Επιλέξτε Συνδρομή Qualex
37,50€/μήνα
49,99€/μήνα (+ΦΠΑ)
 • 1 άδεια χρήσης
 • Όλοι οι κλάδοι Δικαίου
 • Νομοθεσία (374.512 έγγραφα)
 • Νομολογία (187.746 έγγραφα)
 • Βιβλιογραφία (1.389 βιβλία)
 • Αρθρογραφία (22.850 έγγραφα)
 • Διοικητικά Έγγραφα (44.843 έγγραφα)
 • Υποδείγματα Νομικών εγγράφων σε επεξεργάσιμη μορφή Word™
37,50€/μήνα
(+ΦΠΑ)
(Με Ετήσια Συνδρομή 450€ +ΦΠΑ)
 • Όλα τα χαρακτηριστικά του Qualex Flex
 • Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον αδειών ταυτόχρονης χρήσης
 • Ευελιξία στην χρήση του χρόνου πρόσβασης σε διάστημα 12 μηνών
 • 20% έκπτωση για συνδυαστική αγορά AlmaNext 
55,00€/μήνα
(+ΦΠΑ)
(Με Ετήσια Συνδρομή 660€ +ΦΠΑ)
 • Όλα τα χαρακτηριστικά του Qualex Basic
 • Δωρεάν Yπηρεσία Ειδοποιήσεων My Alerts IQs
 • Ευελιξία στην χρήση του χρόνου πρόσβασης σε διάστημα 12 μηνών
 • 20% έκπτωση για συνδυαστική αγορά AlmaNext
Best Value
75,00€/μήνα
(+ΦΠΑ)
(Με Ετήσια Συνδρομή 900€ +ΦΠΑ)
 • Όλα τα χαρακτηριστικά του Qualex Standard
 • 3 επιπλέον άδειες χρήσης (Σύνολο 4)
 • Ευελιξία στην χρήση του χρόνου πρόσβασης σε διάστημα 12 μηνών
 • Αυτόματος Υπολογισμός Δικονομικών Προθεσμιών
 • Διαγραμματική Απεικόνιση Νομικών Διαδικασιών (Case Workflow IQs)
 • Χαμηλότερο κόστος ανά ώρα
 • 20% έκπτωση για συνδυαστική αγορά AlmaNext
Αναλυτική Σύγκριση Συνδρομών
Ενδιαφέρεστε για διαμόρφωση συνδρομής στα μέτρα σας; Πατήστε εδώ για να πάρετε προσωποποιημένη προσφορά!

Περιεχόμενο
Flex
Basic
Standard
Premium
Κλάδοι Δικαίου (Όλοι)
Νομοθεσία (374.512 έγγραφα)
Νομολογία (187.746 έγγραφα)
Βιβλιογραφία (1.389 έγγραφα)
Αρθρογραφία (22.850 έγγραφα)
Διοικητικά Έγγραφα (44.843 έγγραφα)
Υποδείγματα Νομικών εγγράφων σε επεξεργάσιμη μορφή Word™ (3.561 έγγραφα)
Ώρες Πρόσβασης
5
40
60
120
Διάρκεια Συνδρομής
1 μήνας
12 μήνες
12 μήνες
12 μήνες
Περιλαμβάνονται Άδειες Ταυτόχρονης Χρήσης
1
1
1
4
Δυνατότητα Επιπλέον Αδειών Ταυτόχρονης Χρήσης
Ingenius Qualex
Flex
Basic
Standard
Premium
My Alerts
Non Stop Search
Case Workflow
Thesaurus
Extra Services & Functions
Flex
Basic
Standard
Premium
Qualex Forum
Λήψη Επικαιρότητας
Δημιουργία Ιδιόχειρων Προσωπικών Σημειώσεων
Report Χρήσης
Ιστορικό Αναζήτησης / Αποθήκευση Κριτηρίων
ALMA Ready
Legal Toolkit
Flex
Basic
Standard
Premium
Αυτόματος Υπολογισμός Τόκων Υπερημερίας / Δικαιοπρακτικών
Αυτόματος Υπολογισμός Δικαστικών Εξόδων
Αυτόματος Υπολογισμός Δικονομικών Προθεσμιών
Complimentary Welcome Pack
Flex
Basic
Standard
Premium
Δωρεάν Εκπαίδευση / Επίδειξη Λειτουργίας διάρκειας 2 ωρών
Δωρεάν Kόστος Εγγραφής στην Qualex
Χρειάζεστε Βοήθεια;

Τεχνική Υποστήριξη
+30 210 3678994
+30 2103678976
Ώρες Λειτουργίας:
09:00 - 17:00
Υποστήριξη Επιστημονικής Έρευνας
+30 210 3678843
+30 210 3678912
+30 210 3678952
Ώρες Λειτουργίας:
09:00 - 19:00
Τμήμα Πωλήσεων
+30 210 3678848
+30 210 3678957
Ώρες Λειτουργίας:
09:00 - 21:00