Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2024

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Παλαιοί και νέοι συμβατικοί τύποι στο πλαίσιο της εξέλιξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Εισηγητές: Ζουμπουλίδης Σ., Μαρκέλλου Μ.

Η ταχεία πρόοδος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τον νομικό κόσμο. Δικηγόροι, in house νομικοί σύμβουλοι, Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, στελέχη πληροφορικής και άλλοι επαγγελματίες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση συμβάσεων πληροφορικής πρέπει να κατέχουν τις απαραίτητες διεπιστημονικές γνώσεις και νομική εξειδίκευση. Το παρόν Σεμινάριο προσφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να αντιληφθεί κανείς πως πρέπει να χειρίζεται πλείστες όσες συμβάσεις πληροφορικής για να προστατέψει επιτυχώς τα συμφέροντα του εντολέα του.


Συμβάσεις Λογισμικού
▶ Συμβάσεις παραχώρησης τυποποιημένου λογισμικού

▶ Συμβάσεις ανάπτυξης ατομικού λογισμικού

▶ Συμβάσεις συντήρησης λογισμικού

▶ Συμβάσεις λογισμικού και Οδηγία 2019/770

▶ Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης


Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους
▶ Ορισμός υπολογιστικού νέφους

▶ Οι συμβάσεις υπολογιστικού νέφους υπό το πρίσμα του Δικαίου του Καταναλωτή

▶ Οι συμβάσεις υπολογιστικού νέφους υπό το πρίσμα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

▶ Συμβάσεις υπολογιστικού νέφους και «outsourcing»

▶ Συμφωνίες για το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας νέφους (Service Level Agreements, SLAs)

▶ Υπολογιστικό νέφος, προστασία και ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

▶ Λογισμικά ΤΝ που προσφέρονται ως υπηρεσία σε περιβάλλον Νεφοϋπολογιστικής


Ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα και πνευματική ιδιοκτησία
▶ ΕΛ/ΛΑΚ και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

▶ Άδειες Εκμετάλλευσης ΕΛ/ΛΑΚ

▶ Λογισμικό ΤΝ και άδειες ΕΛ/ΛΑΚ

▶ Άδειες Creative Commons

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους, Δικαστκούς Λειτουργούς, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, στελέχη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, φοιτητές Νομικής και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σταύρος Ζουμπουλίδης

Ο Σταύρος Ζουμπουλίδης είναι Δικηγόρος Πειραιά και πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την “ΤUV HELLAS. Είναι Νομικός Σύμβουλος σε γνωστή στοιχηματική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ από το 2018 διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο. Έχει χειριστεί εξ ολοκλήρου τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μεγάλης οικονομικής αξίας, τη συμμετοχή εισηγμένων εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ παράλληλα έχει λάβει μέρος σε projects συγχωνεύσεων – εξαγορών και συμμορφώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης πλατφορμών, ιστοσελίδων και e-shops υπό το πρίσμα του GDPR, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Δικαίου του Καταναλωτή. Το 2020 έλαβε τον πρώτο του μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο «Ναυτικό Δίκαιο» από το City University London, ενώ το 2022 τον δεύτερο μεταπτυχιακό του τίτλο με υποτροφία (κατετάγην 1ος με βαθμό 9.65/10) στο «Δίκαιο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόσφατα, η Νομική Βιβλιοθήκη εξέδωσε μονογραφία του με τίτλο «Συμβάσεις Πληροφορικής και 4η Βιομηχανική Επανάσταση», ενώ έχει δημοσιεύσει πληθώρα νομικών άρθρων, τόσο σε ελληνικά, όσο και σε διεθνή νομικά περιοδικά με αντικείμενο το Δίκαιο της Πληροφορικής, τα Προσωπικά Δεδομένα, το Κυβερνοέγκλημα, το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας κ.λπ.

Μαρίνα Μαρκέλλου

Η Δρ. Μαρίνα Μαρκέλλου είναι Δικηγόρος εξειδικευμένη στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Groningen της Ολλανδίας. Έχει εργασθεί στη Γαλλία και στην Ελλάδα σε θέσεις ευθύνης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, των τηλεπικοινωνιών, της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Αφού ολοκλήρωσε σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Montpellier I Γαλλίας σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συνέχισε στο ίδιο πανεπιστήμιο με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Οι συμβάσεις εκμετάλλευσης στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας – συγκριτική επισκόπηση γαλλικού, ελληνικού και γερμανικού δικαίου», ως υπότροφος του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Ακολούθως, εκπόνησε μεταδιδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Poitiers Γαλλίας σχετικά με την καλλιτεχνική οικειοποίηση ενώ την τελευταία διετία υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου «Συναισθητική συσχέτιση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τις ψηφιακές τέχνες και το κοινό τους (AI TRACE), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Κωδ. 782) και υποστηρίχθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κατά την τελευταία δεκαετία έχει διατελέσει ή διατελεί διδάσκουσα σε Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδάσκοντας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς και το δίκαιο των επιχειρήσεων. Από το 2017 είναι ερευνητικός συνεργάτης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» όπου συμμετέχει ως εμπειρογνώμων για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας σε ερευνητικά προγράμματα Horizon 2020. Είναι μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», μέλος της Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ε.Π.Π.Ι.) (ελληνικό τμήμα ALAI), μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την έρευνα του δικαίου πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαίου τέχνης (ΙSCHAL) και συμμετέχει σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Live Streaming

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20764| 20765| 20766
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024
Εισηγητές: Ζουμπουλίδης Σ., Μαρκέλλου Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Παλαιοί και νέοι συμβατικοί τύποι στο πλαίσιο της εξέλιξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20764| 20765| 20766
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024
Εισηγητές: Ζουμπουλίδης Σ., Μαρκέλλου Μ.
Back to Top