Βιντεοσκοπημένο

ΣΗΜΑΤΑ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ρούσσου Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 16228|16229
6 ώρες
Εισηγητές: Ρούσσου Α.

Κατάθεση και εξέταση του σήματος υπό το πρίσμα του Κανονισμού 2017/1001 και της Οδηγίας 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων

- Κατάθεση του σήματος

 • Συνέπειες της απάλειψης της γραφικής αναπαράστασης σύμφωνα με τον Κανονισμό και την Οδηγία: επιπτώσεις στο εσωτερικό δίκαιο
 • Διάσταση μεταξύ της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πρακτικής αναφορικά με την υποχρέωση σαφήνειας των διακρινόμενων προϊόντων/υπηρεσιών στην αίτηση σήματος
 • Νέα προσέγγιση στη διαδικασία εξέτασης της προτεραιότητας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο: διάκριση από την ελληνική πρακτική
 • Εισαγωγή του σήματος πιστοποίησης στην ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα


- Εξέταση του σήματος

 • Δυνατότητα υποβολής επικουρικού αιτήματος για την απόκτηση επιγενόμενης διακριτικής δύναμης στο σήμα της Ε.Ε. και αντίστοιχη πρόβλεψη της Οδηγίας για το εθνικό σήμα
 • Πρόβλεψη νέων απόλυτων λόγων απαραδέκτου στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία
 • Επανεξέταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου μετά τη δημοσίευση του σήματος της Ε.Ε.
 • Διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων τρίτων και ενδεχόμενη εφαρμογή στην ελληνική πρακτική.


Νέες ρυθμίσεις για την ανακοπή και τη διαγραφή του σήματος στο ενωσιακό και το ελληνικό πλαίσιο

- Τροποποιήσεις των διαδικαστικών κανόνων

 • Αλλαγές στη διαδικασία τεκμηρίωσης της αίτησης ανακοπής/διαγραφής στο ενωσιακό πλαίσιο
 • Νέες ρυθμίσεις στην απόδειξη ουσιαστικής χρήσης του σήματος και επιπτώσεις στην ελληνική πρακτική


- Τροποποιήσεις των κανόνων ουσιαστικού δικαίου

 • Νέος λόγος ανακοπής αναφορικά με την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με τον Κανονισμό και την Οδηγία
 • Η μεταβίβαση του σήματος ως ένδικο μέσο στον Κανονισμό και ενσωμάτωση της πρόβλεψης στην ελληνική νομοθεσία

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που επιθυμούν να ενημερωθούν αναφορικά με τα ισχύοντα στο σήμα της Ε.Ε. μετά την πρόσφατη θέση σε ισχύ του κανονισμού 2017/1001 καθώς και του εκτελεστικού και του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού. Επίσης, εξετάζεται τόσο η ισχύουσα πρακτική στην Ελλάδα όσο και οι επερχόμενες τροποποιήσεις του νόμου περί σημάτων ενόψει της επικείμενης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2015/2436.

Η Άννα Α. Ρούσσου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στο Ιδιωτικό Δίκαιο και το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εργάζεται ως δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ιδίως στον τομέα των σημάτων. Έχει αρθρογραφήσει στον νομικό τύπο για θέματα σημάτων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top