Τρίτη 06 Ιουλίου 2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2021


Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Τριανταφύλλου Ι.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 80,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18340
4 ώρες
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 (16:30 – 21:30)
Εισηγητές: Τριανταφύλλου Ι.

Το Σεμινάριο αυτό θα παρουσιάσει με εντελώς πρακτική στόχευση τον ορθό και ενδεδειγμένο τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2020 λαμβανομένων υπόψη όλων των αλλαγών και εξελίξεων, αλλά και των ερμηνευτικών εγκυκλίων της Διοίκησης. Επιπλέον, σκοπός του Σεμιναρίου είναι και η ανάλυση της επίπτωσης του κάθε κωδικού στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

 • Αλλαγές και νέοι κωδικοί στα έντυπα Ε1 και Ε3
 • Προσυμπληρωμένο Ε2 με τα έσοδα από ακίνητα – Διορθώσεις και με-ταβολές στο Ε2 λόγω σφαλμάτων ή παραλείψεων
 • Παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3
Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων
 • Υπόχρεοι και μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
 • Χωριστές Δηλώσεις Συζύγων. Δήλωση Συνοίκησης με σύζυγο σε χωριστές φορολογικές δηλώσεις
 • Κατάργηση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για νέους αγρότες κανο-νικού καθεστώτος και αλιείς
 • Οι φορολογικές κλίμακες φόρου φυσικών προσώπων
 • Αλλαγές στην μείωση του φόρου λόγω προστατευόμενων τέκνων για μισθωτούς και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
 • Επιμέρους περιπτώσεις μείωσης φόρου και φοροαπαλλαγών (π.χ. του πίνακα 7 του Ε1)
 • Νέος τρόπος φορολόγησης εισοδημάτων ειδικότερων κατηγοριών (αμειβόμενοι αθλητές, διαιτητές, πιλότοι, μηχανικοί αεροσκαφών)
 • Απαλλαγές από ειδική εισφορά αλληλεγγύης για ορισμένα εισοδήμα-τα το 2020
 • Προθεσμίες υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων 2021 και δόσεις κα-ταβολής του φόρου
 • Ειδικές προθεσμίες για υποβολή φορολογικής δήλωσης
 • Ειδικές ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα ενοίκια 2020 (Ε.2204/2020)
 • Απαλλαγές από τεκμήρια (π.χ. για πληττόμενους από Covid, κτλ.) - Προϋποθέσεις
 • Απαλλαγή από τεκμήριο της αγοράς οχήματος μηδενικών ρύπων
 • Ηλεκτρονικές αποδείξεις δαπανών – Αλλαγές, νέες εξαιρέσεις και λοιπά ζητήματα
 • Χειρισμός των αποζημιώσεων και επιδοτήσεων Covid στα έντυπα φορολογικών δηλώσεων
 • Αλλαγές στην φορολογία των παροχών σε είδος αρ.13 ΚΦΕ
 • Κάτοικοι εξωτερικού και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Συμπλήρωση εισοδημάτων αλλοδαπής ανάλογα με την αντιμετώπισή τους από τις ΣΑΔΦ – Κάλυψη τεκμηρίων
 • Εναλλακτικοί και ειδικοί τρόποι φορολόγησης (άρ. 5Α, 5Β, 5Γ Ν 4172/2013)
 • Κίνητρα για εταιρίες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
 • Νέος συντελεστής φορολογίας μερισμάτων ημεδαπής και αλλοδαπής
Θέματα συμπλήρωσης εντύπου Ε3
 • Ωφέλεια από επιχειρηματική παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους
 • Αλλαγές στην έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων
 • Κίνητρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Φορολογικά κίνητρα για νεοφυείς επιχειρήσεις, διαφημιστικές δαπάνες, δαπάνες μεταφοράς προσωπικού, μίσθωση ή αγορά οχήματος μηδενικών ρύπων
 • Έκπτωση δαπανών επιστημονικής έρευνας
 • Αλλαγές που αφορούν τις φορολογικές αποσβέσεις 2020

Τo Σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς, προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να ενημερωθεί για την ορθή συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης.

Ιωάννης Τριανταφύλλου

Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρή-σεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιριών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και εμπορικές εταιρίες, ενώ έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Ως project manager έχει επιβλέ-ψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, εργάζεται ως σύμβουλος εταιριών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευ-τικών υπηρεσιών για την προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού στην φορολογική νομοθεσία.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top