ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 24,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18637
Κομπολίτης Γ.
Στενιώτη Μ.
  • Έκδοση: 2022
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 152
  • ISBN: 978-960-654-750-8
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Το έργο «Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου» αποτελεί μια κατ΄ άρθρον πρακτική ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν 4738/2020 σχετικά με τις μικροπτωχεύσεις, αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων. Στο βιβλίο αναλύονται μεταξύ άλλων το περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης, ο τρόπος υποβολής της, η διαδικασία εκδίκασης, οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευ¬σης, η εξέλιξη της πτωχευτικής διαδικασίας, η εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας και η περάτωση της πτώχευσης. Ιδιαίτερη μνεία επιφυλάσσεται για την κίνηση των δύο παράλληλων διαδικασιών δηλαδή εκείνης του Ν 3869/2010 και της πτώχευσης. Το έργο συνοδεύεται από υποδείγματα αποφάσεων Ειρηνοδικείων για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και υποδείγματα διατάξεων του Εισηγητή στην πτώχευση. Το βιβλίο αποτελεί έναν απαραίτητο οδηγό και εργαλείο για κάθε δικαστή, δικηγόρο και νομικό ασχολούμενο με τον καίριο τομέα του Πτωχευτικού Δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ IX

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 12

1. Υποβολή της αίτησης 12

2. Υποβολή των παρεμβάσεων 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 15

1. Η διαδικασία του άρθρου 173 παρ.1 ΠτωχΚ 16

α. Κοινοποίηση της αίτησης - γνωστοποίηση δικάσιμου 19

β. Διαδικασία στο ακροάτηριο 19

γ. Η απόφαση 20

δ. Διατακτικό 22

2. Η διαδικασία του άρθρου 177 παρ. 1-5 ΠτωχΚ 23

α. Ειδικότερα η διαδικασία των παρ. 2-5 του άρθρου 177 ΠτωχΚ 23

β. Απόφαση 28

γ. Διατακτικό 28

δ. Εκτελεστότητα απόφασης 28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 29

1. Υποκειμενικές προϋποθέσεις 29

2. Επίδραση της εκκρεμότητας αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης
στην αίτηση πτώχευσης 30

3. Αντικειμενικές προϋποθέσεις 31

α. Παύση πληρωμών 32

i. Ειδικά επι φυσικών προσώπων - καταναλωτών 34

ii. Τεκμήριο παύσης πληρωμών 35

iii. Ημέρα παύσης πληρωμών 36

β. Επάρκεια ενεργητικού για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας 37

i. Απόρριψη αίτησης 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΣΥΝΔΙΚΟΣ 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Η ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 49

1. Αναγγελία 49

2. Επαλήθευση 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 51

1. Διαδικάσια εκποίησης 51

2. Διανομή 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 56

1. Περάτωση 56

2. Απαλλαγή 57

α. Απαλλαγή φυσικών προσώπων 57

β. Απαλλαγή εκπροσώπων νομικών προσώπων 61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 62

1. Μέτρα προστασίας στα πλαίσια του Ν 3869/2010 65

α. Προσωρινή προστασία 65

β. Εκ του νόμου προστασία 66

2. Κίνηση παράλληλης πτωχευτικής διαδικασίας του ΠτωχΚ 67

3. Ως προς τη διαδικασία του νόμου 4605/2019 69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Ν 3869/2010 ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 72

1. Παράλληλη κίνηση των δύο συλλογικών διαδικασιών για τα ίδια χρέη 72

2. Παράλληλη κίνηση των δύο διαδικασιών για νέα χρέη ή για χρέη
εξαιρουμένα του Ν 3869/2010 72

3. Κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας μετά τη λήξη της ρύθμισης
του Ν 3869/2010 για μηνιαίες καταβολές του άρθρου 8 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 75

1. Εισοδηματικά κριτήρια 77

2. Περιουσιακά κριτήρια 78

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Απόφαση κατά τη διαδικασία του άρθρου 173 ΠτωχΚ 95

2. Απόφαση κατά τη διαδικασία του άρθρου
177 παρ. 2-5 ΠτωχΚ 98

3. Απορριπτική απόφαση 104

4. Διάταξη Εισηγητή κατ’ άρθρο 178 ΠτωχΚ επί επάρκειας
ή μη επάρκειας ενεργητικού 108

5. Διάταξη Εισηγητή 110

5Α. Διάταξη εισηγητή περί έγκρισης της σφράγισης της
πτωχευτικής περιουσίας από το σύνδικο 110

5Β. Διάταξη εισηγητή περί έγκρισης της παράλειψης σφράγισης της
πτωχευτικής περιουσίας από το σύνδικο 110

5Γ. Διάταξη εισηγητή για χορήγηση αδειας ανάληψης
γραμμάτιου κατάθεσης απο ΤΠΔ 111

5Δ. Διαταξη εισηγητή για χορήγηση άδειας αποχωρισμού πραγμάτων
από την πτωχευτική περιουσία 112

6. Διάταξη Εισηγητή για χορήγηση άδειας στο σύνδικο εκποίησης
βεβαρυμμένων πραγμάτων 114

7. Διάταξη Εισηγητή επί ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης
και πτωχευτικών πιστωμάτων 116

8. Απόφαση παύσης εργασιών πτώχευσης επί έλλειψης ενεργητικού 118

9. Έκθεση Εισηγητή προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο περί κήρυξης
ή μη της παύσης εργασιών πτώχευσης επί έλλειψης ενεργητικού 120

10. Διάταξη Εισηγητή περί αποδοχής παραίτησης και αντικατάστασης
συνδίκου 122

11. Διάταξη Εισηγητή περί αντικατάστασης συνδίκου για σπουδαίο λόγο 123

12. Διάταξη Εισηγητή περί αντικατάστασης συνδίκου λόγω αδικαιολόγητης
καθυστέρησης περάτωσης της πτώχευσης 124

13. Έκθεση περιουσιακής κατάστασης συνδίκου 125

14. Έκθεση σφράγισης συνδίκου 127

15. Σχέδιο περιοδικών πληρωμών 128

16. Εκθέσεις κατάθεσης δικογράφων 129

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 131

 

1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 172 παρ. 1 ΠτωχΚ: «Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου της παρ. 2 του άρθρου 78 εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κώδικα».

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των αρθ. 173 έως 188 ΠτωχΚ, για δε τα ζητήματα που δε ρυθμίζονται ειδικά γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Δεύτερου Βιβλίου του Κώδικα που ισχύουν για όλες τις πτωχεύσεις.

Η διάταξη του άρθρου 78 παρ. 2 Ν 4738/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν 4818/2021 όριζει ότι: «2. Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του Ν 4308/2014. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ δεν θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, το κριτήριο που αφορά το ενεργητικό εφαρμόζεται στην περιουσία του προσώπου. Ως προς την ακίνητη περιουσία του προσώπου, η αξία αυτής προκύπτει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11. Οι διαδικαστικές και άλλες παρεκκλίσεις της πτώχευσης μικρού αντικειμένου αναφέρονται στο Έκτο Μέρος του παρόντος Δεύτερου Βιβλίου, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπολοίπων Μερών του Δεύτερου Βιβλίου».

Η διάταξη του άρθρου 2 Ν 4308/2014, ορίζει ότι: «Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

1. Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2. Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Τέλος οι οντότητες της παραγράφου 2 περ. γ’ του άρθρου 1 Ν 4308/2014 είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα [του

2

ιδιωτικού τομέα] που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη».

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 172 παρ. 1 και 78 παρ. 2 ΠτωχΚ η απλοποιημένη διαδικα­σία των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου καταλαμβάνει τα φυσικά και νο­μικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας. Τα κριτήρια αυτά αφορούν το οικονομικό μέγεθος της «οντότητας», όπως ορίζονται από το άρθρο 2. παρ. 2 και 3 Ν 4308/2014, στον οποίο παραπέμπει ρητά το άρθρο 78 παρ. 2 ΠτωχΚ .

Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 παρ. 2 Ν 4308/2014 για να κριθεί από το δικαστήριο μια οντότητα ως πολύ μικρή και να εφαρμοστεί ως προς αυτή η απλοποιημένη διαδικα­σίας των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου απαιτείται η συνδρομή σωρευτικά δύο από τα κριτήρια της διάταξης αυτής.

Ειδικότερα τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Τα κριτήρια αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 Ν 4308/2014, σε νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή των εταιρειών (ανώνυμες, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες κ.λπ ),και ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν αφορούν επομένως τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς η παραπομπή του άρθρου 78 παρ. 2 για την έννοια της πολύ μικρής οντότητας και ως προς τα πρόσωπα αυτά στους ορισμούς του άρθρου 2 Ν 4308/2014 γίνεται για την αναλογική εφαρμογή τους. Παράλληλα η διάταξη του άρθρου 78 παρ. 2 στο εδ. γ’ διασαφηνίζει ότι το κριτήριο που αφορά το ενεργητικό εφαρμόζεται στην περιουσία του φυσικού προσώπου. Έτσι σε περίπτωση φυσικού προσώπου ως ενεργητικό θεωρείται το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων οπουδήποτε και αν βρίσκονται (βλ. άρθρο 78 παρ. 2 εδ. γ’ σε συνδυασμό και με το άρθρο 92 παρ. 1 ΠτωχΚ) . Ως περιουσία νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είναι δυνατόν να αποτιμηθούν και συνιστούν το ενεργητικό της [1].

Το πρώτο λοιπόν κριτήριο ως προς τον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο προκειμένου να κριθεί ως πολύ μικρή οντότητα είναι η αξία του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 350.000 ευρώ. Ως προς τα άλλα δύο κριτήρια που θέτει η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 Ν 4308/2014 για το χαρακτηρισμό της πολύ μικρής οντότητας, δηλαδή τα κριτήρια του καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών, καθώς και του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων, αρμόζουν μόνο στα νομικά πρόσωπα καθώς

3

και τις ατομικές επιχειρήσεις . Συνεπώς τα δύο αυτά κριτήρια πρέπει να αποκλειστούν στα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αφού δεν αρμόζουν σ’ αυτά και να περιοριστεί ο χαρακτηρισμός τους ως πολύ μικρής οντότητας με τη συνδρομή ενός μόνο κριτηρίου αυτού της αξίας του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων.

Επίσης, η διάταξη του άρθρου 78 παρ. 2 εδ. β’ για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας των φυσικών αλλά και των νομικών προσώπων που πληρούν τα κριτήρια της πολύ μικρής οντότητας παραπέμπει στη διάταξη του άρθρου 11 ΠτωχΚ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό ως αξία λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦ.Ι.Α.), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του Ν 1249/1982 (Α΄ 43) και τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις. Προκειμένου για ακίνητα κείμενα στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από έκθεση εκτιμητή ακινήτων, ή, εφόσον υπάρχει, η αντικειμενική τους αξία.

Ειδικά ως προς τα νομικά πρόσωπα, προφανώς και τις ατομικές επιχειρήσεις της παραγράφου 2 περ. γ’ του άρθρου 1, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παρ. 2 εδ. β’ , το οποίο προστέθηκε με το Ν 4818/2021, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 ευρώ. Αρκεί επομένως ως προς τις οντότητες αυτές η συνδρομή μόνο του κριτηρίου αυτού έστω και αν δεν συντρέχουν τα άλλα δύο κριτήρια, δηλαδή και αν ακόμη το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ και ο μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι μεγαλύτερος των 10 ατόμων. Αν όμως ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το ποσό του 2.000.000 ευρώ τότε δεν θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του άρθρο. 78 παρ. 2 εδ. β’ , έστω και αν συγκεντρώνουν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των δύο άλλων κριτηρίων.

Συμπερασματικά για να κριθεί μια οντότητα ως πολύ μικρή και να εφαρμοστεί ως προς αυτήν η απλοποιημένη διαδικα­σίας των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου απαιτείται, ως προς μεν τα φυσικά πρόσωπα η συνδρομή μόνο του κριτηρίου της αξίας του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων, η οποία πρέπει να είναι μικρότερη των 350.000 ευρώ. Ως προς δε τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται επίσης η συνδρομή ενός μόνο κριτηρίου, αυτού του κύκλου εργασιών, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του 2.000.000 ευρώ.

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η διάταξη του αρθ. 172 παρ. 2 ΠτωχΚ ορίζει ότι: «2. Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 του Ν 4172/2013, ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 78 . Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης φορολογική δήλωσή του. Οι πιστωτές που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση πτωχεύσεως δύνανται να υποβάλλουν αίτηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για λήψη της σχετικής πληροφορίας, η οποία και υποχρεούται να τους την γνωστοποιήσει».

Κατά το άρθρο 21 παρ. 3 Ν 4172/2013 ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους».

Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3 « Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συμφερόντων του και, συνεπώς, είναι αναγνωρίσιμος από τους τρίτους. Για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας».

Με τη διάταξη του άρθρου 172 παρ. 2 ΠτωχΚ στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου αρμόδιο δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης ορίζεται το Ειρηνοδικείο, αντί του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που ήταν αρμόδιο για όλες τις πτωχεύσεις κατά το προγενέστερο δίκαιο, το οποίο διατήρησε την αρμοδιότητά του μόνο για τις πτωχεύσεις μεγάλου αντικειμένου. Η κρίση του δικαστηρίου για τον αν πρόκειται για πτώχευση μικρού αντικειμένου θα στηριχθεί στα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας των άρθρων 78 παρ. 2 ΠτωχΚ και 2 του Ν 4308/2014, όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω.

Ως προς την τοπική αρμοδιότητα, προσδιορίζεται ανάλογα με το αν πρόκειται για οφειλέτη που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 Ν 4172/13 ή όχι. Κατά το 21 § 3 Ν 4172/2013 ως «επι­χειρηματική συναλλαγή» νοείται κάθε μεμονωμένη πράξη, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν σε αγορα­πωλησίες χρηματοοικονομικών μέσων, με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή η συστηματική διε­νέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους, ενώ κάθε τρεις ομοειδείς συ­ναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η τοπική αρμοδιότητα ορίζεται με βάση το κέντρο των συμφερόντων του, η έννοια του οποίου καθορίζεται

5

από τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 3 ΠτωχΚ (βλ. και άρθρο 4 παρ. 2 προϊσχύσαντος ΠτωχΚ). Στη δεύτερη περίπτωση ορίζεται με βάση τον τόπο που ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, η οποία, σε περίπτωση αμφισβήτησης, θεωρείται ότι είναι αυτή που αναφέρεται στην τελευταία πριν την κατάθεση της αίτησης φορολογική δήλωση του οφειλέτη.

Έτσι επί οφειλέτη φυσικού προσώπου που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η κατά τόπο αρμοδιότητα καθορίζεται από τη δωσιδικία της κατοικίας (βλ. άρθρο 51 επ. ΑΚ) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Εφόσον όμως ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η κατά τόπο αρμοδιότητα καθορίζεται κατά το άρθρο 78 παρ. 3 ΠτωχΚ. από το κέντρο των κύριων συμφερόντων του, δηλαδή ο τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συμφερόντων του και, συνεπώς, είναι αναγνωρίσιμος από τους τρίτους.

Επί οφειλέτη νομικού προσώπου η κατά τόπο αρμοδιότητα καθορίζεται κατά το άρθρο 78 παρ. 3 από το κέντρο των κύριων συμφερόντων του. Με την ίδια διάταξη θεσπίζεται τεκμήριο ότι το κέντρο ταυτίζεται με τον τόπο της καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου.

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδιο καθ’ ύλη ή κατά τόπο δικαστήριο δεν απορρίπτεται αλλά παραπέμπεται κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ στο αρμόδιο δικαστήριο.

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 εδ. α’ορίζει ότι:«Η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτών με έννομο συμφέρον, καθώς και μετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος, ή μετά από αίτηση του οφειλέτη», κατά δε την παρ. 5 « Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, πάντως το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 77, αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης».

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η κήρυξη της πτώχευσης μπορεί να προέλθει μετά από αίτηση πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή πιστωτή που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του πτωχευτικού πιστωτή, όπως ορίζονται στο άρθρο 96 ΠτωχΚ.

Επίσης η αίτηση μπορεί να προέλθει από τον οφειλέτη (άρθρα 173 και 174 παρ.1), στον οποίο και επιβάλλεται υποχρέωση να ζητήσει την κήρυξή του σε πτώχευση εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 77 παρ. 1, δηλαδή αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του υποχρεώσεις κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Μάλιστα η αίτησή του περί πτώχευσης πρέπει να υποβληθεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα και πάντως μέσα σε 30 ημέρες αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της. Η υποχρέωση του οφειλέτη διατηρείται έστω και αν υποβλήθηκε αίτηση από πιστωτή[2].

Τέλος αίτησης πτώχευσης μπορεί να υποβληθεί και από τον εισαγγελέα πρωτοδικών εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

 

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 ΠτωχΚ έχουν ως εξής «3. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η επωνυμία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και η διεύθυνση, όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή κατά περίπτωση το κέντρο των κύριων συμφερόντων του και τις τυχόν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις του. Επίσης στην αίτηση που αφορά έμπορο πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου του οφειλέτη. Αν τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αναγραφεί ή δεν συμπληρώθηκαν, κατά το άρθρο 227 του Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη».

«4. Περαιτέρω η αίτηση πρέπει να αναφέρει τον προτεινόμενο σύνδικο με το όνομα, επώνυμο, και τη διεύθυνση αυτού και η αίτηση να συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση του υποψήφιου συνδίκου ότι αποδέχεται τον διορισμό και δήλωσή του περί μη υπάρξεως κωλύματος. Δεν απαιτείται η αναφορά του προτεινόμενου συνδίκου, εφόσον την αίτηση υποβάλλει ο οφειλέτης και η αίτηση περιέχει δήλωση ότι δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση υποψήφιου συνδίκου που να αποδεχθεί τον διορισμό».

Στις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 ΠτωχΚ, που εφαρμόζεται και στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, ορίζονται τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση. Παράλληλα και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 173 παρ. 1 ΠτωχΚ η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ιστότοπος ΕΓΔΙΧ http://www.keyd.gov.gr), έχει διαμορφώσει μεταξύ άλλων και ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη ή πιστωτή μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που ζητούνται με την επιλογή των κατάλληλων πεδίων και εικονιδίων, και επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. Τα στοιχεία αυτά είναι τα οριζόμενα από τις παραπάνω διατάξεις, τα οποία πρέπει να καταχωρηθούν όλα και να αποθηκευτούν ώστε να φτάσει ο χρήστης στην οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης.

Με τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 3 ΠτωχΚ προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα συμπλήρωσης κατ’ άρθρο 227 ΚΠολΔ των στοιχείων της αίτησης, καθώς και ότι εφόσον η αίτηση δεν περιέχει τα αναγκαία κατά το νόμο αυτά στοιχεία ή δεν συμπληρωθούν απορρίπτεται ως απαράδεκτη (αρθ. 79 παρ. 3 εδ. γ’). Η πρόβλεψη της διάταξης αυτής έχει σημασία βασικά για τις πτωχεύεις μεγάλου αντικειμένου, η οποία υποβάλλεται με κατάθεση δικογράφου και δυνητικά ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας. Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, στις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά η πλατφόρμα περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, η συμπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία

8

υποβολής της μέσω της πλατφόρμας και συνεπώς δεν αναμένεται να προκύψει πρόβλημα ελλείψεων και ανάγκη συμπλήρωσής τους κατ’ άρθρο 227 ΚΠολΔ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 3 ΠτωχΚ πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση το πρόσωπο του προτεινόμενου συνδίκου και να συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση του υποψήφιου συνδίκου ότι αποδέχεται τον διορισμό, καθώς και δήλωσή του περί μη υπάρξεως κωλύματος. Δεν απαιτείται η αναφορά του προτεινόμενου συνδίκου, εφόσον την αίτηση υποβάλλει ο οφειλέτης και η αίτηση περιέχει δήλωση ότι δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση υποψήφιου συνδίκου που να αποδεχθεί τον διορισμό. Στους σχετικούς πίνακες της ηλεκτρονικής πλατφόρμα δεν υπάρχει σχετικό πεδίο για την καταχώρηση του προτεινόμενου συνδίκου ή της δήλωσης του οφειλέτη ότι δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση συνδίκου. Υπάρχει όμως δυνατότητα να καταχωρηθεί στην καρτέλα «λοιπά δικαιολογητικά» η δήλωση του υποψήφιου συνδίκου περί αποδοχής του διορισμού του και περί μη ύπαρξης κωλύματος, καθώς και έγγραφης δήλωσης του οφειλέτη περί αδυναμίας ανεύρεσης συνδίκου. Η σχετική παράλειψη μπορεί να συμπληρωθεί κατ’ άρθρο 227 ΚΠολΔ μετά από πρόσκληση του δικαστηρίου.

Αναγκαίο περιεχόμενο αίτησης πτώχευσης κατά τα άρθρα 76, 77, 79, 96 και 178 παρ. 1 παρ.1 ΠτωχΚ είναι η επίκληση της συν­δρομής των υποκειμενικών (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει οικονομικό σκοπό) και αντικειμενικών προϋ­ποθέσεων (παύση πληρωμών και ύπαρξη ικανού ενεργητικού), κήρυξης της πτώχευσης, επί δε αίτησης πιστωτή, και η επίκληση της συνδρομής εννόμου συμφέροντος, δηλαδή η επίκληση των περιστατικών από τα οποία προκύπτει ότι διαθέτει γεννημένη και δικαστικώς επιδιώξιμη χρηματική ενοχική απαίτηση. Στους πίνακες της ηλεκτρονικής πλατφόρμα δεν υπάρχουν σχετικά ειδικά πεδία για την καταχώρηση όλων των στοιχείων που θεμελιώνουν τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων που αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της αίτησης.Όμως στην καρτέλα «λοιπά δικαιολογητικά» ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούμενου την πτώχευση έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο να μεταφορτώσει όλα εκείνα τα έγγραφα που περιέχουν τα στοιχεία που στηρίζουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων κήρυξης της πτώχευσης. Για παράδειγμα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση του πιστωτή, και η παύση πληρωμών του οφειλέτη όπως διαταγές πληρωμής, αναγκαστικές κατασχέσεις κ.λπ, ή τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κ.λπ στοιχεία που θεμελιώνουν το τεκμήριο κατά το άρθρο 176 παρ. 1 ΠτωχΚ, όπως επίσης και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η διαθέσιμη περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη. Μάλιστα ειδικά ο οφειλέτης υποχρεούνται κατά το άρθρο 174 παρ. 1 και 2 να μεταφορτώσει στην πλατφόρμα όλα εκείνα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η οικονομική του κατάσταση και οι απαιτήσεις των πιστωτών του. Επίσης στην ίδια καρτέλα
(«λοιπά δικαιολογητικά») ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούμενου την πτώχευση (οφειλέτη ή πιστωτή) έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει σχόλια ή περιγραφή σχετικά με το έγγραφο που μεταφορτώνει, και να επικαλεστεί έτσι μέσω του σχολίου τη συν­δρομή των υποκειμενικών και αντικειμενικών προϋ­ποθέσεων κήρυξης της πτώχευσης παραπέμποντας στα σχετικά έγγραφα που έχει μεταφορτώσει.

9

Ειδικά ως προς την προϋπόθεση της ύπαρξης ικανού ενεργητικού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 77 παρ. 4, 177 παρ. 4 και 178 παρ. 1, το δικαστήριο ή ο εισηγητής επί των πτωχεύσεων του άρθρου 173 παρ. 1 θα πρέπει να αποφανθούν με πιθανολόγηση αν τα μη βεβαρυμμένα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα εισοδήματά του που υπερβαίνουν τις δαπάνες διαβίωσης επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Επί ανεπάρκειας του ενεργητικού θα απορριφθεί η αίτηση. Όμως και ο οφειλέτης αυτός έχει δικαίωμα να αιτηθεί την πτώχευσή του. Απλώς δεν θα κηρυχθεί σε πτώχευση λόγω της ανεπάρκειας του ενεργητικού. Θα υποστεί δε τις συνέπειες της πτώχευσης που ορίζει ο νόμος (καταχώρηση του ονόματός του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και στο Γ.Ε.ΜΗ κ.λπ), ενώ μπορεί να απαλλαγεί από τα χρέη του κατ’ άρθρο 192 παρ. 1, παρότι η πτώχευση δε θα κηρυχθεί. Σε περίπτωση λοιπόν οφειλέτη ο οποίος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή αυτά είναι ανεπαρκή για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας θα αποτελούσε αντίφαση η δήλωση, για το ορισμένο της αίτησης, της επάρκειας της του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας του, αφού θα είναι καταφανές το αντίθετο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αρκεί στην αίτηση να περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά και οικονομικά του στοιχεία και να μεταφορτώνονται τα έγγραφα εκείνα από τα οποία προκύπτει η διαθέσιμη περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη, από τα οποία το δικαστήριο ή ο εισηγητής θα μπορέσουν να σχηματίσουν κρίση περί της συνδρομής ή όχι της θετικής αυτής προϋπόθεσης για την κήρυξη της πτώχευσης, της επάρκειας δηλαδή ενεργητικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 4 ΠτωχΚ, η αίτηση που υποβάλλεται από τον οφειλέτη πρέπει να περιλαμβάνει και δήλωση περί συναίνεσης του αιτούντος για την πρόσβαση στα στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η δήλωση αυτή θα γίνει εγγράφως και θα μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα.

 

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η διάταξη του άρθρου 174 ορίζει ότι: «1. Με την αίτησή του ο οφειλέτης υποχρεούται να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για την οποία είναι διαθέσιμες.

2. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αίτηση συνοδεύεται από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία.

3. Ο οφειλέτης υπέχει ως προς τα παραπάνω δηλούμενα στοιχεία ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 952 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο. Η αίτηση περιλαμβάνει συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Με τη διάταξη αυτή ορίζονται ως υποχρεωτικά συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης του οφειλέτη, τα αναφερόμενα φορολογικής φύσης έγγραφα, με κύρωση σε περίπτωση μη προσκόμισής τους το απαράδεκτο της αίτησης. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί και γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παραβόλου 250 ευρώ (αρθ. 173 παρ. 2).

Τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, όπως και η αίτηση, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της πτώχευσης μικρού αντικειμένου και την καρτέλα «λοιπά δικαιολογητικά» ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούμενου την πτώχευση επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο θα μεταφορτώσει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην παραπάνω διάταξη, καθώς και όσα άλλα στηρίζουν την αίτησή του.

Η παράλειψη υποβολής με την αίτηση των στοιχείων αυτών επιφέρει ως ποινή το απαράδεκτο της αίτησης. Η θέσπιση του απαράδεκτου ως ποινής συνδέεται με τη νομοθετική βούληση για διεκπεραίωση της υπόθεσης χωρίς τη διεξαγωγή δίκης και την έκδοση απόφασης με μόνη την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών.

Ανάλογη ρύθμιση περιείχε και ο Ν 3869/2010, οπότε σκόπιμη είναι μια αναδρομή στην αντιμετώπιση του ζητήματος από τη θεωρία και νομολογία στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου αυτού.

11

Με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 υπό την αρχική του μορφή προβλεπόταν ως υποχρεωτική η προσκόμιση των εγγράφων. Στη συνέχεια ο τροποποιητικός νόμος 4161/2013 προέβλεπε την προαιρετική προσκόμισή τους και τέλος, μετά την τροποποίησή της διάταξης με την υποπάρ .Α.4, (Ν 4336/2015) επαναφέρθηκαν ως υποχρεωτικά συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης. Με τη διάταξη αυτή επιβλήθηκε στον οφειλέτη να προσκομίσει προαποδεικτικά μαζί την αίτηση όλα τα έγγραφα της αποδεικτικής διαδικασίας, ως τυπική προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης. Η διάταξη αυτή επικρίθηκε ως αντισυνταγματική, γιατί καταργούσε εκ προοιμίου τη δικαστική ευχέρεια να κριθεί ποιο έγγραφο είναι σημαντικό και ποιο όχι και να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης επί της ουσίας, γιατί ήταν αντίθετη με την υποχρέωση του νομοθέτη για ίση μεταχείριση των διαδίκων, αφού έτσι περιέρχονται σε πλεονεκτική θέση οι αντιδικούντες πιστωτές, κατά παράβαση των αρθ. 4, 20 του Συντ. και 6 της ΕΣΔΑ[3]. Επίσης με την ΕιρΠατρ 171/2013[4] κρίθηκε ότι η μη κατάθεση από τον οφειλέτη των εγγράφων σχετικά με την περιουσία, τα εισοδήματα του κ.λπ, που προβλέπονται από το αρθ. 4 παρ. 4, δεν μπορεί να έχει συνέπειες, αφού πρόκειται για αποδεικτικά ουσιαστικά έγγραφα του περιεχομένου της αίτησης.

Υπό το ίδιο πρίσμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η επιβαλλόμενη από το άρθρο 174 ΠτωχΚ υποχρέωση, αφού η αξία των εγγράφων που υποχρεώνεται ο οφειλέτης να προσκομίσει προαποδεικτικά επικεντρώνεται στο στάδιο της ουσιαστικής διερεύνησης της υπόθεσης και συνεπώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως τυπικά στοιχεία της προδικασίας και να οδηγήσουν σε απαράδεκτα .Ως τέτοια λοιπόν τα οριζόμενα με τη διάταξη έγγραφα μπορούν να προσκομιστούν και μεταγενέστερα και συγκεκριμένα επί μεν των αιτήσεων που θα εκδικαστούν κατ’ άρθρο 173 παρ. 1 κατά το στάδιο της συζήτησης της υπόθεσης (βλ. παρακάτω), επί δε των αιτήσεων που θα εκδικαστούν κατ’ άρθρο 177 παρ. 2-4 κατά το δικονομικό στάδιο της προκατάθεσης των προτάσεων. Μόνο τα έγγραφα που συνδέονται με τη συνδρομή των υποκειμενικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων της αιτούμενης πτώχευσης και τη συνδρομή του εννόμου συμφέροντος του πιστωτή, ως απαραίτητων στοιχείων του περιεχομένου της αίτησης, θα πρέπει να συνυποβάλλονται κατά τα προλεχθέντα με την αίτηση (μεταφόρτωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα), δεδομένου ότι η σχετική παράλειψη θα έχει ως επακόλουθο την απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης λόγω όμως αοριστίας.

 

12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

1. Υποβολή της αίτησης

Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου η υποβολή της αίτησης ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 173 παρ. 1 εδ. α’ , σύμφωνα με την οποία «1. Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών».

Κατά τη διάταξη αυτή η αίτηση στις περιπτώσεις πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Έτσι αποκλείεται η υποβολή σε έντυπη μορφή, που αποτελεί μέχρι σήμερα τον τρόπο υποβολής των δικογράφων. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ιστότοπος ΕΓΔΙΧ http://www.keyd.gov.gr), έχει διαμορφώσει μεταξύ άλλων και ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη ή πιστωτή μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Στους οδηγούς χρήσης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στον ιστότοπο, http://www.keyd.gov.gr ο πληρεξούσιος δικηγόρος του οφειλέτη ή πιστωτή θα βρει όλες της απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για τη δημιουργία αίτησης πτώχευσης και την οριστική υποβολή της. Στους σχετικούς πίνακες και πεδία ο χρήστης (πληρεξούσιος δικηγόρος) καταχωρεί όλα τα στοιχεία που του ζητούνται με την επιλογή των κατάλληλων εικονιδίων, και επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζει η διάταξη του άρθρου 177 ως υποχρεωτικά για τον οφειλέτη, καθώς και όποια άλλα έγγραφα υποστηρίζουν το περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη ή πιστωτή. Με την ολοκλήρωση όλων των καταχωρήσεων ο χρήστης (πληρεξούσιος δικηγόρος) οριστικοποιεί την υποβολή της αίτησης με την επιλογή του εικονιδίου «Οριστικοποίηση Αίτησης». Στη συνέχεια η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο «Επιβεβαίωση Στοιχείων Αίτησης» και μεταβιβάζεται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο που έχει καταχωρηθεί στον σχετικό πίνακα για την επιβεβαίωσή της και την ανάρτηση του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 173 παρ. 1 ΠτωχΚ επί αίτησης πτώχευσης που υποβάλλεται από τον οφειλέτη επισυνάπτεται γραμμάτιο κα­τάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξό­δων της πτώχευσης. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του γραμ­ματίου της παρ. 1 του άρθρου 178 ΠτωχΚ, στην περίπτωση δηλαδή που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής για τη μη κήρυξη της πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού. Κατ’ αρχάς η παραπομπή του νομοθέτη στη διάταξη του άρθρου 178 ΠτωχΚ γίνεται προκειμένου να προσδιορίσει την περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης απαλλάσσεται της παραπάνω υποχρέωσης,

13

η οποία μπορεί να συντρέχει τόσο στις περιπτώσεις των πτωχεύσεων του άρθρου 173 παρ. 1 ΠτωχΚ όσο και σ’ αυτές του άρθρου 177 παρ. 2-5 ΠτωχΚ. Στις πτωχεύσεις όμως του άρθρου 173 παρ. 1 ΠτωχΚ η κρίση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που στοιχειοθετούν την ανεπάρκεια ενεργητικού, που αποτελούν και τις προϋποθέσεις απαλλαγής του οφειλέτη της υποχρέωσης καταβολής του γραμ­ματίου των 250 ευρώ απονέμεται από το νόμο στον εισηγητή μετά την απόφαση του δικαστηρίου που κηρύσσει, κατ’ αρχάς, την πτώχευσης χωρίς να εξετάζει τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής (βλ. περισσότερα παρακάτω). Συνεπώς στις πτωχεύσεις αυτές δεν μπορεί να ερευνηθεί από το δικαστήριο η συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής του οφειλέτη από το γραμμά­τιο παρακατάθεσης. Όμως με τη διάταξη του άρθρου 173 παρ. 2 ΠτωχΚ ορίζεται ως απαραίτητο συνοδευτικό της αίτησης με ποινή το απαράδεκτο αυτής. Παράλληλα και στις πτωχεύσεις του άρθρου 177 παρ. 2-5 ΠτωχΚ, στις οποίες η αρμοδιότητα για την έρευνα της συνδρομής των προϋποθέσεων που στοιχειοθετούν την ανεπάρκεια ενεργητικού ανήκει στο δικαστήριο, αυτό θα γίνει κατά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης με βάση τα στοιχεία που θα προσκομίσουν οι διάδικοι και δεν μπορεί εκ των προτέρων να αξιολογηθεί η ύπαρξη ή μη της σχετικής υποχρέωσης του οφειλέτη ώστε να κληθεί κατ’ άρθρο 227 ΚΠολΔ να συμπληρώσει την έλλειψη. Κατόπιν αυτών συνεπέστερο είναι σε κάθε περίπτωση το γραμμά­τιο παρακατάθεσης να συνυποβάλλεται εξ αρχής με την αίτηση, επί δε έλλειψης να καλείται κατ’ άρθρο 227 ΚΠολΔ ο οφειλέτης να το προσκομίσει. Απλά σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού, που αποτελεί και την προϋπόθεση απαλλαγής από το γραμμά­τιο παρακατάθεσης, αυτό θα επιστρέφεται στον οφειλέτη όπως σε κάθε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δικόγραφο κατ’ άρθρο 173 παρ. 2 εδ. τελευταίο ΠτωχΚ.

Στις περιπτώσεις που η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από πιστωτή στην αίτηση επισυνάπτεται γραμμάτιο κα­τάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 500 ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 8 ΠτωχΚ, η οποία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου από πιστωτή, η οποία περιέχει ρητή επιφύλαξη ως προς την αίτηση του οφειλέτη λόγω της ειδικής ρύθμισης ως προς αυτόν του άρθρο 173 παρ. 2 ΠτωχΚ . Και στην περίπτωση αυτή εφόσον η αίτηση απορριφθεί ή λάβει χώρα παραίτηση από το δικόγραφο το ποσό επιστρέ­φεται στον αιτούντα πιστωτή (άρθρο 79 παρ. 8 εδ. τελευταίο ΠτωχΚ).

2. Υποβολή των παρεμβάσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 1 και 2 εδ. α’ «1. Οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν παρέμβαση είτε κύρια, αν ζητούν απόρριψη της αίτησης, είτε πρόσθετη, αν, παρότι είναι σύμφωνοι με την αίτηση, αιτούνται τον διορισμό συνδίκου. Εφόσον πιστωτής παρέμβει με υπόδειξη του συνδίκου, σύνδικος διορίζεται ο υποδεικνυόμενος από τον πιστωτή ή, σε περίπτωση περισσότερων της μιας παρεμβάσεων του ιδίου περιεχομένου, ο υποδεικνυόμενος από τον πιστωτή που έχει την υψηλότερη απαίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας.
2. Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας».

14

Με τις διατάξεις αυτές του άρθρου 177 παρ. 1 και 2 εδ. α’ ΠτωχΚ ρυθμίζεται η άσκηση των παρεμβάσεων, καθώς και το πρόσωπο του συνδίκου που θα διοριστεί. Στην άσκηση παρέμβασης, πρόσθετης ή κύριας, κατά τη διάταξη αυτή νομιμοποιούνται οι πιστωτές τόσο επί αίτησης πτώχευσης που υποβάλλεται από τον οφειλέτη όσο και επί αίτησης που υποβάλλεται από τα πρόσωπα του άρθρου 79 παρ. 1, δηλαδή από άλλο πιστωτή ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να δικαιολογούν έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 1 εδ. α’ ΠτωχΚ. Στην τελευταία περίπτωση η κύρια παρέμβαση πιστωτή δικαιολογείται εφόσον ο παρεμβαίνων διαφωνεί και δεν έχει συμφέρον στην κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση. Επίσης αίτημα των πρόσθετων παρεμβάσεων άλλων πιστωτών θα είναι ο διορισμός δικού τους συνδίκου. Ο οφειλέτης ως εκ του νόμου διάδικος μπορεί να μετέχει στη δίκη και χωρίς να ασκήσει κύρια παρέμβαση.

Τόσο η πρόσθετη όσο και η κύρια παρέμβαση υποβάλλονται όπως και η αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στην προβλεπόμενη από το άρθρο 173 παρ. 1 αποκλειστική προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και έχουν ως αίτημα, η μεν πρώτη το διορισμό του υποδεικνυόμενου συνδίκου, η δε δεύτερη την απόρριψη της αίτησης[5]. Αν κάποιος πιστωτής δεν υποβάλλει παρέμβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας στην προθεσμία ημερών 30 ημερών, δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία, λόγω της ειδικής αυτής πρόβλεψης του άρθρου 173 παρ. 1 ΠτωχΚ ως προς τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής της. Στη διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις πτωχεύσεις μεγάλου αντικειμένου προβλέπεται κατ’ άρθρο 130 παρ. 1 ΠτωχΚ η άσκηση της κύριας παρέμβασης το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η ρύθμιση είναι διαφορετική σε σχέση μ’ αυτή για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου λόγω του εισαγόμενου διαφορετικού τρόπου εκδίκασης των τελευταίων, γι’ αυτό δεν έχει εφαρμογή σ’ αυτές η ρύθμιση του άρθρου 130 παρ. 1 Πτωχ.Κ για την προθεσμία των 3 εργασίμων ημερών.

 

15

Back to Top