ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16404
Μπακιρλή Ε.
Λαμπροπούλου Ε.
  • Έκδοση: 2018
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 224
  • ISBN: 978-960-622-507-9
  • ISBN: 978-960-622-507-9
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το έργο «Σύγχρονη διακυβέρνηση και έλεγχος του εγκλήματος» αποτελεί μια μελέτη του τρόπου με τον οποίο ασκείται η σύγχρονη διακυβέρνηση στον έλεγχο του εγκλήματος. Βασική θέση της συγγραφέως είναι ότι η αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου στις μέρες μας έχει υποστεί μία ποιοτική, όσο και ποσοτική αλλαγή, μια μετάλλαξη στην ουσία, επειδή πλέον εμπλέκονται ποικίλοι φορείς, ενώ την ίδια στιγμή η επιτήρηση εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό και όχι μόνο σε μεμονωμένους υπόπτους, όπως γινόταν παλαιότερα. Την τελευταία δεκαπενταετία, η αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου γίνεται υπόθεση περισσοτέρων επίσημων μηχανισμών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και δυνάμει θυμάτων και αυτό αποδίδεται, σύμφωνα με αρκετούς μελετητές του φαινομένου, στην αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί εξ ολοκλήρου στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών για προστασία.

Ειδικότερα, ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που εξετάζεται, αποτελεί το εάν και κάτω από ποιες συνθήκες η σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική έχει γίνει πολυμερής/πολυεταιρική, καθώς και το πού οφείλεται αυτή η πολυεταιρικότητα κατά την άσκησή της. Όπως και σε άλλους τομείς της οικονομίας (υγεία, παιδεία), έτσι και στην ασφάλεια, πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι το κράτος δείχνει να εκχωρεί την ευθύνη στους ίδιους τους πολίτες, όπως άλλωστε προστάζει η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Μέσα στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού, ο πολίτης καλείται να δράσει «συνδιαχειριστικά» στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της ανασφάλειας που προκαλείται από αυτό. Το ίδιο συμβαίνει  και με τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ασφάλειας, οι οποίες αναδύονται ως οι «νέοι» κοινωνικοί εταίροι με σκοπό τη συμπαραγωγή και διατήρηση της κοινωνικής ευταξίας.

Επομένως, το έτερο ζήτημα που εξετάζεται είναι εάν το κράτος υποχωρεί στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, ή/και εάν συνεχίζει να διατηρεί τον βασικό πυρήνα των αρμοδιοτήτων του, κυβερνώντας τώρα πια από απόσταση. Εάν θεωρήσουμε ότι οι νέοι φορείς διακυβέρνησης (ιδιωτικοί, κοινοτικοί) δρουν συμπληρωματικά και σε αλληλεπίδραση με τους δημόσιους (αστυνομία) όπως υποστηρίζεται, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν παραμένει το κράτος, έστω κι έτσι, ο κεντρικός πρωταγωνιστής ελέγχου της παρέκκλισης και ο κύριος συντονιστής των πρωτοβουλιών των υπολοίπων εταίρων ή εάν ο ρόλος του περιορίζεται σε αυτόν του απλού «συνεταίρου».

Περαιτέρω, η πρόβλεψη και κατ’ επέκταση η διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων που απειλούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της διακυβέρνησης. Το πώς αυτή ασκείται στις σύγχρονες κοινωνίες, στις οποίες το έγκλημα προσλαμβάνεται ως μία μορφή διακινδύνευσης, αποτελεί ένα ακόμη κεντρικό αντικείμενο ανάλυσης. Ειδικότερα, μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ το αίσθημα ανασφάλειας της κοινής γνώμης φαίνεται να έχει ενταθεί, κάτι το οποίο ενδεχομένως προκαλεί τη διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι των επίσημων θεσμών και των φορέων τους να αμυνθούν επιτυχώς απέναντι στις πιθανές απειλές. Συνεπώς, εκείνο που η συγγραφέας αναλύει είναι η διαμόρφωση κι εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μετά την ημερομηνία αυτή. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής διερεύνησης της κατάστασης στη χώρα μας όσον αφορά τη σύγχρονη διακυβέρνηση στον έλεγχο του εγκλήματος (πώς και από ποιους πραγματοποιείται), που διεξήχθη από τη συγγραφέα στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ. ΧΙΙΙ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
1.1. Εισαγωγή Σελ. 3
1.2. Από το Κράτος Πρόνοιας στο Νεοφιλελεύθερο Κράτος Σελ. 5
1.3. Κυβέρνηση ή Διακυβέρνηση; Μερικές σημασιολογικές αποσαφηνίσεις Σελ. 11
1.3.1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις στη «διακυβέρνηση» Σελ. 14
1.3.2. Όψεις της «διακυβέρνησης» Σελ. 21
1.3.2.1. Η διακυβέρνηση ως «εταιρική διακυβέρνηση» (corporate governance) Σελ. 21
1.3.2.2. Η διακυβέρνηση ως «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» (New Public Management) Σελ. 22
1.3.2.3. Η διακυβέρνηση ως «χρηστή διακυβέρνηση» (good governance) Σελ. 22
1.3.2.4. Η διακυβέρνηση ως «διεθνής διακυβέρνηση» (global governance) ή «διεθνής αλληλεξάρτηση» (international interdependence) Σελ. 23
1.3.2.5. Η διακυβέρνηση ως «κοινωνικο-κυβερνητικό σύστημα» (socio-cybernetic system) Σελ. 24
1.3.2.6. Η διακυβέρνηση ως «Νέα Πολιτική Οικονομία» (New Political Economy) Σελ. 25
1.3.2.7. Η διακυβέρνηση ως «αυτοργανωμένα δίκτυα» (self-organizing networks) Σελ. 25
1.4. Το εγκληματολογικό ενδιαφέρον για τη «διακυβέρνηση» Σελ. 26
1.5. Από τον έλεγχο του εγκλήματος στη «νέα διακυβέρνηση της ασφάλειας» των πολιτών Σελ. 33
1.5.1. Η κοινοτική αστυνόμευση (community policing/safety) Σελ. 39
1.5.2. Η ιδιωτική αστυνόμευση (private policing/security) Σελ. 54
1.5.3. Η αστυνόμευση στην «ιδιωτική περιουσία μαζικής χρήσης» («mass private property») Σελ. 69
1.6. Ανοικτά ζητήματα και προοπτικές Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2.1. Εισαγωγή Σελ. 83
2.2. Οι τάσεις της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής έτσι όπως διαμορφώνονται στην «κοινωνία της διακινδύνευσης» Σελ. 88
2.3. 11η Σεπτεμβρίου 2001: «Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο»; Σελ. 95
2.4. Αντιτρομοκρατικές νομοθετικές εξελίξεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου Σελ. 101
2.4.1. Ο PATRIOT Act στις ΗΠΑ (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) Σελ. 105
2.4.2. Το νομικό καθεστώς της κράτησης αλλοδαπών υπόπτων στο Γκουαντάναμο Σελ. 114
2.5. Οι αντιτρομοκρατικές νομοθετικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 120
2.6. Οι αντιτρομοκρατικές νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.1. Σκοπός, δείγμα και βασικοί άξονες της έρευνας Σελ. 135
3.2. Ερευνητικά πορίσματα Σελ. 136
3.2.1. Σύγχρονη διακυβέρνηση και έλεγχος του εγκλήματος Σελ. 136
3.2.1.1. Ιδιωτική αστυνόμευση Σελ. 142
3.2.1.2. Κοινοτική αστυνόμευση / Φυλασσόμενες κοινότητες Σελ. 145
3.2.2. Σύγχρονες μορφές διακινδύνευσης Σελ. 149
3.2.2.1. Κίνδυνος / Διακινδύνευση Σελ. 149
3.2.2.2. Τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 Σελ. 150
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 153
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 155
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 197
Back to Top