρισμός» και «πτωχευτική διεκδίκηση» Σελ. 326
A. Τα ζητήματα Σελ. 326
B. Ο αποχωρισμός (άρθρο 112) Σελ. 326
Γ. Η πτωχευτική διεκδίκηση (άρθρα 113 επ.) Σελ. 332
§ 42. Η πτωχευτική ανάκληση (άρθρα 116 επ.) Σελ. 338
A. Το ζήτημα Σελ. 338
B. Γενικές προϋποθέσεις της ανάκλησης Σελ. 341
Γ. Μη ανακλητές πράξεις και ειδικές ρυθμίσεις (άρθρα 120 και 121) Σελ. 348
Δ. «Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης» (άρθρο 117) Σελ. 351
E. «Πράξεις δυνητικής ανάκλησης» (άρθρο 118) Σελ. 356
ΣΤ. Η ανάκληση λόγω «δόλιας βλάβης των πιστωτών» (άρθρο 119 § 1) Σελ. 360
Ζ. Η ανακλητική αγωγή – Δικονομικά ζητήματα – Παραγραφή Σελ. 362
H. Αποτελέσματα της ανάκλησης (άρθρα 124, 125) Σελ. 366
Θ. Ποινικές διατάξεις Σελ. 369
§ 43. Οι συμβάσεις στην πτώχευση (άρθρα 103 επ., όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4818/2021) Σελ. 370
Α. Το ζήτημα Σελ. 370
Β. Οι «εκκρεμείς και διαρκείς» συμβάσεις Σελ. 372
Γ. Οι «εκκρεμείς και διαρκείς» συμβάσεις σε περίπτωση χωριστής εκποίησης Σελ. 374
Δ. Οι «εκκρεμείς και διαρκείς» συμβάσεις σε περίπτωση συνολικής εκποίησης Σελ. 375
E. Παρεκλίνουσες ρυθμίσεις Σελ. 379
ΣΤ. Ειδικά οι συμβάσεις εργασίας (άρθρο 109) Σελ. 384
Ζ. Η μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης (άρθρο 108) Σελ. 387
Η. Συμβάσεις που συνάπτονται από το σύνδικο (άρθρο 105) Σελ. 389
Θ. Η επιφύλαξη της κυριότητας (άρθρο 110) Σελ. 389
Ι. Το ζήτημα του συμψηφισμού (άρθρο 111) Σελ. 391
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
§ 44. Γενικά: Πτωχευτικό και εταιρικό δίκαιο Σελ. 397
§ 45. Ζητήματα που αφορούν την υπόσταση και τη λειτουργία του νομικού προσώπου που έχει πτωχεύσει Σελ. 403
§ 46. Η (καταργηθείσα) συμπτώχευση των ομόρρυθμων εταίρων – ατομική πτώχευση εταίρου προσωπικής εταιρίας – αφανής εταιρία Σελ. 408
§ 47. Οι ευθύνες των διοικούντων – Γενικά: Τα μοντέλα ευθύνης Σελ. 410
§ 48. Οι μορφές ευθύνης των διοικούντων κατά τον ΚΑφ Σελ. 414
A. Γενικά για το ζήτημα – Το άρθρο 127 (τέως άρθρο 98 ΠτΚ) Σελ. 414
B. Η παρέλκυση της πτώχευσης (άρθρο 127 § 1) Σελ. 417
Γ. Η πρόκληση της παύσης πληρωμών (άρθρο 127 § 4) Σελ. 425
§ 49. Ποινικά πτωχευτικά αδικήματα και δημοσίου δικαίου υποχρεώσεις των μελών της εταιρικής διοίκησης Σελ. 430
§ 50. Η πτώχευση των ομίλων επιχειρήσεων Σελ. 430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
§ 51. Εισαγωγικά Σελ. 435
§ 52. Οι πρώτες εργασίες της πτώχευσης – Ιδίως η σφράγιση της περιουσίας του οφειλέτη Σελ. 436
§ 53. Η αποσφράγιση και η απογραφή του ενεργητικού (άρθρο 141) Σελ. 438
§ 54. Η παραλαβή, διαφύλαξη και διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας από το σύνδικο – Χρηματική διαχείριση – Συμβιβασμός – Λήψη χρηματοδότησης – Άλλες συμβάσεις Σελ. 439
§ 55. Η απογραφή του παθητικού: Η «εξέλεγξη των πιστώσεων» (άρθρα 152 επ.) Σελ. 444
A. Γενικά Σελ. 444
B. Η αναγγελία των πιστώσεων (άρθρα 152-154) Σελ. 445
Γ. Η επαλήθευση των πιστώσεων (άρθρα 155-156) Σελ. 449
Δ. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις στις πτωχεύσεις «μικρού αντικειμένου» (άρθρα 78 § 2, 172 επ.) Σελ. 451
§ 56. Εξυγίανση της επιχείρησης του οφειλέτη, όχι – συντήρηση, ναι Σελ. 452
§ 57. Οι εκθέσεις του συνδίκου και η απόφαση των πιστωτών; Σελ. 454
§ 58. Εκποιήσεις Σελ. 454
§ 59. Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας – Η κατάργηση της αναδιοργάνωσης Σελ. 455
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
§ 60. Πότε αρχίζει η ρευστοποίηση της περιουσίας Σελ. 458
§ 61. Οι δύο τρόποι ρευστοποίησης της περιουσίας Σελ. 458
§ 62. Η γενική ρευστοποίηση (εκποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης ως συνόλου ή κατά λειτουργικά σύνολα) Σελ. 459
A. Το πρόδρομο νομοθέτημα: Τα άρθρα 68 έως 77 ν. 4307/2014 (διαδικασία ειδικής διαχείρισης) Σελ. 460
B. Η συνολική εκποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης ή των λειτουργικών συνόλων της (άρθρα 158-161) Σελ. 465
Γ. Φορολογικές, διοικητικές κλπ. διευκολύνσεις (άρθρα 170 και 171 § 1) Σελ. 474
§ 63. Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη Σελ. 475
Α. Γενικά Σελ. 475
Β. Τα προκαταρκτικά του πλειστηριασμού Σελ. 478
Γ. Η διαδικασία του πλειστηριασμού (άρθρο 163 §§ 4 έως 19) Σελ. 480
Δ. Επανάληψη πλειστηριασμού Σελ. 484
Ε. Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας Σελ. 485
ΣΤ. Καταθέσεις στο λογαριασμό Σελ. 485
§ 64. Η φύση των πράξεων εκποίησης – Ανακοπές; Σελ. 486
§ 65. Οι διανομές (άρθρα 167 επ.) Σελ. 486
A. Γενικά – Ο πίνακας διανομής Σελ. 487
B. Τα ομαδικά πιστώματα Σελ. 489
Γ. Τα γενικά προνόμια (άρθρο 975 ΚΠολΔ) Σελ. 490
Δ. Ενέγγυοι πιστωτές (με ειδικά προνόμια και εμπράγματες ασφάλειες) Σελ. 493
Ε. Κατάταξη επί συρροής προνομιούχων και μη (άρθρα 977 και 977Α ΚΠολΔ) Σελ. 494
ΣΤ. Άλλες ρυθμίσεις για την κατάταξη των απαιτήσεων (άρθρο 169) Σελ. 496
Ζ. Ανέγγυοι πιστωτές – πιστωτές τελευταίας σειράς – περίσσευμα Σελ. 497
Η. Τυχαία κατάταξη και παρακράτηση ποσών (άρθρο 978 ΚΠολΔ) Σελ. 497
§ 66. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης κλπ. (άρθρο 168) Σελ. 499
§ 67. Πληρωμές στους πιστωτές (άρθρο 168 § 3) Σελ. 501
§ 68. Πλειστηριασμός διενεργούμενος με βάση ατομική αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 501
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ H ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ H ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
§ 69. Οι περιπτώσεις περάτωσης της πτώχευσης Σελ. 503
§ 70. Η παύση των εργασιών της πτώχευσης ως λόγος περάτωσης Σελ. 505
Α. Γενικά Σελ. 505
Β. Η παλιά «παύση των εργασιών» (ΕμπΝ 637) Σελ. 505
Γ. Η σύγχρονη «παύση των εργασιών» (ΠτΚ 166, ΚΑφ 191) Σελ. 506
Δ. Αποτελέσματα της παύσης των εργασιών Σελ. 508
§ 71. Η πάροδος 5ετίας, αλλά με δυνατότητα παράτασης (άρθρο 191 § 3) Σελ. 509
§ 72. Τα αποτελέσματα της περάτωσης και τα τελικά βήματα της πτώχευσης Σελ. 510
Α. Τα αποτελέσματα της περάτωσης Σελ. 510
Β. Η λογοδοσία του συνδίκου (άρθρο 190) Σελ. 511
§ 73. Η δυνατότητα δεύτερης πτώχευσης πριν από την περάτωση της πρώτης – «Συντρέχουσες πτωχεύσεις» Σελ. 511
§ 74. Η απαλλαγή («discharge») του οφειλέτη-φυσικού προσώπου από τα χρέη (άρθρα 192 έως 196) Σελ. 512
Α. Ιστορικά Σελ. 513
B. Η απαλλαγή των φυσικών προσώπων Σελ. 516
Γ. Η απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου Σελ. 523
Δ. Οι προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 524
Ε. Φορολογικές διευκολύνσεις Σελ. 524
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ «ΜΙΚΡΟΥ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ – ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΕΔ)
§ 75. Η απλοποιημένη διαδικασία «πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου» Σελ. 525
§ 76. Οι ρυθμίσεις για την κύρια κατοικία Σελ. 527
Α. Τα πρόδρομα νομοθετήματα: Ο ν. 3869/2010 (νόμος «Κατσέλη») και ο ν. 4605/2019 Σελ. 528
B. Οι ρυθμίσεις για την κύρια κατοικία των ευάλωτων οφειλετών (άρθρα 217 έως 224) Σελ. 532
§ 77. Eξωπτωχευτικά μέτρα για τα μη εξυπηρετούμενα («κόκκινα») δάνεια (ΜΕΔ) – Ο ν. 4354/2015 και ο «Κώδικας Δεοντολογίας» Σελ. 538
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
§ 78. Το ποινικό δίκαιο της πτώχευσης Σελ. 547
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 79. Βασικές πηγές και αρχές του Διεθνούς Πτωχευτικού Δικαίου Σελ. 551
Α. Τα μεγάλα ζητήματα του διεθνούς πτωχευτικού δικαίου και οι βασικές μέθοδοι επίλυσής τους Σελ. 552
Β. Το ελληνικό ιδιωτικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο στα παραπάνω ζητήματα Σελ. 554
§ 80. Το ενωσιακό δίκαιο της αφερεγγυότητας Σελ. 556
Α. Ο αρχικός κανονισμός (Καν. 1346/2000) της ΕΕ και ο διάδοχός του (Καν. 2015/848) περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 556
Β. «Κλαδικές» ενωσιακές ρυθμίσεις Σελ. 575
Γ. Άλλες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για το δίκαιο της αφερεγγυότητας Σελ. 576
§ 81. Η Uncitral Σελ. 578
Α. Ο Πρότυπος Νόμος (Model Law) της Uncitral του 1997 για τη διασυνοριακή πτώχευση – Ο ν. 3858/2010 Σελ. 578
Β. Παραπέρα εργασίες της Uncitral Σελ. 583
§ 82. Η κρατική αφερεγγυότητα Σελ. 584
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 587
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 597
Back to Top