ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ


Συγκριτική & ερμηνευτική προσέγγιση με το θεσμό του γάμου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16340
Πιτσιρίκος Γ.
Χριστοδούλου Κ.

Ο συγγραφέας προτάσσει από μεθοδολογική σκοπιά τη συνταγματική ανάλυση των θεσμών-τύπων του γάμου και της οικογένειας και προβαίνει σε συστηματική ερμηνεία των προϋποθέσεων  του υποστατού και του κύρους του γάμου. Συγκρίνει τους ως άνω θεσμούς με το σύμφωνο συμβίωσης υπό τον προϊσχύσαν Ν 3719/2008, ως εναλλακτικής μορφής γάμου, αλλά και υπό το πρίσμα του Ν 4356/2015. Σχολιάζει εκτενώς τις αποφάσεις ΠΠρΡοδ 114 και 115/2009 για το γάμο προσώπων του ίδιου φύλου, καθώς και την σχετική απόφαση του ΕΔΔΑ. Αναλύονται όλα τα θέματα που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή του θεσμού του συμφώνου συμβίωσης, όπως διατροφή, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, κληρονομικό δικαίωμα, επώνυμο τέκνων, γονική μέριμνα, συνταξιοδοτικό δικαίωμα κ.ά. Το βιβλίο περιλαμβάνει παράρτημα σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας. Όπως επισημαίνει στον πρόλογο και ο καθηγητής, κ. Χριστοδούλου, πρόκειται για μία εργασία, άξια εξάρσεως για τον επιστημονικό και μεθοδολογικώς συνειδητό τρόπο προσέγγισης του θέματος και την σχεδόν εξαντλητική βιβλιογραφική και νομολογιακή του τεκμηρίωση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. 11
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 21
§1: Ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας: Συνταγματική προστασία και νομικό πλαίσιο
I. Γενικοί ορισμοί Σελ. 25
II. Συνταγματική κατοχύρωση
1. Έκταση της προστασίας Σελ. 25
2. Εξειδίκευση της συνταγματικής κατοχύρωσης στις διατάξεις του ΑΚ και ειδικών νόμων Σελ. 28
§2: Τα εξωτερικά στοιχεία του Typus (-εξωτερικής μορφής) ενός υποστατού γάμου
Ι. Ο γάμος ως εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονομίας (Συντ. 5 παρ. 1 ΑΚ 361) με πολιτειακή προστατευτική παρέμβαση
1. Έννοια και νομική φύση Σελ. 30
2. Αρχές που διέπουν το δίκαιο του γάμου Σελ. 32
ΙΙ. Η διαφορά φύλου ως προϋπόθεση του υποστατού Σελ. 32
IIΙ. Αποσπασματικός αντίλογος υπέρ του «υποστατού» του γάμου προσώπων ιδίου φύλου Σελ. 38
IV. Οι ΠΠρΡοδ 114/2009 και ΠΠρΡοδ 115/2009 ως σταθμός στην ελληνική νομολογία για τη νομική παθολογία του γάμου προσώπων του ιδίου φύλου
1. Πριν την εξέταση της ουσίας Σελ. 40
α. Η υπ’ αρ. 5/2008 Εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σελ. 40
β. Περιεχόμενο των αγωγών και αίτημα Σελ. 42
γ. Επί του παραδεκτού Σελ. 42
(γα) Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης ως προς τον Δήμαρχο της Τήλου Σελ. 42
(γβ) Ενεργητική νομιμοποίηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σελ. 43
(i) Η άσκηση της αγωγής ως νόμιμη διαδικαστική ενέργεια Σελ. 43
(ii) Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας γάμου Σελ. 43
(γγ) Μη εφαρμογή της ΚΠολΔ 94 παρ. 1 Σελ. 44
2. Το ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης Σελ. 44
α. Εισαγωγή Σελ. 44
β. Η αναγωγή των 2 αποφάσεων στη βούληση του ιστορικού νομοθέτη για τη διαμόρφωση του σκεπτικού και του διατακτικού τους Σελ. 45
γ. Αναγωγή στις Διεθνείς Συνθήκες Σελ. 45
δ. Αναγωγή στο εσωτερικό δίκαιο Σελ. 46
(δα) Επιχείρημα εκ του άρθρου 1 παρ. 1 του τότε ισχύοντος Ν 3719/2008 Σελ. 46
(δβ) Επιχείρημα εκ του Συντάγματος Σελ. 46
(δβi) Τήρηση της αρχής της ισότητας (Συντ. 4 παρ. 1) Σελ. 47
(δβii) Δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Συντ. 5 παρ. 1) Σελ. 48
ε. Η κήρυξη του ανυποστάτου των δύο γάμων της Τήλου ως συνάδουσα προς τις ελληνικές παραδόσεις Σελ. 49
V. Ο θεσμός της οικογένειας-Έννοια και μορφές της Σελ. 49
VI. Οι «Παραοικογενειακές» ή «οιονεί οικογενειακές» σχέσεις Σελ. 51
VII. In concreto εξομοίωση της χωρίς σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης προς την οικογένεια της ΑΚ 932 εδ. γ΄(;) Σελ. 52
§3: Το σύμφωνο συμβίωσης του προϊσχύσαντος Ν 3719/2008 ως «εναλλακτική μορφή γάμου», η επίτρεψή του μόνον μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών και η εξ αυτού του λόγου εναγωγή της Ελλάδας στο ΕΔΔΑ
Ι. Αποσπασματικές διατάξεις νομοθετικής εξομοίωσης μέχρι τον Ν 4356/2015 Σελ. 54
ΙΙ. Η ratio ρύθμισης του συμφώνου συμβίωσης με τον προϊσχύσαντα Ν 3719/2008 Σελ. 56
ΙΙΙ. Η διαφορά φύλου ως εννοιολογικό στοιχείο του συμφώνου συμβίωσης κατά τον προϊσχύσαντα Ν 3719/2008 Σελ. 60
ΙV. Οι προσφυγές 29381/2009 και 32684/2009 και η απόφαση του ΕΔΔΑ 7.11.2013
1. Οι περιστάσεις που οδήγησαν στην έκδοση της αποφάσεως Σελ. 62
2. Αντικείμενο και αίτημα των υπ’ αρ. 29381 και 32684/2009 προσφυγών Σελ. 63
3. Επί του παραδεκτού Σελ. 64
α. Η αρχή της επικουρικότητας - Εννοιολογικά στοιχεία αυτής Σελ. 64
β. Η ad hoc νομολογιακή προσέγγιση της αρχής της επικουρικότητας από το ΕΔΔΑ Σελ. 66
γ. Η αξιοποίηση (;) από την Ελληνική Κυβέρνηση των ως άνω πορισμάτων του ΕΔΔΑ ως προς την έκταση ισχύος της αρχής της επικουρικότητας Σελ. 70
δ. Η επί του παραδεκτού κρίση του ΕΔΔΑ Σελ. 71
4. Επί της ουσίας Σελ. 72
5. Το σκεπτικό της ΕΔΔΑ 7.11.2013 Σελ. 74
α. Η έννοια της «εξελικτικής» ερμηνείας της ΕΣΔΑ Σελ. 74
β. Η εφαρμογή της «εξελικτικής» ερμηνείας στην απόφαση επί των υπ’ αρ. 29381 και 32684/2009 προσφυγών Σελ. 76
γ. Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της ΕΣΔΑ 14 Σελ. 77
6. Διατακτικό Σελ. 79
7. Το ως άνω διατακτικό ως εφαρμογή των ΕΣΔΑ 41, 46 Σελ. 80
α. Η υπό στενή έννοια εκτέλεση Σελ. 80
β. Η διάκριση «ερμηνευτικού» και «ουσιαστικού» δεδικασμένου Σελ. 81
γ. Η σχέση απόφασης του ΕΔΔΑ με τελεσίδικη απόφαση ημεδαπού Δικαστηρίου Σελ. 83
δ. Η υπό στενή έννοια υποχρέωση εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ ως υποχρέωση επίτευξης σκοπού (αποτελέσματος) Σελ. 84
§4: Το σύμφωνο συμβίωσης υπό το πρίσμα του Ν 4356/2015
Ι. Σύντομη επισκόπηση συγκριτικού δικαίου Σελ. 86
ΙΙ. Σύγκριση του Ν 4356/2015 προς τον προϊσχύσαντα Ν 3719/2008 και προς τον ΑΚ
1. Σύναψη και παθολογία του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 89
Α. Κατάρτιση του συμφώνου και υποβολή σε διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 89
1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχώριση στο Ληξιαρχείο Σελ. 89
2. Δημοτολογική εγγραφή του συμφώνου συμβίωσης [Υπ’ αρ. 638 ΤΑΔΚ (ΦΕΚ Β΄ 1825/22.6.2016)] Σελ. 89
α. Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ δημοτών του ίδιου Δήμου Σελ. 91
β. Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ δημοτών διαφορετικών Δήμων Σελ. 91
γ. Σύμφωνο Συμβίωσης Έλληνα/Ελληνίδας πολίτη με αλλοδαπό/αλλοδαπή Σελ. 92
δ. Προηγηθείσα του συμφώνου συμβίωσης χηρεία ενός των συμβιούντων Σελ. 92
Β. Ακυρότητα και ακυρωσία του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 92
2. Έννομο συμφέρον τρίτων προσώπων για την ανατροπή του συμφώνου Σελ. 93
3. Αυτεπάγγελτη ενέργεια του Εισαγγελέα Σελ. 93
4. Επώνυμο των συμβιούντων Σελ. 95
5. Προσωπικές και μη προσωπικές σχέσεις Σελ. 95
6. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα Σελ. 98
α. Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης και εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 98
β. Το επιτρεπτό της παραίτησης από την αξίωση Σελ. 100
7. Λύση του συμφώνου συμβίωσης-Αξιολόγηση της νομοθετικής καθιέρωσης της τέλεσης γάμου μεταξύ των συμβιούντων ως μοναδικού λόγου αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου Σελ. 102
Α. Αντιπαραβολή των τρόπων λύσης κατά τον προϊσχύσαντα και κατά τον νέο νόμο Σελ. 102
Β. Η de lege lata αναγνώριση της υποδεέστερης θέσης της δικαιοπρακτικής απόφασης περί σύναψης του συμφώνου συμβίωσης έναντι της δικαιοπρακτικής απόφασης περί υπαγωγής στον θεσμό του γάμου Σελ. 103
Β. Η de lege lata αναγνώριση της υποδεέστερης θέσης της δικαιοπρακτικής απόφασης περί σύναψης του συμφώνου συμβίωσης έναντι της δικαιοπρακτικής απόφασης περί υπαγωγής στον θεσμό του γάμου Σελ. 103
Γ. Δημοτολογική τακτοποίηση της μη αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 104
α. Μη αυτοδίκαιη λύση συμφώνου συμβίωσης μεταξύ δημοτών του ίδιου Δήμου Σελ. 104
β. Μη αυτοδίκαιη λύση συμφώνου συμβίωσης μεταξύ δημοτών διαφορετικών Δήμων Σελ. 105
γ. Δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων επί μη αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 105
Δ. Αυτοδίκαιη λύση του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 105
8. Δικαίωμα διατροφής Σελ. 106
α. Μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 106
β. Πριν τη λύση του συμφώνου Σελ. 107
γ. Διατροφή ανιόντων-κατιόντων Σελ. 109
9. Κληρονομικό Δικαίωμα Σελ. 110
α. Αναφορά των ρυθμίσεων του προϊσχύσαντος Ν 3719/2008 και του ισχύοντος Ν 4356/2015 στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στη νόμιμη μοίρα Σελ. 110
β. Αξιολόγηση των ρυθμίσεων Σελ. 110
10. Ίδρυση συγγένειας με τον πατέρα (μέρος του συμφώνου) και δημοτολογική τακτοποίηση τέκνου Σελ. 112
α. Τεκμήριο πατρότητας Σελ. 112
β. Δημοτολογική τακτοποίηση του εντός συμφώνου γεννηθέντος τέκνου Σελ. 115
11. Επώνυμο των τέκνων Σελ. 116
12. Γονική μέριμνα Σελ. 118
13. Η γενική ρήτρα παραπομπής σε άλλες διατάξεις Σελ. 119
α. Παραπομπή από τον Ν 4356/2015 προς τον ΑΚ ή ειδικούς νόμους Σελ. 119
β. Ισχύς του αντιστρόφου: Κατ’ αναλογίαν επέκταση των ρυθμίσεων του συμφώνου συμβίωσης στον γάμο και την οικογένεια!!! Σελ. 119
γ. Ειδικά ζητήματα Σελ. 122
γα. Ως προς το συνταξιοδοτικό δικαίωμα Σελ. 122
γβ. Ως προς την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης Σελ. 125
(γβi) Δυνητική υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης Σελ. 125
(γβii) Υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης Σελ. 126
(γβiii) Κατεξουσιοδότηση εκδοθέντα νομοθετήματα Σελ. 126
14. Ειδικά μη ρυθμιζόμενα ζητήματα εφαρμογής του Ν 4356/2015 Σελ. 127
α. Υιοθεσία από πρόσωπα που τελούν σε σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 127
(i) Ratio και νομική ρύθμιση του θεσμού της υιοθεσίας Σελ. 127
(ii) Ο καθοριστικός ρόλος του συμφέροντος του τέκνου Σελ. 130
(iii) Αποκλεισμός της υιοθεσίας από ζευγάρι που τελεί υπό σύμφωνο συμβίωσης; Σελ. 132
(iv) Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 135
(a) Η υιοθεσία τέκνου από τον ομόφυλο σύντροφο του γονέα του Σελ. 135
(b) Η υιοθεσία από ομοφυλόφιλο (ατομικά) Σελ. 136
β. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης στον υπό σύμφωνο συμβίωσης επιζώντα σύντροφο του αποθανόντος συμβίου του Σελ. 137
§5: Ενδεχόμενη ad hoc αντισυνταγματικότητα διατάξεων του Ν 4356/2015 και αντίφαση αξιολογήσεως μεταξύ Ν 4356/2015 και βασικών δικαιϊκών αρχών της ελληνικής έννομης τάξης. Μέθοδος άρσης τους
Ι. Παρεμπίπτων έλεγχος της συνταγματικότητας και ad hoc μη εφαρμογή του κανόνα δικαίου
1. Αντίθεση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 4356/2015 στη Συντ. 4 παρ. 1 Σελ. 140
2. Αντίθεση στα χρηστά ήθη Σελ. 142
ΙΙ. Αξιολογική αντινομία: Αντίθεση της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 Ν 4356/2015 και των παραπεμπτικών διατάξεων του Ν 4356/2015 στην ελληνική δημόσια τάξη (ΑΚ 33) Σελ. 143
1. Η ΑΚ 33 ως απηχούσα γενική αρχή του δικαίου και η σχέση της προς τη δημόσια τάξη της ΑΚ 3 και προς τα χρηστά ήθη Σελ. 143
α. Έννοια και χαρακτηριστικά της δημόσιας τάξης στην ΑΚ 33 Σελ. 143
β. Σχέση της προς τη δημόσια τάξη της ΑΚ 3 και προς τα χρηστά ήθη Σελ. 145
2. Η δημιουργηθείσα αξιολογική αντινομία και η άρση αυτής Σελ. 146
§6: De lege ferenda δικαιοπλαστική επέμβαση του ad hoc κρίνοντος δικαστή στην εκάστοτε κρίσιμη εφαρμοστέα διάταξη του Ν 4356/2015 με τη μέθοδο της δικαστικής περαιτέρω διαπλάσεως του δικαίου (gesetzesimmanentes Rechtsfortbildung)
Ι. Η αναγκαιότητα μιας μη γνήσιας ή νόθου contra legem ερμηνείας-Διάκρισή της από τη γνήσια contra legem ερμηνεία Σελ. 149
ΙΙ. Η νόθος ή μη γνήσια contra legem ερμηνεία ως μορφή δικαστικής περαιτέρω διαπλάσεως του δικαίου
1. Η έννοια της υπερβατικής (extra legem) διαπλάσεως του δικαίου Σελ. 151
2. Η μεθοδολογική διαδικασία πραγματώσεως της διαπλάσεως επί των διατάξεων του Ν 4356/2015 Σελ. 152
3. Η θεώρηση του συμφώνου συμβίωσης ως απλής εκδήλωσης της ιδιωτικής αυτονομίας (Συντ. 5 παρ. 1, ΑΚ 361) Σελ. 153
4. Ο περιορισμός εφαρμογής του Ν 4356/2015 μέσω της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (Συντ. 25 παρ. 1 εδ. δ΄) Σελ. 154
5. Η σύζευξη νομικών και ηθικών δεσμεύσεων κατά τη διενέργεια της δικαστικής περαιτέρω διαπλάσεως Σελ. 156
§7: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 159
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Σελ. 171
§8: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (1975, 1986, 2001) Σελ. 177
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελ. 177
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελ. 180
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελ. 180
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Σελ. 180
§9: ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ Σελ. 183
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σελ. 188
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σελ. 188
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 191
Back to Top