Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (τσέπης)


Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 14,00 €

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (τσέπης)   + 14,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18485
Χρυσανθάκης Χ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA

Στην 6η έκδοση του έργου «Σύνταγμα (τσέπης)», εκτός από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της, παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της, λόγω της προεξέχουσας θέσης και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επιπλέον, στο παρόν έργο εμπεριέχονται οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει αναχθεί σε πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. VII
[1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1975, 1986, 2001, 2008, 2019]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 1
ΤΜΗΜΑ Α΄
Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2] Σελ. 1
ΤΜΗΜΑ Β΄
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3] Σελ. 2
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25] Σελ. 3
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105] Σελ. 25
ΤΜΗΜΑ Α΄
Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29] Σελ. 25
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50] Σελ. 28
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Βουλή [Άρθρα 51-80] Σελ. 44
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86] Σελ. 67
ΤMHMA E΄
Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α] Σελ. 72
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Διοίκηση [Άρθρα 101-105] Σελ. 88
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120] Σελ. 95
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109] Σελ. 95
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110] Σελ. 98
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119] Σελ. 99
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120] Σελ. 105
[2] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Μέρος Κοινοβουλευτικό
MEPOΣ ΠPΩTO
OPΓANΩΣH KAI ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 1-83Α] Σελ. 107
MEPOΣ ΔEYTEPO
ΔIAΔIKAΣIEΣ NOMOΘETIKOY EPΓOY [Άρθρα 84-123] Σελ. 224
MEPOΣ TPITO
ΔIAΔIKAΣIEΣ KOINOBOYΛEYTIKOY EΛEΓXOY [Άρθρα 124-138Α] Σελ. 271
MEPOΣ TETAPTO
EIΔIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ [Άρθρα 139-159] Σελ. 293
MEPOΣ ΠEMΠTO
EΠIΣTHMONIKH YΠHPEΣIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 160-163] Σελ. 320
MEPOΣ EKTO
TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ [Άρθρα 164-172] Σελ. 329
[3] ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2012/C 326/02)
TΙΤΛΟΣ Ι
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ [Άρθρα 1-5] Σελ. 339
TΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ [Άρθρα 6-19] Σελ. 340
TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΙΣΟΤΗΤΑ [Άρθρα 20-26] Σελ. 343
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ [Άρθρα 27-38] Σελ. 345
ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [Άρθρα 39-46] Σελ. 348
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ [Άρθρα 47-50] Σελ. 350
ΤΙΤΛΟΣ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ [Άρθρα 51-54] Σελ. 352
[4] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1] Σελ. 356
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18] Σελ. 358
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51] Σελ. 366
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59] Σελ. 381
Άρθρο δεύτερον Σελ. 384
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-6] Σελ. 385
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτον, 1-5, δεύτερον] Σελ. 389
ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-9, δεύτερο] Σελ. 393
ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο] Σελ. 397
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 3-7] Σελ. 404
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο] Σελ. 409
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 18-22, δεύτερο] Σελ. 414
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-11] Σελ. 418
[5] Ν 2462/1997
Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.1997)
Άρθρο πρώτο Σελ. 425
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 1] Σελ. 427
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ [Άρθρα 2-5] Σελ. 428
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ [Άρθρα 6-27] Σελ. 430
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 28-45] Σελ. 441
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρα 46-47] Σελ. 452
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ [Άρθρα 48-53] Σελ. 453
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 457
Back to Top